Co mo piernik do wiatraka?

1. W wiatraku ryktuje sie mąke, ftóro jest potrzebno do upiecenia piernika – to juz klasycno odpowiedź na hyrne pytanie. Ale som tyz inkse rzecy, ftóre łącom wiatraki z piernikami. O cym bedzie mowa w następnyk punktak.

2. Mało ze piernik i wiatrak majom telo samo liter, to jesce majom telo samo samogłosek i spółgłosek!

3. I piernik, i wiatrak jest rzecownikiem rodzaju męskiego.

4. I piernik, i wiatrak składo sie z atomów.

5. I piernik, i wiatrak jest dziełem ludzkik rąk.

6. I piernik, i wiatrak ryktuje sie z roślin: piernik ze zboza, wiatrak z drzewa.

7. Wiatrak trudno ugryźć, piernik – kie polezy se pare dni bez przykrycia – tyz trudno ugryźć.

8. Ale choć trudno ugryźć zarówno wiatrak, jak i (casem) piernik, to jedno i drugie jest artykułem spozywcym (fto nie wierzy, ze wiatrak jest artykułem spozywcym, niek spyto korników).

9. Praca w wiatraku nie była lekko – trza tam było naprowde nieźle zapiernicać.

10. Dzięki walce z wiatrakami pon Don Kichot zdobył piernika. W jaki sposób? Ano w taki: w 1999 rocku, na Międzynarodowyk Toruńskik Spotkaniak Teatrów Lalek, przedstawienie Don Kichot zdobyło piknom nagrode, ftóro nazywo sie… ZŁOTY PIERNIK.

11. Kie kazecie posukać Guglom dokumentów, we ftóryk piernik występuje rozem z wiatrakiem, uwidzicie, ze takik dokumentów jest ponad 70 tysięcy!

12. I piernik, i wiatrak majom swojom ulice: we Wrocławiu jest ulica Piernikowa, a w Poznaniu i Warsiawie – ulica Wiatraczna.

13. Piernika mozno upiec w domowej kuchence, a teroz wiele domowyk kuchenek mo wiatracki (takie do ryktowania termoobiegu, ze ftórego zreśtom jo radze nie korzystać podcas piecenia piernika, ale to juz inkso rzec).

14. Kie cłek siedzi w wiatraku, właściwie nimo zodnyk przeciwskazań, coby zjodł se tam piernika.

15. Zabytkowy wiatrak w Dziekanowicak mo 430 roków, wiatrak w Jerzmanowicak – około 300 roków, wiatrak w Tczewie – ponad 200 roków. O takik wiatrakak mozno pedzieć, ze som storymi piernikami.

16. Skoro Baba Jaga wyryktowała chatke z piernika, to wiatrak pewnie tyz dałoby sie z piernika wyryktować.

17. I wiatraki, i pierniki majom cosi wspólnego z krynceniem: wiatraki majom skrzydła, ftóre sie kryncom, a hyrne toruńskie pierniki ryktuje firma Kopernik, nazwano od nazwiska astronoma, co to odkrył, ze Ziemia sie krynci.

18. A ta piernikowo firma Kopernik mieści sie zaledwie dwa i pół kilometra od toruńskiego Parku Etnograficznego, we ftórym mozno uwidzieć pikny wiatrak.

19. Zaś słynący z pierników Toruń jest bliźniacym miastem dlo Lejdy – miejsowości połozonej w Aneckowej Krainie Wiatraków.

20. Pierniki momy barzo rózne: som pierniki świątecne, pierniki przekładane, małe piernicki w formie ciastek i wiele inksyk. Wiatraki tyz momy barzo rózne: koźlaki, wiatraki holenderskie, wentylatory i tak dalej.

21. Jeśli wierzyć fizykom, kieby piernik i wiatrak zrzucić z wierchu, oba leciałyby z takim samym przyśpieseniem – 9,81 metrów na sekunde do kwadracicka.

22. Mrówka nie udźwignie ani piernika, ani wiatraka.

23. Z kolei wieloryb udźwignie i piernik, i wiatrak.

24. I piernik, i wiatrak bywajom polewane: piernik lukrem, a wiatrak dyscem.

25. Ani piernik, ani wiatrak nigdy zaprosom wos na Smadnego Mnicha.

Kielo jesce dałoby sie noleźć przykładów piknej więzi między piernikami a wiatrakami? Chyba duzo. Barzo duzo. Wystarcająco duzo, coby pedzieć, ze… niedaleko pada piernik od wiatraka. Hau!

P.S.1 Do nasej budy przybyli nowi goście: Jędrzejeckowo Bajecka i Goosiecka.  No to powitojmy piknie! 🙂 🙂

P.S.2. A następny wpis najłatwiej bedzie zrozumieć tym, co widzieli film Notting Hill. Jeśli ftoś nie widzioł, a mo dostęp do TVP1, bedzie mógł dzisiok wiecorem w telewizorze se obejrzeć.