Jak zdobyć medal dziewcyńsko-chłopski?

No i… nimo medalu. Przynajmniej na rozie. Godom ocywiście o tegorocnyk mistrzostwak świata w skokak narciarskik. A jeśli w najblizsy weekend tyz sie nie udo – bedom to pierwse od 2009 rocku mistrzostwa, na ftóryk zoden z nasyk skocków ani rozu nie stanął na podiumie. Jest powód, coby sie turbować? E, tam. Kieby był, to co mieliby pedzieć Norwegowie, ftórzy w poprzednim sezonie święcili telo piknyk triumfów, a teroz idzie im jesce gorzej niz nom?

Zreśtom… obacymy jesce, co bedzie w najblizsy piątek i najblizsom sobote. A powinno być ciekawie, zwłasca w sobote, bo wte, moi ostomili, wydarzy sie cosi, co sie jesce potela nie wydarzyło: Polska weźmie udział w druzynowym konkursie uniseksowym, to znacy takim, ka w kozdej druzynie bedom po dwie dziewcyny i dwók chłopów.

Na mój dusiu! Co zrobić, coby w takim dwupłciowym skakaniu dobrze nom posło? Jo se myśle, ze chłopakom, ftóryk pon Horngacher wyznacy do tej rywalizacji, nalezy przez caluśki piątkowy wiecór puscać te hyrnom piosnke pona Rosiewicza z casów, kie ryktowoł on duzo fajniejse rzecy niz te, ftóre ryktowoł później. Kie nasi skockowie bedom tego słuchać, to tak se pomyślom:

– O, Jezusicku! Co prowda, to prowda – Polki majom piknyk witamin telo, kielo nie majom zodne inkse. Przy całym sacunku dlo dziewcyn francuskik, hamerykańskik, japońskik cy wybrzeżańsko-kościańsko-słoniańskik. Heeej! Nie godzi sie więc przy nasyk śwarnyk polskik dziewcynak brzyćko skakać. Głupio by wysło. Sakramencko głupio!

No i nasi skockowie tak piknie sie spręzom, tak zmobilizujom, ze w tym łąconym konkursie bedom skakali lepiej niz Stasek Marusarz, Adaś Małysz i Kamil Stoch rozem wzięci za swoik najlepsyk casów.

Ba worce tyz nasym dwóm reprezentantkom puścić piosnke, ftóro piknie wpłynie na ik skakanie. Ino jakom? Jest kasi piosnka ze słowami „najlepse w kozde klocki wse som polskie panocki”? Nie słysołek o takiej… O! Juz wiem. Dziewcynom puśćmy to, co śpiewoł pon Tadeusz Olsza z ponem Eugeniuszem Bodo, a skomponowoł nieśmierztelny pon Henryk Wars (tak swojom drogom to zupełnie nie rozumiem, cemu w Wikipedii napisali, ze pon Wars pomorł w rocku 1977 – przecie jak ftosi jest nieśmierztelny, to nie pomorł).

Właściwie mozno pedzieć, ze jest to wceśniejso wersja dzieła pona Rosiewicza, telo ino ze tutok piknie kwolono jest nie ino uroda i wdzięk mieskanek nasego piknego kraju, ale tyz ik siumny i ślebodny charakter. Bajuści! Przybocmy te piosnke nasym narciorkom (zdoje sie, ze bedom to Kamila Karpiel i Kinga Rajda). Niek se jej posłuchajom. A jak posłuchajom, to pomyślom:

– O, Jezusicku! Tak dobrom opinie majom o nos, Polkak! No to straśnie płóno bedzie, jeśli my w najblizsym konkursie te opinie zepsujemy. Nie moze tak być! W te sobote koniecnie musimy piknie wypaść, coby nifto nie pomyśloł, ze pon Olsza z ponem Bodo pomylili sie, wyśpiewując o nos, ze my to jesteśmy takie harde, twarde skały.

Tak, tak, ostomili. Jeśli tuz przed zawodami dadzom nasym sportowcom do słuchania te dwie piosnki, to miejsce na podiumie pewne! A jak nie dadzom – to wte medalu moze niestety nie być.

Chociaz… nawet jeśli zajmiemy ostatnie miejsce, to i tak bedzie sukces. Cemu? No bo godołek przecie – po roz pierwsy w takim łąconym konkursie Polska wystawio swojom druzyne. A zatem co by sie tamok nie zadziało – to i tak bedzie mozno śmiało pedzieć, ze w całej dotykcasowej historii skoków dziewcyńsko-chłopskik to był najlepsy występ polskiej reprezentacji. Hau!

P.S.1. A kieby w te najblizsom sobote występ dwók Polek i dwók Polaków piknie sie udoł, to pewnie byłby pikny prezent dlo nasej Fusillecki, ftóro dzień później urodziny bedzie miała. Tak cy siak – tutok w Owcarkówce uccijmy nasom Jubilatke piknie. Zdrowie Fusillecki! 🙂

P.S.2. Ostomili, jako ukwalowali my wspólnie pod poprzednim wpisem, tako bedzie – pon Jurek Owsiak zostoje nowym Honorowym Obywatelem Owcarkówki. Witomy go piknie ku nom! 🙂