Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Hau! - Blog Owczarka Podhalańskiego Hau! - Blog Owczarka Podhalańskiego Hau! - Blog Owczarka Podhalańskiego

3.09.2007
poniedziałek

Jak Adam pomagoł Ponu Bóckowi Beskidy nazywać

3 września 2007, poniedziałek,

Cy nie dziwi wos, ze te pikne góry, we ftóryk mojo wieś lezy, Gorcami sie nazywajom? No bo tak: momy Beskid Zywiecki, Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy, a pomiędzy tymi Beskidami – Gorce. Te Gorce tyz do Beskidów nalezom, ale nie nazywajom sie one Beskid Jakiś-tam, ino Gorce właśnie. Skąd – krucafuks – tako nazwa sie wzięła? Pocątkowo nie wiedziołek, ale mój psi instynkt mi podpowiedzioł i teroz juz wiem. Wy tyz fcecie wiedzieć? Jak fcecie, to posłuchojcie.

Kie Pon Bócek stworzył góry, równiny, niziny, wyspy, półwyspy, rzeki, jeziora, morza, wulkany, pustynie, lodowce i rózne inkse pikne rzecy, pomyśloł se, ze warto by było temu syćkiemu jakiesi nazwy geograficne nadać. No i rusył w świat, coby te swoje dzieła ponazywać. Na mój dusiu! To dopiero mioł roboty! Ale dzięki temu, ze odznacoł sie janielskom cierpliwościom … co jo godom! … odznacoł sie Ponobóckowom cierpliwościom! – jakoś doł se rade. Piknie powymyśloł nazwy, jakie teroz na róznyk mapak noleźć mozecie. Na koniec do Beskidów doseł. Nadoł nazwy wierchom, polanom, przełęcom i potokom. Musioł jesce nazwać poscególne cynści Beskidów, ale pocuł sie zmęcony i zacęło mu brakować pomysłów.

 

Mioł dwa wyjścia: abo odpocąć i odłozyć wymyślenie brakującyk nazw na następny dzień, abo popytać o pomoc Adama, ftóry na scynście był juz wyryktowany. Pon Bócek wybroł to drugie, bo nie fcioł kłaść sie spać z myślom, ze nie dokońcył roboty zaplanowanej na dzisiok. Weseł na wierch, ftóry przed kwileckom nazwoł Wielkom Raczom i głośno zawołoł:

– Adamie! Adaaamie!!!
– Jestem! Jestem! – odpowiedzioł Adam wartko przybiegłsy, bo myśloł, ze Stwórca po to go woło, coby mu pedzieć, ze właśnie wyryktowoł piknom babe.
– Ty, Adamie, to myślis ino o jednym – skarcił nasego praojca Pon Bócek, ftóry przecie barzo dobrze słysy syćkie ludzkie myśli. – Bedzies mioł babe, bedzies, cierpliwości. Ale najpierw pomóz mi ponazywać Beskidy.
– A nie mozno by tak, Ponie Bócku, na odwyrtke? – spytoł Adam. – Najpierw wyryktujes babe, a potem pomoge ci z tymi Beskidami?
– Nimo mowy! – pedzioł Pon Bócek.
– Cemu? – spytoł rozzalony Adam.
– Bo jo ci fce wyrykotwać barzo śwarnom babe, ale kie wyryktuje barzo śwarnom babe, to tak bedzies niom zajęty, ze prózno bede cie o pomoc pytoł.
– Barzo śwarno baba … – Adam sie rozmarzył.
– Adamie! – Pon Bócek przywołoł pierwsego cłowieka do porządku. – Do roboty! Musis wymyśleć jakomsi nazwe dlo tego Beskida, we ftórym teroz jesteśmy. Ino moze najpierw siednijmy se pod smrekiem. Pozywimy sie posolonym bundzem. Wprowdzie jo, będąc Ponem Bóckiem, jeść nie muse, ale bundz z solom jest tak pikny, ze chętnie skostuje.

Kie juz obaj se pojedli, Adam wstoł i pedzioł:
– Skoro ześmy sie tutok, Ponie Bócku, zywili, niek ten Beskid nazywo sie Beskid Zywiecki.
– Moze być – zgodził sie Pon Bócek. – A jak nazwies ten Beskid obok?
– Hmmm … – Adam sie zamyślił. – Moze kiebyk dowiedzioł sie o nim cegoś blizsego, to umiołbyk go nazwać.
– W tym Beskidzie – pedzioł Pon Bócek – som źródła ślące swoje wody do najdłuzsej rzeki kraju, ftóry bedzie nazywoł sie Polska.
– Źródła ślące swoje wody … – Adam powtarzoł w zamyśleniu słowa Pona Bócka. – Ślące swoje wody … Ślące … Ślą-ce .. Niek ten Beskid sie nazywo Beskid Ślą… Beski Śląski!
– Brawo, Adamie! – uciesył sie Pon Bócek. – No to teroz powiedz, jak byś nazwoł te grupe wiersycków, co tamok na północy widzis?

Adam poźreł na widocne na północy wiersycki.
– Małe to jakieś – stwierdził.
– No, małe, małe – przyznoł Pon Bócek. – Tak sie złozyło, ze kie to ryktowołek, zza chmur wysło słonko, a kie wysło słonko, to muchy zewsąd wyległy do ciepełka i zacęły mi straśnie bzyceć nad głowom. No i mogłek ryktować te góry ino jednom rękom, bo drugom musiołek oganiać sie od much. I dlotego właśnie ten Beskid taki mały mi wyseł.
– Niek więc nazywo sie Beskid Mały i ślus – pedzioł Adam.
– Dobrze – zgodził sie Pon Bócek. – A tak w ogóle moze lepiej bedzie, kie nazywane przez siebie Beskidy uwidzis z bliska? Chodź ze mnom.

No i Pon Bócek wroz z Adamem rusyli ku północnemu-wschodowi. Sli, sli, a kie tak sli, Adam podziwioł otacające go widocki, jaz wreście pedzioł:
– Trza przyznać, Ponie Bócku, ze udały ci sie te góry. Pikne som!
– Dziękuje – pedzioł Pon Bócek zdowolony, ze Adam docenił jego dzieło.

