Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Hau! - Blog Owczarka Podhalańskiego Hau! - Blog Owczarka Podhalańskiego Hau! - Blog Owczarka Podhalańskiego

9.04.2009
czwartek

Skąd sie wzięły pisanki?

9 kwietnia 2009, czwartek,

Fto cytoł Ewangelie świętego Łukasa, ten wie, ze wkrótce po zmartwykwstaniu Poniezus odwiedził apostołów w wiecerniku i pedzioł: „Pokój wom”. A oni, zamiast sie uciesyć, sakramencko sie wystrasyli, bo myśleli, ze widzom ducha. I to jak sie wystrasyli! Ewangelista to przemilcoł, coby nie robić im wstydu, ale jo wom powiem, ze oni syćka w popłochu pochowali sie pod stołem.
– A to co? – zdziwił sie Poniezus. – Chowocie sie zamiast mnie witać?
– Nikogo tutok nimo! – odpowiedzioł spod stołu święty Pieter. – Syćka posli uprawiać poranny dżoging. Idź se więc, duchu, kasi indziej, bo po co bedzies w pustej chałupie siedzioł? Słysys, duchu?
– Przecie jo nie jestem zoden duch! – Poniezus próbowoł przemówić apostołom do rozumu. – Duch nimo ciała i kości, a jo mom! Jak nie wierzycie, to dotknijcie mnie!
– Nie bedziemy dotykać – odpowiedzioł święty Pieter. – Nie wiadomo, cym to mogłoby sie skońcyć. Moze święty Tomas odwazyłby sie dotknąć, ale on akurat kasi wyseł.
– A jeśli cosi zjem? – spytoł Poniezus. – Jak cosi zjem, to wte uwierzycie, ze nie jestem duchem?
– No, wte to uwierzymy – odpowiedzioł święty Jan i wyseł spod stołu, bo nagle przybocył se, ze przecie z samiućkiego rana widzioł pusty grób, więc moze to rzecywiście jest prowdziwy Poniezus? Święty Pieter zaroz przybocył se, ze widzioł ten grób wroz ze świętym Janem, więc tyz wyseł. Potem wyseł święty Mateus, bo pomyśloł, ze skoro mo pisać jednom z Ewangelii, to powinien być bacnym obserwatorem syćkiego, co sie wokoło dzieje. A potem pozostali apostołowie tyz zdecydowali sie wyjść.
– Ino z jedzeniem jest bida, Ponie Jezu – odezwoł sie jeden ze świętyk Jakubów, ino nie boce ftóry. – Bo przez to syćko, co sie w ostatnik dniak wydarzyło, to my zyli w straśliwym stresie. No a wiadomo, ze w stresie to cłek co kwila chyto po cosi do jedzenia. I w ten sposób zjedli my syćkie nase zapasy.
– Skoda – pedzioł Poniezus. – Bo tak poza tym, ze fciołbyk wom udowodnić, ze nie jestem duchem, to jo kapecke zgłodniołek. W końcu jo nic nie jodłek od casu ostatniej wiecerzy!
Wte święty Pieter pedzioł:
– A to my mozemy po zakupy hipnąć i zaroz cosi do jedzenia przyniesiemy. Mos, Ponie Jezu, na cosi specjalnom ochote?
– Bo jo wiem? – Poniezus zacął sie zastanawiać. – Pieconom rybke byk zjodł. Abo grule z jajkiem sadzonym.
– To jo hipne po rybe! – zaproponowoł święty Jan.
– A jo po grule i jajko! – zawołoł święty Pieter, ftóry nie fcioł być gorsy od świętego Jana.
– Od rozu ci godom, święty Pietrze, ze gruli to ty nika nie nojdzies – uprzedził Poniezus.
– Jak sie piknie postarom, to nojde! – zapewnił święty Pieter.
– Nie nojdzies, skoda twego trudu – tłumacył Poniezus.
– Nie skoda! – prociwił sie święty Pieter. – Jo sie trzy rozy ciebie, Jezusicku, wyporłek, więc teroz muse sie jakosi zrehabilitować!

Po tyk słowak Pieter wybiegł z wiecernika i polecioł do miasta po zakupy. Poniezus nie próbowoł go zatrzymać, bo przecie kie ftosi sie uprze, to takiego nawet Pon Bócek nie przekono.

Kany sukać jajka – to święty Pieter doskonale wiedzioł. Piknie bocył bowiem, skąd dochodziło pianie koguta, kie on sie trzykrotnie Poniezusa wyporł. A kany był kogut, tamok musiały tyz być kury, bo inacej kogutowi kotwiłoby sie samemu. No i wartko nolozł Pieter obejście, ka stadko kur sie krynciło. A pośród nik przechadzoł sie pikny kogut. Pieter poźreł na niego.
– Ciekawe – pomyśloł – cy to właśnie on zapioł w piątek przed świtem, kie jo stołek pod pałacem arcykapłana i tak głupio wypierołek sie Poniezusa?
Nagle z chałupy jakosi storo gaździna wysła i zawołała:
– Nie zblizojcie sie, panocku, do tego koguta, bo to sietniok!
– Sietniok? – spytoł święty Pieter.
– Straśny sietniok! – pedziała gaździna. – Choć wceśniej nic na to nie wskazywało. Ale w ostatni piątek przed świtem to on nagle tak piać zacął, ze pewnie jaz pod pałacem arcykapłana było go słychać!
– Moze mioł jakisi powód? – odpowiedzioł dyplomatycnie święty Pieter.
– E tam, godocie – burkła gaździna. – Jaki powód moze mieć kogut, coby ciemnom nocom piać tak głośno?
– Wiecie, krzesno – zacął Pieter tłumacyć – jo to wprowdzie lepiej sie znom na rybołówstwie niz na drobiu, ale w ten ostatni piątek to w ogóle niezwykłe rzecy sie działy: zasłona w przybytku przedarła sie na pół, ziemia zadrzała, skały zacęły pekać, a podobno nawet nieftóre grobowce sie pootwierały i powychodzili z nik święci. Moze więc to jest taki specjalny kogut, ftóry donośnym pianiem zapowiado niezwykłe wydarzenia?
– Na mój dusiu! – Gaździna za głowe sie złapała. – No to taki kogut-prorok to prowdziwy skarb! A jo juz fciałak na rosół go przeznacyć! Ale byk była głupio! Dziękuje wom piknie, panocku, zeście mnie oświecili! Ozłoce wos za to!
– E, nie musicie mnie, krzesno, ozłacać – pedzioł skromnie święty Pieter. – Wystarcy, cobyście jedno jajko mi sprzedali.
– Zaroz wom sprzedom, panocku – pedziała gaździna. – Sprzedom wom takie jajko, co to samemu Ponu Bóckowi piknie by zasmakowało!
– Mom takom nadzieje – mruknął cicho do siebie święty Pieter.

