Głuptok typu Spajki

Hahaha! Hahaha! Haha! Hahahahaha! O, krucafuks! Hahaha! Haha! Haha! Haha!
Wyboccie mi ten śmiech, ale kie zabrołek sie do ryktowania dzisiejsego wpisu o Spajkim, to od rozu przybocyłek se, jak ten głuptok, ubrany w same ino gacicki, piknie stawił coła całemu tłumowi paparaccik. Fto w ostatniom sobote abo kiesi indziej oglądoł film „Notting Hill”, ten wie, o cym godom.

Nie boce ino, jak sie nazywoł aktor, co w roli tego Spajkiego wystąpił. Mozliwe, ze Andie MacDowell. No bo na stronie internetowej TVP wyraźnie napisali, ze w „Notting Hill” poni Andie MacDowell wystąpiła (teroz juz tej strony nimo, ale wierzcie mi ze była, skoda ze zrzutu z ekranu w pore nie zrobiłek). Ale choć jo oglądołek ten film pare rozy, nijak nie mogłek jej zauwazyć. Widocnie ucharakteryzowali jom tak, ze nie sposób jej rozpoznać. No to moze właśnie Spajkiego zagrała? Choć w takim wypadku byłoby to barzo niesprawiedliwe, ze film nie dostoł Oskara za charakteryzacje. No bo takom śwarnom poniom MacDowell ucharakteryzować na takiego Spajkiego to chyba kozdy przyzno, ze to wielko śtuka!

Tak w ogóle, to jo sie dziwie, cemu syćka gwarzom, ze w roli głównej wystąpił nie aktor grający Spajkiego, ino poni Dżulia Roberts i pon Hiu Grant? No bo co takiego w „Notting Hill” pon Grant robi? On ino mazgai sie ciągle! Mazgai sie, ze ze jest zyciowym nieudacnikiem, ze mioł kiesik dziewcyne, ale ta wysła nie za niego, ino za jego przyjaciela, no i wreście ze zakochoł sie w poni Dżulii Roberts, ale na pewno nic z tego nie bedzie, bo nie dlo nottinghillowego psa holiłudzko kiełbasa. To juz lepiej poni Roberts sie sprawuje, bo ciągle ryktuje jakiesi śpasy: a to w hotelak udoje postacie z kreskówek, a to wymyko sie wielkiemu światu, coby wtopić sie w tłum zwycajnyk londyńcyków, a to przeskakując przez ogrodzenie wchodzi tamok, ka nie wolno, na prywatny teren, nie po to coby coś zrabować, ino dlotego, ze takom mo fantazje. A skoro dlo samej ino fantazji robi coś, cego nie wolno, to znacy, ze mo w sobie cosi z nasyk zbójników. Piknie!
Ale i tak najpikniejsom postaciom w „Notting Hill” jest Spajki. Głuptok z niego straśny. W dodatku bywo nieznośny. Ale za to jest wiernym przyjacielem. I jak piknie ciągle nos rozśmieso! Więcej niz syćka pozostali bohaterowie filmu rozem wzięci!

A poza tym fto w tym filmie hepi-end uratowoł? No fto? Spajki! Ten sakramencki głuptok Spajki! Kieby nie on, to całe „Notting Hill” skońcyłoby sie pewnie nie lepiej niz „Romeo i Julia”. Abo „Tristan i Izolda”. No bo przecie pod koniec filmu pon Hiu Grant postanowił z poni Dżulii Roberts zrezygnować roz na zawse. I wte przyjaciele godali mu: „Tak, tak, ostomiły Hiu Grancie, mos racje, doj se z tom poniom spokój”. Syćka przyjaciele tak godali – z wyjątkiem jednego. Bo najrozumniej zachowoł sie ten, po ftórym najmniej nalezało sie tego spodziewać. Ten cały głuptok Spajki! Jak nie zagrzmioł! A kie zagrzmioł, to ponu Hiu Grantowi od rozu w głowie sie rozjaśniło, od rozu zrozumioł, ze bedzie ostaniom ciurom w całym Notting Hillu abo nawet w całym Zjednoconym Królestwie, jeśli wartko sie z poniom Dżuliom Roberts nie przeprosi. Niestety okazało sie, ze sprawa nie jest tako prosto. Bo poni Dżulia Roberts wkrótce miała opuścić Londyn, a tymcasem droga ku niej wiodła przez straśliwe londyńskie korki. I fto na rozładowanie tyk korków nolozł sposób? Znowu ten głuptok Spajki! Sposób to był osobliwy, chyba zoden mędrol by na taki nie wpodł. Ale głuptok Spajki wpodł! Bo głuptok to głuptok, ale jakisi rozum moze jednak mieć, taki scególny rodzaj rozumu, ftóry dlo mędrola jest nieosiągalny. Jest to rodzaj rozumu najcynściej niewidocny, drzemie se on kasi w najbardziej zakurzonyk zakamarkak mózgu jego właściciela. Ale nimo obawy – obudzi sie, kie bedzie tako potrzeba, jako u Spajkiego sie obudził.

Z dawnymi głuptokami musiało być podobnie, bo inacej skąd by sie wzięło telo bajek ludowyk o trzek braciak, ze ftóryk dwók było mądryk, a trzeci głupi, ba potem okazywało sie, ze ten głupi na swój sposób jest jednak mądry i w niejednej trudnej sytuacji piknie doje se rade?

Cy kozdy głuptok mo taki pikny rozum? Nie wiem. Być moze nie kozdy. Ale głuptok typu Spajki na pewno mo. Głuptok typu Spajki nie jest przeciwieństwem mędrola, jest racej jego uzupełnieniem. Dlotego dlo mędrola dobrze mieć takiego głuptoka zawse pod rękom, coby w rozie cego móc sie go poradzić.

Cego wom zatem zycyć na ten nowy 2008 rocek, co to zacnie sie juz za kilka godzin? No, dlo Alecki, Orecki, Badzielecka, Janicka i Okonicka kapecke później. A dlo Anecki Schroniskowej i Paffecka chyba juz sie zacął? Zyce wom wselkiej pomyślności, to ocywiste. Ale poza tym zyce wielu przyjaciół. I zeby co najmniej jeden z nik był głuptokiem typu Spajki. Taki przyjaciel casem bedzie wos denerwowoł, to prowda, ale przy nim niejednyk tarapatów łatwiej wom bedzie uniknąć. Hau!