Najpikniejsy komitet wyborcy

Właściwie to jo nie wiem, ftóry komitet w ostatnik wyborak był najpikniejsy. Ale wiem za to, ftóry mioł najpikniejsom nazwe: GAMONIE I KRASNOLUDKI! Pikno nazwa, krucafuks! Przynajmniej wreście dowiedziałek sie jednej woznej rzecy – ze krasnoludki som na świecie (bo to, ze som gamonie, to akurat wiedziołek juz wceśniej). Wprowdzie juz sto dziesięć roków temu słynno pisarka w słynnym wiersu z jej słynnej opowieści dlo dzieci napisała:

Czy to bajka, czy nie bajka,
Mówcie sobie, jak tam chcecie,
A ja przecież wam powiadam:
Krasnoludki są na świecie!

To jednak nie był niezbity dowód na istnienie krasnoludków. Bo tak naprowde nifto nie wiedzioł, cy ta słynno opowieść słynnej pisarki jest wiernym opisem rzecywistyk zdarzeń, cy ino licencja poetika? Ale teroz – niezbity dowód juz jest! No bo przecie tak sacowno instytucja jak Państwowo Komisja Wyborco chyba nie zarejestrowałaby Gamoni i Krasnoludków, kieby krasnoludków nie było? A to jesce nie syćko! Bo ta pikno Komisja dopuściła przedstawiciela tego komitetu do kandydowania na urząd prezydenta Warsiawy! Na równi z tak powaznymi kontrkandydatami jak poni Walc, pon Marcinkiewicz, pon Borowski, no i najpowazniejsy ze syćkik powaznyk, jaze śmiertelnie powazny – pon Wierzejski z ramienia Ligi Powaznyk Rodzin … Ligi Polskik Rodzin! ? przeprasom, przejęzycyłek sie.

I choć spod Turbacza do Warsiawy daleko, to i w mojej wsi o kandydacie Gamoni i Krasnoludków ludzie sie dowiedzieli,  bo niemało godano o tym kandydacie w telewizji, a godano dlotego, ze to nifto inksy jak twórca słynnej kiesik Pomarańcowej Alterantywy. Tej samej Pomarańcowej Alternatywy, ftóro ryktowała najśmiesniejse demonstracje w całej historii PRL-u, demonstracje tak śmiesne, ze casem nawet zomowcy sie śmiali, zabocując, ze oni som od pałowania, a nie od śmiania sie.

W kwili, kie pise te słowa, oficjalne wyniki wyborów prezydenckik we Warsiawie znane som od paru godzin i wiadomo juz, ze na kandydata Gamoni i Krasnoludków zagłosowało 0,42 procent wyborców. Mizerny wynik? Niekoniecnie! Dlo kandydata z ramienia Ligi Polskik Rodzin nawet taki wynik pozostoł w sferze marzeń, bo on z kolei dostoł o jednego prawie promila mniej! Tak więc piknie potwierdziło sie to, na co juz w niedzielny wiecór wskazywały sondaze: legenda Pomarańcowej Alternatywy wierchuje na legendom alternatywy nie wiem jakiego koloru, ale na pewno mniej wesołego niz pomarańcowy.

Poza tym 0,42 procent w wyborak na prezydenta Warsiawy to jest sósty wynik w tyk wyborak. A kozdy, fto choć kapecke interesuje sie sportem, wie, ze sóste miejsce na olimpiadzie jest miejscem punktowanym. Punkt dlo Gamoni i Krasnoludków! Ino jeden – ale zawse coś!

Zreśtom procent procentowi nierówny – i skoda, ze ci, co tworzyli ordynacje wyborcom, nie wzięli tego pod uwage. Ale widocnie nie przewidzieli, ze w wyborak krasnoludki startować mogom. A przecie skoro krasnoludek jest dziesięć rozy mniejsy od zwykłego cłeka, to chyba dlo kozdego jest jasne, ze coby było sprawiedliwie, procent głosów oddanyk na krasnoludka trza pomnozyć przez dziesięć.

A co z gamoniem? No, gamoń, wiadomo – to taki ftoś, fto mo dziesięć rozy mniej rozumu niz zwykły cłek. A zatem procent głosów oddanyk na gamonia tyz powinno sie mnozyć przez dziesięć! Swojom drogom niejeden kandydat by na tym skorzystoł, bo przecie w róznyk wyborak barzo wielu gamoni kandyduje. Ale skoro nie fcom oni otwarcie przyznać sie do tego, ze som gamoniami – ik strata.

No i teroz sami poźrejcie – na dobrom sprawe wynik kandydata z komitetu o najpikniejsej nazwie nalezałoby pomnozyć przez dziesięć (bo to sie krasnoludkom nalezy), a potem jesce roz przez dziesięć (bo to sie nalezy gamoniom). No to kie z 0,42% tak zrobimy, to kielo nom wyjdzie?

0,42% x 10 x 10 = 42 procent!!!

Na mój dusiu! Takiego wyniku zoden z warsiawskik kandydatów w ostatniom niedziele nie uzyskoł! Kandydat Gamoni i Krasnoludków wygroł pierwsom ture warsiawskik wyborów! A właściwie …. wygrołby, kieby nie błędnie wyryktowana ordynacja wyborco. Hau!

P.S. 1. Z tego, co uwidziołek na blogak poni Paradowskiej i pona Passenta, wnioskuje, ze oni tyz cujom kapecke sympatii ku Gamoniom i Krasnoludkom. Fajno! 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

P.S. 2. Powitać Kapisonecka! Nowego gościa w mojej budzie! Piknie zaprasom do środka! 🙂