Honorowi obywatele Owcarkówki

Pod poprzednim wpisem Anecka wpadła na pomysł, coby nadać ponu Gleffe tytuł honorowego obywatela Owcarkówki. Mi sie widzi, ze pomysł jest pikny. Alecka i Zbysecek tyz go poparli. Przeciw – nie głosowoł nifto. Przynajmniej na rozie. Haj.

Tak dokładnie to jo nie wiem, co właściwie trza zrobić, coby tutok, w nasej budzie takim honorowym obywatelem zostać. Ba myśle se, ze koniecne som co najmniej dwa warunki. Po pierwse – trza być takim cłekiem, ftóry swoim zachowaniem ryktuje u inksyk ludzi (u zywiny zreśtom tyz) wzrost poziomu optymizmu i wiary w to, ze ten świat nie jest znowu tak barzo zły. A po drugie – kandydując na takiego obywatela trza mieć pikne poparcie ze strony bywalców budy. Ze pon Gleffe ten pierwsy warunek spełnio – w to chyba nifto nie wątpi. A co z tym drugim? Cy te śtyry głosy poparcia – Aneckowy, Aleckowy, Zbyseckowy i mój – to juz wystarcy? Moim owcarkowym zdaniem – chyba tak. Syćka przecie tutok pona Gleffe piknie kwolili, więc nawet ci, co w sprawie owego obywatelstwa sie nie wypowiedzieli, to racej nie majom nic przeciwko? Choć ocywiście moge sie mylić, ale cóz… errare owcarkum est.

W kozdym rozie komentorz Anecki podsunął mi pomysł, coby wyryktować specjalny wpis dlo takik Budowiców honoris causa. I to jest właśnie ten wpis, co to go teroz cytocie. Zostoje on umiesconoy w nowej kategorii: „Honorowi obywatele owcarkówki”. Dzięki temu w rozie potrzeby bez trudu bedzie mozno go odsukać.

No i na rozie na liście nasyk honorowyk obywateli som dwa nazwiska. Oto one.

Poni Fannie FLAGG (Hameryka) – ze to, ze świat widziany przez jej powieści wyglądo równie piknie jak świat widziany przez rózowe okulary. I za to, ze te jej powieści przeinacajom zły humor na dobry, a dobry humor – na jesce lepsy.

Pon Marcel GLEFFE (Miemcy) – za to, ze kie na norweskiej wyspie Utoya fudament Breivik zacął strzelać do dzieciaków, to on piknie pohyboł ku tym dzieciakom na ratunek. Choć ryzykowoł własnym zyciem, to prowadził samodzielnom akcje ratunkowom, pokiela do wyspy nie dotarły specjalne oddziały policji.

Pon Kasper ILAUG (Norwegia) – przyznoje, ze kapecke samowolnie go na tej liście umieściłek, ale mom nadzieje, ze Budowice to mi wybacom. W końcu pon Ilaug zrobił właściwie to samo, co pon Gleffe. I za to, co zrobił – tyz był tutok w Owcarkówce pikne kwolony. Haj.

Pon Tariq JAHAN (Anglia) – za to, ze choć doświadcył wielkiej tragedii, bo jego syn zginął podcas sarpacek w Anglii w sierpniu 2011 rocku, to powstrzymoł rozjusony tłum przed dokonywaniem aktów zemsty za te śmierzć. I barzo mozliwe, ze w ten sposób zapobiegł duzo gorsym sarpackom.

Pon Adam MAŁYSZ (Polska) – za wzrusenia, ftóryk był sprawcom, za piknom postawe w kozdej sytuacji, krótko mówiąc za całokstałt jego zywobycia.

Pon Profesor Wojciech NARĘBSKI (zwany tyz Małym Wojtkiem, Polska) – za bycie niezwykłym cłowiekiem, ftóry najpierw piknie walcył o ślebode jako żołnirz armii Andersa, a potem piknie wspieroł polskom nauke jako profesor krakowskiej Akademii Górnico-Hutnicej.

Poni Wisława SZYMBORSKA (Polska) – nie telo za talent literacki (choć ten talent jest ocywiście barzo pikny – ba za to dostępuje sie inksyk honorów), co za to, ze swojom poezjom ryktuje pikny nastrój u tyk, co te poezje cytajom. I jesce za wielkie serce dlo zywiny.

TRZY ŚWARNE DZIEWCYNY Z KRAKOWA (Polska) – za to, ze piknie uratowały bidnego porzuconego psa, ftóry utknął nad przepaściom, na skalnej półce pod Zawratem. I dokonały tego, mimo ze wiele instytucji, do ftóryk dzwoniły, odmówiło im pomocy!

WOJTEK (zwany tyz Duzym Wojtkiem, Polska) – za to, ze w casie II wojny piknie dodawoł otuchy żołnirzom armii Andersa i piknie walcył pod Monte Cassino, a po wojnie – piknie ryktowoł przyjaźń polsko-skockom.

Na rozie telo. Ba fto wie? Moze za kilka dni, miesięcy, roków nojdzie sie ftosi kolejny, fto zdaniem Budowiców bedzie na tutejse honorowe obywatelstwo zasługiwoł? Wte ocywiście tyz zostonie piknie do tej listy dopisany. Wroz z uzasadnieniem. Hau!