Skromność i hyr

Na mój dusiu! Takiego góralskiego „Szymon Majewski Szoła” to jesce nie było! W ostatni poniedziałek zagościło tamok jaze dwók góroli: pon Sebastian Karpiel-Bułecka i Adaś Małysz. Jak wypodł pon Karpiel-Bułecka? Całkiem fajnie. Śpasowoł jako górol i godoł jako górol. Znacy sie godoł po ceprowsku, ale z piknym góralskim akcentem. A jak wypodł Adaś? No, Adaś był po prostu… Adasiowy: tyz kapecke śpasowoł, ale w sumie to był skromny, cichy i jakby nieco onieśmielony tym występem w telewizji, choć przecie zadawanie sie z mediami to dlo niego nie pierwsyzna. Pozirając w tym programie na Adasia, jaze trudno było uwierzyć, ze to jest utytułowany mistrz, ftóry całkiem niedowno wierchowoł nad takimi narciarskimi sławami jako pon Ahonen, cy inksy pon Hannawald.

Heeej! Godom wom. Zupełnie inacej wypodł ten nas Adaś niz pewne „gwiazdy” szoł-biznesu i tasiemcowyk seriali, co to wceśniej u pona Majewskiego sie pojawiały. „Gwiazdy” te (abo celebryty, jak fto woli) zachowywały sie tak, jak by były najpikniejse, najwspanialse, najgenialniejse i tylko wskutek jakiegosi sakramenckiego nieporozumienia nie dostały jesce nagrody Nobla we syćkik dziedzinak. To som te „gwiazdy”, ftóre ryktujom jeden skandal za drugim, pchajom sie na licne hucne bankiety i pchajom sie przed telewizyjne kamery, a nawet przed obiektywy paparaccik, choć zdawałoby sie, ze powinny racej przed nimi uciekać. Cemu one tak robiom? Ano dlo hyru. I pewnie dlo dutków, ale wte tyz majom powód, coby o hyr zabiegać, bo wiadomo, ze w zdobywaiu dutków moze on być barzo przydatny. No i jak? Udało im sie ten hyr zdobyć? W Polsce – moze i tak. Ale cy za granicom ftosi o nik słysoł? Jo wątpie. A cy w samej Polsce za 50 roków bedzie jesce ftosi o nik bocył? Wątpie jesce bardziej.

Ten nas Adaś zaś skandali nie ryktuje, jeśli bywo na bankietak, to niezbyt cęsto i na pewno nie mozno pedzieć o nim, coby sie pchoł przed kamery. A jednak słysano o nim w barzo wielu krajak. I w Harrachovie o nim słysano, i w Salt Lake City. I w Sapporo, i w Innsbrucku. I w Planicy, i w Lahti. I chyba nifto nimo wątpliwości, ze nawet jeśli on juz nigdy więcej na zodnyk zawodak nie wygro, to hyr o nim nieprędko przeminie. On juz trwale w historii polskiego sportu sie zapisoł, a scególnie w historii polskik sportów zimowyk.

Cy te „gwiazdy” obejrzały Adasia w programie pona Majewskiego? Tego to jo nie wiem. Ale dobrze by było, kieby obejrzały. Bo uwidziałyby wte, jak wyglądo cłek, ftóry jest naprowde hyrny. Hau!