A wiecie co, ponie Pilch?

Na mój dusicku! Jak jo downo nie uzyłek tego tytułu! A był taki cas, kie uzywołek go roz na tydzień. Kie? Ano w pierwsej połowie pierwsej dekady XXI wieku. Na forumak internetowyk Polityki. W tamtyk starodownyk casak, kie internauta fcioł napisać tamok komentorz, to musioł nadać mu tytuł. No i jo wymyśliłek se tak, coby kozdy swój komentorz pod publikowanymi tamok felietonami pona Jerzego Pilcha tytułować tak samo: „A wiecie co, ponie Pilch?” Przy okazji komentowania tamok napoznowołek całom kupe siumnyk internautów: Królewne Śniezke, Mysecke, Elficke, Atenecke, Harmonicke, Tubylecka, Kowboicka, Salomonicka, Ofce z Parofca… i wielu, wielu inksyk. Heeej! Nieftóre z tyk osób z casem poznołek blizej. Jednom udało mi sie spotkać w realu, inkso przysłała mi packe piknej herbaty, jesce inkso – własnoręcnie wyryktowanom płytke z szantami… A ze syćkimi piknie sie dyskutowało. Bajuści. Te dysputy z nimi – dokładnie tak jak dzisiok z womi, ostomili – to była sakramencko pikno ucta. Nie dlo brzucha wprowdzie, ale dlo głowy – jak najbardziej. Ba skoro ryktowane przez pona Pilcha felietony były sakramencko pikne, inteligentne, a zarozem zabawne – to forum dyskusyjne pod nimi starało sie być takie samo. I tak mi sie widzi, ze całkiem piknie mu sie to udawało. Owsem, głuptoki-trolle tyz sie trafiały. Ale na scynście zazwycaj wartko przemijały z wiatrem. Haj.

Potem pon Pilch przeniesł sie do inksego pisma. Cóz. Tako kolej rzecy. Skoda ino, ze przez to ta pikno forumowo kompania sie rozpadła. Ale na mój dusiu! Kieby nie tamte jego teksty i dyskusje pod nimi – barzo mozliwe, ze jo byk sie na forumak Polityki tak barzo nie rozochocił. A kiebyk sie wte nie rozochocił – to pewnie nie byłoby dzisiok Owcarkówki i kolejnyk piknyk wspólnyk przygód z kolejnymi siumnymi internautami. Bajako.

No a teroz przysła wieść, ze hyrny pisorz i felietonista właśnie przeprowadził sie na Niebieskie Hole. Skoda straśno! Bo skoro to juz sie stało, to jo powiem tak: „A wiecie co, ponie Pilch? Nie wiem, cy tamok, ka właśnie pon zamieskoł, ukazuje sie niebiańsko edycja Polityki. Ale pewnie sie ukazuje. Niezyjący juz redaktorzy tego pisma [wśród nik nas Pon Pieter!] na pewno piknie sie o to postarali. No to jo pona piknie namawiom, coby nazod zatrudnił sie pon tamok jako felietonista. Bo skoro tutok na ziemi z tego, co pisoł pon do tego tygodnika, dlo wielu wynikło wiele pozytku, to cy na Niebieskiej Holi moze być inacej? Ano… chyba nie moze.” Hau!