Balcerowicz musi

Balcerowicz musi odejść. Balcerowicz musi zostać. Balcerowicz musi stanąć przed komisjom śledcom. Balcerowicz musi ponieść kare za niestawienie sie przed komisjom śledcom. Na mój dusiu! Ten bidok ciągle coś musi! Zwłasca – jak syćka wiedzom – musi odejść, ale jak widać nie ino to.

Kie mój baca z gaździnom byli pochłonięci oglądaniem w telewizji przesłuchania poni Balcerowiczowej przez sejmowom komisje śledcom, jo zakrodłek sie do komputra, otworzyłek se Gugle i wpisołek: „Balcerowicz musi” (ocywiście wpisołek w cudzysłowie, bo interesowały mnie ino te teksty, we ftóryk oba słowa występujom obok siebie). Kliknąłek na napisie „Szukaj z Google” i wiecie, kielo dokumentów mi sie znalazło? 213 tysięcy! Coby mieć jakieś porównanie, wpisołek: „Giertych musi” (cały cas bocąc o cudzysłowie) i tutok Gugle znalazły mi ino 60 tysięcy dokumentów. Kie wpisołek „Kaczyńscy muszą”, Gugle znalazły jesce mniej – 24 tysiące. Wpisołek jesce: „Lepper musi” i … słabiutko! Ino 10 tysięcy wysło! No to nie miołek juz wątpliwości: postaciom publicnom, ftóro MUSI najwięcej, jest pon Balcerowicz.

Przyznoje, ze nie wiem, cy pon Balcerowicz mioł obowiązek stawić sie przed komisjom śledcom, bo na prawie znom sie telo co Trybunał Konstytucyjny na pasieniu owiec. Nie wiem tyz, co w polityce finansowej pona Balcerowicza było dobre, a co złe, bo na ekonomii znom sie telo co Rada Polityki Dutkowej na robieniu oscypków. Natomiast na wos, ludziak, to jo sie kapecke znom. Bo jestem juz wystarcająco story pies, coby sie na wos poznać. No i jako ten znawca ludzi wiem, ze kie cłek ciągle mo do cynienia z jednom i tom samom rzecom, to zacyno być zwycajnie zmęcony. Pon Balcerowicz, ftóry od iluś tam roków nieustannie coś MUSI, mo prawo być sakramencko zmęcony. Dlotego właśnie po prostu zol mi cłeka i telo.

Zatem kierując sie cysto humanitarnymi pobudkami fciołbyk zaapelować do sejmu, senatu i pona prezydenta, coby jeden ukwolił, drugi zatwierdził, a trzeci podpisoł nowe prawo: ze ustanawio sie przynajmniej jeden taki dzień w roku, we ftórym pon Balcerowicz nie bedzie nic, ale to absolutnie nic MUSIOŁ. Niek on choć ten jeden roz w roku se odpocnie od tyk dwók fto wie, cy nie najpopularniejsyk w Polsce słów: Balcerowicz musi.

Tyk polityków, co pona Balcerowicza lubiom, racej nie potrzebuje do swojego pomysłu przekonywać. A co z tymi, co go nie lubiom? Chyba mom dlo nik jeden argument. Politycy, ftórzy pona Balcerowicza nie cierpiom, w więksości uwazajom sie za dobryk krześcijan. No a przecie wyświadcenie przysługi inksemu cłowiekowi, nawet wrogowi, jest całkowicie zgodne z tym, co Poniezus pedzioł w Ewangelii świętego Łukasa, w rozdziale 6, wiersu 27. I jest zgodne z tym, co Poniezus pedzioł w tej samej Ewangelii w rozdziale 10, wiersak od 30 do 37. I jest jesce zgodne z tym … Zreśtom co jo bede godoł. Niek sami dojdom. Jeśli som tak dobrymi krześcijanami, za jakik sie podajom, to chyba znajom Pismo Święte? A w kozdym rozie powinni znoć je lepiej niz taki zwycajny pies pasterski jako jo. Hau!

PS. Piknie witom nowo przybyłyk ku mojemu blogowi: Audirecke, Bogusicka, Maacke, Motylecka i Psewicka (jeśli kogoś przegapiłek, to prose głośno krzyceć). I nieustająco dziękuje za syćkie posty. Rozem z poniom Owcarkowom je cytomy (nie codziennie wprowdzie, ale cytomy syćkie) i momy dzięki nim piknom lekture!