Co myślicie o tym ponu z Turcji?

Znocie, ostomili, pona Ahmeta Gerika z Turcji? Nie? Jo tyz do niedowna go nie znołek. Dopiero pare dni temu dowiedziołek sie, ze to jest taki pon, ftóry zamieskoł se w piknej Złotoryi na Dolnym Śląsku. A kie tamok zamieskoł, to wyryktowoł korcme, we ftórej sprzedoje teroz kebaby. Ot, zapewne tako samo kebabownia jak wiele inksyk w Polsce. Bajako.

Ba wiecie, co ten pon zrobił w sobote 13 stycnia? Przybocuje, ze była to sobota poprzedzająco nie byle jakom niedziele, ba takom, na ftórom przypadoł pikny finał Wielkiej Orkiestry Świątecnej Pomocy. Otóz wte pon Gerik chycił kawałek kartecki, wziął corny i cyrwony flamaster i napisoł tak: 14 stycznia 2018 r. (niedziela) czynne w godzinach od 1100 do 2000. Tego dnia 100% utargu oddajemy na WIELKĄ ORKIESTRĘ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. Wspieraj WOŚP razem z nami. ZAPRASZAMY!

I przycepił ten napis do drzwi swojej korcmy. Heeej! Kie mieskańcy miastecka dowiedzieli się o tym, to podobno przez cały dzień przybywali tamok duzo licniej niz zwykle. I nie ino kebaby chętnie kupowali, ba tyz z ochotom wrzucali dutki do stojącej tamok WOŚP-owej puski. Do kwili zamknięcia korcmy pon Gerik piknie uzbieroł 2531 złotyk i 21 grosy. I zgodnie z obietnicom – syćko przekazoł ludziom od pona Owsiaka.

Na mój dusiu! Jo wiem, ze siumno Wielko Orkiestra mo wielu bohaterów. Barzo dobrze zreśtom, ze ik mo. I nie wyklucom, ze byli tacy, ftórzy – w stosunku do swoik możliwości – dali na ten pikny cel więcej niz pon Gerik. Ale tak mi się widzi, ze właśnie jego worce scególnie pokwolić. Cemu? No bo po pierwse – to barzo piknie i barzo fajnie, ze te polskom akcje wspomógł ftosi pochodzący spoza Polski. A po drugie – jak pokwolimy pona Gerika, to jego rodakom powinno zrobić sie miło. A worce, coby zrobiło sie im miło po tym, jak niecałe dwa tyźnie przed finałem Wielkiej Orkiestry… jakisi fudament pobił we Warsiawie śtyrnostoletniom Turcynke, wykrzykując przy tym: „Polska dlo Polaków!”

Na mój dusiu! Musioł to być prowdziwy twardziel! Prowdziwie wielki bohater! Będąc dorosłym chłopem pobić 14-letniom dziewcynecke – to jest przecie nie lada wycyn! Pon Chuck Norris niek sie schowo. Haj.

A tak poza tym… cosi mi sie widzi, ze ten napastnik chyba nie znoł historii własnego kraju na telo dobrze, coby wiedzieć, jak wiele róznyk rzecy Polacy zawdzięcajom róznym nie-Polakom – i tym przybyłym z zachodu (na przikład pon Arend Dickmann), i tym ze wschodu (na przikład pon Sokrates Starynkiewicz), i tym z północy (na przikład pon Samuel Linde), i tym z południa (na przikład pon Antonio Corazzi abo król Batory, no a ostatnio – ocywiście pon Horngacher). A co ów Nieustrasony Pogromca Zagranicnyk Dzieci pedziołby na cornoskórego emigranta z samiućkiej Afryki, ftóry walcył w powstaniu warsiawskim, ramie w ramie z rodowitymi Polakami? Był taki! Moze kiesik wyryktuje o nim osobny wpis. Przikłady na to, kielo dobrego zrobili dlo nos cudzoziemcy, mozno by mnozyć. A kie je syćkie zebrać do kupy, to wniosek ryktuje sie taki, ze… kie Polska bedzie ino dlo Polaków – to przestonie być Polskom. I ślus.

Sam pon Gerik tyz kiesik doświadcył „polskiej gościnności”. Dwa roki temu… ledwo otworzył swojom kebabowom korcme – zaroz jakisi sietniok powybijoł mu syby. Na scynście przybys z Turcji od rozu poznoł tyz te prowdziwom nasom gościnność, juz bez cudzysłowu. Bo mieskańcy Złotoryi, kie dowiedzieli sie o tej całej przikrej sprawie, to tłumnie pohybali do tego bidoka, coby nakupować u niego jak najwięcej kebabów. Po co? Ano po to, coby jak najsybciej uzbieroł dutki na nowe syby. Tak więc Złotoryja powinna słynąć nie ino z kopalni złota, ale tyz z kopalni Ciepłego i Puchatego (co to jest Ciepłe i Puchate – to wyjaśniła kiesik u siebie Fusillecka). Zasoby tej pierwsej kopalni wycerpały sie juz downo temu. Zasoby tej drugiej – oby nie wycerpały sie nigdy. Haj. A fto mo ochote cosi więcej pocytać o owym Turku, ten informacje o nim nojdzie tutok i tutok.

Heeej! Nigdy w tej Złotoryi nie byłek. Jeśli jednak kiesik tamok trafie, to chętnie te korcme odwiedze. Ba w odróznieniu od inksyk korcm, ftóre odwiedziłek w swoim zbójnickim zywobyciu – z tej nicego nie wykrodne. Abo… wykrodne, ale zapłace – dutkami wyciągniętymi z Felkowego portfela. Tak więc jeśli pon Gerik zauwazy kiesik, ze w tajemnicy sposób znikł mu kawałecek kebabowego mięsa, ba w równie tajmnicy sposób na ladzie pojawiła sie gorzć banknotów – niek wie, ze to jo odwiedziłek jego lokal.

Kie cytołek o tym siumnym ponu z Turcji, to przybocyli mi sie honorowi obywatele nasej Owcarkówki. Nieftórzy z wos moze bocom – to był w swoim casie pomysł Anecki, coby ludziom, ftórzy zrobili cosi piknego, niekoniecnie trafiając przy tym na pierwse strony gazet, nadawać honorowe obywatelstwo nasej budy. No i najpierw takie obywatelstwo przyznali my ponu Marcelowi Gleffe i ponu Kasperowi Ilaugowi – za to, ze z narazeniem zycia ratowali dzieciaki, do ftóryk strzeloł pon Breivik. Potem dostały je trzy śwarne dziewcyny z Krakowa – za uratowanie psa, ftóry utknął w skalnej pułapce na Orlej Perci…

I tak se myśle, cy kolejnym nasym honorowym obywatelem nie zrobić właśnie pona Gerika? Za to, ze tak piknie wspomógł dzieło Wielkiej Orkiestry? Ba jak zwykle o zdanie muse spytać zaglądającyk do Owcarkówki internetowyk wędrowców. Jak myślicie, ostomili? Moze ten pon zostać nasym kolejnym honorowym obywatelem? Hau?

P.S.1. A skoro juz o nasej Anecce mowa… w najblizsy poniedziałek, 29 stycnia, bedzie rocnica ślubu jej i Pona Aneckowego. No to zrdowie Poństwa Aneckowyk! 🙂

P.S.2. Niedziela 4 lutego zaś jest dniem Motyleckowyk urodzin. Zdrowie Motylecka! A toast wznośmy tak głośno, coby usłysoł nos tamok, ka teroz jest 🙂