Ponowie zapłacili…

Chyba juz wom kiesik o tym opowiadołek, ale… moze nie syćka wte byli w Owcarkówce? No to niekze zboce te historyjke jesce roz. Pewnego piknego dnia jeden z najhyrniejsyk tatrzańskik przewodników, Józek „Ujek” Krzeptowski, oprowadzoł po Gubałówce grupe turystów. Pokazuje im piknom panorame Tater, piknie objaśnio, ftóry wiersycek jak sie nazywo… i wte jeden z turystów nagle mu przerywo i pyto:
– Proszę pana, a który z tych szczytów to Gerlach?
– Poźrejcie panocku – odpowiado hyrny górol. – Widzicie tamten wierch? To jest właśnie Gerlach.
Przipadkowo przechodził tamok jakisi inksy przewodnik. Kie usłysoł te godke, nie mógł sie powstrzymać, coby nie zawołać:
– Krzesny! Dobrze wiecie, ze Gerlacha z Gubałówki nie widać! To co kiełbasicie ludziom w głowak?
Na co Ujek pado spokojnie:
– Ponowie zapłacili – Gerlach mo być!

No i ta cało anegdota (cy prowdziwo? cóz, znając hyrne pocucie humoru Ujka – mozliwe ze tak) przybocyła mi sie, kie niedowno nolozłek w Interii artykulik artykulik o piknym zbójnickim serialu Janosik. Heeej! Rózne pikne rzecy tamok napisano. A co dokładnie? Ano między inksymi to: Ciekawostką jest fakt, że do sceny ich ślubu [Janosika i Maryny] zbudowano na Podkarpaciu drewnianą kapliczkę, która po zakończeniu zdjęć została poświęcona przez księdza i do dziś służy wiernym, którzy nie mają nawet pojęcia, że to telewizyjny rekwizyt.

Na mój dusiu! Naprowde? Ocywiście boce te scene harnasiowego ślubu. Juz kie pierwsy roz na niom pozirołek, to od rozu poznołek, ze pokazany tamok kościółek, to pikno drewniano kaplica stojąco na Polanie Chochołowskiej.* Ale coby miała ona zaistnieć dzięki serialowi – o tym potela nie słysołek. Tymcasem, kie poźrełek do Gugli, okazało sie, ze inksi owsem słyseli. Potwierdzenie tej interiowej ciekawostki nolozłek na przikład na tej stronie, na tej, na tej tyz, a nawet na tej, cyli nie byle jakiej, bo to przecie hyrno encyklopedia poństwa Paryskik.**

Ba uwidziołek tyz, ze Wikipedia gwarzy cosi zupełnie inksego, mianowicie ze ów „telewizyjny rekwizyt” tak naprowde powstoł juz w 1958 rocku – a to by było ładnyk kilkanoście roków przed tym, jak pon Perepeczko zagroł dzielnego harnasia, zaś pon Pyrkosz i pon Bilewski zagrali mniej dzielnyk, ale i tak sakramencko piknyk zbójników. Wikipedia powołuje sie tutok na całkiem wiarygodne źródło – wypowiedź opiekującyk sie tym miejscem księdzów salezjanów. O powstaniu kościółka w owym 1958 rocku pisom tyz na stronak internetowyk parafii witowskiej, na ftórej to właśnie terenie nojduje sie Chochołowsko Polana.

Skąd więc – krucafuks – wziął sie ten cały hyr o wyryktowaniu obiektu dopiero na potrzeby telewizji? Piknie by było, kieby jakisi zorientowany w temacie mędrol zajrzoł do Owcarkówki i syćko nom wyjaśnił. Ba póki co… myśle, ze za całkiem prowdopodobnom mozemy uznać informacje z pascalowskiego przewodnika, ka cytomy, ze kaplica powstała po II wojnie światowej w wyniku przeróbki zwykłego pasterskiego szałasu.. […] Dzisiejszy wygląd kapliczka zawdzięcza m.in. kręconemu tutaj w 1972 r. serialowi „Janosik”.*** Cóz… tak rzecywiście mogło być. Moze faktycnie, kie zacęto ryktować ten serial, to kościółek kapecke przeinacono, a potem narodziła sie legenda, ze wybudowano go od zera? W kozdym rozie momy pikny przikład tego, ze legendy powstawały nie ino w starodownyk casak, ale teroz tyz powstajom. Bajako.

I podejrzewom, ze dzisiok niejeden tatrzański przewodnik, oprowadzający po Chochołowskiej wyciecke ceprów, zapytany, cy to prowa, ze tamtejsy kościółek wyryktowała ekipa telewizyjno – bez mrugnięcia okiem odpowie, ze tak. Jeśli natraficie na takom sytuacje, nie zwracojcie temu przewodnikowi uwagi, ze zmyślo. Bo i tak od rozu wiadomo, co on wte odrzeknie. To samo co Ujek: „Poństwo zapłacili – telewizyjny kościółek mo być!” Hau!

P.S.1. Downo nie zbocowołek o budowyk świętak, więc trza te zaległości piknie ponadrabiać. Po pierwse więc – 29 sierpnia Anecka Schroniskowo miała urodziny. Zdrowie Anecki Schroniskowej! 🙂

P.S.2. Po drugie – 14 września były urodziny Mieteckowe. Zdrowie Mietecki! 🙂

P.S.3. A po trzecie – 16 września były Dydyjeckowe imieniny. Zdrowie Dydyjecki! 🙂

P.S.4. A wcora – Poni Dorotecka z muzycnego bloga urodziny pikne miała. Zdrowie Poni Dorotecki! 🙂

* Ba ino zzewnątrz – bo w środku to był dlo odmiany starodowny kościoł w Dębnie.
** Ba nie wiem, cy w papierowej wersji encyklopedii napisali tak samo. Teroz nimom jak sprawdzić, bo w mojej wsi były ino dwa egzemplorze – w mojej chałupie i u Felka znad młaki. Niestety baca pozycył te encyklopedie komusi, fto nie oddoł, Felek zaś niedowno sprzedoł swojom na Allegrze.
*** T. Nodzyński, B. Zygmańska, Tatry Polskie i Słowackie, Pascal, Bielsko-Biała 2003, s. 55.