Po kwili jednak dodoł:
– Skoda ino, ze twoi potomkowie naryktujom w tyk i inksyk górak spalin, brzyćkik chałup, wysypisk śmieci, Makdonaldów …
– Makdonaldów? A co to takiego? – spytoł Adam.
– To bedom takie miejsca, ka bedzie mozno zjeść rózne rzecy i kozdo z nik bedzie miała słowo „mak” w nazwie – wyjaśnił Pon Bócek. – Ba zodno nie bedzie smakowała tak piknie jako ten bundz z solom, ftórego ześmy na Wielkiej Raczy se zjedli.

Kie Adam to usłysoł, juz mioł pomysł na nowom nazwe.
– Skoro tutok ześ mi, Ponie Bócku, o tyk Makdonaldak opowiedzioł, moze nazwijmy te góry Mak-Beskid?
– Jakoś dziwacnie to brzmi – pedzioł Pon Bócek.
– To moze na odwyrtke? Beskid-Mak?
– Tyz źle – pedzioł Pon Bócek głowom kryncąc. – Do tej pory, Adamie, syćkim Beskidom przydołeś nazwy w formie przymiotnika. No to bądź konsekwentny, a nie wydziwioj.
– A co to jest przymiotnik? – spytoł Adam.
– Racja! Przecie ty nawet wykstałcenia podstawowego nimos, to skąd mozes wiedzieć! – uzmysłowił se Pon Bócek. – Posłuchoj, Adamie, przymiotniki to takie cynści mowy, ftóre odpowiadajom na pytania: jaki?, jaka?, jakie?
– To zamiast Beskid-Mak moze niek bedzie Beskid Makowski? – zaproponowoł Adam pobrawsy te pierwsom w dziejak świata lekcje gramatyki.
– O, tak juz moze być! – stwierdził Pon Bócek. – No to chodźmy dalej.

No i posli. Wesli na wierch Mogielica. Tamok Adamowi straśnie zafciało sie pić.
– Język mi wysekł, Ponie Bócku! – zacął sie skarzyć. – Umre z pragnienia, jeśli zaroz sie nie napije!
– A dyscówka ci wystarcy? – spytoł Pon Bócek.
– Cokolwiek mokrego! – błagoł Adam. – Moze być i dyscówka.

No i Pon Bócek spowodowoł sakramenckie oberwanie chmury. Ale dyscu spadło! Całe okolicne góry zalało! Samiućki ino cubek Mogielicy ponad wode wystawoł, tak ze kieby Adam we ftóromkolwiek strone zrobił trzy kroki, to juz musiołby stopy zmocyć. Ale przynajmniej mógł sie teroz do woli napić. A kie sie napił, pomyśloł se, ze ta Mogielica jest teroz bardziej wysepkom niz wierchem. Wte postanowił, ze góry te bedom sie nazywały Beskid Wyspowy.

Długo tako wielko woda opadać by musiała, ale Pon Bócek sprawił, ze opadła wartko, dzięki cemu zaroz mógł wroz z Adamem póść dalej. Niebawem dwójka wędrowców dotarła do Dunajca. Trza było sie jakosi przez te rzeke przeprawić. Ino jak? Znowu sprawić, coby woda opadła? Pon Bócek nolozł inksy sposób.
– Niek ten smrek, przy ftórym teroz stoimy, sam sie potnie na deski – polecił.

Wskazany smrek zaroz wykonoł Ponobóckowe polecenie.
– Są deski! – uciesył sie Pon Bócek. – No to niek one teroz same z siebie wyryktujom tratwe.

Deski zaroz wzięły sie do roboty. Adam zaś zawołoł:
– Mom pomysł! Niek góry po tamtej stronie Dunajca nazywajom sie Beskid Sądecki!
– A to cemu? – spytoł Pon Bócek.
– Bo sam pedziołeś, Ponie Bócku: SĄ-DECKI – pedzioł Adam
– Nie SĄ-DECKI, ino SĄ-DESKI – zauwazył Pon Bócek. – Widze, ze mos problemy ze zrozumieniem tego, co jo godom.
– No przecie słuchołek uwaznie – próbowoł usprawiedliwić sie Adam – Nie mojo wina, Ponie Bócku, ześ mnie z niedoskonałym słuchem stworzył.
– Stworzyłek cie z wystarcająco dobrym słuchem! – oburzył sie Pon Bócek. – Ino usy mos brudne i dlotego źle mnie słysys.

Adam scyrwienił sie ze wstydu. Zaroz umył usy w wodak Dunajca, a potem spytoł:
– Cyli jak? Beskid Sądeski?
– A właściwie to niek bedzie Sądecki – pedzioł po namyśle Pon Bócek. – Beskid Sądecki bedzie sie rymowoł z Beskidem Zywieckim. A Sądeski nie rymołby sie z zodnym.

Zaroz Pon Bócek z Adamem przepłynęli wyryktowanom ze smrekowyk desek tratwom na drugi brzeg Dunajca, następnie posli na Dzwonkówke, przesli Prehybe, przesli Radziejowom, Jaworzyne, wreście dosli do potoka Kamienica. Poźreli przed siebie.
– O Boze! – wykrzyknął Adam.
– Adamie! – skarcił pierwsego cłowieka Pon Bócek. – Całe twoje scynście, zek nie wyryktowoł jesce Dekalogu, bo miołbyś grzych przeciwko drugiemu przykazaniu.
– Wyboc, Ponie Bócku – pedzioł Adam. – Ale jakoś samo mi sie tak wyrwało, kie uwidziołek tak wysokie góry. Te beskidzkie wierchy, ftóre przesliśmy do tej pory, miały wysokość kilkaset metrów nad poziomem morza, no, casem tysiąc i kilkaset. A te? Te som chyba wyzse niz Himalaje!
– Myślis, Adamie, ze tak wysokie wierchy tutok nie pasujom? – spytoł Pon Bócek.
– Tak mi sie widzi – pedzioł Adam.

Pon Bócek westchnął, ale zaroz polecił wznosącym sie przed nim wierchom, coby zrobiły sie duzo, duzo nizse.
– Teroz dobrze? – spytoł Pon Bócek.
– No, teroz, Ponie Bócku, przesadziłeś w drugom strone – pedzioł Adam. – Teroz w stosunku do reśty Beskidów te góry som za niskie.
– Coś marudzis, Adasiu! – zdenerwowoł sie Pon Bócek. – Cy syćkim ludziom bedzie tak samo trudno dogodzić jako tobie?

