Ftóry okrzyk jest pikniejsy?

Ftóry góralski okrzyk jest pikniejsy? Na mój dusiu! cy Krucafuks!? Wiadomo, ze pikne som oba. Ale ftóry bardziej? Kie o mnie idzie – jakosi nie moge sie zdecydować. Casami – krucafuks – wydoje mi sie, ze Na mój dusiu! A casami – na mój dusiu – wydoje mi sie, ze Krucafuks! W końcu uznołek, ze nimo inksego wyjścia, jak poradzić sie opinii publicnej. Wyryktowołek w tym celu jednopytaniowom ankiete. Jest ona tutok. Fto mo ochote, moze kliknąć na podanego linka i piknie wybrać jednom z dwók mozliwyk odpowiedzi. Haj.

Momy teroz pocątek lata. Niek więc ta ankieta bedzie otwarto jaze do jego końca. A potem – cyli jakosi tak koło 23 września – ankiete zamkne i… obacymy, jakie bedom wyniki. Jakie by nie były – zamierzom je piknie usanować i uznać za przesądzające sprawe. Jeśli więksość uzno, ze pikniejsym okrzykiem jest Krucafuks! – jo bede godoł tak samo. Jeśli więksość opowie sie za Na mój dusiu! – tyz zgodze sie z więksościom. A jeśli zdarzy sie tak, ze oba okrzyki dostanom telo samo głosów – uznom, ze oba som równie pikne. W kozdym rozie jaki bedzie vox populi, taki tyz bedzie vox owcarki. I ślus.

Syćkim, ftórzy wezmom udział w moik owcarkowyk badaniak socjologicnyk, zyce przyjemnego ankietowania sie i z góry piknie dziękuje w imieniu syćkik namójdusiów i syćkik krucafuksów. Hau!