Biegunowo zwyrtacka

Nieftórzy z wos od casu do casu pociągami se jezdzom. A kie nimi jeździcie, to pewnie zdarzo sie wom noleźć w przedziale takie pisemko „W Podróży”, za darmo, w prezencie od kolei. Cytocie je casem? Przeglądocie? Worce! Mozno tamok na rózne ciekawe wiadomości natrafić. Na przykład u mnie w chałupie jest wrześniowy numer. Zostawił go jeden turysta, ftóry spędzoł u nos wakacje. No i w tym wrześniowym numerze jest barzo pikny artykuł pod tytułem Wędrujące bieguny. Oto co tamok przecytołek:

W ciągu ostatnich 20 lat północny biegun magnetyczny przesunął się aż o 700 km. Prawdopodobnie jesteśmy właśnie świadkami tzw. przebiegunowania planety.
[…]
Co kilkaset tysięcy lat bieguny zamieniają się miejscami – północny wędruje na południe, zaś południowy na północ. Według niektórych obliczeń najbliższe takie wydarzenie może rozpocząć się w 2012 r.
[…]
Nie jest to jednak proces, którego powinniśmy się obawiać. Jak uspokajają naukowcy, przebiegunowanie potrwa około 7 tys. lat, co w zupełności wystarcza, by życie na Ziemi dostosowało się do zachodzących zmian.*

O, Jezusicku! Wiedzieliście, ze te bieguny magnetycne ryktujom takie rzecy? Jo wiedziołek ino telo, ze ciągle sie przesuwajom, roz w jednom, a roz w drugom strone. Ba myślołek, ze one ino tak kapecke sie wiercom. A tymcasem one jaz na drugom strone kuli ziemskiej umiom przejść! No to tego to jo nie wiedziołek.

Ciekawe w takim rozie, jak bedzie wyglądoł nas świat za 7 tysięcy roków? Cy wroz z biegunami magnetycnymi biegun północny i południowy tyz zamieniom sie miejscami? Chyba tak, bo przecie kompas bedzie wyraźnie wskazywoł północ tamok, ka dzisiok wskazuje południe. A zatem… krucafuks! Syćko sie pokiełbasi! Hameryka Północno bedzie musiała zmienić nazwe na Hameryka Południowo, a Południowo – na Północno. Na Morze Północne bedzie trza zacąć godać – Morze Południowe. Republike Południowej Afryki zaś bedzie trza przeinacyć na Republike Północnej Afryki.

Co pisom w Wikipedii o ponu Amundsenie? Pierwszy zdobywca bieguna południowego. No to za 7 tysięcy roków bedzie trza pisać: Pierwszy zdobywca bieguna północnego (dawniej południowego). Tytuł hyrnej powieści pona Curwooda bedzie trza zmienić na: Włóczęgi Południa, a tytuł hyrnej powieści pona Mrożka na: Ucieczka na północ.

A cy wschód i zachód tyz zamieniom sie miejscami? To mozliwe. Bo skoro północ i południe sie obyrtnom, to racej nie bedzie obojętne dlo pozostałyk stron świata. A to bedzie znacyło, ze Indianie bedom zyli na Dzikim Wschodzie, zaś Japońcyki i Chińcyki – na Dalekim Zachodzie. Nase województwo zachodniopomorskie stonie sie województwem wschodniopomorskim. A ta piosnka bedzie musiała zmienić tytuł na: Go East.

Tak więc jo tam nie podzielom spokoju naukowców, ze ta cało biegunowo zwyrtacka, to nie jest proces, którego powinniśmy się obawiać. Bo ocywiście, ze jest sie cego obawiać. Choćby tego, ze tak pracowicie ryktowone dzisiok mapy i atlasy geograficne za 7 tysięcy roków nie bedom nic warte. Hau!

* R. Gaik, Wędrujące bieguny, „W Podróży. Magazyn pokładowy PKP Intercity” 2010, nr 09 (40), s. 48-49.