Kupił jajko i zaroz raźno rusył dalej, coby gruli posukać. Najpierw pohyboł w okolice pałacu Heroda, ka nojdowoł sie Targ Górny. Tamok podobno mozno było kupić syćko. Okazało sie jednak, ze… syćko opróc gruli. Pieter nie zniechęcił sie jednak. Poseł ku Targowi Dolnemu, do ftórego nie barzo wiadomo, jak sie z Górnego dochodziło, ale hyrny poprzednik Indiany Jonesa, pon Selah Merrill, twierdził, ze barzo łatwo.* Tamok jednak tyz nifto grulami nie handlowoł. Wte Pieter zacął chodzić od sklepu do sklepu, od handlorza do handlorza i wsędy pytoł o choćby jednego maluśkiego grulicka. Ba nifto nie mioł nawet marnej obierki. Na koniec Pieter udoł sie na Targ Owieckowy koło hyrnej sadzawki Betesda. Mioł jesce reśtki nadziei, ze moze trafi sie tamok jakisi pasterz, co wziął ze sobom grula na drugie śniadanie? Ale sie nie trafił. Reśtki nadziei prysły. Pieter pojął, ze Poniezus mioł racje – w całej Jerozolimie nie było ani jednego grula. I cóz bidny apostoł mógł zrobić? Wrócił do wiecernika z samym ino jajkiem. Kie stanął przed Poniezusem, to pomyśloł, ze nimo inksego wyjścia, jak zrobić dobrom mine do złej gry.
– Wróciłek, Jezusicku! – pedzioł. – Gruli rzecywiście nika nie było. Ale mom za to pikne jajko! Zaroz zrobie z niego tak smacne sadzone, jakiego, Jezusicku, nie jodłeś od casu, kie sie w Betlejem narodziłeś!
– Dziękuje ci, święty Pietrze, piknie, ale jo tego jajka nie zjem – pedzioł Poniezus. – Najodłek sie juz do syta pieconej ryby, przyniesionej przez świętego Jana.
– Rzecywiście najodł sie! – potwierdzili apostołowie. – Zjodł rybe i ani kawałecek przez niego nie przelecioł! Tak więc teroz juz momy naukowy dowód, ze to prowdziwy Poniezus, a nie zoden duch!
– No to piknie! – uciesył sie Pieter. – Ale moze jednak zjes, Jezusicku, choć kapecke jajka?
– Juz pedziołek, Pietrze, ze dziękuje – odpowiedzioł uprzejmie Poniezus. – Telo juz tej ryby zjodłek, ze kiebyk zjodł jesce jajko, to by juz było obzarstwo. Prowdziwe obzarstwo! A jo juz wyobrazom se, kielo diaski miałyby uciechy, kiebyk jo popełnił jeden z siedmiu grzychów głównyk.

No i świętemu Pietrowi zol sie zrobiło, ze niepotrzebnie sie trudził. Opuścił wiecernik i siodł na schodkak przed wejściem. Kie Poniezus to uwidzioł, to tyz wyseł i siodł obok Pietra.
– No, nie frasuj sie – zacął pociesać bidoka. – Nicego od ciebie nie zjodłek, ale piknie doceniom, ześ mioł dobre chęci!
– Słysołek kasi, ze dobrymi chęciami to piekło jest wybrukowane – westchnął na to Pieter.
– No to cemuś mnie nie słuchoł, kie ci godołek, ze nika gruli nie nojdzies? – spytoł Poniezus. – Nie nolozłbyś ik, choćbyś w całym Cysorstwie Rzymskim sukoł!
– W całym Cysorstwie Rzymskim? – zdziwił sie Pieter.
– No przecie godom – odpowiedzioł Poniezus. – Jedyne miejsce, ka mozno je dostać, to Hameryka.
– Hameryka? A kany ona jest? – zaciekawił sie Pieter.
– Barzo daleko – pedzioł Poniezus. – Trza bedzie pockać jesce 1459 roków, jaz taki jeden marynorz, co to bedzie sie nazywoł Krzysiu Kolumb, piknie te Hameryke odkryje. I dopiero wte grule bedzie mozno stamtąd sprowadzić i zacąć uprawiać tyz w inksyk cynściak świata. Dzięki temi nie ino w Hameryce bedzie mozno wreście je zjeść i z jajkiem sadzonym, i z kotletem schabowym, i z wątróbkom w smazonej cebulce.
– No to skoda, ze nie posłek po samo ino jajko – zmartwił sie święty Pieter. – Wróciłbyk do wiecernika zanim jesce, Jezusicku, objodłeś sie rybom i wte moje jajko tyz byś zjodł. A tak – bedzie piknie napisane w Ewangelii o tym, jak ześ jodł pieconom rybe. Natomiast o moim jajku – zoden z Ewangelistów ani słowa nie napise!
– Ano nie napise – potwierdził Poniezus. – Ale moze cosi sie wymyśli, coby to twoje jajko upamiętnić? Pockoj, Pietrze, niek kwilecke sie zastanowie.
No i Poniezus zacął myśleć. Jaze zawołoł:
– Mom pomysł!
– Jaki? – spytoł święty Pieter.
– Nie boce, cy juz ci o tym godołek, ze na pamiątke mojego zmartwykwstania bedzie święto, co to bedzie sie nazywało Wielkanocom. No to jo sprawie, ze w kozdom takom Wielkanoc ludzie bedom jajka jedli. I w taki oto sposób uhonorujemy to jajko, coś mi je dzisiok przyniesł do wiecernika.
– W kozdom Wielkanoc ludzie bedom jedli jajka? – Święty Pieter sie ozywił. – Sadzone?
– Nie, sadzone racej nie – pedzioł Poniezus. – Bo sadzone trudno bedzie nosić jako święconke w kosyku. Ale za to syćka bedom jedli jajka na twardo.
– Mogom być i na twardo! – radowoł sie Święty Pieter. – Piknie! Barzo piknie! No to pockoj, Ponie Jezu, kwilecke, jo jesce muse hipnąć cosi załatwić.
Święty Pieter zerwoł sie ze schodków i znowu do miasta pognoł.
– Pietrze, zacekoj! – zawołoł za nim Poniezus.
Ale apostoł nawet głowy nie obyrtnął, ino hyboł przed siebie dalej. Poniezus roześmioł sie i ku niebu poźreł.
– Widziołeś, Ojce, tego narwańca? – spytoł. – Fciołek mu jesce pedzieć, coby posł baranki moje. Ale nie zdązyłek! Niekze ta. Powiem mu przy inksej okazji.

A wiecie po co znowu święty Pieter do miasta hipnął? No bo uznoł, ze skoro to jego jajko mo być tak piknie upamiętnione, to nie moze ono zwycajnie wyglądać, ino trza je jakosi ozdobić. Postanowił więc posukać farb, coby pikne wzory na nim wymalować. I stąd wziął sie zwycaj malowania jaj na Wielkanoc. A ze święty Pieter fcioł, coby o jego jajku Ewangelia pisała, to dlotego właśnie jajka wielkanocne nazywane som pisankami. Hau!

