Bedzie serial o zywobyciu pod Turbaczem w rezyserii pona Spielberga, pona Kusturicy i pona Almodovara

No i znowu Święty Michał przyseł. I owiecki z nasej holi na dół sprowadził. A jo se tak pomyślołek, ze ładnie by było ze strony tyk owiecek, kieby z okazji takiego dnia skierowały ku bywalcom Owcarkówki jakiesi pikne słowa. One na scynście zgodziły sie ze mnom.

Ino nie wiem, cy wiecie, ze owce to som jak Kanada abo Belgia. To znacy obowiązujom u nik jaz dwa języki urzędowe. Jeden owieckowy język to jest mecąco-becący, a drugi – to język dzwoneckowy. Ftórym z nik miałyby ku wom przemowić? Cóz, kieby zacęły nagle tłumnie meceć i beceć, to baca zaroz by uznoł, ze cosi niedobrego sie dzieje i weterynorza by wezwoł. Dlotego owieckowe słowa ku wom zostały wyrazone dzwoneckami. Posłuchojcie.

Mozliwe, ze nie syćka zrozumieli, więc jo na wselki wypadek przetłumace.

Beee! Meee! Ostomili bywalcy Owcarkówki. Pozdrawiomy wos w dniu Świętego Michała, ftóry jest dniem piknym i smutnym zarozem. Piknym – bo wracomy do nasyk dziedzin, nasyk obejść i nasyk gazdów, za ftórymi juz sie nom zacęło cknić. Smutnym – bo piknie nom sie na holi zyło. Telo piknej trowy tamok rosło! Na nas dusiu! Sami skostujcie kiesik trowy na nasej holi! I wte uwidzicie, jako ona smacno! Ino cemu pilnujące nos owcarki nie fcom jej jeść? Pewnie cosi im sie w ik głowak przeinacyło.*
Tak cy siak – dzień Świętego Michała jest wielkim owieckowym świętem. I z okazji tego święta zycymy wom telo scynścia, kielo wełny na nos rośnie. A kielo na owieckak rośnie wełny, to pewnie wiecie przynajmniej w przyblizeniu.
A tak przy okazji. Ostatnio owcarek cosi nom zbocył, ze jeden z bywalców Owcarkówki, dokładnie Alecka, zgłosiła pomysł wyryktowania przez Budowiców piknego górskiego serialu. No i spytoł nos, cy kieby taki serial mioł powstać, to cy nie fciałybyśmy w nim wystąpić? Na nas dusiu! Pewnie ze barzo by my fciały! I nie tylko wystąpić! Kozdo z nos chętnie wyryktuje scenarius do jednego odcinka! O zywobyciu pod Turbaczem te nase odcinki by były, bo na tym znomy sie najlepiej. Co wy na to?
Ino jest nos w stadzie sporo. Ponad dwieście śtuk. Spytały my więc owcarka, cy 200 odcinków na jeden serial to nie bedzie za duzo? Owcarek pedzioł na to, ze w Hameryce ryktujom taki serial Moda na sukces – i podobno juz ładnyk pare tysięcy odcinków nakryncili! O, kruca! No to naso dwustuodcinkowo produkcja to by był w sumie całkiem maluśki serialik. Oby ino nie okazoł sie gorsy od tej Mody. Coby nom wstyd nie było. Ba owcarek nos uspokoił. Pedzioł, ze on uwidzioł moze ze trzy minuty owej Mody na sukces, ba z tego, co uwidzioł, wyniko, ze to chyba niemozliwe, coby udało nom sie wyryktować cosi gorsego. Haj.
Ba scenarius scenariusem, ale przecie worce jesce jakiegosi dobrego rezysera mieć. Uznały my, ze spośród nos ino przewodnik nasego stada byłby godzien tak woznej funkcji. Niestety, przewodnik stada pedzioł, ze on nie fce, bo potem wy, ludzie, bedziecie sie śmiać, ze serial wyrezyserowoł zwykły baran.
Wte spytały my owcarka, cy zno jakiegosi hyrnego rezysera. A owcarek pedzioł, ze kie idzie o filmy rozrywkowe, to najhyrniejsy jest chyba pon Spilberg, kie zaś idzie o filmy ambitne, to moze być na przykład pon Kusturica abo inksy pon Almodowar. Na nas dusiu! My to by fciały, coby nas serial był i rozrywkowy, i ambitny. To wiecie co? Momy pomysł! Pogodojcie z tym ponem Spilbergiem, ponem Kusturicom i ponem Almodowarem. Oni syćka trzej som ludźmi, tak jak wy, więc racej nie powinniście mieć kłopotów, coby sie z nimi dogodać.
Tak więc, ostomili Budowice, momy nadzieje, ze załatwicie nom tyk trzek rezyserów. A my zajmiemy sie reśtom. Jesce roz piknie wos pozdrawiomy spod samiućkiego Turbacza. Beee! Meee!

P.S.1. A w piątek imieniny Waweloka bedom. No to zdrowie najsympatycniejsego i najśwarniejsego ze syćkik smoków! 😀

P.S.2. Za to w sobote naso Alecka bedzie pannom młodom, a Jerzorecek – panem młodym. Zdrowie ostomiłyk nowozeńców! 😀

* A cemu owiecki nie fcom jeść kiełbasy jałowcowej? Pewnie im sie cosi w ik głowak przeinacyło.