Łestern z Hiu Grantem

Godaliśmy niedawno w nasej budzie o ponu Hiu Grancie. Godaliśmy i zastanawialiśmy sie, cy mógłby on zagrać twardziela w jakim łesternie, cy by nie mógł? Emilecka nawet odkryła na Filmwebie łestern Cigarettes and Horses, we ftórym niby to on wystąpił. Ale – krucafuks! – jakoś nika w internecie nic o tym filmie nie mozno sie dowiedzieć! Nie wiadomo nawet jakom role pon Hiu Grant tamok zagroł. Moze tytułowom? No, po prostu nie wiadomo. To musi być jakiś film-duch. Widocnie nie tylko miasta-duchy wiązom sie z Dzikim Zachodem, ale filmy-duchy tyz.

Tak więc to całe Cigarettes and Horses sie nie licy. Jeśli pon Hiu Grant fce pokazać, ze moze być łesternowym twardzielem, musi wystąpić w nowym łesternie. Najlepiej, coby okazoł sie tamok godnym przeciwnikiem kogoś, fto juz dawno hyr twardziela zdobył, na przykład pona Czaka Norrisa. Przydałaby sie jesce ponu Grantowi śwarno narzecona. Niek to bedzie poni Meg Rajan – ona juz roz wybrała sie na Dziki Zachód, a dokładnie do Seattle w filmie Bezsenność w Seattle. No to dlo niej Dziki Zachód nie bedzie pierwsyznom. A coby łestern był łesternowy jaz do śpiku swyk celuloidowyk kości, niek zabrzmi w nim głos narratora, ftórym bedzie jakisi zyjący jesce weteran kowbojskik filmów. Moze to być pon Kerk Daglas. Abo pon Riczard Łidmark. Abo… niek obaj swyk głosów do filmu uzycom! To bedzie pikny narratorski duet!

No i jo se myśle, ze film mógłby być taki. Najpierw momy trzy literecki: MGM. Zaroz wyskakuje kufa lwa, ftóry pado: „Grrrrrrrrrroarrrrrrrrrrr! Grrrrrrrrrroarrrrrrrrrrr!” (lew jest więksym kotem od BlejkKocicka, więc musi wymawiać więcej „r”). A potem wyświetlajom sie nazwiska aktorów w rolak głównyk, cyli – jako juz ustaliliśmy – Hiu Grant, Meg Rajan i Czak Norris. Potem momy tytuł filmu, na przykład: Wspanialsy od siedmiu wspaniałyk. A potem dalse napisy: ze muzyka Dżon Łiliams, ze zdjęcia Robert Riczardson, no i ze rezyseria Stiwen Spilberg. Wreście zacyno sie film. Gro pikno kowbojsko muzyka, widać pikne dzikozachodnie widocki i słychać, jak narratorzy Kerk Daglas i Riczard Łidmark godajom jednoceśnie: „Fto na Dzikim Zachodzie był najdzielniejsy? Jedni gwarzom, ze Baflo Bill, inksi ze Dziki Bill Hikok, jesce inksi ze Łajat Erp. Ale prowda jest tako, ze najdzielniejsy był ftosi zupełnie inksy. Posłuchojcie historii o wielkim pogromcy bandytów, przestępców, kryminalistów, renegatów, drabów, zbirów, oprychów i rzezimiesków. A kieby na Dziki Zachód napadli kosmici, on byłby tyz ik pogromcom. Posłuchojcie historii o niepokonanym seryfie Hiu Grancie.”