P.S. Nie wiem, cy przed świętami bede mioł jesce okazje do Owcarkówki zajrzeć, więc juz teroz, ostomili, zyce wom tego, cobyście piknie te święta spędzili. I tego, cobyście sie barzo smacnyk jajek najedli, co to teroz juz wiecie, ze one na pamiątke przygody świętego Pietra som ryktowane. A na śmigus-dyngus nie wiem, cego zycyć, bo jedni lubiom, coby był mokry, drudzy – coby był suchy, a trzeci – coby był umiarkowanie mokry. No to kozdemu zyce takiego śmigusa, jakiego lubi 😀

* S. Merrill, Ancient Jerusalem, New York 1977, s. 101.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 114

Dodaj komentarz »
 1. I jesce dwa komunikaty, ostomili. Jeden jest od córki Mysecki. Mysecka cuje sie roz lepiej, a roz gorzej. Przed niom ciągle jesce długo i trudno walka z chorobom. Ale wyniki dotychcasowego lecenia som nienajgorse. Oby zatem były coroz lepse! 😀
  A drugi komunikat jest od Jędrzejecka. Jędrzejeckowi komputer sie popsuł i dlotego ostatnio sie nie odzywo. Zajrzy tutok dopiero po świętak. Pytoł mnie zatem, cobyk syćkm bywalcom Owcarkówki przekazoł od niego pikne świątecne zycenia. A zatem przekazuje 😀

 2. Jak zawsze bardzo interesująca historia! 🙂
  W końcu wiem, skąd się wzięły pisanki. I pomyśleć, że gdyby Krzysiu Kolumb żył wcześniej i zdażył na czas dostarczyć pierwsze ziemniaki na stary kontynent, nie byłoby tej tradycji! 😉 😀
  Myślałam , że rybacy to spokojni ludzie, opanowani, a tu ich najbardziej znany przedstawiciel taki w gorącej wodzie kąpany 😉

 3. Mt7, piękna karta świateczna! Dziękuję.

  Ze swej strony życzenia złożę w sobotę rano.

  Myseczce zdrowia i sił do walki z chorobą życzę! 🙂

  Dobrze, że Jędrzej się odezwał. Już się zastanawiałam, co się stało, że nagle znikł.

  Alicjo, u nas tez było głosno o tej parze nowożeńców….

 4. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 5. Dzień dobry !
  Już jestem. Narobiło mi się dużo zaległości i w pracy i w domu i na blogu 🙂
  Muszę to nadrobić , ma się rozumieć. najpierw praca- zaraz tam pojadę , potem w domu i w międzyczasie blog.
  Miłego dnia życzę wszystkim.

 6. O, świety Piter to był narwaniec – z tego wynika ,że rybactwo nie jest zajęciem dla ludzi spokojnych. 😉
  Gdyby Piter był „ciepłe kluski” to Ewengelia nie byłaby przepowiadana zbyt wartko

 7. Oooo, dobrze, że o Mysheczce i Jędrzejku dopisałeś.
  Wysłałam życzenia do Mysi i wróciły z powodu zapchanej skrzynki.
  To już wiem mniej więcej, jak jest.
  To leczenie źle wpływa na człeka, ale daje wyniki.
  Łatwo mi się gada, ech!
  Dobrego dnia wszystkim!

  A historia jajka wielkanocnego jest fantastyczna i wprowadza świąteczny, przyjemny nastrój.
  Dzięki. 😉

  Małgosiu, miałaś całkiem mylny pogląd na świętego Pietra, to największy raptusiewicz spośród apostołów.
  Kto wyskoczył z łódki na środku jeziora, żeby do mistrza popędzić, kto miecz w obronie wyciągnął?
  W gorącej wodzie kąpany, szalona głowa, ale czy ktoś inny tak by zaufał Bogu?

 8. To wszystko prawda, mt7, tylko mi z wykonywaną profesją kontrastuje. No, może się i nie znam na rybołówstwie 😉 😀

 9. Ponieważ właśnie wsiadam do auta by pojechać na święta na wieś to składam Ci Owczarku życzenia Smacznych Świąt. Rudolf dołącza swoje. I oczywiście reszta rodziny także. Będziemy na naszych nadnarwiańskich łąkach szukać śladów rodzącego się życia czyli ziół, ptaków i bobrów. Na ryby jeszcze za wcześnie ale łódkę już wyrychtujemy.
  Wszystkim w Twojej budzie też życzymy Wesołych Świąt i ostrego śmigusa-dyngusa!

 10. Owcarku,pieknie opisales historie pisanek!! Tym oto sposobem bogatsza jestem o „kawalek’ wiedzy 🙂

  Ucieszyly mnie wiesci a propos Myszeczki.Mam nadzieje,ze jej walka z wredna choroba zakonczy sie sukcesem!!!!!!!!!!!!!!!!

  Pozdrawiam goraco i swiatecznie wszystkich budowniczych tych obecnych i nieobecnych 😀
  Bede sie starac,zeby znalezc czas na zlozenie zyczen swiatecznych.Tymczasem…………………………………

 11. Owczarku z Podhalanskich,

  Piekna jest historia o pisankach.
  Zycze Tobie i wszystkim Gosciom Budy Wesolych Swiat Wielkanocnych. Zdrowia, zdrowia i duzo radosci. 🙂

 12. Pisanki i sezamki maja ze soba cos wspolnego. W pobliskim sklepie zauwazylam i kupilam (!) sezamki. Na odwrocie opakowania pisze ‚Product of Poland’, a dystrybutorem jest firma mieszczaca sie w miasteczku o nazwie Puyallup (wym: pju’alap). Sam fakt, ze zobaczylam sezamki byl dla mnie duzym zaskoczeniem, ale dystrybutor z Puyallup to juz na granicy szoku.
  Puyallup to miasteczko, ktorego nazwa wywodzi sie od miejscowego plemienia ‚Native Americans’. To jest ich teren. Miesci sie tam glowne i jedyne biuro i centrum ‚Puyallup Tribe’. Plemie liczy okolo 40,000 osob.
  Biale Kufy tez tam mieszkaja na terenach nie nalezacych do ‚Natives’.
  W jaki sposob mieszkaniec Puyallup nawiazal kontakt z dyrektorem Fabryki Smakowitych Sezamkow w Polsce i rozprowadza je po okolicznych sklepach?
  Dla zainteresowanych, jedno opakowanie kosztuje $0.50.
  Zalaczam zdjecie opakowania, ktore czeka na pozarcie.
  Wesolych Swiat!

  http://picasaweb.google.com/ORCATRAIL/Sezamki#

 13. Jak napisal Bart Ehrman (Piotr, Pawel i Maria Magdalena, Oxford 2006) to Piotr byl nie dosc raptusiewicz to jeszcze nestaly taki. Raz Pieter, raz Kefas a jeszcze innym razem Rocky. Widocznie z tego powodu zwiazal i rowiazal nie to, co trzeba.. a moze to sukcesyjne Kefasy? Jozefie, zycze szybkiego powrotu do zdrowia a wszystkim wespol wesolego jaja.

 14. Mrrrał!
  O rrrety!
  Ale sobie narrrobiłem 😕
  Ale do rzeczy.
  Poczytałem moim kociętom (a już prrrawie spały) Wielkanocny Owczarrrkowy Wpis.
  Tak na dobrrranoc.
  Akurrrat.
  Jak się cholerrry rrrozmrrruczały 😯
  -Tato! Ale to było inaczej… Jan na żaden tarrrg nie latał…
  -Tatusiu! Ale przecież ten Pieter to jakiś wariat był…
  (…)
  A jeszcze mnie diask podkusił, coby stwierrrdzić, że:
  -A dajcież spokój, to tylko taki Apokrrryf jest.
  -Tato, a co to jest ten Apokrrryf?
  Chyba z pół godziny tłumaczyć musiałem co to ten apokryf jest.
  I wiecie co?
  Sam już nie wiem 🙁
  Ale to na pewno jest wpis Owczarrrka.

