Smutek powakacyjny

No i zacyno sie nowy rok skolny. Dlo dzieciaków wakacje sie skońcyły. Dlo więksości dorosłyk tyz sie skońcyły abo skońcom sie wkrótce. Najlepiej to majom niepracujący studenci, nad ftórymi zoden egzamin poprawkowy nie wisi, bo dlo nik wciąz trwo jesce słodkie lenistwo, ale … i im chyba udzielo sie atmosfera końca wakacji. Na mój dusiu! Koniec wakacji to cas, kie góry som pełne smutnyk letników. Coroz mniej tyk bidoków ciesy widok piknyk wierchów, coroz mniej ciesy ik zapach oscypka i coroz mniej ciesy ik sium potoka wśród zielonyk smreków. Bo głowy letników coroz bardziej zaprząto myśl, ze oto nieubłaganie przyblizo sie wyjazd z gór i powrót ku sarej codzienności. I wkrótce widok wierchów trza bedzie zastąpić widokiem betonowyk bloków, zapach oscypka – smrodem spalin, a sium potoka – hukiem samochodów. Hej! Zol mi jest tyk letników. Straśnie mi ik zol. Cy jest na ten ik smutek jakosi rada? Cy mozno im choć kapecke humor poprawić? Hmmm, moze … powinni wziąć przykład z żołnirza, ftóry za sto dni do cywila wraco? Co robi taki żołnirz, dobrze wiecie: kupuje se miarke – centymetr metrowej długości. Następnego dnia odcino on z tej miarki setny centymetr, jesce następnego – dziewięćdziesiąty dziewiąty, a jesce następnego – dziewięćdziesiąty ósmy i tak dalej. W ten sposób żołnirz widzi, kielo dni mu do cywila zostało i ciesy sie, ze tyk dni jest coroz mniej. No to moze kozdy, fto właśnie z wakacji wrócił, powinien sporządzić se cosik podobnego, taki centymetr wakacyjny? Mozno go zrobić z papieru abo jakiegoś materiału (skoda, ze pon Adam Słodowy juz nie występuje w telewizji, bo on by najlepiej pedzioł, jak takie coś wykonać). Dojmy na to, ze ftoś na następne wakacje jedzie dopiero za 340 dni. No to taki ftoś musi zrobić se 340-centymetrowom miarke, na ftórej kozdy z tyk 340 centymetrów bedzie wyraźnie naznacony. Kie ten ftoś wyryktuje juz takom miarke i przyjrzy sie jej, na pewno stwierdzi ze smutkiem, ze jaze 340 dni do następnyk wakacji to duzo. Sakramanecko duzo! Ale następnego dnia ów ftoś odetnie z miarki ostani, trzysta cterdziesty centymetr i uwidzi, ze do wakacji zostoje 339 dni. To nadal sakramencko duzo, jednak juz jest kapecke lepiej niz było wcora. Kie do wakacji zostonie 338 dni, bedzie jesce lepiej, a kie 337 – znowu lepiej! I tak z dnia na dzień coroz lepiej bedzie.

Jest ocywiście pewno trudność: w tej kwili więksość ludzi nie zno dokładnej daty swojego wyjazdu na przysłorocne wakacje. Ale mom na to rade: trza se wymyślić date orientacyjnom. Potem, kie dokładno data bedzie juz znano, mozno w zalezności od sytuacji przez kilka dni miarki nie skracać abo jednego dnia skrócić jom o więcej niz jeden centymetr, coby miała telo długości, kielo trza.

No, to teroz juz nie płakojcie, ze wakacje sie końcom, ino biercie sie za robienie wakacyjnego centymetra, coby codziennie wom przybocowoł, ze następne wakacje piknie sie zblizajom. Pomalućku, bo pomalućku, ale sie zblizajom. Hau!