No i potem oglądomy film i poznojemy seryfa Hiu Granta łapiącego jednego bandyte po drugim. Syćkik przestępców łapie on tak skutecnie, ze ci po pewnym casie juz nawet nie próbujom mu sie prociwiać. Kie dowiadujom sie, ze ścigo ik sam seryf Hiu Grant, od rozu zgłasajom sie do najblizsego hereśtu, bo wiedzom, ze ik uciecka i tak jest z góry skazano na niepowodzenie. A kielo nagród Hiu Grant za złapanyk bandziorów zbiero! Kieby zgarnioł je do swej kieseni, byłby milionerem. Ale nie zgarnio. O, nie! Syćkie nagrody, co do centa, oddoje na domy dlo sierot. Bo jako główny bohater łesternu musi być on przecie nie ino sakramencko dzielny, ale tyz sakramencko ślachetny. Sieroty som nasemu seryfowi dozgonnie wdzięcne. Podobnie jak syćka porządni obywatele. Mniej zakwyceni som zawodowi łowcy nagród. Mniej? W ogóle nie som zakwyceni! Som wściekli! Coroz trudniej im zdobyć nagrode za złapanie bandyty! Co natknom sie na jakisi interesujący list gońcy, co przecytajom w tym liście, ze jest taki-to-a-taki bandzior do złapania i ze za dostarcenie go zywego abo martwego mozno dostać telo-to-a-telo dolarów, zaroz okazuje sie, ze list jest nieaktualny, bo bandzior siedzi juz za kratkami złapany przez seryfa Hiu Granta. I co w końcu robiom łowcy nagród? Sami ryktujom list gońcy! Za Hiu Grantem! Robiom zrzutke i ogłasajom, ze 99.999 dolarów i 99 centów nagrody dostonie ten, fto roz na zawse uniemozliwi Hiu Grantowi łapanie bandytów. W jaki sposób uniemozliwi? W dowolny. Byle skutecny.

O nagrodzie dowiaduje sie corny typ Czak Norris. Znakomity strzelec, ftóry chętnie napadołby na banki, pociągi i dylizanse, ale nie robi tego, bo wie, ze Hiu Grant zaroz by go złapoł i przed oblice dwunastu gniewnyk ludzi zaprowadził. Ale te 99.999 dolarów i 99 centów kusom straśnie. Myśl o unieskodliwieniu Hiu Granta nie doje Czakowi Norrisowi spokoju. Po nocak mu sie śni, jak zabijo seryfa z łinczestera, wysadzo go dynamitem w powietrze abo zamyko w becce pełnej grzechotnikow. Jednak Czak Norris wie, ze w ucciwej walce to se z Hiu Grantem nie poradzi. Dlotego decyduje sie na podstęp: porywo bidnom Meg Rajan! A potem pise do Hju Granta taki list:Jeśli fces jesce kiedykolwiek uwidzieć swom ukochanom zywom, przybądź jak najprędzej do salunu numer 10 w Deadwood. Z powazaniem – Cz.N.

Seryf Hju Grant akurat tropi Billy’ego Kida, kie posłaniec dostarco mu ten list. Po przecytaniu listu nas seryf postanawio wartko pognać na ratunek narzeconej. Zostawio ino Patowi Garrettowi instrukcje, jak tego Billy’ego Kida dopaść, a potem bez zwłoki ruso do Deadwood.

Co sie dzieje dalej? Jo juz wyryktowołek taki próbny scenarius. Kie produkcja filmu rusy pełnom parom, to juz  w tym Holiłudzie go dopracujom.

SCENA TRZECIO OD KOŃCA

Wnętrze salunu numer 10 w Deadwood. Przy jednym ze stolików siedzom blisko siebie Czak Norris i Meg Rajan. Czak Norris celuje do Meg Rajan z kolta. Na stoliku stoi kałamorz z atramentem, a obok lezy gęsie pióro i kartka papieru. Opróc ik dwojga w salunie jest jesce barman i jakisi śpiący przy inksym stoliku pijok. Nagle z dala słychać pobrzękiwanie ostróg

CZAK NORRIS
do Meg Rajan
Chyba twój ostomiły nadchodzi!

Dzwonienie ostróg jest coroz wyraźniejse. Wreście w wejściu pojawio sie Hiu Grant. Na jego widok Czak Norris przykładom kolta do skroni Meg Rajan.

MEG RAJAN
Hiu!

HJU GRANT
Meg! Nic ci nie jest?

CZAK NORRIS
Pewnie ze nic jej nie jest! I nic nie bedzie, jeśli zrobis syćko, co ci kaze, seryfie.