  Pozdrrrawiam
  Blejk Kot

  PS. Z upoważnienia i w imieniu wszystkich Blejkotowatych:
  Wesołego Alleluja!
  A zwłaszcza walczącym i rekonwalescentom.

 15. Józefku, przepraszam Cię, nie przeczytałam wszystkich komentarzy i nic nie wiedziałam o Twojej potyczce, dopiero Jerzy zwrócił moją uwagę na Twój wpis.
  Może jeszcze trochę pożyjemy Józefie, taką mam nadzieję. 🙂

  Przewracam się o własne nogi, muszę iść spać, bo jutro rano trza szwy ściągać. 🙁

  Dobranoc!

 16. Blejkowatym ALLELUJA!
  Ja z doskoku… nie nadążam, ale wy tam się nie wygłupiajcie, Mańka i Józef.
  Zara… po najpierwsze trzymamy kciuki za te badania.
  Przynapijcie się lekuchno z rana (lampa wina) i niech Ci ściągają szwy, Mqańko, a Józefowi świat też rozjaśni kapkę…

  Dobranoc Wam wszystkim
  O, i jeszcze moje ulubione dobranocki!
  http://www.youtube.com/watch?v=PmzzhpfmzOk

 17. Jaka sliczna opowiesc. Apokryf, mowi Blejk Kotek. Przypowiesc, goralska basn. Latwo wyobrazic sobie Piotra szukajacego gruli dla ukochanego Nauczyciela! Napedzanego pragnienieniem przysluzenia sie, wyroznienia sie? I smutnego, ze sie nie udalo. Czy znowu proznosc zaprowadzila Piotra na manowce? Ot, Owczarkowe nauki… 🙂

 18. Mtsiodemeczko, wszystkiego dobrego!

 19. Apokryf, góralska baśń czy też ewangelia puerorum (jak np. na Drzwiach Gnieźnieńskich) – ważne, że opowieść dobra 🙂 i nadzieje dająca. Do po Świętach Wielkiej Nocy 🙂 🙂 🙂

  Na ten świateczny czas:

  Synowi Dawidowemu Hosanna
  Bo karmi nas sobą jak manna
  Z miłości zbawiając człowieka
  Ręce wyciągnął ? bo czeka
  Wybawiaj nas Chryste od złego
  Tak dzisiaj jak i dnia każdego

 20. Jaki piekny dzien dzisiaj, cichy i pelen powagi. I wolny od pracy! Najwyszy czas, zeby w Polsce tez stal sie taki. Ludzie nie biegaja po ulicach zalatwiajac milion spraw, samochody pochowaly sie w garazach, nie halasuja ciezarowki.
  Pisze GW, ze Polacy domagaja sie wolnego Wielkiego Piatku – oby tak sie stalo!
  Wszystkim, ktorzy juz nie zagladna tutaj w tych dniach – Wesolych Swiat! 🙂

 21. babo…
  ja za, ale i obok, z tymi dniami wolnymi… 😉

  Wszystkiego dobrego życzę bywalcom i zaglądającym – jajka święconego i nieświęconego, kiełbasy wiadomo jakiej oraz Smadnego jak zwykle!
  A przede wszystkim zdrowia!

 22. Alicjo, rozumiem, co masz na mysli i zgadzam sie 🙂
  Ale akurat ten Wielki Piatek… tu bym „polemizowala” 😉
  W Polsce jest wiele innych wolnych dni, bez ktorych moznaby sie spokojnie obyc.

 23. Co racja, to racja babo
  Wesołych Świąt !

 24. Wesolych Swiat!

 25. Ja bym wolała wolny piątek zamiast poniedziałku.
  Zmęczona jestem dzisiaj, bo się nalatałam i nastałam.
  Szwy zdjęte, szczegółów oszczędzę.
  Misterium Wielkiego Piątku przeżyte.
  Mogę kapeczkę odetchnąć.
  Jeszcze tylko parę życzeń kopnę i coś jeszcze odpiszę. 🙂
  To i owo i tamto, a przede wszystkim pójdę spać.
  Zajrzę jutro,
  Hej!

 26. Hej budowniczowie!!

  U nas calutki dzien pyszna pogoda,ok 25 st w cieniu 🙂
  Wsiedlismy,wiec na nasze stalowe rumaki i w plener.Byl to nasz pierwszy piknick na lonie natury.Po drodze podziwialismy nie tylko ptactwo wodne z przybytkiem,ale tez pieknie kwitnace i pachnace magnolie.Ale najpiekniejsze byly ognisto-czerwone lododendrony.Szkoda,ze takiego w ogrodzie nie mam,ale lododendron potrzebuje duzo przestrzeni.A u mnie tej ,jak na recepte 🙁

  Kochani-skladam Wam zyczenia pieknych,szczesliwych i pogodnych Swiat Wielkiej Nocy.Obfitego stolu,smacznego jajka i wesolego dyngusa!! 🙂
  Mam nadzieje,ze po swietach spotkamy sie ponownie ZDROWI I WYPOCZECI.Pozdrawiam Owcarka,Pania Owcarkowa i wszystkich budagosci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Hej z Krainy Wiatrakow-ciao amici 😉

 27. Spij spokojnie i odpoczywaj Marysienko!!

 28. Alicjo 😆

 29. No dobra… nie tyle upiekł, ile zjadł 😉

 30. mt7-Nie turbuj ze sie i nie przepytuj.W zywobyciu o syćko trza sie prać! Coz ze nozki sie mierwio? Ni ma moze..,nadzieja. Mos wiedzieć, wierzyć i kcieć! Pazdurami zycie trzim, to pozyjemy. Zdrowia winsuje. Dos rade!
  Zaś syćcy w budzie i kaindy, zazyjcie se wiesny w tyn Wielganocny, świentalny,cudny cas.

 31. Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wszelkiej pomyślności, szczęścia, radości życia i spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Niech zbliżające się Święta będą źródłem miłości, wiary i nadziei.

 32. Kolejny wspaniały wpis Owczarka! 😆
  Chyba zrobię, jak Blejk i przeczytam dziecięciu, czyli wnuczce – ale na pewno nie przed snem. 🙂

  Też jestem za tym, żeby Wielki Piątek był wolny – podoba mi się pomysł mt7, żeby ewentualnie zamienić z poniedziałkiem.

  Wszystkim serdecznie życzę radosnych i zdrowych Świąt! 😀

  A teraz spokojnej nocy i dobrych snów. 🙂

 33. Józefie,
  mądryś bardzo, i w mojej książce – mój człowiek!

 34. Kochani,
  Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
  oraz wesołego „Alleluja”
  http://picasaweb.google.pl/lh/photo/ajDPZpjhOMUikeehckmyUA?feat=directlink

 35. Wszystkim gościom Owcarkówki i – oczywiście – Gospodarzowi (a także Pani Owcarkowej 🙂 ), tym dawno niewidzianym również, życzę, aby Wam zielone w duszy grało!
  Specjalnie dla Mt7, Józefa, Myshyb – najbanalniej, jak można: zdrowia i sił! 🙂

 36. Owczarkowi, mieszkańcom Budy i wszystkim tu zaglądającym życzę zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych 🙂

 37. Owcareckowi i bywalcom Owcarkówki słońca, zdrowia, spokoju i piknych pisanek! 😀

 38. Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych!

