I znów pieski broniom ślebody

„Dobry chrześcijanin nie wzywa policji i nie wzywa bojówek ONR” – pedzioł zaledwie pare godzin temu, w TVN-owskim programie „Kropka nad i”, ksiądz profesor Wierzbicki, a to w kontekście akcji protestacyjnyk, jakie w ostatniom niedziele wyryktowano w nieftóryk kościołak. Na mój dusiu! Co prowda, to prowda. Poniezus wyraźnie godoł, ze dobry pasterz oddoje zycie za swoje owce. A skoro tak godoł, to wątpie, coby kwolił pasterza, ftóry odgradzo sie od owiecek bojówkami. Bajako.

A na krótko przed tym, jak ten jeden z najmądrzejsyk polskik księdzów wypowiedzioł te słowa, jo… byłek na ulicy Mickiewicza we Warsiawie, pod domem pona prezesa. Jak to sie stało, ze jo sie tamok nolozłek? Ano… być moze bocycie, ze byłek tamok trzy roki temu, kie ryktowno protesty w obronie sądów. Poznołek wte dwie barzo sympatycne psinki: Mrówke i Wanilie (i przedstawiłek je wom we wpisie z 23 lipca 2017 rocku). No i tak se pomyślolek, ze moze hipne do stolicy i znowu spotkom tamok moje downe znajome?

Tak więc hipłek. Wypróbowanymi sposobami dostołek sie do Warsiawy, a tamok – pod dom pona prezesa. I tak jak trzy roki temu – natrafiłek na protestujący tłumek. Cy spotkołek Mrówke i Wanilie? Tym rozem – niestety nie. Ale za to poznołek inkse pieski bierące w demonstracji pikny udział. I teroz tyz fciołbyk wom je przedstawić.

Moi ostomili, piknie pytom, poznojcie siumnom Burgunde (jak by co, z okna widocnego tutok auta wystoje transparencicek z napisem „Niewola”)…

… i poznojcie siumnego pieska o imieniu Euro (stoł wte zaledwie o pare metrów od furtki do posesji pona prezesa)…

Były tamok jesce co najmniej dwa inkse pieski. Ale oba były tak piknie podekscytowane tym, co sie tamok działo i tak sie straśnie wierciły, ze nie dołek rady zrobić im zdjęcia ani poznać ik imion. Ba piknie pozdrawiom syćkie śtyronogi, ftóre wte tamok były, a siumnej Burgundzie i siumnemu Eurowi piknie dziękuje za zgode na opublikowanie tutok ik zdjęć.

Tak więc sami widzicie, ostomili: my psy tyz bieremy udział w protestak przeciwko zabieraniu Polkom tego, co doł im w prezencie sam Pon Bócek – cyli wolnej woli. I tak jak wśród napisów nosonyk na obecnyk manifestacjak widywołek hasło: „Nie jesteś sama”, to jo wom, ślebodnym ludziom, moge pedzieć podobnie: Nie jesteście sami! My, psy, piknie jesteśmy z womi! Hau!