7, 10, 15, 26, 37, 40

Bocycie, jak kiesik Mietecka spytała mnie, jakie licby w totolotkowym losowaniu wypadnom? Jo wte wypiłek Smadnego Mnicha, podumołek i podołek Mietecce seść licb. Pikne to były licby! Miały niestety jednom wade: barzo sie rózniły od tyk wylosowanyk przez totolotkowom masyne. Widocnie Smadny Mnich dobry jest do tego, coby wygranom w totolotka uccić, ale nie do tego, coby jom przewidywać.

Od tego casu – choć sie do tego przed womi nie przyznawołek – dręcyła mnie jedno myśl: jak przewidzieć wyniki totolotkowyk losowań? Przecie musi być jakiś sposób. No i w przedostatniom sobote wybrołek sie do Nowego Targu. Posłek do takiej jednej kolektury Totalizatora Sportowego, a kie do niej dosłek, rozejrzołek sie. Na chodniku lezoł jakisi pomięty kupon od Duzego Lotka. Wyglądało na to, ze ftoś pomylił sie przy jego wypełnianiu, a potem nie mioł siły, coby przejść pięć metrów do najblizsego kosa na śmieci, więc na chodnik kupon rzucił. Zacąłek ten kupon obwąchiwać. I wiecie co? Seść licb – 5, 7, 24, 28, 31 i 33 – pachniało inacej niz pozostałe. Ik zapach coś mi przybocowoł. Ino co? Felka znad młaki! Tego, co jest najbogatsy w mojej wsi! Zawse, kie on jest w poblizu, jo cuje zapach podobny do tyk seściu licb! Cyzby to one właśnie miały w najblizsym losowaniu wypaść?

Coby sie przekonać, musiołek pockać do wiecora. A wiecorem co sie okazało? Pięć! Siedem! Dwadzieścia śtyry! Dwadzieścia osiem! Trzydzieści jeden! Trzydzieści trzy! O, krucafuks! Krucafuks!!! Dokładnie te licby wypadły, ftóre mi Felkiem znad młaki pachniały!

Następnego dnia rano jednak syćkie licby na tym kuponie pachniały juz tak samo, cyli zwycajnym drukiem na papierze. Ba pod wiecór seść inksyk licb zacęło Felkowom woń wydzielać, były to 9, 21, 23, 26, 37 i 46. Z casem ta woń robiła sie coroz mocniejso, a w ostatniom środe z wiecora była juz tako, ze jaz mnie w nosie krynciło. No i w wiecornym losowaniu co wypadło? Krucafuks! Znów dokładnie to, co pachniało Felkiem!

Pewnie domyślocie sie juz, ze jak w ostatniom sobote pachniały mi licby 7, 13, 36, 37, 39 i 46, to właśnie one wylosowane zostały? Fto nie wierzy, niek sam sprawdzi na internetowej stronie Lotto.

Tak więc teroz juz totolotkowe losowania zodnom tajemnicom dlo mnie nie som. Tajemnicom jest ino to, cemu licby, ftóre majom być wylosowane, tak pachnom? Ale prędzej cy później nauka to wyjaśni, tak jak piknie wyjaśniła, cemu jaskółki przed dyscem obnizajom lot.

Cy wy, ludzie, tyz umielibyście tak wyniki totolotka przewidywać? Nie wiem, mozecie spróbować. Mozecie przyjechać do mojej wsi, powąchać Felka, coby dowiedzieć sie, jak on pachnie, a potem wąchać totolotkowy kupon i sukać Felkowego zapachu w poscególnyk licbak. Ale cosi mi sie widzi, ze was ludzki węch jest za słaby i obwąchując taki kupon nie pocujecie nic.

A pedzieć wom, jakie licby w te środe w Duzym Lotku wypadnom? Moge pedzieć: dokładnie te, co je w tytule dzisiejsego wpisu widzicie. Ino teroz, kie ogłosiłek to tak publicnie, domyślom sie, co bedzie: wieść o pewnym wyniku w totolotka rozejdzie sie po kraju, wte wysoko Komisja Kontroli Gier i Zakładów w trybie przyspiesonym przeprowadzi ściśle tajne losowanie – ocywiście wypadnom dokładnie te licby, o ftóryk wom godom. Ale co z tego, skoro nifto sie o tym losowaniu nie dowie? Potem zaś juz jawnie – o tej godzinie co zwykle – przeprowadzom drugie, transmitowane na zywo losowanie, ale jaki bedzie jego wynik, tego na rozie nie wiem. Póki co nie umiem przewidywać na dwa losowania wprzód.

Ocywiście jeśli ftoś fce, moze licyć na to, ze Komisja Kontroli nie dowie sie, ze wynik w najblizsym Duzym Lotku jest juz znany, a jak sie nie dowie, to zodnego tajnego losowania nie wyryktuje. Wte syćka, co postawiom na moje licby, wygrajom pikne dutki. Ale teroz, w casak globalnej wioski, jakie jest prawdopodobieństwo, ze Komisja Kontroli o nicym sie nie dowie? Chyba takie jak utrafienia sóstki w Duzym Lotku. Hau!

P.S. O Mietecce mowa, a tutok w najblizsy cwortek imieniny Mietecki sie ryktujom. No to zycmy jej wielu wygranyk w totolotka, ba niezaleznie od nik zycmy tyz duzo tego scynścia, ftóre zdobywo sie poza wselkimi totolotkami 🙂