Adam uznoł, ze lepiej nie przeciągać struny, bo jeśli Pon Bócek sie obrazi, to przez sto roków nie bedzie fcioł wyryktować ani jednej baby.
– Niekze ta – pedzioł Adam ugodowo. – Zreśtom przynajmniej od rozu wiem, jak te góry nazwać: Beskid Niski.
– No widzis, Adamie, jak ci zadanie ułatwiłek? – uciesył sie Pon Bócek i udobruchoł jednoceśnie.
– Cy to juz syćkie góry nazwane zostały? – fcioł sie upewnić Adam
– Syćkie – potwierdził Pon Bócek. – Dalej som juz Bieszczady, Gorgany, Czarnohora i inkse pikne wiersycki, ftóre majom juz nazwy …

Nagle Pon Bócek za głowe sie chycił.
– Na mój dusiu! – zawołoł.
– Co sie stało? – spytoł Adam.
– To sie stało, ześmy jeden Beskid przegapili!
– Ftóry?
– Ten między Zywieckim a Sądeckim!
– No to zaroz i dlo niego wymyśle jakomsi nazwe – pedzioł Adam. – Ten Beskid bedzie sie nazywoł … Gorcek.
– Jak?
– Gorcek – powtórzył Adam.
– A cóz to za dziwno nazwa dlo gór? – zdumioł sie Pon Bócek.
– Bo juz nimom siły wymyślać nowyk nazw – pedzioł Adam. – Ale skoro te przegapione przez nos góry som w jednym gorcku z pozostałymi Beskidami, niek sie nazywajom Gorcek i telo.

Pon Bócek skrzywił sie i głowom pokryncił.
– Co? Źle? – spytoł Adam.
– Kapecke to syćko monotonne – pedzioł Pon Bócek. – W tyk nadanyk przez ciebie nazwak jest straśnie duzo liter „k”. W Beskidzie Zywieckim som dwie litery „k”, w Beskidzie Śląskim tyz dwie, a w takim Beskidzie Makowskim to jaz trzy! Dobrze by było, coby chociaz ta ostatnio nazwa obyła sie bez „k”.
– To moze zwycajnie odrzucić to „k” i wte bedziemy mieli Gorce? – zaproponowoł Adam.

Juz fcioł Pon Bócek zarzucić Adamowi, ze poseł na zupełnom łatwizne, ale uwidzioł, ze słonko zachodzi, wkrótce przydzie noc, a pierwsy egzemplorz homo sapiensa jest juz strudzony wędrówkom po telu Beskidak. Nie mioł serca dalej wykorzystywać bidoka. Dlotego pedzioł:
– Dobrze, niek te góry nazywajom sie Gorce. To teroz idź se, Adamie, odpocnij, prześpij sie piknie, a kie sie obudzis, bedzies mioł fajnom, śwarnom babe. Obiecuje!

I tak to wyglądało, moi ostomili. A te góry z piknym Turbaczem, piknym Lubaniem i piknym Kudłoniem po dziś dzień Gorcami sie nazywajom. W róznyk ksiązkak mozecie noleźć inkse wytłumacenia nazwy tyk gór Ale co autorzy tyk ksiązek mogom wiedzieć, skoro wiedze swom mogom cerpać tylko z inksyk ksiązek, a nie ze zwierzęcego instynktu! Hau!

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 95

Dodaj komentarz »
 1. 😆 😆 😆

 2. Dobra dobra, Owczarku, nie bajeruj. Jak nie było bab, to skąd tamci dwaj znali pojęcie gorcków? Hę? 😆

 3. O tym wlasnie mowie! 🙂 od razu matematyka ciekawsza sie zrobila 😀
  Pieknie Owczarku!

 4. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 5. Co prawda, to prawda.
  Hoko, nie bądz taki dociekliwy – znali, i już! „Odpocnij, przespij sie piknie…”

 6. Hoko, przeca Pon Bócek wszystkie pojęcia zna. 🙂

  Plumbumecko, nie mów cioci Marysi, że matematyka Cię nudzi. Musiałaś mieć kiepskich nauczycieli.
  Ja miałam szczęście, 🙂 załapałam się na przedwojennych!
  Pozdrówko dla wszystkich nowych i starych, ujawnionych i cichych budeczkowiczów. 🙂

 7. Kiepscy nauczyciele matematyki (żeby nie wspomnieć o innych przedmiotach) to reguła raczej, a nie wyjątek, Mario. W szkole podstawowej miałam dobrą, przedwojenną, jak powiadasz, nauczycielkę, a w szkole średniej przez pierwsze 2 lata „molestował” nas matematycznie pan, którego nazwisko łaskawie pominę – a po tych dwóch latach juz nikt nie potrafił przywrócić jakiegoś ładu w skołatanym mózgu. Takie wyrwy niełatwo nadrobić. Facet po prostu przychodził na lekcje i gadał sobie do tablicy – tak go zapamietałam, nie z twarzy, a odwróconego do tablicy i cos tam mamrotającego, i jakieś liczby wypisywane.

 8. O matematyce,to ja moge w nieskonczonosc!!!Uwielbiam 😀 I choc w szkole podstawowej nie mialam nikogo szczegolnego,to liceum wspominam mile i pania od matematyki tyz!!Nawet poprowadzilam moich panow do mojej starej budy.Wyladniala i trzyma fason, jest teraz 20-ta w kraju wsrod srednich szkol!!!

  A wracajac do owcarkowego opowiadania,to tak sobie mysle,ze Panu Bockowi byloby o wiele latwiej te nazwy wymyslac z Ewa,niz z Adamem!?
  Tak sobie tylko glosno mysle……………………

  Pozdrawiam buda-gosci 😉

 9. Owczarku, jak dobrze, że wróciłeś już z tej hali! 🙂
  Widzę, że się tam nie nudziłeś – ta opowieść spowoduje, iż niechybnie zostaniesz uznany za prekursora nowej gałęzi nauki o języku, zwanej OWCZARKONOMASTYKą STOSOWANą, czyli inaczej etymologią psią… 😆

 10. Hej,Owczarku i Mili Budowicze!
  Opowiedziałbym,jak to bywało na Wielkiej Raczy,tam,gdzie Pon Bócek z Adamem bundz z solą zajadali,a ja popijałem „koktail strażacki”.Eh,to byly czasy!Może innym razem!
  Tymczasem żegnam się z miłym Towarzystwem na parę tygodni.Jadę jutro z mojej Uherlandii do Poznania a tam czeka mnie we środę zabieg chirurgiczny,podobno rutynowy,ale w stresie trochę jestem!
  Potem parę tygodni „okresu ochronnego”.Jak tylko przejrzę na oczy,będę czytał i pisał!A narazie…
  Pozdrawiam!Hej! 😉

 11. Jędrzeju, trzymamy kciuki za Twoje zdrowie!!! 🙂

 12. Jędrzeju, oddaj się spokojnie pod mistrza skalpela, oczywiscie, że stres, ale… niech rutynowo, co ma wyciąć, a Ty wracaj do nas chybcikiem!
  Pozdrowienia i bedziemy o Tobie myśleć.