HJU GRANT
Puscoj jom, ty weredo!

CZAK NORRIS
A co gotów jesteś zrobić dlo jej uwolnienia?

HIU GRANT
Jeśli fces moik dutków, oddom ci syćko, co mom!

CZAK NORRIS
A tam, twoje dutki! Twojo pensja seryfa jest tako, ze choćbyś całom mi jom oddoł, to nawet nie zwróciłyby mi sie kosty porwania twojej narzeconej.

HIU GRANT
Więc nie fces dutków?

CZAK NORRIS
Fce! Fce 99.999 dolarów i 99 centów!

HIU GRANT
Rozumiem! Idzie o te nagrode, co to łowcy nagród wyznacyli za unieskodliwienie mnie!

CZAK NORRIS
Dokładnie tak, seryfie. Więc mos tutok atrament, pióro i papier. Musis własnoręcnie napisać zobowiązanie, ze roz na zawse końcys z łapaniem bandytów.

HIU GRANT
Nigdy cegoś takiego nie napise!

Czak Norris odciągo kurek od kolta przystawionego do skroni Meg Rajan.

CZAK NORRIS
ze złoścliwym uśmieskiem
Moze jednak?

HIU GRANT
Zabije cie!

CZAK NORRIS
Zanim to zrobis, jo zdąze zabić twojom ostomiłom. A przynajmniej takom mom nadzieje, ze zdąze, a ty nimos stuprocentowej pewności, ze nie zdąze.

Hiu Grant próbuje zachować niewzrusone oblice, ale widać, ze w jego wnętrzu jaz sie gotuje. Wreście z zaciśniętymi zębami siado przy stoliku na wprost Czaka Norrisa i przysuwo atrament, pióro i papier ku sobie.

CZAK NORRIS
Noo! Piknie! Wiedziołek, ze sie dogodomy!

MEG RAJAN
Hiu! Nie rób tego!

HIU GRANT
Zginies, Meg, jeśli tego nie zrobie!

MEG RAJAN
Ale pomyśl, kielo bandytów bedzie bezkarnie grasować po nasym piknym ba dzikim Zachodzie, kie przestonies ik łapać!

HIU GRANT
Wiem, Meg, ale jaki mom wybór?

Porozumiewawco mrugo okiem do Meg Rajan. Twarz Meg Rajan rozpromienio sie, ale ino na ułamek sekundy, coby Czak Norris nie zauwazył.

MEG RAJAN
Powinieneś poświęcić mnie dlo dobra sprawy!
Mrugo okiem do Hiu Granta.

HIU GRANT
Nie mógłbyk tego zrobić, Meg.
Mrugo okiem do Meg Rajan.

MEG RAJAN
A więc wcale nie jesteś takim twardzielem, jako o tobie gwarzom!
Mrugo okiem do Hiu Granta.

CZAK NORRIS
Ejze! A co wy se tak mrugocie?

HIU GRANT
Jo? Bo coś mi do oka wpadło.

MEG RAJAN
A jo dostałak zapalenia spojówek.

CZAK NORRIS
Akurat! Wom idzie o to, coby mnie rozprosyć, a potem wykorzystać moment mojej nieuwagi i mnie kropnąć! Nie nabierzecie storego wygi!

HIU GRANT
rozkładając ręce w geście bezradności
Cóz, widze, ze trudno cie przechytrzyć, Norris.

CZAK NORRIS
Barzo trudno! Więc lepiej juz bier sie za pisanie tego zobowiązania, zanim strace cierpliwość!

HIU GRANT
otwiero kałamorz, mocy koniec pióra w atramencie
No to miejmy to juz za sobom. Dyktuj mi, co mom napisać.

CZAK NORRIS
Juz dyktuje. Pis tak: Jo, nizej podpisany, zobowiązuje sie…

HIU GRANT
pisąc
Jo ni-zej pod-pi-sa-ny zo-bo-wią…
pauza
Przez jakie „u” pise sie zobowiązuje? Kreskowane cy otwarte?

CZAK NORRIS
A pis, jako fces.

