Cekając na najlepsom wiadomość

Na mój dusiu! I fto by sie spodziewoł, ze w związku z zawodami na Wielkiej Krokwi najlepsom mozliwom wiadomościom wcale nie bedzie ta, ze nas Adaś zajął pierwse miejsce? Inkso rzec, ze, jako juz wiemy, tego pierwsego miejsca nie było, ale nawet kieby było, to i tak uciesyłoby nos ono mniej niz informacja, ze czeski skocek Jan Mazoch bedzie mógł wrócić do skakania. Specjalnie napisołek: „bedzie MÓGŁ wrócić”,  nie : „wróci”. Bo nie idzie mi wcale o to, coby kiesik znowu skakoł, ale niek wyzdrowieje na telo, coby nie być nieodwołalnie skazanym przez los na rezygnacje ze skocni, niek pozostanie mu mozliwość zadecydowania samemu, cy wracać do sportu wycynowego cy nie. Cy tak właśnie bedzie? Nawet nie fce myśleć o tym, coby mogło być inacej!

Fto by sie w ogóle spodziewoł, ze swój dzisiejsy wpis poświęce mało dotykcas znanemu czeskiemu skockowi? Jo sie nie spodziewołek na pewno. Ryktowołek na dzisiok wpis o Adasiu, o jego sukcesie lub porazce pod Tatrami. Na jednom i drugom okolicność miołek juz obmyślany tekst. Ale oto po roz kolejny okazuje sie, ze mozno być przezornie przygotowanym na warianty rozmaite, a zycie i tak potrafi wyryktować taki wariant, na ftóry nie byliśmy przygotowani wcale.

Tak przy okazji – pała z minusem nalezy sie dziennikowi pewnej stacji, ka pokwolili sie, ze ik dziennikorz jako jedyny dostoł sie do spitala, do ftórego trafił Jan Mazoch. I co? Jo mom tego dziennikorza podziwiać? Za to ze wepchoł sie tamok, ka nifto go nie potrzebowoł? Podziwiać to jo mógłbyk go wte, kieby w jakiś sposób Mazochowi pomógł. Ale przecie nie pomół, a przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Obawiom sie, ze dzisiok na kolejne pały zasłuzy pare brukowyk gazet. Ale trza pedzieć i to, ze wydarzyło sie tyz cosik bardziej krzepiącego – reakcja publicności na ten wypadek. Nie było mnie w ostatniom sobote w Zakopanem, z zawodów uwidzołek ino telo, co pokazała telewizja. Ale z tego, co pokazała, wychodzi, ze kie Czech tak niescynśliwie upodł, wielu rozbawionyk kibiców nagle przestało być rozbawionymi. W jednej sekundzie spowaznieli. Jeśli dobrze zauwazyłek, miny nieftóryk z nik świadcyły nawet o tym, ze w ocak zakręciły sie im łzy. Nie syćka kibice zachowali sie stosownie do sytuacji, to tyz niestety było widać, ale zdoje sie, ze ci, ftórym przesła ochota na śmiech, byli w więksości I kwoła im za to, ze tak właśnie sie zachowali! W ten sposób dowiedli jednego – ze byli lepsom publicnościom niz starozytny motłoch pozirający na igrzyska w rzymskim Koloseum. Widzowie z Koloseum fcieli chleba i igrzysk, widzowie spod Krokwi chyba tyz – ale na pewno nie takik igrzysk, we ftóryk komukolwiek stałaby sie krzywda. Dlo publicności spod Krokwi radosno zabawa zakońcyła sie w tym momencie, we ftórym dlo publicności z Koloseum dopiero by sie zacęła. No to moze ten świat, we ftórym zyjemy, nie jest jaz tak zły, jak nieftórzy narzekajom?

Cy sobotnie zawody w ogóle powinny sie odbyć? To barzo wozne pytanie, ale dlo nos w tej kwili nie najwozniejse. To samo o paru inksyk pytaniak mozno pedzieć: na kielo w sobotnim wypadku zawinili ludzie, a na kielo był to niezawiniony przez nikogo splot niescynśliwyk okolicności?, cy na pewno zrobiono syćko, co dlo bezpieceństwa skocków mozno było zrobić?, jak zmniejsyć ryzyko takik wypadków w przysłości? Juz teroz na te i pare inksyk pytań trza sukać odpowiedzi. Przecie juz w najblizsom sobote momy kolejny konkurs skoków! Ale póki co niek tymi pytaniami zajmom sie fachowcy i działace sportowi. Dlo nos, nie-fachowców i nie-działacy, w tej kwili najwozniejse pytanie to: cy bidny Czech wróci do zdrowia? Wyglądo na to, ze na rozie nawet doktory nie wiedzom. Moze dzisiok bedzie wiadomo coś więcej? Oby to było coś dobrego. Musi to być coś dobrego! Cekomy na jak najlepse wiadomości! Hau!

P.S. Skoda, ze akurat przy takim wpisie wypadło Kapisonecce składać zycenia imieninowe, ale bądźmy dobrej myśli: jeśli czeski skocek wróci do zdrowia, ten wpis nie bedzie juz tak smutny, jak w tej kwili. Kapisonecko – duzo, duzo, duzo radości!!! 🙂