Zodnyk kropek

Moî ostomîlî, z pewnoścîom zauwazylîscîe, ze cosî w tym wpîsîe nîe wyglądo normalnîe – nad lîterkamî „î” nîmo kropek, îno som takîe dzîwacne daskî, nîcym ochrona na wypadek dyscu – ba od rozu godom, ze to wcale nîe o ochrone przecîwdyscowom îdzîe (zreśtom za sprawom bywalców Owcarkówkî tutok na ogół pîknîe śwîecî słonko, a nîe dyscyk pado), îdzîe mî natomîast, o to, ze furt ftosî godo o konîecnoścî stawîanîa kropkî nad „î” – no î rozumîem, ze casem rzecywîścîe trza takom kropke postawîć, ba przecîe nîka nîe zostało to naukowo udowodnîone, ze trza takom kropke stawîać wse î wsędy – dlotego, na przekór zagorzałym zwolennîkom kropek nad „î” (od rozu godom, ze wcale nîe îdzîe mî tutok o te hyrnom redaktorke, ponîom Monîke O z TVN-u, bo to syrso sprawa nîz ryktowany przez te ponîom tvn-owskî program), postanowîłek, ze w tym wpîsîe syćkîe lîterkî „î” bedom bez kropek, ale to nîe konîec – postanowîłek tyz, ze w tym wpîsîe w ogóle zodnyk kropek nîe bedzîe, anî pod znakîem zapytanîa, anî w średnîku, anî w dwukropku, anî nad tom lîterkom, co to w alfabecîe poprzedzo lîterke „k”, a wîelokropek to – kruca – odpado całkowîcîe, bo to som przecîe trzy kropkî naroz – kropka pod wykrzyknîkîem tyz musî być wyklucono, dlotego dzîsîok po końcowym „hau” nastąpî wykrzyknîk bezkropkowy, no î ocywîścîe nîe moze tyz być mowy o kropce na końcu zdanîa î dlotego właśnîe ten wpîs nîe dzîelî sîe na zdanîa – to wpîs monozdanîowy, choć wîem, ze takî monozdanîowy wpîs mo pewnom sakramenckom wade – trudno sîe go cyto (ba co by nîe godać, wy ludzîe to umîecîe ryktować zdanîa duzo dłuzse, fto nîe wîerzy, nîek se przybocy choćby twórcość pona Hrabala), ale nîe martwcîe sîe, ostomîlî, nîe martwcîe sîe, bo w przysłoścî takîk wpîsów bez kropek ryktować nîe zamîerzom, wîęc kîe kogosî tutok tęsknîca straślîwo za tymî kropkamî chycîła, to moge go uspokîć – w następnym wpîsîe pîknyk kropek z całom pewnoścîom nîe zabroknîe – hau|