Ten wpis specjalnie jest taki króciutki

Ostomili, dzisiok sie strescom. Bo prowda jest tako, ze komputer bywo straśliwym złodziejem casu. Niedowno zwróciła na to uwage Małgosiecka, ftóro pedziała: Wiadomo, człowiek włączy, niby na minutkę, a siedzi co najmniej pół godziny. Dlotego ten dzisiejsy wpis jest króciutki, wyryktowany z myślom o tyk, co majom kłopot z nolezieniem wolnego casu. Momy juz przecie zarówki energooscędne, pralki wodooscędne, masyny paliwooscędne… To cemu nie miałoby być wpisów casooscędnyk? No i ten wpis – taki właśnie jest.

Pytom tyz o jak najkrótse komentorze pod tym tekstem. Ocywiście syćkie komentorze w Owcarkówce wse som mile widziane – i długie, i krótkie. Ba tym rozem – pytom o krótkie. Coby ułatwić ik przecytanie kozdemu bidokowi, ftóry mo na głowie barzo wiele inskyk spraw. A coby se pogodać dłuzej – na to bedzie jesce wiele okazji. Przy inksyk wpisak 😀 Hau!