Brytyjcyk nie z Klubu Pickwicka

Jak donosom interiowe wiadomości, 26-letnia Greczynka została w czwartek oskarżona o oblanie alkoholem i podpalenie brytyjskiego turysty, czyniącego jej niewczesne awanse w barze na Krecie. 23-letnia ofiara z poparzeniami drugiego stopnia została przewieziona do szpitala. Incydent wydarzył się w czwartek rano w zatłoczonej miejscowości wypoczynkowej Malia, bardzo popularnej wśród młodych Brytyjczyków. Proces ma się rozpocząć w piątek w Iraklionie.

Na mój dusiu! Niewcesne awanse? To jest barzo delikatnie powiedziane! Jeśli fcecie dokładnie sie dowiedzieć, jak ten młodzieniec wobec tej Grecynki sie zachowoł, to mozecie kliknąć tutok. Jeśli nie mocie ochoty sie dowiadywać, to ocywiście mozecie nie klikać.

Co by nie godać, ta cało historia jest piknom reklamom dlo baru, we ftórym sie wydarzyła. Od rozu widać, ze nie rozwadniajom tamok trunków. Kieby rozwadniali – alkohol nie zapaliłby sie tak łatwo. Ocywiście dlo namolnyk donżuanów to nie jest zodne pociesenie. Na nik prowdopodobnie podł teroz blady strach. No bo skoro juz jedno ponna wpadła na to, coby wobec napastnika posłuzyć sie broniom palnom, a nawet łatwopalnom, to inkse dziewcyny mogom uznać, ze to jest barzo pikny pomysł. I wte tyz sprawiom, ze miłosne ucucia ze strony niefcianyk zalotników od rozu sie wypalom – dosłownie i w przenośni. Pół bidy dlo tyk, co bedom podrywali Eskimoski. W rozie cego wartko wyskocom z igloo, hipnom w śnieg i wte bedom mieli sanse, ze oparzenie bedzie ino pierwsego stopnia, a nie drugiego. Chociaz… mogom tyz wpaść z dyscu pod rynne – jeśli przez pomyłke zamiast w śnieg hipnom prosto w objęcia polarnego niedźwiedzia.

Co bedzie dalej z młodom Grecynkom – tego nie wiem. Nie wiem nawet, cy sąd, co to mioł sie zacąć w łoński piątek, wydoł juz wyrok. Jaki ten wyrok moze być? To pewnie zalezy od tego, cy w barze był napis PALENIE WZBRONIONE. Jeśli był – to poni Temida moze uznać swojom rodacke za winnom. I wte skaze jom na przykład na jakomsi prace społecnom w miejscowej jednostce strazy pozarnej. Jeśli natomiast takiego napisu nie było, to dobry adwokat bez trudu wytłumacy sądowi, ze przecie to, co nie jest zabronione, powinno być piknie dozwolone – a skoro palenie zabronione tamok nie było, to nawet kieby ten podpalony chłop nadawoł sie juz tylko na gyrosa, wyrok powinien być uniewinniający.

A co o podpaleniu tego podrywaca jo myśle? Cóz. Nie powiem, bo właściwie to sam nie wiem. Ze dziewcyna miała prawo bronić sie przed fudamentem – to ocywiste. Ale cy miała prawo zrobić tak, coby przez kwile było mu jesce goręcej niz inksym spędzającym lato na Krecie turystom? Na mój dusiu! Łatwo zastanawiać sie nad granicami obrony koniecnej, kie jest sie owcarkiem wylegujacym sie na piknej zielonej holi. Duzo trudniej – kie jest sie dziewcynom zacepionom nagle przez przynapitego obleśnioka. Kiebyk uwidzioł to całe wydarzenie na własne ocy, mozliwe ze wiedziołbyk, co o tym syćkim sądzić. Ale mozliwe tyz, ze nie wiedziołbyk dalej… Krucafuks! Ciekawe, cy ten poparzony Brytyjcyk lezy jesce w śpitalu? Bo jeśli tak, to moze niek ftosi zaniesie mu Klub Pickwicka do przecytania? Odpręzyłby sie chłop, pośmioł, a przy okazji dowiedziołby sie, jak powinien postępować prowdziwy brytyjski dzentelmen. Kie sie dowie i kie nabiere cech takiego dzentelmena, to wte juz nie bedzie ryktowoł „niewcesnyk awansów”. A kie nie bedzie ryktowoł „niewcesnyk awansów”, to zodno ponna go juz nie podpoli. A kie zodno ponna go nie podpoli, to przynajmniej w jego wypadku nie bedzie juz potrzeby głowić sie, cy podpalenie takiej beskurcyjej jest usprawiedliwione cy nie jest. Hau!