 39. Bobik, co uśmiech ma na pysku,
  życzy całemu blogowisku
  (merdając w zwykły sposób psi)
  cudownych Wielkanocnych dni! 😀

 40. Babo, ale piękny!!!!!

 41. Babo,
  u mnie scilla siberica dopiero co zielone z ziemi, a o kwiecie się nie upominam jeszcze, 2 tygodnie to najkrótszy z mozliwych termin…
  Zaraz Wam tu wrzucę, kogo spotkałam na spacerze 😉
  Właśnie wróciłam, zziębnieta do szpiku kości, chociaż ubrałam się stosownie (zimowo). Słońce świeci, ale co z tego 🙁

 42. Gdybym tylko miała jakieś barany… (poza tym jednym 😉 )
  http://alicja.homelinux.com/news/img_9292.jpg

 43. Bardzo sympatyczny pikuś, Alicjo! 😀
  A ten spotkany przez babę to taki dostojny!

 44. Gosicek…
  a skad Ty o tym pikusiu? U mnie w domu mówiło sie tak na małe pieski…

 45. U mnie w domu się tak mówi na wszystkie pieski… 😀

 46. To juz właściwie lada moment – niech Wielka Noc przyniesie nam wszystkim ukojenie i radość. Wesołego Alleluja! 😀

 47. Najserdeczniejsze życzenia dla Owczarka i jego wszystkich przyjaciół . Wesołych Świąt !!!

 48. Szanownym Państwu – pogodnego i smakowitego świętowania!

 49. Bry wszystkim i smacznego jajka!
  U mnie dopiero świt blady, ale całkiem-całkiem pogodny, tylko trochę zimno 😯
  Ale nihil novi, nie pamiętam ciepłej wielkanocy …

 50. Nie wiem, czy uda mi się w najbliższym stuleciu do Was dołączyć 🙁

  Życząc zdrowych i spokojnych świąt, dzielę się z Wami jajeczkiem i baaardzo gorąco wszystkich pozdrawiam 😀

  http://picasaweb.google.com/mieciowa/WBudzie#5323758996607129538

 51. Mieciowo-my jestesmy cierpliwi.Na Ciebie zawsze czeka Smadny i Jalowcowa.Wpadaj kiedy masz ochote,a zyczenia piekne 😀
  Pozdrawiam w szczegolnosci wszystkich chorutkich!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Niech nam zdrowieja i to jak najszybciej.Pa 🙂

 52. Zyczenia Swiateczne skladam, wszystkich serdecznie pozdrawiam i zabieram sie do jajek. Na twardo, malowanych, poswieconych, zdobnych barankiem, kielbaska i chlebem i sola. Przelammy sie jajeczkiem, przegryzmy chlebkiem i oby kazdy rok byl cieply i pogodny jak ten wielkanocny poranek !

 53. Uff… nie ma to, jak rodzinne Święta! Jeszcze tylko jutro troszkę. 🙂
  Udaję się w wiadome objęcia uzbrojona w spryskiwacz – wnuczka ma cały arsenał broni na wodę, a wiadomo, kto pierwszy padnie ofiarą tradycji! A tu niespodzianka – Imperium kontratakuje! 🙂
  I żeby to jeszcze była tradycja – toż ja nie panienka…

  Pięknych snów, mili moi. 😀

 54. Alsa, nie daj się! Moja córunia wciaż mnie męczyła (bezskutecznie), żebym jej kupiła pistolet na wodę, a właściwie to karabin 😯 bo kolega ma taki , z zamontowanymi trzema pojemnikami wody. Na podwórku same chłopaki i tylko moja jedna jak ten rodzynek. Nie wiem, co to bedzie….. 🙂 Zwłaszcza, ze wczoraj zadarła z jednym bo zrobiła szpadę z gałązki , taką z wygiętym uchwytem i koledze bardzo się spodobała, a ta mu nie chciała ofiarować.

 55. Zimno jest, niebo zachmurzone, być polanym w taki czas przyjemność średnia. 🙁
  Inna sprawa, że nie pamiętam, żeby mój syn przemoczony w takim dniu do suchej nitki chorował. 😯
  Mieteczkowa pokazała się, jak meteor świąteczny 🙂
  Dobre i to, zaciekawił mnie piękny kolor skorupek.

  Imperium to ma dobrze! Ma kogo kontratakować. 😀

  Ja też mam dobrze, bo leniuchuję i słońce chyba zaczyna się przedzierać.

  Przyjemnego dnia Kochani! 🙂

 56. Ach, Babecko, co się stało z Twoim albumem?
  Picasa gada, że w nim nic nie ma poza kotem, a ja chciałam na kwiatki zerknąć. 🙁

 57. O! Dobrze, że przypomnieliście mi! Idę popryskać (delikatnie) Jerza! Jak dyngus, to dyngus…

 58. Okazało się, że dzieci zawarły porozumienie- lejemy ale z umiarem by się skrapiać bardziej, nie oblewać. Tak wiec zabawa przednia, a najbardziej mokry…….Amigo 😯
  Wrócił właśnie z podwórka taki, że tylko wyrzymać i odpoczywa na kanapie 🙂

 59. Zachowałam się z umiarem… delikatnie spryskałam, ze cztery kropelki, tradycji stało się zadość.
  Przypomniało mi się też, że mój ś.p.Dziadek Józef zawsze przychodził o swicie do pokoju „panien”, czyli mojego i siostry Basi, i spryskiwał nas porządną wodą kolońską, też delikatnie, bo woda była męska, a my dziewczyny. Woda miała na imię „Staro-coś tam”, była w takim koszyczku jakby wiklinowym… przypomnijcie, mam na końcu języka…

 60. „Prastara”, Alicjo?

 61. PRASTARA,
  Gosicku ! 😯

 62. Dla Alicji
  http://amolife.com/image/art/oil-painting-by-leonid-afremov.html
  …nie żebym przy święcie zaganiała do roboty 😉 , ale skoro już mi się nawinęło na ekran 😉

 63. Ale kolory, Emi! 🙂

 64. Gosicku 🙂 kolorowo bo w nastroju po-pisankowym jeszcze jestem 😉

 65. Kolorki i obrazek cały schowałam, dzięki, emi 🙂

 66. Alicjo, nie wiem, czy pisząc ‚obrazek cały’ miałaś na myśli całą stronę, bo tam było 16 obrazków 😉 , mam nadzieję, że zerknęłaś na wszystkie 😉
  …to tak tylko dla porządku 😉

 67. emi,
  zerknęłam na wszystkie i nawet więcej, bo pogooglałam 😉
  Dzień dobry wszystkim!

 68. Witam poświątecznie! 🙂
  Internet wczoraj wieczorem i dzisiaj rano biesił mi się, więc nie moglam wcześniej. No, ale zrobiłam poświąteczne porządki (oj, jeszcze bardziej nie lubię niż przed). W Święta było zimno, szaro i ponuro, a dzisiaj piękne słońce, chociaż wiatr chłodny nieco.

  Wczorajszy dyngus zakończony remisem. 🙂 O, dziwo, nie było szaleństwa z laniem się wodą na osiedlu. Koleżanka z drugiego końca miasta donosiła to samo.

