Śwarni górole dlo dziewcyn

Dwa wpisy temu gwarzyłek wom o Festiwalu Folkloru Ziem Górskik w Zakopanem. I o tym, kielo to śwarnyk górolek z róznyk krajów na ten festiwal przybyło. Heeej! Przybyło ik niemało! Co było zreśtom widać na załąconyk obrazkak. Haj. Ino Basiecka, kie te obrazki uwidziała, to zaroz zawołała: Śwarnych górali z tych wszystkich krajów poproszę!!! I racej nie śpasowała, bo jej postulatowi nie towarzysyła tako kufa 🙂 , ani tako 😀 , tako tyz nie 😉 , ino tako – 😐 . Niewiele później odezwała sie Alsecka: W trakcie czytania pomyślałam mniej więcej to samo, co Basia – śwarnych górali proszę!

Na mój dusiu! Dziewcyny! Syćko piknie, ino… skąd jo mom wiedzieć, ftóry górol jest śwarny? No skąd? Śwarno górolka – prose piknie. Ale śwarny górol? Cy w ogóle śwarny chłop – syćko jedno, cy z gór cy z nizin? Cięzko sprawa krucafuks. Tak cięzko, ze był ino jeden sposób, coby prośbe nasyk budowyk dziewcyn spełnić: popytać o pomoc poniom Owcarkowom. No i poni Owcarkowo piknie pomogła. Na scynście! Bo inacej, kiebyk mioł wybierać zdjęcia sam, mój wybór byłby zupełnie przypadkowy. A kieby był przypadkowy, to mógłby być chybiony. A kieby był chybiony, to posełby hyr, ze nimo na tym świecie ani jednego śwarnego górola. A to by była przecie nieprowda. Bajako.

Teroz więc dlo syćkik dziewcym, ftóre cytajom tego bloga (ba chłopy tyz mogom pozirać, jeśli fcom) – śwarni górole z zakopiańskiego festiwalu. Zacnijmy od kraju, ftóry lezy najblizej Turbacza, cyli od Słowacji:

Teroz kraj, ftóry lezy blisko wyzej wymienionej Słowacji. Oto śwarni górole z Węgier:

A tutok śwarni górole z Bułgarii:

I śwarni górole z Bośni i Hercegowiny:

I jesce śwarni górole z Hispanii:

Ocywiście nie wolno zabocować, ze wiele dziewcyn barzo lubi Włochów. Więc włoskik góroli pewnie tyz. No to prose piknie:

A górole z Polski? Cy ik zdjęcia tyz mom? Ano mom. Na przykład takiego jednego, co to wprowdzie udziału w zakopiańskim festiwalu nie broł, ale cały cas był niedaleko. Ci zaś, co brali udział, z pewnościom pozirali na niego nie roz. Oto on, ostomili:

Inkso sprawa, ze jo niem wiem, cy jakokolwiek dziewcyna fciałaby mieć kogosi takiego w chałupie. No bo co to za chłop! Wprowdzie wielki i silny, ale – kruca – nic nie robi, ino furt lezy i śpi. I doje tylko jakiesi mgliste obietnice, ze kie bedzie potrzeba, to wstonie i piknie pomoze. W dodatku ta potrzeba musi być naprowde wielko, tako ogólnonarodowo. Kie zaś jest mniejso, na przyklad cieknący kran – to licyć na niego nimo co. I telo. Mimo syćko pokazuje wom to zdjęcie, bo… jaki ten górol jest, taki jest, ale nie do sie zaprzecyć, ze – nawet jo nie miołek tutok zodnyk wątpliwości – to prowdziwie śwarny tatrzański chłop. Sakramencko śwarny! Hau!

P.S. A juz w najblizsy piątek piknie se poświętujemy, bo Mieteckowe urodziny bedom. Zdrowie nasej Mietecki! 😀