HIU GRANT
Jo moge napisać, jako fce. Ale jeśli napise z błędem, zobowiązanie bedzie niewozne.

CZAK NORRIS
Krucafuks! A skąd jo mom wiedzieć, jak sie to słowo pise? Nazywom sie Czak Norris, a nie Słownik Ortograficny!
zwraco sie ku barmanowi
Barman! Nie wies, przez jakie „u” pise sie „zobowiązuje”?

BARMAN
Jo? Jo jestem ino prostym barmanem. Nie wiem nawet, cy to słowo pise sie przez „ą”, cy przez „on.

CZAK NORRIS
zwraco sie ku śpiącemu pijokowi
Ej! Ty! Wstawoj!

Pijok śpi dalej. Czak Norris sięgo lewom rękom po wisącego u pasa drugiego kolta -pierwsego cały cas trzymo przy skroni Meg Rajan – i wystrzeliwuje. Trafio w stojącom przed pijokiem flaske. Pijok otwiero ocy i powoli podnosi głowe.

CZAK NORRIS
Godoj! Wies przez jakie „u” pise sie „zobowiązuje”?

PIJOK
Wiem. Przez normalne.

CZAK NORRIS
Ale przez normalne zwykłe, cy normalne kreskowane?

PIJOK
Przez normalnie normalne i odcepcie sie ode mnie krzesny.
Opusco głowe i no nowo zasypio.

CZAK NORRIS
do Meg Rajan
A moze mojo śwarno zakładnicka bedzie wiedziała?

MEG RAJAN
spokojnie
Barzo mi przykro, ale kie mom przystawionego do skroni pistolca, to jestem tak straśnie zdenerwowano, ze nie umiem odpowiadać nawet na najproste pytania.

HIU GRANT
No to co bedzie z tym zobowiązaniem?

CZAK NORRIS
wzdychając cięzko i przejezdzając rękom po kufie
Sam juz nie wiem. Mos, seryfie, jakisi pomysł?

HIU GRANT
Mom. Zamiast ryktować zobowiązanie, we ftórym moze sie jaz roić od błędów ortograficnyk, wyjdźmy przed salun i stańmy do pojedynku. Jeśli mnie zabijes, moje zobowiązanie nie bedzie ci juz potrzebne. Jeśli jo cie zabije, to…
pauza
… to tyz moje zobowiązanie nie bedzie ci potrzebne.

CZAK NORRIS
Cy ty, seryfie, mos mnie za sietnioka? Myślis, ze nie wiem, jakim ty jesteś strzelcem? Przecie dlo mnie taki pojedynek byłby samobójstwem!

HIU GRANT
Pozwole ci, cobyś pierwsy sięgnął po broń.

CZAK NORRIS
A mało to juz, seryfie, wygrołeś pojedynków sięgając po broń jako drugi?

HIU GRANT
W takim rozie jo w tym pojedynku stone do ciebie tyłem.

CZAK NORRIS
Tyłem?

HIU GRANT
Tyłem.

CZAK NORRIS
Zupełnie tyłem?

HIU GRANT
Zupełnie. Ty bedzies widzioł ino moje plecy i mojom rzyć, a jo w ogóle nie bede cie widzioł.

CZAK NORRIS
uśmiechając sie
No, na taki ucciwy pojedynek, we ftórym bedziemy mieli równe sanse, to jo moge sie zgodzić.

Chowo wreście kolta, ftórego trzymoł przy głowie Meg Rajan.

SCENA PRZEDOSTATNIO

Ulica w Deadwood przed salunem numer 10. Z salunu wychodzom Czak Norris, Hiu Grant i Meg Rajan. Meg Rajan zatrzymuje sie przed salunem. Czak Norris i Hiu Grant wychodzom na środek ulicy i stajom w odległości około dwudziestu kroków od siebie. Hiu Grant odwraco sie do Czaka Norrisa plecami. Wyciągo zza pasa nóz (ocywiście typu Bołi-najf) i przyglądo sie mu. Zblizenie na nóz – okazuje sie, ze w lśniącej stali Hiu Grant piknie widzi odbicie Czaka Norrisa.

