I jesce roz zdrowie poni Szaflarskiej!

Jako godołek dwa wpisy temu, som dwie wersje dnia urodzin poni Danuty Szaflarskiej: 6 lutego i 20 lutego. Z tego, co tu i ówdzie wycytołek, wychodzi na to, ze prowdziwo jest ta wceśniejso data. Natomiast ta drugo – to ino skutek pomyłki jakiegosi urzędnika. Cy ten urzędnik działoł w złej wierze? Nie momy na to dowodów. Musimy więc przyjąć, ze fcioł dobrze. A skoro fcioł dobrze- to usanujmy jego trud i w tym piknym dniu 20 lutego uccijmy urodziny siumnej aktorki po roz drugi. A zatem… jesce roz zdrowie poni Szaflarskiej! Haj.

Tak sie ino porobiło, ze w tym miesiącu ten mój blog jest chyba monotematycny. Furt ino urodziny i urodziny. 5 lutego wkleiłek tutok wpis o urodzinak poni Szaflarskiej. 12 lutego – o urodzinak pona Tetmajera. I teroz znów urodziny poni Szaflarskiej. Ale reklamacje prose zgłasać do rodziców hyrnej aktorki i hyrnego pisorza. Przecie właśnie ci rodzice sprawili, ze tyk dwoje znamienityk Polaków urodziło sie w takim casie, w jakim sie urodziło, a nie w jakimsi inksym. Bajako.

A tak w ogóle… zastanawialiście sie kiedykolwiek, ostomili, jak to sie stało, ze poni Szaflarska zdołała tak piknie przezyć tak wiele roków? I to w jakiej formie! Przecie niejeden cłek młodsy od niej o dwie abo i trzy dekady nimo tak dobrej kondycji jak ona! Jo se myśle, ze coby noleźć odpowiedź na te zagadke, trza poźreć, kany ona w swoim zywobyciu mieskała. A mieskała w róznyk miejscak: najpierw w Kosarzyskak, potem przeniesła sie do Nowego Sącza, potem do Krakowa, potem do Wilna, a na koniec – do Warsiawy. Wątpie, zeby Nowy Sącz, Kraków, Wilno cy Warsiawa miały wpływ na jej długowiecność. Kieby ftóresi z tyk miast miało w sobie takom rzec, od ftórej długo sie zyje – to takie miasto słynęłoby z całego mnóstwa stulatków. A nie słynie zodne z nik. Natomiast Kosarzyska – to co inksego. Tamok mieskańców nigdy nie było wielu, więc jest więkse prowdopodobieństwo, ze istnieje tamok cosi piknie przedłuzającego zycie, ba potela trafiła na to cosi ino jedno osoba (chociaz… nigdy nic nie wiadomo, moze sie okazać, ze poza poniom Szaflarskom jest jesce ftosi inksy, fto zył w Kosarzyskak i tyz przezył piknie sto roków). Ino krucafuks! Co to takiego moze być? Moze właśnie tamok paprocie kwitnom? A kie kwitnom – to moze wydzielajom barzo korzystne dlo zdrowia substancje? Jeśli tak – to poni Szaflarska podcas spaceru po okolicak Kosarzysk mogła natrafić na takom paproć, nawdychać sie tyk substancji i… dzięki temu piknie nom zyje potela.

A moze na zbocak gór otacającyk Kosarzyska rosnom borówki i maliny, ftóre majom takie właściwości, ze zjedzone rozem, w odpowiednik proporcjak, zapewniajom długowiecność? Poni Szaflarska mogła roz wybrać sie w las, coby skostować obu rodzajów tyk piknyk dzikik owoców, no i moze miała to scynście, ze zjadła je właśnie w tyk odpowiednik proporcjak?

A moze w lesie nad Kosarzyskami zyje jakisi endemicny gatunek pscół, ftóre majom taki specjalny jad, ze kie dostonie sie on do krwi cłowieka, to taki cłowiek potem piknie zyje, zyje i zyje? I moze roz maluśko poni Szaflarska wybrała sie z rodzicami na małom przechadzke, jaz tu nagle tako pscoła dziabła przysłom artystke swoim ządłem? Rodzice wte pewnie zawołali: O, Jezusicku! Pscoła zaatakowała nase maleństwo! Nasom ostomiłom Danusiecke! Bedzie teroz bidocka cierpiała przez ładnyk pare dni! No, bida sie stała! Prowdziwo bida!

Tymcasem to nie była zodno bida, ino wielkie scynście! Scynście piknie zapewniające dozycie trzycyfrowego wieku. Haj.

No, róznie to być mogło. Ale jo wom, ostomili, radze, cobyście w najblizse wakacje – abo jedne z najblizsyk – pojechali do Kosarzysk. Jest to barzo pikne góralskie osiedle pod Piwnicznom, bliziutko słowackiej granicy. Mozno stamtela robić pikne wyprawy ku wiersyckom Beskidu Sądeckiego. Mozno tyz ryktować ciekawe wyciecki samochodowe, na przykład do odległego o dwajścia kilometrów zamku w Starej Lubowni na Słowacji. Zamek ten jest sakramecko pikny, zwłasca kie od północnej strony sie na niego poziro. Jest tak pikny, ze kie umre i zostone duchem, to chyba barzo chętnie bede tamok zaglądoł, coby piknie strasyć zwiedzającyk. Bajako.

No ale tak poza tym to do Kosarzysk worce pojechać dlotego, ze najprowdopodobniej kryjom one w sobie jakomsi tajemnice długowiecności. I ocywiście zyce wom, ostomili, cobyście piknie odkryli te tajemnice. Coby i wom mozno było złozyć kiesik zycenia z okazji przezycia piknyk stu roków. Hau!

P.S. Heeeej! Urodziny poni Szaflarskiej – pikno rzec. Ba wcora tutok w Owcarkówce tyz pikne urodziny były – Wawrzeckowe. No to zdrowie Wawrzecka piknie wypijmy! 😀