Mało cy nic?

Kie pojedziecie w nase góry i traficie na jakomsi impreze regionalnom, ka piosnki zbójnickie bedom śpiewali, mocie piknom sanse usłyseć to:

Hej! Ciemno nocka była –
Hej! – kie my na zbój pośli.
Hej! Pon Bóg scynścia nie doł –
Hej! – mało my przynieśli.*

Ba, moi ostomili, istnieje jesce inkso wersja tej piosnki. Od pierwsej rózni sie ino końcówkom. Posłuchojcie:

Hej! Ciemno nocka była –
Hej! – kie my na zbój pośli.
Hej! Pon Bóg scynścia nie doł –
Hej! – nic my nie przynieśli.

No i ftóro wersja jest słusno? Z jakim łupem wrócił ze zbójowania zbiorowy narrator, cyli zbójnicy? Z małym cy zodnym? Wolałoby sie – coby z małym. Bo w słowie mało nojdziecie więcej optymizmu niz w słowie nic. Mało to nie za wiele, ale kie zbójnik z małym łupem wraco, moze sie jakosi pociesać, moze se pedzieć: No, niewiele dzisiok zdobyłek, ale przecie mogło być gorzej – mogłek zdobyć jesce mniej.

Natomiast kie zbójnik wraco z nicym, to jak mo sie pociesyć? Nijak! Mniej niz nic zdobyć juz nie mozno! No chyba ze długów sie narobiło, bo zamiast zbójować to w karty sie grało. Ale wte zbójnicy śpiewaliby: kie my pograć pośli, a nie: kie my na zbój pośli.

Jo se myśle, ze na scynście prowdziwo jest ta pierwso wersja. No bo niby cemu zbójnicy, ftórzy nie przynieśli nic, mieliby śpiewać, ze przynieśli mało? Wstydzili sie przyznać, ze nie zdołali nic zrabować i fcieli to zataić? Eee! Nie w górak takie numery! – jak pedziołby pon Kloss, kieby był górolem, a nie Jotem numer 23. Na góralskiej dziedzinie – jako godołek juz nie roz – nic zataić sie nie do. Tamok syćka syćko o syćkik wiedzom. Kieby zbójnicy wrócili z nicym, barzo dobrze wiedzieliby, ze nie ukryjom tego faktu przed inksymi górolami. Po co więc mieliby bździny ryktować mając świadomość, ze prowda i tak wyjdzie na wierch?

Natomiast jak to sie stało, ze zbójnicy przynieśli łupów niewiele, a jedno z wersji piosnki pado, ze nic – to umiem wytłumacyć. W tej zbójnickiej kompanii musioł być jakisi malkontent. I po powrocie ze zbójowania myśloł se on tak: Eee! Do rzyci z takimi łupami! Kielo my zdobyli? Mało! Straśnie mało! Telo co nic! I tak właściwie mozno godać – ze my nic nie zdobyli!

No i po takiej wyprawie syćka zbójnicy śpiewali: mało my przynieśli, ino zbójnik-malkontent: nic my nie przynieśli. I stąd właśnie te dwie wersje sie wzięły. Ale nimo zgody na godanie, ze mało to nic! Mało to nie jest nic, ino COŚ! Jeśli więc usłysycie, ze ftoś na Podholu śpiewo: nic my nie przynieśli, to śmiało mozecie mu pedzieć, ze śpiewo źle. Mo być mało! Mało i ślus!

Hej! Ciemno nocka była –
Hej! – kie my na zbój pośli.
Hej! Pon Bóg scynścia nie doł –
Hej! – mało my przynieśli.

Hej! Mało my przynieśli.
Hej! My przynieśli mało.
Hej! Ba źle nie jest, jeśli
Coś przynieść sie udało.

Hej! Źle to jest dopiero –
Hej! – kie zbój smutny krocy,
Bo łupów niesie zero
Po nieprzespanej nocy.

Hej! Mały łup jest cudny!
Hej! Pikny jest łup tyci!
Hej! Ino zbój marudny –
Hej! – godo, ze do rzyci.

Hau!

P.S. Ale ocywiście nie mało, ino duzo, barzo duzo zdrowia i scynścia bedziemy jutro zycyć Ponu Pietrowi. Bo jutro Pon Pieter urodziny mo! :)* Fciołek dać tutok śnurecek do Jutiuba, ale niestety tej piosnki tamok nimo. No chyba ze jest, ino jo nie umiem noleźć.