  Do usłyszenia później – Natalka wraca wieczorem do mamy, więc będę miała więcej czasu.
  No to tradycyjnie – miłego! 🙂

 69. Witajcie amici !!!

  U nas ciagle piekna pogoda.Dzisiaj bylismy na wycieczce,”Nasze” wlosci poogladac.Piekny dzien i taka cudowna natura.A najwazniejsze,ze jeszcze nie ma wielu turystow 🙂

  Zdjecia malarskie przez emi podrzucone obejrzalam,az mnie zazdrosc skrecila,ze ja tak nie potrafie 🙁 Ale chyba jeden obrazek sobie „zmalpuje”,a co!!

  Pozdrawiam wszystkich i do uslyszenia…………….

 70. Właśnie jestem po piknym świątecnym obzarstwie. Heeej! Jak piknym! Jaz krzesło, na ftórym siedze, trzescy teroz pode mnom, ba mom nadzieje, ze mój owcarkowy cięzar wytrzymo. No i widze, ze piknyk wielkanocnyk zyceń sie uzbierało. Nawet od tyk, co to juz downo w Owcarkówce nie gościli. Za syćkie dziękuje piknie!!!! 😀

 71. Przepraszam, znowu mnie poniosło. 🙁
  Owczarku, już kiedyś korzystałam z Twoich możliwości kasowania żenujących i niestosownych wypowiedzi – jeśli zajrzysz, to może skasuj mój ostatni komentarz, bo odstaje ‚od klimatu’ Budy, a za nic nie chciałabym tego zmieniać
  Wszystkich, którzy przeczytają przed kasacją, przepraszam za wprowadzenie takiego paskudnego tematu. Lecę na dwór, żeby sie troszkę uspokoić.

 72. No i Łajza, Owczarku! 🙂
  Od razu lepiej na duszy, gdy się odezwałeś. 😀

 73. Also, spokojnie, nie takie komentarze znosiliśmy! 😉

 74. Mnie osobiście te polityczne łamańce nie dotykają, bo omijam je szerokim łukiem. Wydaje mi się, że wszystko jest lepsze od rządów braci K i S-ka.
  Zaznaczam, że wszelkie poglady odmienne są respektowane, piszę o sobie.
  Traktuję więc to wszystko jak tercet egzotyczny i czekam kiedy skończy się występ.
  Rozwijać wątku nie będę, bo szkoda czasu.
  Also, Słoneczko, czy ci panowie godni są Twoich nerwów, zabawy w piaskownicy?

 75. O widzę, że jeszcze załapałam się na komentarz Alsy przed kasacją 😉 spoko, chyba większość osób podziela Twoje odczucia,…ale czyżby siła emocji świadczyła, że jeszcze żywiłaś złudzenia co do sposobu zachowania się obu naszych panujących stron 😉

 76. Alsa zawsze wierzy w dobrą ludzką wolę…
  oj naiwna naiwna naiwna… powtórzyć za Elitą

 77. …ale
  nic nie szkoda 🙂
  Co się będziemy stresować niepotrzebnie! Ziemniaki obrane, dochodzą, obiad za 5 minut. I o to biega naokoło, o to biega! Korytko pełne!

 78. Czary-mary, hokus-pokus i… komentorz Alsecki zniknął, skoro o to pytała 😀

  Dobrze, ze zajrzołek, bo przecie casem przez kilka dni nie zaglądom, więc nie wse moge natychmiast reagować na prośby o przeróbke abo usunięcie komentorza 😀

  Cy Alecka zjadła juz obiad? To chyba zalezy od tego, jak duzo gruli obrała 😀

 79. Zjadłam, zjadłam, Owczarku… gruli było z pięć 😉

 80. Dziękuję wszystkim, którzy przed – za zrozumienie. 🙂
  Dziękuję Owczarkowi – za pozytywne rozpatrzenie. 🙂

  Pięknych snów życzę – będzie jakaś ‚dobranocka’?

 81. Chyba nie będzie 🙁 No, trudno..
  Jutro opowiem, jak próbowałam podać Kici antybiotyk.

  Dobrej nocy, najmilsi! 🙂

 82. …zapomniałam Jędrusia godnie zastąpić z dobranocką 🙁
  I dobrze mi tak, wczoraj przegapiłam koncert w Kingstonie… i to kogo?! Długo sobie nie wybaczę!

  http://www.youtube.com/watch?v=-eWEfnhWbow&feature=related

 83. Owczarku,
  Aleś piekny tekst wielkanocny machnął ❗ Niby się zna doskonale i widzi konkretne zastosowania chwytów (anachronizmów choćby), a tak to bawi, tak pobudza do myślenia swą przewrotnością i zderzeniami.

  A kluczowe rekwizyty Twej opowieści pojawiły się także podczas naszych domowych świąt:
  Na Wielką Sobotę przypadła (już po raz drugi w ostatnich latach) akcja sadzenia ziemniaków. Owszem, za każdym razem jest mniej rzędów i większa rutyna, ale i przygody jakieś się trafią. Tym razem oba urządzenia do podpięcia wypasionej sadzarki Sąsiadów do naszego ciągnika były na swój sposób niedoskonałe… Ale w końcu dało się popracować (przy idealnej pogodzie!), a nawet zostało tyle czasu, by skomponować piękne bukiety-gazony na bazie bukszpanu na groby, wypucować na wielkanocny błysk granity tychże nagrobków, zdążyć na wielogodzinne nabożeństwo wielkosobotnie z procesją rezurekcyjną (3x wokół kościoła) w ciepłą noc pod wygwieżdżonym niebem… I jeszcze pokroić i „połączyć” sałatki… tuż przed północą.

  A jajka? Cieplutkie, prosto od kurek. B nawet nie wiedziała, że te ptaszyska tak wcześnie zaczynają swą pracę (i to przy święcie 😈 ) – ale gdy Brat z Bratankiem zjawili się prawie o świcie (albo to B tak długo pospała 😉 ), i mały znów wymiękł w temacie wejścia za próg królestwa krówki – trzeba mu było pokazać na osłodę jakieś inne zwierzątka. „Mniej groźne ale trochę też”. Odpędziło się więc dzielnie okropnego, bojowego koguta (podobny skoczył na dwuletnią B, pozostawiając na zawsze uraz dla „kukuryku” 😀 ) – i weszło aż do samego kurnika… A tam już kury w gniazdach i nawet sześć cieplutkich jajeczek!… I jak tu nie zanieść Babci w Wielką Niedzielę takiego skarbu?!…

  Poza tym dzień był punktowany głównie wyprawami samochodowymi a zwłaszcza pieszymi: najpierw po mamę i siostrę (czterolatka), pozostawione w kościele w sąsiedniej parafii. (Przy okazji – wjazd na słynną górę bardzo widokową i bardzo prehistoryczną… ale i chrześcijańską… 😉 ). Tuż po obiedzie – piesza wyprawa w górę rzeki i w poszukiwaniu kaczeńców; następnie spacer na cmentarz; kolejne dalekie wedrówki w pola i okolice zagajników i lasów. To punktowane huśtawką, podziwianiem ogródka, oglądaniem filmów z triumfów estradowych siostry czterolatka…

  A, jakieś jedzenie też było 😐 (prócz tradycyjnej obiadowej święconki, zawsze spożywanej z namaszczeniem), ale największe zainteresowanie budziła (jak zazwyczaj) paczka z jabłkami, kiwi i pomarańczami… I super! – szkoda przecież nabijać kalorie i rozpychać ślicznie pokurczone w Wielkim Tygodniu żołądki 🙄 Zwłaszcza, gdy pogoda tak piękna i tyle wokoło atrakcyjniejszych rozrywek!