 13. Jedrzeju na pewno wszystko bedzie OK!!!!!!!!!!
  Pozdrawiam i dawaj znac,jak wrocisz”odnowiony” 😀

 14. To bywaj Jędrzejecku, nasz Uherecku 🙂
  Niech Ci tam zrobią, co trzeba. Będziemy tu za Tobą tęsknić i wspierać, jak kto potrafi.
  Udanego zabiegu i szybkiego powrotu do zdrowia i do nas, życzę Tobie i nam.
  Trzymaj się kochany i wspomnij nas czasem w okresie ochronnym. 🙂

 15. Ja nie wiem, czy Owczarek już wrócił, czy ino wpis nowy przysłał. Pisał, że bacy komputr znowu się popsuł. 🙁

  Nie mogę dzisiaj pisać, bo mam zły dzień i nie mam siły.
  Pomacham wię do Was i poczekam na lepsze chwile.
  Pozdrówka! 🙂

 16. Nic sie nie martw Marysiu:
  „Jutro będzie dobry dzień, tylko (….? ) zmień,
  czy to jawa czy nie sen – dzień dzień dzień będzie jutro!”

  Na pewno coś pochrzaniłam, ale przypomniała mi się Helena Majdaniec. Ja wtedy świeżo z pieluch, ale powtarzałam z zacięciem, sąsiedzi chyba wybaczyli, bo nie interweniowali (weteryniowali, jak mawiał mój Tato) 🙂

  A nasza Helena niech się lepiej odezwie, bo spierzemy jej nie powiem co, niech nam tu nie daje czekać.

 17. Alicjo:
  „Jutro będzie dobry dzień,
  tylko małą prośbę spełń:
  gdy na miasto spłynie cień,
  przyjdź, przyjdź, przyjdź do mnie jutro!”
  Tak tam było 😀
  Jędrzejecku Uherecku, też trzymam kciuki. I też czekam na głos Heleny! A przynajmniej któregoś z kotów 😉

 18. To może zawołajmy razem:
  Heleno, Leno, Helenko, odezwij się do nas!

 19. …zapamietaj miejsce , czas…(…) dobrze znasz
  czy to (…) czy to (…) bądz bądz u mnie jutro!
  (itd. nie pamietam!) 🙂

 20. Owczarku, a jak juz Adam dostal swarna babe, to nadal mu deszczowka wystarczala do picia?
  W kazdym razie Tobie za ten wpis nalezy sie zapas jalowcowej i skrzynka Smadnego Mnicha. Pozdrowienia takze dla Pani Owczarkowej.

 21. „Zapamiętaj miejsce, czas,
  dom i światło w oknie znasz,
  przypominam jeszcze raz,
  bądź, bądź, bądź u mnie jutro!
  Winda wjedzie pod sam dach,
  wizytówka jest na drzwiach,
  potem ciche dzwonki dwa…” itp. 😉

 22. PS. Też byłam wtedy malutka, ale wyśpiewywała tę pioseneczkę moja sister 🙂

 23. Daj mi babę, Panie Boże,
  Bo bez baby żyć nie może
  Żaden facet, nawet w raju.
  Babkę w skórze, a nie w skaju.

 24. Dzień dobry!
  Dzięki za przypomnienie tekstu 🙂
  Tego o babie w skórze, a nie w skaju nie słyszałam. A wełna nie wystarczy?!

 25. A Renata Przemyk śpiewała:

  Babę zesłał Bóg
  raz mu wyszedł taki cud
  babę zesłał Bóg
  coś innego przecież mógł
  żeby dobrze zrobić wam
  babę zesłał Pan

  Bóg też chłopem jest
  świadczy o tym jego gest
  Bóg też chłopem jest
  tak jak swing i blues, i jazz
  żeby z baby ciągle drwić
  trzeba chłopem być.

  Bóg Ci zesłał mnie
  byś miał kogoś noc i dzień
  Bóg Ci zesłał mnie
  Ty się z tego tylko ciesz
  z woli nieba jestem tu
  więc się do mnie módl.

  Ha, z pamięci zapisałam, chyba bez pomyłek większych. Uwielbiałam tę piosenkę jako podlotek – wyobraźcie sobie grupkę panienek dorastających wyśpiewującą ten feministyczny manifest przy ognisku… łza się kręci w oku :D.

 26. A ja nie wiem, kto to Renata Przemyk 🙁
  Pogooglam

 27. Ano tak. To mi uciekło, nie dziwota, jak i cała inna grupa artystów tych lat, dopiero jak internet nastał całą gębą, to się człowiek osłuchał z tym i owym.
  Aczkolwiek znam jednego punkrockowca, zdobywajacego w Jarocinie nagrody w latach ’80-tych! Wiecie, co robi? Nie zgadlibyście. Wykłada języki informatyczne na
  Université du Québec w Hull, pomiedzy innymi zajęciami tego typu. Poza tym normalny 🙂

 28. Alicjo, u Ciebie jest 5-ta! 😯
  Piosenka o babie, która się udała jest chuba starsza niż Renata Przemyk. 🙂
  Zbieram się, więc dobrego dnia Wam życzę. 😀
  Wpadnę wieczorkiem. Hej!

  Może Helenka się odezwie, zaczynam się martwić.

 29. Przepraszam za literówki i interpunkcję:

  Piosenka o babie, która się Panu udała, jest chyba starsza niż …

 30. Mario, przecież ja z uderzeniem zegara o 4-tej rano się budzę, jeszcze tego nie zanotowałaś?!
  Podzielam zaniepokojenie względem Heleny, bo to do niej niepodobne, żeby się nie odezwała tak długo, po wstępnym komunikacie. Ale dajmy jej jeszcze kapkę czasu. Może potrzebuje oddechu po tych tam skalpelach i innych wyczynach.

 31. mt7,
  komunikaty są u P.Adamczewskiego. Pozytywne, dodaję, bo wiem, że się niepokoisz.

