Wiekomierz

Najmłodsy syn mojego bacy i mojej gaździny spędził długi weekend w mojej wsi. A w jeden z tyk długoweekendowyk dni przybył na nasom hole, coby uwidzieć sie z ojcem. Długo był tutok? Ano… pare godzin. I cały ten cas spędził na godaniu z bacom i juhasami. O cym godoł? A, na przikład o tym, ze był niedowno na takiej jednej konferencji, ka wystąpił między inksymi jakisi pon z Microsoftu. Z tego, co zrozumiołek, głównym tematem wystąpienia owego pona była pogoda. A dokładniej: chmury. A jesce dokładniej: chmury, ftóre ryktuje teroz Microsfot. Dziwi wos to, ze ta firma wzięła sie za ryktowanie takik rzecy? Mnie – ani kapecke. Bo chmury to w końcu nic inksego, jak cosi, co furt widuje sie zawiesone nad ziemiom. A produkty Microsoftu przecie słynom z tego, ze barzo lubiom sie zawiesać. Haj.

Ba opróc chmur ten pon godoł o jesce jednej rzecy – ze Microsoft wyryktowoł takom strone o adresie how-old.net. Na te strone mozno piknie wrzucić dowolne zdjęcie, a wte specjalny microsoftowy program przeanalizuje je i powie, kielo roków majom syćkie widniejące na fotce osoby. Cyli jest to taki elektronicny wiekomierz, mozno pedzieć.

Pon z Microsoftu zapewnioł, ze ten program naprowde barzo trafnie odgoduje wiek, bez względu na to, cy dostonie do analizy twarz maluśkiego dzieciacka cy ccigodnego matuzala. Na mój dusiu! Kie o tym usłysołek, to od rozu postanowiłek piknie te rzec wypróbować! Z wiecora, kie zoden juhas nie poziroł, dorwołek sie do laptopa. No i wesłek na to how-old. Na pocątek wrzuciłek zdjęcie pona Kopiczyńskiego. Bo tutok sprawa widziała mi sie najbardziej ocywistom – wiekomierz powinien ocenić sfotografowanom osobe na równo 40 roków. No i…? Na kielo ocenił? Ano… na 37. Cy mozno pedzieć, ze to pomyłka w granicak dopuscalnego błędu? Na rozie postanowiłek nie zastanawiać sie nad tym, ino próbować dalej. Wrzuciłek te oto fotke Flipa i Flapa. I wiekomierz pedzioł, ze pon Flap mo 58 roków, zaś pon Flip – o, Jezusicku – ino 5! Cyli przedskolak! No… trza jednak bocyć, ze pon Flip i pon Flap byli specjalistami od śpasowania. Moze więc ten program wcale nie jest głupi, ino wiedząc, ze to komicy, postanowił dostosować sie do okolicności i tyz zaśpasować?

Cóz, postanowiłek dokonać trzeciej próby. Wrzuciłek do wiekomierza swoje własne zdjęcie.

how old is owcarek

I co ten program zrobił? O, krucafuks! Sietniok jeden! Napisoł mi: Couldn’t detect any faces, cyli: Nie mozno tutok noleźć zodnej kufy. Na mój dusiu! Jak to nie mozno? Widzicie mojom kufe na zdjęciu powyzej? No przecie, ze widzicie. No to jak to mozliwe, ze Microsoft, ftóry podobno zatrudnio mędroli z całego świata, nie moze jej noleźć? Eh! Najwyraźniej ten wiekomierz wcale nie jest jaz tak dobry. Ba zanim powiem, ze jest zupełnie do rzyci, to dom mu jesce jednom sanse. Moi ostomili, moze wy spróbujecie wrzucić tamok swoje fotki? Jak wrzucicie, to uwidzicie, kielo według tego ustrojstwa mocie roków. Jeśli oceni wos na mniej, niz mocie w rzecywistości – to w porządku. Ba jeśli na więcej – to bedzie znacyło, ze ten program jest po prostu beznadziejny. Bo jo nimom najmniejsyk wątpliwości, ze syćka odwiedzający Owcarkówke wyglądajom barzo młodo. Syćka bez wyjątku! Hau!