Zdrowie poni Szaflarskiej po roz pierwsy!

Stooo lat, stooo lat niech żyje, żyje naaam… – komu mozno śpiewać te starodownom pieśń? No, na pewno nie poni Danucie Szaflarskiej. Ta siumno aktorka piknie urodziła sie w lutym 1915 rocku. Więc kielo roków końcy w tym miesiącu – to bez trudu policy nawet ten, fto w skole z matematyki mioł same pały. A fto policy – ten juz bedzie wiedzioł, cemu bez sensu jest śpiewanie tej poni tego, co zazwycaj na urodziny sie śpiewo. Jej, jeśli fcemy zrobić przyjemność, to mozemy zaśpiewać racej cosi z Zakazanyk piosenek. Abo przebój Warszawa, ja i ty z nieśmierztelnej komedii Skarb. Natomiast Sto lat – to dobre dlo smarkacy, cyli na przykład dlo nos. Tak, tak, ostomili. Kozdego z nos, bywalców Owcarkówki, poni Szaflarska śmiało moze nazwać smarkacem. I nifto nie bedzie mioł prawa sie za to obrazić.

Heeej! Byli juz w historii polskiego aktorstwa tacy, co to piknie próbowali przezyć caluśki wiek. Prawie udało sie to ponu Ludwikowi Solskiemu. Prawie… Podobno juz nawet ryktowano pikne urocystości na jego setne urodziny. A ftosi (chyba pon Brzechwa w Miejscu dla kpiarza, ale pewności nimom) napisoł, ze mozno godać, ze krzest Polski dokonoł sie dziesięć Solskik temu. No ale – na mój dusiu! – ten wielki odtwórca tak wielu piknyk ról mioł pecha. Bo coby móc zdmuchnąć sto świecek, musioł dozyć 20 stycnia 1955 rocku. Ale pomorł… 19 grudnia 1954. Cyli ino miesiąca mu brakowało! Ino miesiąca krucafuks!

Nieco więcej do osiągnięcia wieku trzycyfrowego zabrakło poni Irenie Kwiatkowskiej. Ona bowiem urodziła sie 17 września 1912 rocku, a pomarła 3 marca 2011. Skoda, ze nie udało jej sie pozyć kapecke dłuzej, bo przecie uccenie setnyk urodzin hyrnej Kobiety Pracującej to na pewno byłaby barzo pikno rzec.

No ale co sie nie udało ponu Solskiemu i poni Kwiatkowskiej – to poni Szaflarskiej powinno sie udać. Kie dokładnie bedzie mozno złozyć jej urodzinowe zycenia? Cóz, nimo na to pytanie jednej odpowiedzi. Som dwie! Bajako. Jak wycytołek w Tele Tyźniu, jedno wersja pado, ze naso hyrno artystka urodziła sie 6 lutego, a drugo – ze dopiero 20 lutego.* Ftóro z tyk wersji jest prowdziwo? Krucafuks! Cy to takie wozne? Nimo co śpekulować, ino po prostu te setne urodziny uccijmy dwa rozy: i sóstego, i dwudziestego. Zreśtom wpis na te okazje tyz moge dwa rozy wyryktować. I ślus.

A pierwso z wymienionyk przed kwileckom dat – heeej! – juz za niedługo! Zaledwie pół godziny od kwili wklejenia tego wpisu bedziemy mieli pikny sósty dzień piknego – choć najkrótsego w roku – miesiąca. Więc Smadny Mnich juz chłodzi sie na te okazje w potocku koło mojej budy. I kozdy, fto zajrzy tutok, bedzie mógł wypić za pomyślność siumnej jubilatki. Zdrowie poni Szaflarskiej po roz pierwsy! Zdrowie i… niek co najmniej 200 roków nom zyje! Hau!

* JBJ, Okrągłe 100 lat, „Tele Tydzień” z 26 stycznia 2015, s. 68.