Pustkowie pustkowiu nierówne

Na przykład Glendalough – mówiła kobieta – ten święty. Osiadł tu, żeby żyć jak pustelnik, ale odkąd wszyscy się o tym zwiedzieli, nie mógł się opędzić od pielgrzymów. Był to najpopularniejszy cel pielgrzymek w średniowieczu, a dlaczego? Dlatego że ludzie są zwierzętami stadnymi. Trzeba ich przekonać, że przyjeżdżają tu dosłownie wszyscy, i jeśli w to uwierzą, na pewno też przyjadą. To proste.*
Wie pani, co jest najdziwniejsze? […] Wie pani, kiedy ludzie uwierzą, że wszyscy tu przyjeżdżają? Kiedy wmówicie im, że to pustkowie. To ich przekona. Wszyscy szukają odosobnienia. Jeśli miejsce jest odosobnione, zwalą się tłumy ludzi, żeby się nim nacieszyć.**

Tak gwarzyła jedno z bohaterek Sprawiedliwości owiec, cyli tej ksiązecki, o ftórej jo godołek w poprzednim wpisie. Jako więc widzicie, cytając te powieść mozecie nie ino śledzić rozwiązywanie zawiłej zagadki kryminalnej, ale mozecie tyz poznać jedno z podstawowyk praw turystyki. Choć muse pedzieć, ze nie syćka temu prawu podlegajom. Z całom pewnościom nie syćka. Bo som tyz ludzie, ftórzy lubiom ino takie pustkowia, ka naprowde nifto nie jeździ. Abo prawie nifto. Haj.

Na mój dusiu! Z tymi pustkowiami to sprawa jest kapecke pokiełbasono. Pokiełbasono dlotego, ze istniejom ik co najmniej dwa rodzaje: klasycny i nowocesny. Jakie jest pustkowie klasycne – tego wyjaśniać nie muse. Wystarcy wziąć słownik, odsukać hasło „pustkowie” i to, co tamok wycytocie, to bedzie właśnie pikno definicja pustkowia klasycnego. A co to jest pustkowie nowocesne? To jest, ostomili, takie miejsce, ftóre słynie z tego, ze jest pusktowiem, ale obowiązkowo musi być tamok bankomat, budka z lodami, korcma, wypozycalnia quadów i jesce pare inksyk zdobycy cywilizacji, do ftoryk nalezała kiesik między inksymi budka telefonicno, ale teroz wystarcy, coby był pikny zasięg dlo komórek syćkik sieci. Haj.

No i taki cłek, ftóry wybiero sie na jakiesi pustkowie, musi barzo uwazać, coby sie nie pomylić. Bo kie zwolennik pustkowia klasycnego trafi do nowocesnego, to bedzie niemile zaskocony.

– Krucafuks! – od rozu zawoło. – Fciołek trafić w jakiesi pikne pustkowie! No to co tutok robi bankomat? Co tutok robi budka z lodami? Co tutok robiom te sakramenckie quady? To mo być pustkowie? To chyba jakisi śpas!

Z kolei kie zwolennik pustkowia nowocesnego trafi do klasycnego, to tyz bedzie niemile zaskocony.

– Krucafuks! – zawoło taki. – Fciołek trafić w jakiesi pustkowie z prowdziwego zdarzenia! A kany tu jest jakisi bankomat? Kany budka z lodami? Kany wypozycalnia quadów? To mo być pustkowie? To nie pustkowie, ino jeden wielki bubel!

Cy to dobrze, cy to źle,*** ze pustkowia mogom być rózne? Cóz. Długo by o tym ukwalować. A prawidłowo odpowiedź moze być duzo bardziej złozono niz krótkie „Dobrze” abo „Źle”. Bajako.

Jo w kozdym rozie kozdemu piknie zyce, coby te wakacje, ftóre właśnie sie zacynajom, mógł piknie spędzić tamok, ka lubi. Fto lubi pustkowie klasycne – niek trafi na pustkowie klasycne. Fto lubi pustkowie nowocesne – niek trafi na nowocesne. A fto w ogóle zodnyk pustkowi nie lubi – niek nojdzie sie na wcasak w takim miejscu, ka i od tyk klasycnyk, i od tyk nowocesnyk jest barzo daleko. W kozdym rozie – udanyk wakacji syćkim! Hau!

P.S.1. Najblizso środa – piknie bedzie sie nadawała do tego, coby ku Australii hipnąć i imieniny Paffeckowe uccić. Zdrowie Paffecka! 😀

P.S.2. Z kolei najblizsy piątek bedzie sie piknie nadawoł do uccenia rocnicy ślubu Olecki i Pona Oleckowego. Zdrowie śwarnej Młodej Pary! 😀

P.S.3. Za to pod ostatnim wpisem nowy gość do Owcarkówki zawędrowoł – Krackowecek. Powitać piknie! 😀

* L. Swann, Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna, tł. J. Kraśko, Warszawa 2011, s. 137.
** Ibidem, s. 139.
*** Te słowa, w tym kontekście, to plagiat z jednego felietonu poni Czubernatowej, ino niestety nie boce, ze ftórego.