 32. Bardzo przepraszam, ale, że pozwolę sobie przytoczyć:
  „To radio to jeden człowiek. Zabrać tego człowieka – nie ma radia. To jest dla mnie coś zupełnie oczywistego”.
  Czy ja dobrze widzę?!

 33. Alicja pisze: Wykłada języki informatyczne na Université du Québec w Hull, pomiedzy innymi zajęciami tego typu. Poza tym normalny”

  No wiesz! Odstający od normy są ci, którzy nie wiedzą, co to FORTRAN, COBOL, Algol, BASIC, Pascal, C, C++, C#, Java, PHP, Python, Perl, Ruby i pozostałe języki z asemblerami dla wszystkich rodzajów procesorów na czele.

  *** 🙂 ***

  I stała się komputerowość.

  A Programiści wtedy rzekli: „Teraz jesteśmy wszechmocni. Możemy napisać programy komputerowe potrafiące zrobić wszystko.”

  Zadziwił się Pan Bóg na taką zuchwałość i tak im pomieszał języki, że od tego czasu już żadnego programu nie byli w stanie napisać bez błędu.

  *** 🙂 ***

 34. eeee tam… nie ta półka, TesTeq 🙂
  A to też kolega surfiarz. Chcesz wiedzieć więcej, zerknij na strone, niestety, nieuaktulnianą, bo się Wojciechu nie chce, a dzisiaj coś tam wykłada na uniwersytecie w Pradze czeskiej. Nie, nie kafelki, bynajmniej 🙂
  http://fraczak.istop.com:8080/~wojtek/

 35. Dzięki za wieści, Alicjo, Tobie i Nemo.
  Faktycznie może być tak, jaj napisała Pani Dorota, że pisanie, poruszanie barkiem może boleć.
  Na spacer chodzi, dzielna dziewczynka!
  Ulżyło mi też, jeszcze raz dzięki.
  Faktycznie też sobie teraz przypomniałam, że podawała Misiowi telefon, bo się odgrażał, że na Jej urodziny przyjedzie do Londynu. 🙂

 36. Dzięki za wieści, Alicjo, Tobie i Nemo.
  Faktycznie może być tak, jak napisała Pani Dorota, że pisanie, poruszanie barkiem może boleć.
  Na spacer chodzi, dzielna dziewczynka!
  Ulżyło mi też, jeszcze raz dzięki.
  Faktycznie też sobie teraz przypomniałam, że podawała Misiowi telefon, bo się odgrażał, że na Jej urodziny przyjedzie do Londynu. 🙂

 37. Witam ponownie. Z ta matematyka to nie dlatego, ze nie lubie, tylko dlatego, ze to co mamy juz dobrze umiem i sie nudze, bo za szybka jestem :). Ale co zrobic jak poziom jest, jaki jest. Zachcialo mi sie studiow i trzeba wytrzymac :). Za to z innymi przedmiotami jest lepiej.. zwlaszcza z dunskim, na ktorym m.in. norweskie i szwedzkie teksty przerabiac bedziemy :).
  Z Jedrzejem Uherskim chyba sie nie znamy, ale mimo to zycze Mu udanego krojenia i okresu rehabilitacyjnego ;)!
  To lece jest kolacje…

 38. A jaki to kierunek, jeżeli można wiedzieć, Plumbumecko?
  A nie masz tam gdzie jakich nowych zdjęć bachorecków ukochanych i pięknej okolicy, o chłopecku nie wspominam, bo nie wypada, ale tyż bym zerknęła. 😀

 39. Plumbumku,
  Jęrzej Uhersk,i występuje też jako Andrzej Jerzy na innych blogach, zawitał do naszej budy czas jakiś temu.
  Tu jest Jego okolica i inne takie sercu miłe:
  http://picasaweb.google.pl/and.je.ski
  Zrozumiałam, że będzie miał jakąś operację okulistyczną (nie wiem, czy to się tak nazywa).
  Bardzo miły Pan i mówi do mnie Marysiecko. 😀

 40. Emtesiodemeczko, polozna bede. A doklaniej odpowiednikiem angielskiej midwife, bo polska polozna to pielegniarka, a ja bede mogla sama, bez pomocy lekarza porody odbierac. Ale to dopiero za 6 lat.
  Zdjecia rodzinki podesle, jak tylko uporam sie z komputrem moim. Nie miala baba klopotow, kupila laptopa z Vista :). Caly sprzet ‚przykomputerowy’ jest za stary i niekompatybilny z Vista. Po kilku nieudanych instalacjach siadlo to i owo i teraz formatowac musze. A to dopiero w zapiatek, bo teraz bez komputra jak bez reki :).
  A co do JU, to kilka jego komentarzy przeczytalam.. na inne blogi niestety nie mam kiedy zagladac. Ale jak wroci, to sie lepiej poznamy :).

 41. Przesyłam wyrazy, plumbum, względem „Vista”, oto zgodna opinia fachowców od sprzętu: get the garlic and the holy water!
  (czosnek i woda święcona, i „zachowaj nas, Panie!”)

 42. Ja kupiłam kiedyś (męczę się do dzisiaj) skaner Epsona z oprogramowaniem nie pasującym do Win. XP.
  Używam go – skanera – bez oryginalnego oprogramowania i tak chodzi, jak ma fantazję. Napisane było zgodny z Windows, ale nie napisano z którym. Namordowałam się ponad wszelkie wyobrażenie. Trzeba wszystko dokładnie sprawdzać, bo wyda człek grosz i niewiele ma pożytku. 🙂
  To życzę Ci powodzenia na wszystkich pozycjach. 🙂
  Położna to piękny zawód, ale i odpowiedzialny.

 43. Dziekuje Wam bardzo. Jak juz sformatuje, to bedzie dobrze :). A jak nie, to wyrzuce talatajstwo i na liczydlo i papirus sie przerzuce :D.
  Emtesiodemeczko, wlasnie dlatego, ze odpowiedzialny, mnie zainteresowal. Mam tylko nadzieje, ze wyniki nauki beda dobre, bo inaczej chyba nie odwaze sie go wykonywac.

