Kultowy wpis

Baca siedzioł przed telewizorem i oglądoł kultowy film. A ze ten film juz sie końcył, baca zastanawioł sie, co oglądać dalej, bo na jednym programie mioł sie za kwile zacąć kultowy kabaret, a na drugim – nowy odcinek kultowego serialu. Gaździna lezała w wyrku i cytała kultowom książke. Na stoliku obok wyrka stało radyjko, ftóre nadawało właśnie audycje o kultowej śtuce teatralnej. W pokoju z komputrem siedzioł wnuk bacy i gaździny. Siedzioł i groł w kultowom gre. Roz po roz wyciągoł ręke ku pacce kultowyk czipsów. W usak mioł empetrójkowe słuchawki, przez ftóre słuchoł muzyki kultowego zespołu.

W obejściu pikny zapach smreków zakłócił smród spalin od kultowego auta, ftórym Felek znad młaki przejechoł koło nasej chałupy. Felek wracoł z Krakowa, ka odbył biznesowe spotkanie w kultowej restauracji. A po tym spotkaniu wybroł sie jesce do Galerii Krakowskiej, ka kupił se kultowy garnitur z kultowym krawatem i kultowy zegarek.

A tak poza tym syćko we wsi działo sie normalnie: Janiela tłukła wałkiem chłopa za to, ze zbił talerz z kultowego serwisu, sołtys zdobił se chałupe kultowymi świątecnymi lampkami, Wincenty zaś wybroł sie do śwagra mojego bacy, a ze zimno było, załozył na siebie ciepłom bluze, ftóro była bluzom kultowom.

Co jo w tym casie robiłek? Ano siedziołek w budzie i zajadołek swój przysmak – kultowom kiełbase jałowcowom, ftórom z nasej kultowej kuchni udało mi sie wykraść. W kultowej sopie kultowy koń zajadoł kultowe siano, podobnie jak kultowe krowy i kultowe owce. A od kultowego kurnika dochodziło jakiesi gdakanie. Chyba jedno z nasyk kultowyk kur zniosła kultowe jajko. Co z tym jajkiem dalej bedzie? Ano uwidzimy. Abo pódzie na kultowom jajeśnice, abo kultowo kwoka je wysiedzi, a wte wykluje sie z niego kultowy kurcak, ftóry wyrośnie na kultowego koguta i jeśli ten kultowy kogut obrośnie piknym kultowym tłuscykiem, to pewnie pódzie na kultowy rosół, ftóry mojo kultowo gaździna wyryktuje w kultowym gorcku na jakomsi kultowom niedziele.

Hej! Prowdziwie kultowyk casów ześmy syćka dozyli! Bo co by nie godać, moi ostomili, coroz trudniej dzisiok o coś, co nie jest kultowe! Hau!