  Wiele energii i poświątecznych nadziei dla Ciebie, Owczarku, Twych Bliskich i Gości Twego Blogu!!!
  🙂 🙂 🙂

 84. Witajcie w ten słoneczny dzień! 🙂
  Basia od świtu rześka i snuje piękne opowieści. 🙂 Ale z tą pogodą to nieprawda – u nas było paskudnie. 🙁 No i jak to z tą święconką obiadową? U nas święconka na śniadanie!

  A teraz o mojej Kici. Złapała jakąś paskudną chorobę skóry, więc od piątku do niedzieli brała zastrzyki, a od wczoraj mieliśmy jej podawać antybiotyk w kapsułkach. Pani doktor sugerowała wsypanie zawartości kapsułki do wody albo nafaszerowanie nią takich specjalnych kiełbasek kocich. Podobno ten proszek bez smaku i zapachu, więc żaden problem. Nafaszerowałam kiełbaskę, dodałam ulubionego jedzonka i…
  Kicia zgrabnie wybierała kawałki z lekarstwem i delikatnie odkładała na podłogę. Ja je, oczywiście, podrzucałam z powrotem do miski. Za piątym razem Franciszka zaszczyciła mnie spojrzeniem pełnym politowania i takiej pogardy, że kto nie doświadczył takiego kociego spojrzenia, ten nie uwierzy! Jeszcze nikt TAK na mnie nie popatrzył!

  Dzisiaj nafaszerowałam rybę – się okaże. Jeszcze pięć kapsułek przed nami – mam nadzieję, że pomogą.

  Miłego dnia! 🙂

 85. Ja stosowałam przymus bezposredni, ściśnięte szczęki z boku, wlewamy lekarstwo do otwartej paszczęki…
  Wszystko dookoła jest oplute lekarstwem.
  To jest, niestety, kwestia autorytetu. Weterynarz wezwany do domu lewitował i fruwał ze strzykawką i kotem, któremu próbował zrobić zastrzyk.
  Wet. stary wyjadacz powiedział kotu
  – Słuchaj, to jest mój teren i ja tu rządzę.
  Gdybym tego nie widziała na własne oczy, nigdy bym nie uwierzyła.
  Kot potulnie podwinął ogon i pozwolił się przenicować obcemu człowiekowi nie mruknąwszy nawet.

  Powodzenia Also1 🙂

 86. Alsie nie przetłumaczysz… nawet ja, córka weterynarzy, a MOICH Alsa też znała.
  Przymus bezposredni jest na chwilkę, a dobrze robi.

 87. A właśnie, że się udało! 🙂
  Nie jestem samcem alfa, więc gdybym powiedziała Kici, że ja tu rządzę, dostałaby pewnie kolki ze śmiechu. 🙂
  Alicjo, przymus bezpośredni wobec kotów skutkuje ufaflunieniem mieszkania(o czym pisała mt7) i ewentualnie sznytami i dziarami na przedramionach. 🙂

 88. Kurcze! Zaraziłam się od syna katarem i nie mogę oddychać, wyników nie ma i nie wiadomo kiedy będą, szpitalna karta informacyjna (wypisowa) zaginęła, boli mnie pierś. 🙁 🙁
  Co ja mam robić?
  Pojadę jutro do szpitala i …

 89. Tez pamietam,jak wciskalam kocie lekarstwo do miesa.
  Kocisko bralo do pyska,a potem stroilo takie miny,prychalo,trzeslo lepetyna,az kawalek z lekarstwem ladowal na podlodze 🙁
  Potem niestety stosowalismy metode przymusu!!!I chociaz Napoleon tego nie lubil,to wlasciwie nigdy mnie nie podrapal 😮

  A tak wogole witam wszystkich wieczorowa pora.U nas ostatni dzien pieknej pogody.Jutro juz ma byc o wiele chlodniej.Szkoda,bo zaplanowalam robotke w ogrodzie i chyba przyjdzie odlozyc na potem.A tego nie lubie,oj nie 🙁

  Hej!

 90. Marysiu isc i opieprzyc(ze sie wyraze)!!!
  Jak czlowiek nie bedzie o swoje walczyc,to nikt w jego sprawie palcem nie kiwnie 🙁
  Trzymaj sie 🙂

 91. Nie wiem, czy opieprzyć, ale jechać do szpitala na pewno, Mt7!

 92. Wynalazek pana Bella znowu zajął mi cały wieczór.

  Ten wielokropek po ‚ i’ Marysieczkowym sugeruje niezły opieprz! 🙂 I słusznie!

 93. Dobrej nocy i pięknych snów, mili moi 🙂

 94. Zobaczyłam, że jutro się Gosicek urodził, a następnego dnia Alicju. 😉
  Jędrzejowy komputer ciężka niemoc chyciła. 🙁
  To trzymajcie się ciepło i słonecznie.

 95. Dzień dobry.
  Widzę, że nie tylko u mnie były kłopoty z internetem….
  Mt7, trzymam za ciebie kciuki! Oczywiscie – do lekarza trzeba szybko.
  Nie mam wielkiej praktyki, ale chyba rzeczywiście przymus bezposredni to najlepsza metoda.
  Basiu, zazdroszcze pięknej pogody. U mnie było pochmurno, wietrznie, zimno. 🙁 Po południu w poniedziałek się poprawiło.

 96. Tak sobie wciąż myślę…….
  Czy to normalne, że szwy się ściąga tak szybko? Mojej córce z głowy zdjęto po dwóch tygodniach. Fakt, opatrunek chcieli ruszać po 2-3 dniach, ale nie dałam , powiedzieli, że to nic w takim razie , niech zostanie. Dziecko przynajmniej uniknęło dłubania przy świeżej ranie. Po dwóch tygodniach 3 szwy łatwo wyszły, a potem jeszcze jakieś malutkie części same wychodziły ze skóry. Wciąż myślę o mt7. Wyciaganie szwów ze swiezej rany to musi być traumatyczne przezycie.Czy ktoś z Was umie mi wytłumaczyć zasadnosć takiego postępowania? Do tego – co z rozpuszczającymi się szwami? Na moje pytanie , pielegniarka odpowiedziała, że ciała nie zszywa się takimi nićmi. Czyli jest ciało i ciało? Znajoma mi powiedziała, że gdybym miała refleks , wpadła w ogóle na pomysł by zapytać, wyraziła chęć zapłaty za takie nici, to by takie założyli. Tak samo jak z gipsem. Jesli przywiozę swój własny z apteki, założą, natomiast sami z siebie przecież nawet nie informują o możliwości zakładania lekkiego gipsu.
  Wczoraj w radio była audycja o perypetiach człowieka, któremu skradziono dokumenty i teraz boryka się z różnymi kredytami i musi wszędzie po różnych instytucjach udowadniac , ze nie jest wielbłądem.Czy ktoś z Was wie, ze w takich sytuacjach mozna w dowolnym banku (prawie każdym, nie trzeba mieć w nim rachunku) zgłosić zaginiecie np. dowodu i banki mają rejestr anulowanych dokumentów?!Trzeba tam pokazać tylko dokument z policji o zgłoszeniu zaginiecia lub kradzieży. Tyle różnych programów, artykułów etc. a trzeba było szarego pracownika banku, by zadzwonił i poinformował o czyms takim jak ten rejestr. Nawet pan wiceminister sprawiedliwosci, ani jakaś tam pani profesor – adwokat i pare osób jeszcze nie wiedziały o tym.Jakos w naszym kraju wszystkie informacje ułatwiajace życie tzw. szaremu obywatelowi są tajne przez poufne…… 🙁

 97. A co z Hortensją?
  Tak dawno nie pisała….. 🙁

 98. No, właśnie – też mnie dziwi, że tak prędko ściągają szwy.
  O innych sprawach nie będę się wypowiadać, bo od razu cholera mną trzęsie.