 44. Mt7, popatrz na komentarz Heleny u P. Adamczewskiego. Trzyma się kobita!
  🙂

 45. Ale jaka satysfakcja, Plumbumku! 🙂
  Przeca od razu Cię nie wystawią, tylko będziesz musiała praktyki i doświadczenia nabrać.
  Pięęękna sprawa. 😀
  A matematyki uczą, żeby w rachowaniu dzieci się nie mylić?
  Żartuję. 🙂

 46. Mrrrał!
  Phe, phe, phe… 😀 😀 😀
  Pardąsik.
  To reakcja na wpis Heleny
  Heleny
  Z poważaniem
  Blejk Kot

 47. Dzięki Gosicku za czujność proletariacką. 🙂
  Najważniejsze, że dobrze jest.
  Niemożliwa jest ta Helena. 😀

 48. No to jednak Morda i Pickwick spisuja sie jak trzeba 🙂 Tak trzymac, panowie! I uszu nastawiac i notowac, bo kto wie, jakie jeszcze wizje Waszej Panci sie przytrafia. Artystyczne dusze tak maja 😉
  Plumbumecko, nasza Panienka tez cos przebakuje o tym zawodzie. Ze niby po maturze takie studia i potem samodzielne pomaganie tym malym czlowieczkom w przyjsciu na swiat. Wszyscy wokol mowia, jaki to piekny zawod, a ja widze, jak ciezko nasza Panienke obudzic o polnocy do telefonu 🙁 Dzieciaczki beda musialy sobie same radzic albo poczekac do rana 😉 A jak Ty sobie radzisz z niespaniem po nocy?

 49. Ja mam dwojke malych dzieci, Donie, wiec niespanie jest na porzadku dziennym, tzn. nocnym :). Takiego calonocnego niespania juz dawno nie probowalam, ale im czlowiek starszy, tym mniej snu mu potrzeba. Wiec jesli Twoja corka jest teraz w szkole sredniej, to oczywiscie, ze nie dosypia, ale calkiem mozliwe, ze jak podrosnie, to sie przestawi na nocne markowstwo. A ta praca naprawde musi dawac mnostwo satysfakcji, wiec chyba warto sprobowac. Skoro inni moga, to czemu my nie mialybysmy?
  A teraz udaje sie na spoczynek, mam nadzieje nieprzerwany az do rana :).
  Dobranoc Panstwu! 🙂

 50. Witajcie!!

  Pusto tu jakos!Gdzie wszystkich wywialo 😉

  Napisalam post do red.Szostkiewicza,ale co to za dyskusja,jak godzinami czeka sie na akceptacje 🙁

  Siedze sobie i Polske wspominam.No wicie co,dochodze do wniosku,ze calkiem nieglupia macie TV!! Mialam okazje troszke jej sie przyjrzec i zanotowuje postep,ot co.Mam na mysli te nierzadowa oczywiscie!!
  Poza tym najadlam sie u was malin do syta.Co dnia jedno pudelko pochlanialam.Szkoda tylko,ze bylo po jagodach!!
  A jaki postep w ciastkach sie zrobil,ze ho ho 😀 Nie wie czlek ,co wybierac!?
  Oj posmedzilam troche i co pogadalam,to moje……….

 51. Oj, dawno się tak nie uśmiałem, Owczarku drogi, dawno! Za tą piękną historyjkę masz u mnie wirtualne podrapanie za uszami! 😉

 52. A dlaczego uważasz, że niegłupia TV? I która jest niegłupia?
  A co masz na myśli, mówiąc postęp w ciastkach
  Nie bądź Anecko taka lakoniczna.
  A zdjęciów żadnych nie robiłaś? 🙂

  Idę już spać, bo nie jest wykluczone, że będę musiała pędzić z rana do Mamy, przywitać trzecią panią opiekunkę w ciągu miesiąca. Tracę cierpliwość do tej pomocy. 🙁

 53. A znasz Owczarku opowieść jak to Pan Bóg stworzył Górali?? Hej to jest piękna opowieść… Jak znasz, to przytocz ją tutaj, bo ja tak pieknie jak Ty opowiadać nie umiem. A jak nie, to Ci ją napiszę a Ty ją na swój owczarkowy język przełożysz:)

 54. Ana, chyba pare lat od Twojego ostatniego pobytu w Polsce minelo, co?
  Ja nie wiem jak mozna sie polska TV zachwycac, bo osobiscie uwazam, ze prywatne stacje to jedno wielkie barachlo, a publiczne, poza kilkoma dobrymi koncertami, ktorych niestety coraz mniej, tylko polityke sla, i to w dodatku nie ta, co powinni :).
  Co do ciastek, to zgadzam sie stuprocentowo. Bardzo mi ich tutaj brakuje, bo piekarze znaja chyba tylko 5 przepisow.. pieka wiec te 5 roznych ciast i tylko roznokolorowym lukrem je przyozdabiaja, zeby byl wiekszy wybor :(. Ale z drugiej strony to dobrze, ze nie mam ciaglego dostepu do polskich slodkosci… wiadomo jak to mogloby sie skonczyc ;). A maliny, jagody, truskawki, wisnie itp. to tylko w Polsce trzeba kupowac, bo najsmaczniejsze i najtansze!

 55. mt7-czko ogladalam przede wszystkim tvn,Polsat,tv3…..i mam wrazenie,ze poziom polskiej tv podniosl sie.Sporo bylo ciekawych programow dokumentalnych,tzw.interwencyjnych,no i filmow.A byl to przeciez ogorkowy czas.Ponad to prowadzacy byli elegancko ubrani.W tej kwestii tv zmierza w kierunku BBC.To cieszy,bo w mojej krainie redaktorzy i bardzo czesto goscie wygladaja,jakby z „wera” wyszli i prosto przed kamera zasiedli.A film jak raz pokaza,to krazy po wszystkich stacjach kolejne 100 lat 🙁

  A zdjecia jak najbardziej zrobilam i jak tylko przejrze na pewno podrzuce do budy.Chociaz Alicja przed wyjazdem do kraju,bedzie miala sporo na glowie!!

  Mam wrazenie,ze asortyment ciastek jest teraz bogatrzy.No i sa bardzo smakowite.Moi panowie raczyli sie nimi prawie co dnia!!A i mnostwo ladnych kawiarenek powstalo,gdzie mozna milutko wypic kawe i odpoczac,gdy nogi zmeczone zwiedzaniem starych katow 😀

  mt7-czko zycze Ci sukcesu w poszukiwaniu pomocy do Twojej Mamy!!
  Na pewno znajdziesz w koncu tego ‚aniola” !!!!!!!!!
  Pozdrawiam i do uslyszenia.
  Ana

 56. plumbum- ja znowu tak bardzo polska tv sie nie zachwycam.Odnioslam wrazenie,ze bylo lepiej.Ale moje obserwacje dotycza tylko dwoch tygodni!!
  W Polsce jestem co dwa lata,wiec dosc na biezaco…….
  To prawda,ze tv polska jest bardzo rozgadana,ale to bolaczka powszechna!
  Ja tylko porownuje z „nasza” tv holenderska i polska od niej az tak bardzo nie odstaje.No ale moze to nie powod do zadowolenia 🙁

  Pozdrowka.

