Krucafuks – 61,76%, na mój dusiu – 38,24%

Skoro lato sie skońcyło, to cas juz zamknąć ankiete, ftórom wyryktowołek wte, kie ono sie zacynało. Bocycie, co to za ankieta? Tutok ona jest. Zadołek w niej jedno ino pytanie, ftóry góralski okrzyk jest pikniejsy: „Na mój dusiu!” cy „Krucafuks!”? Fto fcioł – ten mógł piknie poprzeć jedno abo drugie. Głosowanie było maksymalnie demokratycne, bo uprawniono doń była cało ludzkość. W sumie z tego prawa skorzystały 34 osoby, co stanowi 0,0000048571 promila ogółu uprawnionyk. Tyz piknie. Pewnie zagłosowałoby 100 procentów, ino domyślom sie, ze prawie syćkim ludziom oba okrzyki widziały sie równie piknymi i dlotego nie mogli sie zdecydować, na ftóry postawić. Haj.

Jak głosowanie przebiegało? Ano… pocątkowo walka między na mój dusiu a krucafuksem była zacięto i wyrównano. Oba okrzyki sły łeb w łeb. Ba po kilku dniak – krucafuks zacął wierchować i zyskiwać nad rywalem coroz więksom przewage. Na mecie wierchowoł juz zdecydowanie – zdobył 21 głosów, cyli 61,76 procentów ogółu głosującyk. Za na mój dusiu opowiedziało sie 13 osób, cyli procentów 38,24.

Cemu krucafuks wygroł? Pocątkowo miołek zamiar wyjaśnić to naukowo, ale potem pomyślołek se: cy worce? Worce analizować skład chemicny krucafuksa, mierzyć go, wazyć i tak dalej? Byłby z tego jakisi pozytek? Przybocyłek se, ze niedowno tak piknie zjawisko jak to, ze dwoje ludzi zakochuje sie w sobie, jacysi naukowcy zbadali i sprowadzili do paru zwykłyk procesów chemicnyk, zachodzącyk w ludzkik organizmak. Fu! Nie fce, coby w podobny sposób dokonywało sie naukowe obrzydzanie krucafuksa! Nauka jest pikno, ale nie wse. Dlotego niek lepiej jednak ostawi krucafuksa w spokoju, coby dalej był on dlo nos tak tajemnico pikny, jakim jest od starodownyk casów. Haj.

Syćkim, ftórzy zagłosowali, piknie dziękuje za poświęcenie paru kwil na udział w ankiecie. Jej wynik to dlo mnie wozno rzec. Wiecie cemu? Powiem wom. Jako dobrze wiecie, jo od wielu roków wroz z moim bacom i owieckami spędzom lato na holi pod Turbaczem. Kozdego roku ten pobyt jest barzo pikny. Pikny z powodu widocków, pikny z powodu turystów i śwarnyk turystek cynstującyk mnie kanapkami, pikny z powodu oscypka i bundza, ftóre baca przez cały sezon w bacówce ryktuje, a ftóre jo mu furt wykradom… I jesce wiele inskyk powodów tej pikności by sie nolazło. No ale prędzej cy później przychodzi dzień Świętego Michała i trza pozabierać z holi syćkie owiecki. Trza sprowadzić je do wsi i pooddawać właścicielom. A potem – wrócić na zime do chałupy i nazod przestawić sie z wykradania oscypka z bacówki na wykradanie kiełbasy jałowcowej z kuchni.

Ba jakosi dopiero w tym roku przysło mi do głowy, ze skoro pobyt na holi wse jest pikny, to na koniec sezonu wypadałoby z tego powodu wyrazić głośne zadowolenie. Ino jak? Miołek dwa pomysły. Pierwsy – to zawołać: „Krucafuks! Ale piknie tutok było w tym roku!” A drugi – zawołać kapecke inacej: „Na mój dusiu! Ale piknie tutok było w tym roku!” No i ftóry pomysł był lepsy? Myślołek, myślołek – i nie mogłek sie zdecydować. I stąd właśnie ta ankieta. No i teroz juz wiem! Wiem, ze kie przyjdzie Święty Michał – a przyjdzie on juz w najblizsom sobote – to zawołom: „Krucafuks!…” i tak dalej. A kieby nie te 34 osoby – nadal byk nie wiedzioł. Tak więc syćkim, co zagłosowali, jesce roz dziękuje piknie! Dziękuje! Dziękuje! Dziękuje!

Na koniec fce jesce pedzieć ino telo, ze choć na mój dusiu nie wygrało, to ten okrzyk tyz wse bede barzo sanowoł. Jak wykazała ankieta – on tyz mo swoik zwolenników. Co wcale mnie nie dziwi. Bo na mój dusiu tyz mo w sobie cosi niezwykłego. Ono tyz – tak jak krucafuks – jest tajemnico pikne. Hau!

P.S.1. A w najblizsy poniedziałek – nas story pocciwy Wawelok bedzie obchodził swe urodziny. No to zdrowie Waweloka 😀

P.S.2. Wtorek tyz pikny! To bedzie rocnica tego dnia, kie Alecka pedziała Jerzoreckowi: TAK, a Jerzorecek Alecce – tyz pedzioł: TAK. Zdrowie Alecki i Jerzorecka! 😀

P.S.3 A do Owcarkówki nowy internetowy wędrowiec zaseł – Jestrecek. No to powitać piknie! I jałowcowom i Smadnym Mnichem pocynstować! 😀