Najpikniejse buty na świecie to buty pirenejskie

No, to jestem w Owcarkówce nazod. A ka byłek, kie mnie tutok nie było? Ano głównie to siedziołek se jo na holi i pilnowołek owiecek. Ba w ostatniom niedziele hipłek do Zakopanego. Cemu? Powiem wom. Przyleciała ku mnie Maryna Krywaniec i pedziała, ze mo dlo mnie wiadomość od moik krewnyk spod Tater: w Zakopanem zacyno sie pikny Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskik. To juz po raz śtyrdziesty cworty taki festiwal sie tamok odbywo! A jak śtyrdziesty cworty, to znacy, ze nase Tatry wreście majom z ponem Mickiewiczem cosi więcej wspólnego niz tylko wiadome Wodogrzmoty. Haj.

Tegorocny Festiwal zacął sie w poprzedni piątek, a końcy dzisiok. Ba jo wybrołek sie tamok właśnie w niedziele, bo w tym dniu ulicom pona Zamoyskiego i Krupówkami mioł przejść pikny góralski pochód, a moi krewni – tyz mieli wziąć w tym udział!

Tak więc w niedzielny poranek pohybołek do Zakopanego. Siedłek se na Krupówkak i tamok cierpliwie cekołek, jaz ten pikny pochód przybędzie. No i przybył. A wiecie, fto seł na jego cele? Ano… mój stryk, mój ujek, mojo ujna, mój śwagier i śwagier śwagra. Na wypadek, kieby ftosi jesce nie wiedzioł, ze jo na tym blogu samom ino prowde godom, załącom zdjęcie.

Za mojom rodzinom sły nase śwarne górolki i siumni górole. A za nimi – muzykanty, śpiewoki i tancerze z całej góralskiej Europy. I z wysokik Himalajów tyz. Sły tamok między inksymi śwarne górolki z Ukrainy,

śwarne górolki z Węgier,

śwarne górolki z Gruzji,

śwarne górolki z Macedonii,

śwarne górolki z Nepalu

śwarne górolki z Francji…*

O! Właśnie! A skoro juz o francuskik górolak mowa (dokładnie: byli oni z francuskiej cynści Pirenejów), to wiecie, jakie oni mieli buty? Wcale nie takie, w jakik turyści na Giewont wchodzom. Choć wydawałoby sie, ze na ten Giewont to włazom we syćkik mozliwyk butak: od mocnyk traperów, przez adidasy i sandały, jaz po klapki i wysokie obasy. A jednak przy takiej piknej rozmaitości giewonckiego obuwia zodne nie przybocowuje tego, w jakim ci pirenejscy górole pojawili sie w Zakopanem. To były, moi ostomili, buty z baaarzo długimi, zadartymi do wierchu cubkami. I baby, i chłopy miały takie cubki. Haj.

Pikne? Moim zdaniem – sakramencko pikne! Pon Charlie Chaplin tyz mioł piknie zakrzywione bucicki – ale kany im do tyk pirenesjkik! W dodatku one som barzo praktycne. Wy, ludzie, mozecie uzywać ik do barzo wielu rzecy, nie tylko do chodzenia. Po pierwse – na ośniezonyk stokak mozecie na nik zjezdzać jako na nartak. Po drugie – zamiast wkładać palce między drzwi, mozecie włozyć cubek takiego buta. I wte piknie nie dopuścicie do tego, coby drzwi przed womi zatrzaśnięto, a zarozem wase palce bedom całe i zdrowe. Po trzecie – kie mocie ochote upiec se kiełbaske nad watrom, to nie musicie sukać kija, coby na niego te kiełbaske nadziać. Równie dobrze mozecie jom nadziać na cubek takiego buta – i tyz bedzie sie piknie piekła. Po cworte – kie zaswędzom wos plecy tamok, ka nie mozecie rękom sięgnąć, to mozecie ściągnąć na kwilecke takiego buta z nogi i tom śpicom piknie sie podrapać nawet po najtrudniej dostępnyk obsarak wasego grzbietu. Nie wymyśliłek jesce, co po piąte, sóste i siódme, ale swoim owcarkowym nosem cuje, ze z tyk butów jest naprowde barzo wiele korzyści.

Tak więc jo se myśle, ze kozdy z wos ludzi powiniem mieć cegosi takiego przynajmniej po jednej parze. Pohybojcie do sklepów obuwnicyk i popytojcie. A jeśli takik butów nie dostoniecie – tym gorzej dlo sklepów obuwnicyk. Bo nie mieć w asortymencie butów tak sakramencko piknyk – to zwycajno kompromitacja. Hau!

P.S. Na mój dusiu! W ostatniom środe, kie mnie tutok nie było, w Owcarkówce mieli my pikne budowe święto – urodziny Anecki Schroniskowej. No to z opóźnieniem wprowdzie, ale piknie zdrowie nasej Anecki wypijom. Haj 😀

* Zdjęcie francuskik górolek zostało wyryktowane nie podcas pochodu, ino dzień wceśniej. A tak poza tym były jesce śwarne górolki ze Słowacji, śwarne górolki z Hispanii, śwarne górolki z Włoch, śwarne górolki z Bułgarii, śwarne górolki z Bośni i Hercegowiny, śwarne górolki z Armenii i śwarne górolki z Turcji, ino nie pokazuje tutok ik zdjęć, bo nimom, abo mom, ba za kiepsko wysły, coby je publicnie pokazywać.