  Hortensja, o ile dobrze pamiętam, ma jakieś poważne problemy i dlatego ‚nie bywa’. Mam nadzieję, że będzie lepiej.

 99. Co znaczy utrata zaufania do lekarzy powiem na przykładzie.
  Na początku uwierzyłam, że oszczędzający pierś i węzły zabieg ma na celu wyeliminowanie pomyłek, zdarzających się (podobno) przy szybkiej diagnostyce podczas operacji i uniknięcie niepotrzebnego okaleczenia.
  Teraz dowiaduję się, że jest to raczej typowa procedura w tym szpitalu i drugie operacje po kilkutygodniowym oczekiwaniu na wynik histopatologiczny nie są rzadkością.
  Zaczęłam zastanawiać się, że takie badanie w trakcie operacji (karetka na sygnale wiezie wycinek do badania, a zespół i operowana osoba czekają na wynik) jest pewnie o wiele droższe niż zwykłe, standardowe badanie usuniętych guzów i torbieli, poza tym mniej osób się zoperuje, bo trzeba marnotrawić czas.
  A w razie złych wyników zrobi się operację jeszcze raz i weźmie pieniądze za dwie operacje, a nie jedną i drogą.
  Powiem, że włos mi się trochę jeży, jak zaczęłam to wszystko rozważać i nie wiem, jak można przeciwdziałać takim praktykom i manipulacjom.
  Mało, zawsze można powiedzieć, że to w trosce o pacjenta.

  Odebrałam dzisiaj tylko kartę informacyjną (wypisową).
  Z nosa mi leci fontanna, z oczu druga i rozsadza mi głowiznę.
  Idę się położyć trochę.

  Ano, każdy ma problemów pod dostatkiem, wygląda na to, że tylko ja zawracam swoimi głowę innym. 🙁

  Hej! Jakoś przeżyję! 🙂

 100. Mt7, czyli rozumiem, że dalej niewiele wiesz?! 😯
  Trzymaj się!!!!!

 101. Kicia leżała na klawiaturze i dziwne rzeczy się porobiły, ale już jest dobrze. 🙂

  mt7 – nie wiem, co myśleć o tym, co napisałaś, ale zgroza ogarnia! Mam nadzieję, że to nieprawda i będzie dobrze. Martwi mnie Twoje przeziębienie – wybierz się do lekarza, bo tuż po operacji taka infekcja nie jest chyba dobra(co nie znaczy, że jest dobra kiedykolwiek).

 102. Alsa, jak tam dozowanie antybiotyku? Kicia przeżyła z godnoscia?

 103. Ja też mam nadzieję, Also.
  Naszły mnie takie wątpliwości, bo sobie niestety ciężko zapracowali.
  Możliwe, że nie ma jeszcze wypracowanych procedur, bo oddział jest dopiero od kilku miesięcy.
  Sorki, że wciągam Was w nieprzyjemne tematy, ale z drugiej strony dobrze wiedzieć czasami, co w trawie piszczy lub może piszczeć.

  Katar trwa tydzień, więc jeszcze ze dwa-trzy dni.
  W sobotę mam być na ślubie fantastycznego, ociemniałego młodego człowieka.
  Tak się ucieszyłam i nie będę mu mogła buzi dać przez ten katar.
  To nie jest sprawiedliwe. ;(

 104. Doszłam do mistrzostwa w faszerowaniu kociego jedzonka prochami! 🙂
  Zapomniałam wspomnieć, że trzeba smarować okolice pyszczka Kici takim fioletowym czymś – to jest dopiero wyzwanie! Właściwie to lubię fiolet, ale niekoniecznie na ścianach i przyodziewku. 🙂 Leczenie trwa!

 105. Mrrrał!
  Cześć dziewczyny!
  Przeczytałem komentarze z ostatnich 2 dni i trochę mnie spionowało :/
  MT7 3V się.
  Alsa Bój się Boga! Kotu? Tabletkę?!!!
  Kiciu Ty miej litość dla swojego perrrsonelu. On wcale nie chce źle. Ja to w takich przypadkach staram się udawać, że coś połykam. A perrrsonel starrra się udawać, że nie widzi, że ja udaję. Wszyscy są szczęśliwi. I o to chodzi 😉
  Małgosiu
  Oj, bo udrrrapię za ten antybiotyk.
  Rrręce prrrecz od Kici!
  A tak w ogóle, to:

  Zdrrrowie Szanownych Pań
  Ze szczególnym uwzględnieniem… Wszystkich
  niniejszym wypijam.
  A i jeszcze się poszczerzę
  😀 😀 😀
  Pozdrrrawiam
  Blejk Kot

 106. Na dobrrranoc
  Pozdrrrawiam
  Blejk Kot

 107. Bywalcy sąsiedniego blogu, tego łasuchowego, już to znają, ale dorzucę, bo bardzo mi się podoba to powiedzenie naszego przyjaciela:
  „Cierpliwość mam taką i spokój wewnętrzny, że to mnie barany liczą, jak chcą zasnąć.
  Brzucho”
  To też na dobranoc 😉

 108. To od tej pory barankom i owieckom mojego bacy, kie bezsenność je chyci, bede radził, coby licyły Brzuchecka 😀

 109. Piękna ‚dobranocka’, Blejku! 🙂 A Małgosi się nie czepiaj – to ja ten antybiotyk podaję Kici – wysypuję z kapsułki proszek i faszeruję nim jedzonko- działa! 🙂 Nabyłam takiej biegłości, że gdyby nie niezłomne zasady moralne wyniesione z domu, mogłabym się dorobić dużych pieniędzy w jakiejś mafii narkotykowej, co to przemyca takie różne w takich różnych. 😉

  Alicjo, powiedzenie Brzucha wypisałam sobie zaraz po przeczytaniu na sąsiednim blogu dużymi drukowanymi literami, ale właściwie niepotrzebnie, bo zapamiętałam natychmiast – zachwycające!

  Dobrej nocy i pięknych snów, mili moi! 🙂

 110. Pewnie prędzej cy później Kiciecka sie odwdzięcy i zawoło: Ręce precki od Blejkkocicka! 😀

  A jo właśnie wkleiłek wpis o Diablim Kamieniu i tyz juz zyce syćkim piknyk snów 😀

css.php