 57. Wspolczuje Ci Ana tej holenderskiej TV w takim razie. Nasza dunska jest w sumie ok. Oczywiscie o ofercie panstwowej mowie, bo prywatne kanaly to tez barachlo, nadajace te same filmy i godziny reality shows…

 58. plumbum- w mojej krainie tv panstwowa rowniez jest lepsza od prywatnych stacji.Kretynskich programow typu relity shows nie ogladam!!
  Musze Ci powiedziec,ze nie tak dawno,w kinie, ogladalam dunski film.
  Niestety tytul mi w tej chwili uciekl(starosc…).Film bardzo ciekawy.Podobala mi sie gra glownego aktora,a i jezyk tez nie razil 😀
  Tak blisko mieszkamy,a tak malo jestesmy sobie znani.A to przeciez tuz za miedza?!Szkoda wielka,ze Europa ciagle zapatrzona jest w Ameryke,a pod reka mamy taki ciekawy swiat 😀

  Duza buzka!!
  Ana

 59. Oj, masz racjo Ano co do tej Europy. Dunczycy z Holendrami powinni jak brat z bratem… a tymczasem polowa nawet nie zna nazwy stolicy tego drugiego kraju…
  A film to moze „Jablko Adama”? Dosc glosno o nim w swiecie bylo… O ksiedzu resecjalizujacym przestepcow mniejszych i wiekszych. Ksiedza gral Mads Mikkelsen, ktory m.in. z „Krola Artura” jest znany.

 60. Pozdrowienia w ten pochmurny dzień. Wpis Owczarka, jak zwykle, dobrze robi na duszę. Mam nadzieję, że te śniegi nie zrobiły Mu krzywdy i wróci do Budy w dobrej formie. Miłego popołudnia wszystkim. 🙂

 61. Cześć dziewczyny, chłopaki, wszystkie zwierzątka oraz owady!
  Kapeczkę jesiennie, z rana było 14C, ale zapowiada się piękny słoneczny dzień i cały wrzesień ma być piękny i ciepły. Zabieram ze sobą do Polski!
  Tymczasem trzeba nastawić pranie.

 62. plumbum- angielski tytul wspomnianego przeze mnie filmu, brzmi
  „After the wedding”. To tyle, co zdolalam ustalic.

  Ana

 63. Don Alfredo-dzieki 😀

  Ana

 64. Zadzwoniłem telefonicznie do Gaździnki a ona mówi że za oknem biało . Gałęzie się uginają pod mokrym śniegiem . Jezus Maria , tylko coby nam nie zasypało Owczarka . Jak on wróci z Bacą i owcami do domu 🙁
  http://wiadomosci.onet.pl/1600250,11,item.html

 65. Alicjo, a kiedy Ty chcesz nam tę ciepłą jesień przywieźć? Bo u nas na razie listopad późny nastąpił zaraz po upałach! 🙁 Trochę ciepełka jeszcze by się zdało… 🙂

 66. Zaniedługo, Gosicku – 15-go. Ma być piękna jesień i już!

 67. Z Pamiętnika Smoka Wawelskiego

  Ha!
  To zaś jo!
  Cosi, kruca, wilgociom ciongnie od pola… Musi jesień nadchodzi.
  W telewizorze jedyn Pon godoł, ze bociany sie juz spakowały. Acha! I zdaje sie dzieciska poleciały do skół sie ucyć. Trza bedzie w kominku rozpolić…
  Na scyńście ostatnim casem telo drzew w Krakowie wiater powalił, ze mom co polić.
  Pozdrowiom Wos!
  S.W.

 68. To nie może być, ma być piękna jesień! Owczarek ma futro, czy ja mam swoje targać ze sobą?! Smoku, a nie polatałbyś nad wierchami i trochę stopił tego śniegu?

 69. Jestem za – jak Wawelok zacznie machać skrzydłami, to wiatr się zrobi i te czarne chmurzyska pójdą se precz! I o to chodzi! 🙂

 70. mt7-czko zarzucilam przed chwila Alicje zdjeciami z naszych wakacji w kraju.Mysle,ze juz nie bede taka lakoniczna 😉 Potem opisze co na nich widac.Na razie zdaje sie na dobroc naszej cudownej Alicji z krainy zywica pachnacej 😀

 71. Odebrałam 5 przesyłek, Ano – to wszystko?
  Póki co, obrobię to i wrzucę, chyba, że dorzucisz w międzyczasie. A Ty nie pozujesz?! 🙂
  Za chwilę wystawię.

 72. Hurrrraaaa! Nolozł sie taki mędrol, co komputra mojego bacy naprawił! I zrobił to chyba duzo lepiej niz ten poprzedni mędrol.
  Ino zaległości w cytaniu komentorzy narobiło sie telo, ze krucafuks! No, ale po to som zaległości, coby je piknie nadrabiać 🙂
  Teroz znowu na hole lece (sakramencko mokre krucafuks!), ale wkrótce wróce, mom nadzieje, ze juz z nowym wpisem.
  Trzymojcie sie piknie i do zobacenia prawdopodobnie w piątek! 🙂

 73. Owczarku,
  tego mędrola od komputra sobie zjednaj i jak się da, podrzucaj mu czasem jałowcowej i podlewaj Smadnego, nie musi sie bacy spowiadać, dlaczego tak często do Budy zagląda, a baca – i pośrednio Ty – będziecie mieli maszynę zawsze narychtowaną.

 74. Dobrze, widzę zdjęcia Anecki są – zaraz je obejrzę, Owczareczek też jest, znaczy się można wygodnie usiąść i odpocząć. 🙂
  Alicja jedzie 15-tego? Trzeba sobie kalendarz zapisać, bo będzie niedostępny.
  To kiedy macie ten zlot gwiaździsty?