HIU GRANT
Gotów?

CZAK NORRIS
Gotów.

HIU GRANT
No to wyciągoj broń!

CZAK NORRIS
Ty pierwsy!

HIU GRANT
Nie! Ty pierwsy!

CZAK NORRIS
Ale jo fce, cobyś ty pierwsy wyciągnął!

HIU GRANT
Na pewno tego fces?

CZAK NORRIS
No, moze nie do końca, ale przecie tutok na Dzikim Zachodzie zawse wypado proponować przeciwnikowi, coby to on chycił pistolca jako pierwsy.

HIU GRANT
A porwać mojom narzeconom tyz wypadało? Lepiej przestoń godać bździny i bier sie za strzelanie!

CZAK NORRIS
No, dobrze.

Czak Norris sięgo po swojego kolta, ale wte Hiu Grant sięgo po swojego jesce sybciej i strzelo do swego noza. Dalsy ciąg akcji pokazany jest w zwolnieniu: wystrzelono przez Hiu Granat kula odbijo sie od noza i zacyno lecieć w przeciwnym kierunku, a po kwili wpado w lufe kolta Czaka Norrisa, ftóry nawet nie zdązył wystrzelić.

CZAK NORRIS
zdumiony
O, kruca! Co za strzał!

HIU GRANT
uśmiechając sie selmowsko
Eee, kiepski. Celowołek w twojom kufe, Norris.

CZAK NORRIS
wycierając pot z coła
Uff, na scynście, jak to godajom: cłowiek strzelo, Pon Bócek kule nosi.

HIU GRANT
Fces sie przekonać, kany poniesie następnom?

CZAK NORRIS
Nie! Litości!

HIU GRANT
Wybór nalezy do ciebie. Mos u boku jesce jednego kolta, więc mozes pojedynkować sie ze mnom dalej. Abo mozes sie poddać, wte stonies przed sądem za porwanie mojej narzeconej, ale jako ze włos jej z głowy nie spodł, mos piknom sanse, ze sędzia na siubienicke cie nie pośle.

CZAK NORRIS
Poddoje sie! Poddoje! Słysys? Piknie sie poddoje!

Hju Grant obyrto sie przodem do Czaka Norrisa. Czak Norris rzuco oba swoje kolty na ziem i podnosi ręce do wierchu.

SCENA OSTATNIO

Pikny łesternowy krajobraz. I pikno łesternowo muzyka. W strone zachodzącego słonka jedzie śnur wozów. A kozdy z tyk wozów prowadzi jakosi przytulająco sie do siebie zakochano para. Para pierwso wyglądo jako Errol Flynn i Oliwia do Hawiland w łesternie „Dodge City”, para drugo – jako Gary Kuper i Grejs Kelli w łesternie „W samo południe”, para trzecio – jako Dżejms Stiułart i Szeli Łinters w „Winchester 73”, cworto – jako Dżon Łejn i Endżi Dikinson w „Rio Bravo”, piąto – jako Gregory Pek i Dżin Simmons w „Białym Kanionie”… a para kolejno to Hiu Grant z Meg Rajan. Jadom oni przed siebie i namiętnie sie całujom. W pewnej kwili Hiu Grant – nie przerywając bośkania ukochanej – wyciągo kolta i strzelo do wierchu. Zaroz po tym wystrzale opado kurtyna z napisem: THE END. A potem to juz tylko rózne takie napisy idom, jak to na koniec filmu.

No, chyba juz wystarcająco ponu Hiu Grantowi pomogłek. Reśte niek załatwi on sam. Niek wykorzysto swoje znajomości w środowisku filmowym, coby realizacja Wspanialsego od siedmiu wspaniałyk dosła do skutku. Niek załatwi Czakowi Norrisowi takom gaże, coby ten zgodził sie w tym filmie wystąpić. Bo fto wie, co po takim łesternie bedzie? Moze być tak, ze pon Hiu Grant zacnie grać twardzieli, a pon Czak Norris amantów w komediak romantycnyk. Hau!