Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2

4.08.2017
piątek

Ksiązka pona Piątka i ksiązka pona Wohllebena

4 sierpnia 2017, piątek,

Przecytołek jo ostatnio dwie ksiązki. Jednom o tajemnicak, a drugom o sekretak. Te pierwsom napisoł pon Tomasz Piątek, a te drugom – pon Peter Wohlleben. Haj.

No i kie idzie o te pierwsom, to pewnie wiecie, ze głównie jest tamok o politykak, zwłasca o jednym. Ale nie ino o nik. O róznyk biznesmenak tyz jest sporo. I to o barzo wrednyk biznesmenak…. brrrr! W Polsce, w Rosji, w Hameryce i jesce paru inksyk krajak. A cytając o nik, kapecke zacąłek sie bać, cobyk na ftórejsi stronicce nie odkrył, ze wśród tyk najbardziej łoterskik przedsiębiorców jest… nas Felek znad młaki! No bo na mój dusiu! Kieby sie okazało, ze jest – byłby wstyd na całe Gorce! Hauuu!

Ba dosłek do ostatniej stronicki i… ufff! Odetchłek z ulgom. O Felku ani słowa. Fto mi nie wierzy, niek przecyto sam. I wte piknie sie przekono, ze prowde godom.* Tak więc, moi ostomili, jaki ten nas Felek jest, taki jest, ale trza przyznać, ze som na tym świecie weredy jesce gorse jako on. Duzo gorse!

O cym zaś jest ksiązka pona Wohllebena? Ano… o drzewak. O bukak, o dębak, o choineckak i róznyk inksyk piknyk drzewkak, rosnącyk w lasak, w parkak i wśród miejskik ulic. Dzięki tej ksiązce uświadomiłek se, jak barzo jo niewiele potela o tyk roślinak wiedziołek. Właściwie wiedziołek ino telo, ze rosnom se piknie i ryktujom pikny tlen. Ale porozumiewać sie między sobom – myślołek – to one w zoden sposób nie umiom, no bo niby jak? Przecie nie majom ani gymby do godania, ani komputra do ryktowania maili. Tymcasem – na mój dusicku! Okazuje sie, ze jednak przekazujom se rózne informacje. W jaki sposób? A, na przikład poprzez substancje zapachowe.** Maile… tyz wysyłajom. Nie śpasuje – posłuchojcie ino, co pon Wohlleben napisoł:

[…] w celu zagwarantowania szybkiego rozchodzenia się wiadomości [między drzewami] w sprawę z reguły włączone są grzyby. Działają one jak światłowodowe łącza internetu. Cienkie pasma grzybni przenikają glebę i oplatają ją siatką o trudno wyobrażalnej gęstości. Łyżeczka do herbaty leśnej gleby zawiera bowiem dobrych kilka kilometrów strzępków grzyba.***

No i co? Nie zdumiewajom wos te słowa? Mnie zdumiały i… jednoceśnie rozśmiesyły. No bo jakze sie nie śmiać? Wy, ludzie, mocie sie za geniusy, bo wynoleźliście internet. Tymcasem – hahaha! – drzewa miały ten internet, kie wy jesce zyliście w jaskiniak i chodziliście z macugami polować na mamuty. Bajako.

Ba najciekawsej rzecy o komunikacji międzydrzewowej dowiadujemy sie dzięki poni Monice Gagliano z University of Western Australia. Ta siumno poni, wroz z inksymi dendrologicnym mędrolami, wpadła na pomysł, coby zacąć drzewa… po prostu podsłuchiwać. Telo ino, ze w laboratorium raczej drzewa się nie zmieszczą, dlatego zamiast nich badano łatwiejsze w obsłudze siewki zbóż. […] już wkrótce aparatury pomiarowe zarejestrowały ciche trzaski korzeni przy częstotliwości dwustu dwudziestu herców. Trzeszczące korzenie? To jeszcze nie musi nic znaczyć, w końcu nawet martwe drewno trzeszczy najpóźniej w momencie, w którym pali się w piecu. Jednak stwierdzone w laboratorium odgłosy były słyszane nie tylko przez badaczy. Reagowały na nie korzenie postronnych siewek. Zawsze gdy wystawiano je na trzaski o częstotliwości dwustu dwudziestu herców, ich wierzchołki kierowały się w tę stronę. Oznacza to, że trawa może rejestrować, powiedzmy śmiało – „słyszeć”, tę częstotliwość. […] Budzi to ciekawość, bo przecież i my, ludzie, jesteśmy przysposobieni do komunikacji dźwiękowej i może to byłby klucz do lepszego zrozumienia drzew. […] badania na tym polu dopiero raczkują. Jednak gdy podczas najbliższego spaceru po lesie usłyszycie ciche trzaski, to może nie będzie to tylko wiatr…****