 75. mt7,
  komputer będzie na chodzie – jeśli „padnie”, to chwilowo, na przykład jakaś burza czy coś i nas odetnie od elektryki, ale znajomy podskoczy i ustawi, jakby co. Juz niejeden raz wyjeżdzaliśmy i zawsze zostawiamy maszynę na chodzie, a bedąc gdzieś tam, łączymy się z nią i ładujemy zdjęcia albo co tam trzeba akuratnie zrobić, na miesiąc i dłużej – i gra, raz tylko padło z powodu burzy, ale kolega podskoczył i ustawił. Tak że nie ma się co bać, że Galeria_Budy nie będzie dostępna, a i ja bedę nadawała raporty z podróży mniej więcej na bieżąco, chociaż pewnie nie co dnia.
  Praktycznie wylatujemy 14-go, ale lądujemy w Berlinie 15-go. Zjazd mamy 21-23 września, my tam dołączymy 22-go.
  W razie gdyby coś zazgrzytało w serwisie, znaczy, że albo chwilowe (burza, brak pradu, pieron strzelił), albo włamanie i komputer skradli!!! Ale wyplujmy to słowo i spluńmy przez lewe ramie 3 razy 🙂

 76. Te zdjęcia Any, to chyba w kolejności od Koszalina do Berlina…
  Szkoda, że nie ma podpisów!
  A gdzie były te śliczne pawie? 🙂

 77. Tfu, tfu, tfu! 🙂
  Obejrzałam zdjęcia, jak to bywa z apetytem, wzrósł. 😀
  Komentarz też by się przydał niewielki.
  Ładny ten Koszalin. Nigdy nie byłam. Uuuu! Kłamię, byłam w latach 50. Wtedy też mi się podobał. 🙂

 78. Alicjo,jak zwykle jestes niezawodna!!!Tak,wyslalam 5-postow ze zdjeciami.Nie ma mnie na nich,ale jest moj maz.
  Zauwazylam,ze z tego pospiechu nie zmienilam tytulow zdjec 🙁 ,no i pojawili sie veterani,a niech to, wielka ze mnie d………….a niestety!!!!

  Na zdjeciach widac kosciolek z Darlowa,potem j.Lubiatowo i Zamek Bursztynowy z okolic Koszalina,Koszalin rowniez i Kolobrzeg.Potem pare fotek z Hildesheim i z Berlina.

  Alicjii jeszcze raz dziekuje 😀
  A i owcarkowa kosmata lape mocno sciskam!!
  Do uslyszenia.
  Ana

 79. … i to jeszcze we wrzosach chyba, te pawie. jesień?!

 80. Obstawiam, że pawie z Zamku Bursztynowego. 🙂

 81. Te pawie to w ogrodach Bursztynowego Zamku.Teraz hotel 4-o gwiazdkowy,w miejscowosci Strzekecino,kolo Koszalina.

  Kolobrzeg jest ladniejszy!!To te kolorowe chalupki.Teraz to kolobrzeska starowka.

 82. TyżAlecka błysnęła przez chwilkę i znikła znowu. 🙁
  Mieteckowej ani słychu.
  Dobrze, że Profesorecek z Wawelokiem zaglądają. 🙂
  Motylek zszedł do podziemia.
  A ja idę spać.
  Czuję się znokautowana. Czekałam kilka godzin, nikt nie przyszedł. Mam zamiar jutro zrezygnować z pomocy opieki społecznej, to są jakieś ponure żarty.
  Dobranoc! Trzymajcie się! 🙂

 83. Wyszło na to, że żegnam i budzę naszą budę.

  Helena znowu się odezwała u Pana Piotra, animusz pod pełnymi żaglami, dobrze jest.

  Rezygnacja z opieki też przeszła w miarę bezboleśnie, poproszono mnie o napisanie oficjalnej skargii, bo ośrodek opieki społecznej nie może dojść do ładu z agencją zatrudniającą „opiekunki”, brakuje mu tzw. twardych dowodów, ulubienic ministra Ziobry. 🙂

  Pozdrówka dla wszystkich!
  Słonko przedziera się przez chmury. 🙂

 84. Buongiorno a tutti!
  mt7, dla Ciebie i wszystkich Budowiczow, zwlaszcza zwierzakow, cos na pocieche:
  http://youtube.com/watch?v=KKoiMiOQvMc

 85. Witajcie buda-goscie!

  Don Alfredo – 😆

  mt7-czko napisz,co o tej organizacji myslisz.Przelej swoj gniew na papier,bdzie Ci troszke lzej 😉 Chociaz na pewno jeszcze nie rozwiaze
  calego problemu……….ale kto to wie!?

  Pozdrawiam.

 86. Donie, cudowny klip!

 87. Oj, jakie pustki. Lato sie skonczylo, schodzicie z hal i z ogrodkow! Ja juz teraz uciekam spac, wymeczona zadaniami z chemii :)… ale jutro znowu bede, wiec mozecie, drodzy Budowicze, napisac cos ciekawego…
  To kolorowych snow zycze! Pa (Jest jakas machajaca kufa???)

 88. ojej, mialo byc SCHODZCIE, znaczy sie ZARAZ MI W TEJ CHWILI!! 😀
  dobranoc

 89. Śpij dobrze, plumbum, i niech cię wzory chemiczne w snach nie prześladują!
  🙂

 90. To ja też życzę wszystkim dobrej nocy. Rzeczywiście pustki, nawet mt7 się nie odzywa. A Alicja gdzie?

 91. Ja też idę spać, bom notorycznie zmęczony misio.
  Muszę rano biec, więc do następnego wieczora.
  Alicja teraz się szykuje na wakacje.
  Śpijcie smacznie. 🙂

 92. Alicja porządkuje chałupę i nastawia drugą turę zajzajeru rabarbarowo-malinowego, niech sobie dochodzi pod czas mojej nieobecności, po powrocie będzie jak znalazł.
  Także zarówno robię tak zwany back-up rzeczy z komputera, ponieważ strzeżonego… i tak dalej. Przy okazji pomyślałam, żeby uporządkować choćby mniej więcej zdjęcia. Ha! Zadanie nie wiem dla kogo, chyba jakiegoś zapalonego archiwisty, bo przez lata tyle się nazbierało… a datować się nie chciało, to teraz się ma. I nie jest tego 5GB jak próbowałam zgadnąć, tylko znacznie więcej, bo oryginalne formaty są odpowiednio tłuste.

  Na wakacje to Alicja spakuje się dzień przed wyjazdem, czyli ja zwykle, ale po wszystkich kątach, szafach i półkach wysprzątana chałupka plus porządki w komputrze – nie zawadzi mieć.
  No to do dzieła!

 93. No to dużo zdrowia i sił! Dobranoc. 😀

css.php