Jaskółki?

Krucafuks! Kany jo nie skieruje swoik owcarkowyk usu, to wsędy słyse ino, ze rok 2016 doł nom syćkim nieźle popalić. A w końcówce tego roku – to juz dosło do tego, ze nawet kanapek nie mozno se spokojnie wyryktować, bo od rozu mozno zostać posądzonym o planowanie puczu.

A kie mogło sie widzieć, ze limit złyk wiadomości na ten rok juz sie wycerpoł – gruchła wieść, ze pomarła księznicka Leia, ftóro przecie roków miała na telo mało, ze powinna jesce długo i piknie zyć. Kie jednak stało sie to – mogli my uznać, ze tym rozem to juz naprowde musi być najostatniejso zło wiadomość w końcącym sie juz roku. I wte… pomarła matka gwiezdnowojnowej księznicki. Hyrno poni Debbie Reynolds! Ta, ftóro tak piknie pomagała ponu Gene’owi Kelly w śpiewaniu jednej z trzek piknyk dyscowyk piosenek (tak, tak, ostomili, dyscowo piosenka jest nie jedno, ino trzy: ta pierwso zacyno sie od słów „I’m singing in the rain”, ta drugo – od „Ciągle pada”, a ta trzecio – od „Idzie dysc, idzie dysc, idzie sikawica”).

Na mój dusicku! A cy zadziało sie w tym 2016 rocku cosi dobrego? Opróc tego, ze nasi narciorze zacęli piknie skakać? Moi ostomili – zadziało sie. Jak doniósł serwis informacyjny Pomijane Wiadomości, pikny azjatycki zwierzok panda zostoł właśnie wykreślony z listy zagrożonych gatunków. Po dekadach ciężkich prac ekologów oficjalny status gatunku został zmieniony z „zagrożony wyginięciem” na „podatny na wyginięcie”. Za główną przyczynę zmiany należy uznać istotne zwiększenie populacji w Chinach. Wysiłki podejmowane przez Państwo Środka, które uznaje zwierzę za swój narodowy skarb, sprawiły że w chwili obecnej zamieszkuje je 1864 dorosłych osobników.

Cóz… być podatnym na wyginięcie to tyz niedobrze. Ale jednak postęp jest. Więc trza sie radować. Bo odkąd boce, to furt słysołek, ze z tymi pandami jest bida wielko, ze mogom one niebawem podzielić smutny los bidnyk mamutów i dinozaurów. A tutok – prose piknie! Wreście przybyło tej zywiny na telo, ze juz nie trza sie tak barzo bać o jej przetrwanie. Mozno sie co najwyzej kapecke niepokoić. Bajako.

Cy ta wiadomość to dobry pocątek cegosi? Cy ona oznaco, ze świat właśnie zacyno nomieniać sie na lepse? To zalezy. Zalezy od tego, cy to jest ino jakisi odosobniony przypadek cy moze… pierwso jaskółka wielu dobryk i piknyk rzecy, ftóre wkrótce zacnom dziać sie wokół nos. Jo se myśle – ze jaskółka. Cemu? No bo poźrejcie. Jaskółka mo bioły brzuch, corne skrzidełka i kufe cynściowo biołom, a cynściowo cornom. A panda? Tyz mo bioły brzuch, corne łapy (cyli odpowiedniki skrzidełek) i kufe cynściowo biołom, a cynściowo cornom. Cyli mozno pedzieć, ze pandy to takie jaskółki, telo ino ze futrzaste i chodzące po ziemi, a nie fruwające.

I tak oto logicnie wykazołek, ze dobro wiadomość dotycąco pand musi być zapowiedziom kolejnyk dobryk wiadomości. Cy mom racje? Zyce syćkim, coby w nowym 2017 rocku okazało sie – ze tak! Piknie zyce tego i wom, ostomili i sobie samemu. Scynśliwego Nowego Roku! Hau!