Pon profesor Narębski i lawy pukliste

Pare tyźni temu umieściłek tutok wpis o siumnym niedźwiedziu Wojtku, ftóry podcas II wojny światowej słuzył w armii pona generała Andersa. W armii tej był on piknom maskotkom 22. Kompanii Zaopatrzenia. No i kie jo o tym Wojtku napisołek, to Alecka od rozu zwróciła uwage na rzec, o ftórej jo potela nie wiedziołek. Otóz okazuje sie, ze Wojtków w tej Kompanii było dwók: Duzy i Mały. Niedźwiedź Wojtek był tym Duzym. A Małym w takim rozie był fto? Ano taki pon, ftóry obecnie mo prawie dziewięćdziesiont roków. Nazywo sie Wojciech Narębski i jest ostatnim zyjącym żołnirzem owej 22. Kompanii. Urodził sie we Włocławku, ba we wcesnym dzieciństwie przeniesł sie wroz z rodzinom do Wilna i tamok mieskoł jaz do wybuchu II wojny. Kie mioł zaledwie sesnoście roków – Ruscy chycili go i wsadzili do hereśtu. Po paru miesiącak na scynście wypuścili, dzięki cemy mógł on wstąpić do powstającej właśnie armii pona Andersa. I wroz z tom armiom wydostoł sie ze Związku Radzieckiego, a niedługo potem mioł scynście poznać swojego siumnego niedźwiedziego imiennika. Oba Wojtki powędrowały wkrótce na zachodni front i oba piknie walcyły przeciwko Miemcom. Haj.

Kie wojna sie skońcyła, Duzy Wojtek – jako juz wiecie – zamieskoł w Skocji, pon Narębski natomiast wrócił do Polski. Trafił do Torunia, ka piknie skońcył studia na Uniwersytecie Pona Kopernika. Następnie zatrudnił sie na tej ucelni jako pracownik naukowy. Długo jednak tamok nie popracowoł. Wartko przeniesł sie do Krakowa, ka zostoł ponem geologiem w hyrnej Akademii Górnico-Hutnicej. Pracując w tej Akademii, piknie zasłuzył sie dlo polskiej nauki. A za to, ze sie piknie zasłuzył, dostoł pikny tytuł pona profesora. Haj.

Tak więc teroz juz, ostomili, wiecie kapecke i o Duzym Wojtku, i o Małym. W nasej budzie zaś padła propozycja, coby im obu piknie nadać honorowe obywatelstwo Owcarkówki. Kandydatura Duzego Wojtka od rozu zyskała tutok pikne poparcie. A co z ponem profesorem Narębskim vel Małym Wojtkiem? Cóz… Jo widze trzy powody, coby jemu tyz to honorowe obywatelstwo nadać. Po pierwse – jego kandydature popiero Alecka, ftóro dobrze tego pona zno. Momy więc z piknie wiarygodnyk źródeł potwierdzenie, ze on na takie obywatelstwo zasługuje. Po drugie – kieby pon Narębski nie był porządnym cłowiekiem, to niedźwiedź Wojtek z pewnościom wyrzuciłby go ze swojej kompanii, bo na co mu nieporządny towarzys broni? Ale go nie wyrzucił. A więc musioł pona Narębskiego piknie cenić.

Trzeci powód… nieftórym moze sie widzieć dziwacnym. Ba dlo mnie tyz jest wozny. Otóz jo, chociaz do niedowna nawet nie wiedziołek o istnieniu pona profesora Narębskiego, mom teroz wobec niego pikny dług wdzięcności. Za co jestem mu wdzięcny? Ano za to, ze juz wkrótce bede kapecke mądrzejsy, niz jestem teroz. A to dzięki jego pracy habilitycyjnej, ftórej tytuł brzmi: Petrochemia law puklistych Gór Kaczawskich i niektóre ogólne problemy petrogenezy spilitów. Lawy pukliste, lawy pukliste… Krucafuks! Co to w ogóle jest? Hmm… Moze ik nazwa wzięła sie od… pukania? Tak se śpekuluje, ze lawa puklisto to moze być tako, ftóro juz wystygła, stwardniała i w związku z tym mozno w niom popukać. Jeśli dobrze rozumuje, to całkiem mozliwe, ze hyrne słowa pona Wysockiego w III cynści Dziadów pocątkowo miały być takie:

Rzecz to oczywista –
Nasz naród jest z wierzchu jak lawa puklista.

Ino potem pon Mickiewicz zabocył słowa „puklista”, bocył ino telo, ze zacyno sie na litere „p”, więc w końcu słowo „puklista” zastąpił słowem „plugawa”. Przy okazji kapecke zmienił cały fragment, coby mu sie rymowało. Haj.

Ale… moze jest inacej? Moze lawa puklisto to tako, ftóro po wypłynięciu z wulkanu robi sie pokryncono jak kosmyki włosów? I w związku z tym słowo „puklista” moze wzięło sie od skojarzenia z puklami? No krucafuks! Nie wiem. Po prostu nie wiem i ślus. Ale piknie sie dowiem. I bedzie to zasługa pona profesora Narębskiego, ftóry tematem swojej pracy zmobilizowoł mnie, cobyk przynajmniej kapecke rozsyrzył swojom wiedze z zakresu wulkanologii…

Heeej! Jo juz raduje sie piknie na to rozsyrzenie. Ba zanim to nastąpi, powitojmy tutok, ostomili, Duzego i Małego Wojtka jako nowyk Honorowyk Obywateli Owcarkówki. Witomy piknie! Hau!

P.S.1. Momy piknom sobote. Cemu piknom? Bo to dzień Mageckowyk urodzin. Heeeej! No to zdrowie Magecki! 😀

P.S.2. Momy tyz piknom niedziele 23 listopada. Bo to dzień urodzin Yanockowyk. Zdrowie Yanocka! 😀

P.S.3. I momy pikny wtorek 25 listopada, bo to dzień urodzin Borsuckowyk. Zdrowie Borsucka! 😀