Bajuści. Moze nie bedzie… Dlotego piknie zachęcom wos, cobyście od tej pory, będąc w lesie, dobrze wytęzali zarówno lewe, jak i prawe ucho. I nasłuchiwali nie ino, co w trowie piscy, ale tyz co w drzewak trzescy. Fto wie? Moze nagle doznocie jakiegosi olśnienia i bedziecie pierwsymi, co zrozumiom mowe drzew? Fajnie bedzie, jeśli komusi z wos to sie udo. Hau!

P.S.1. A niedowno nowy gość tutok w Owcarkówce sie pojawił – Babulecka. Powitać Babulecke barzo piknie! 🙂

P.S.2. 22 lipca były Madgareckowe imieniny i PonioAgnieszkowe urodziny. Zdrowie Madgarecki i Poni Agnieszki! 🙂

P.S.3. 26 lipca imieniny obchodziły Anecka Holendersko, Anecka Schroniskowo i Fusillecka (dlo ftórej… jest teroz barzo trudny cas z powodu stanu zdrowia jej Ślubnego 🙁 – ślijmy zatem jak najwięcej dobryk myśli ku im obojgu 🙂 ). Zdrowie Anecki Holenderskiej, Anecki Schroniskowej i Fusillecki! 🙂

P.S.4. 29 lipca Grzesickowe urodziny my mieli. Zdrowie Grzesicka 🙂

P.S.5. Zaległe budowe święta wymieniłek, teroz pora na te, ftóre bedom wkrótce. A więc… 6 sierpnia – Basiecka sie nom urodzi. Zdrowie Basiecki! 🙂

P.S.6. Kapecke później zaś – 10 sierpnia – Plumbumeckowo rocnica ślubu i Wawrzeckowe imieniny. Zdrowie Poństwa Plumbumeckowyk i Wawrzecka! 🙂

* T. Piątek, Macierewicz i jego tajemnice. Arbitror, [s.l.] 2017, s. 1-215. Na koniec jest jesce jedno nieponumerowano stronicka – ale tamok autor tyz nie zbocył Felka ani rozu.
** P. Wohlleben, Sekretne życie drzew, tł. E. Kochanowska. Otwarte, Kraków 2016, s. 16.
*** Ibidem, s. 20.
**** ibidem, s. 22-23.

23.07.2017
niedziela

Pieski tyz protestujom

23 lipca 2017, niedziela,

Jak wiecie, ostomili, na tym blogu racej nie politykujemy. Ba casem robimy wyjątki. I teroz właśnie zdecydowołek sie na taki wyjątkowy wpis. Cemu? A bo wcora odwiedziła mnie Maryna Krywaniec i pedziała mi, ze podsłuchała, jak jacysi turyści godali, ze w ryktowanyk teroz w całej Polsce manifestacjak bierom udział… nawet psy. Na mój dusiu! Musiołek sprawdzić, cy to prowda! Nie zastanawiołek sie ani kwili i wartko pohybołek do Nowego Targu. Tamok planowołek hipnąć do jakiegosi autobusa. No i trafił sie autobus do samiućkiej Warsiawy. O dziewiątej wiecorem – byłek juz w stolicy.

Kany o tej godzinie mozno było póść? Zacąłek nasłuchiwać, co godajom ludzie na warsiawskik ulicak. No i dowiedziołek sie, ze właśnie protestujom pod chałupom Pona Prezesa przy ulicy Mickiewicza. Ino kany ta ulica jest? Kapecke casu mi zajęło, zanim sie tego dowiedziołek. Ba kie sie w końcu dowiedziołek, to piknie ku niej pohybołek.

