Przepowiednia pona Campinga kapecke sie jednak spełniła

No i jak, ostomili? Był u wos jakisi koniec świata? Bo u mnie – zodnego. A jeśli był – to tak maluśki, ze go nie dojrzołek. Ba kiebyk nie dojrzoł, to powinienek przynajmniej wycuć go swoim owcarkowym nosem. Ale nie wycułek. Więc racej nie było go wcale. Haj.

A cekołek na ten koniec! Kie uwidziołek na bacowskim zegarku, ze zblizo sie godzina sósto po południu, to zaroz pohybołek na upatrzone wceśniej miejsce na holi, coby stamtela pozirać na zapowiedziane przez pona Campinga niesamowitości. Jako juz wceśniej postanowiłek, zabrołek ze sobom flaske Smadnego Mnicha. No i popijając powolutku, cekołek na to, co miało sie zadziać. Cekołek tak i cekołek – a koniec świata nie nadchodził Krucafuks! Co za casy! To juz nie ino pociągi sie spóźniajom, ba końce świata tyz? Niekza ta – pomyślołek – nika mi sie nie śpiesy. Pockom jesce kwadrans abo dwa. I w końcu powinno sie cosi zacąć dziać.

Ale sie nie zacęło. Kie zaś jeden z juhasów mojego bacy spytoł przechodzącego turyste, kielo godzin, a ten turysta odpowiedzioł, ze juz po siódmej – to zrozumiołek, ze przepowiednia ponu Campingowi nie wysła. No bo rozumiem, ze pare minut mógł sie ten koniec świata spóźnić. Ale godzina – to juz chyba za wiele.

I wte zol mi sie tego pona Campinga zrobiło. Bidny cłek! Telo ślęcoł nad tom Bibliom! Telo sie nalicył! A słysołek, ze on jest inzynierem, więc fto wie? Moze poseł na studia inzynierskie ino po to, coby nabyć wiedze, ftóro pomoze mu wylicyć date i godzine końca świata? A tutok – krucafuks! Cały wysiłek na nic! I co? Nie jest to bidok? Pewnie ze jest!

No i pomyślołek se, ze reśte Smadnego Mnicha, jako mi jesce we flasce ostała, to jo za zdrowie tego bidnego pona Campinga wypije. Ba pozirom – flaska pusto! W ocekiwaniu na wielkie apokaliptycne widowisko sam nawet nie zauwazyłek, kie wypiłek syćko! Ale w takim rozie… jakisi koniec jednak nastąpił. Skońcył sie wprowdzie nie świat, ino Smadny Mnich w mojej flasce – ale cosi sie skońcyło!

A zatem, ostomili, kieby ftosi kiesik tego pona Campinga spotkoł, to moze mu na pociesenie pedzieć, ze jego przepowiednia dotycąco końca kapecke sie jednak spełniła. Wprowdzie ino kapecke – ale to chyba lepse niz nic. Hau!