Gazda Stasek

Kie pódziemy stela, to nos bedzie skoda.
Po górak, dolinak płakać bedzie woda.

W wieku zaledwie 58 roków pomorł gazda z Ochotnicy Górnej, ftóry piknie pomagoł mi, kie tutok w Polityce ryktowołek swoje pierwse blogowe kroki. Mozno pedzieć, ze był konsultantem merytorycnym tego bloga.

Na mój dusiu! Cosi nazbyt wartko pośpiesył sie on na te Niebieskie Hole. Ba cóz… niekze mu sie piknie wiedzie tamok, ka teroz jest i ka zodno woda nie płace, bo tamok nimo zodnyk powodów do płakania, ino wyłącnie do śmiania. Hau!