Kie tamok dotorłek, dowiedziołek sie, ze manifestacja trwo juz od dość downa – od ponad dwók godzin. Ale grupka ludzi ciągle tamok stała. Nieftórzy trzymali płonące świece, ftosi mioł flage polskom, ftosi unijnom, a ftosi – mioł nawet piknego nadmuchanego rózowego kota.

A po kwili odkryłek, ze wśród tyk protestującyk som tyz… pieski! O, Jezusicku! Prowdziwe pieski! A więc Maryna sie nie myliła!

Niniejsym, ostomili, poznojcie piknie siumnom Mrówke…

…i piknie siumnom Wanilie…

Obu pieskom, a dokładniej pieskowym dziewcynom – piknie dziekuje za to, ze zgodziły sie na umiescenie ik zdjęć na tym blogu.

A wos, ostomili, piknie pytom, cobyście bocyli, ze jeśli te nasom polskom ślebode udo sie obronić – to bedzie zasługa nie ino wos ludzi, ale nos psów tyz. Hau!

P.S. Jest sporo komentorzy pod poprzednim wpisem, na ftóre jesce nie zdązyłek odpowiedzieć. Piknie o nik boce i prędzej cy później poodpowiadom. Mom nadzieje, ze w ciągu najblizsyk paru dni 🙂

13.07.2017
czwartek

Z Felkowej kawiarni

13 lipca 2017, czwartek,

Ten wpis, ostomili, ryktuje jo, siedząc se w piknej kawiarni w Nowym Targu. Kawiarnia tak w ogóle nalezy do Felka znad młaki, co to jest najbogatsy w mojej wsi. Haj. Zakrodłek sie tutok tuz przed zamknięciem, a jak rano kawiarnie otworzom – to se stela piknie wyjde. I ślus.

Pewnie fcecie wiedzieć, po co jo tutok przysłek, kie powinienek siedzieć na holi i owiecek pilnować. Ano… postanowiłek zrobić eksperyment naukowy. I mom nadzieje, ze wy, ostomili, piknie mi w tym pomozecie. Jak ta pomoc miałaby wyglądać? Juz piknie syćko wyjaśniom.

Otóz jakisi cas temu przeglądołek se internet i natrafiłek na ciekawy tytuł: Kawa z czekoladą czyni nas mądrzejszymi!

Na mój dusiu! Mądrzejsymi? Ciekawe jak? Postanowiłek przecytać. No i wycytołek to:

Naukowcy z Uniwersytetu Georgia przeprowadzili bardzo ciekawe badania, których wyniki powinny ucieszyć miłośników czekolady i kawy.
W celu sprawdzenia właściwości tego napoju, do udziału w eksperymencie zaproszono studentów, którym zalecono codzienne wypijanie kawy, gorącej czekolady lub mieszanki tych produktów. Grupie kontrolnej serwowano placebo. Każdego dnia, po wypiciu napoju, uczestników badania proszono o wypełnienie testu, mającego zobrazować kondycję ich mózgu.
Jak wykazały wyniki eksperymentu, w dniach, kiedy pili kawę z czekoladą, badani wykazywali się znacznie wyższym poziomem koncentracji, niż osoby pijące inne napoje. Czas reakcji na zadania zdecydowanie się skrócił, a średni wynik testu znacząco się podnosił.

O, Jezusicku! Jeśli to syćko prowda, to jo tyz fciołbyk wypić kawe z cekoladom i stać sie od tego mądrzejsy! Ino… cy na psy tako miesanka działo podobnie jak na wos ludzi? Sama cekolada… niestety dlo psów jest niezdrowo. Ale moze kie połącyć jom z kawom, to wejdzie z niom w takom reakcje chemicnom, ze piknie pomoze, zamiast zaskodzić? Cóz. Pokiela nie sprawdze, to nie bede wiedzioł. I właśnie dlotego zakrodłek sie do Felkowej kawiarni. Bo tutok bede mioł syćkie niezbędne akcesoria do mojego naukowego eksperymentu.

Teroz, ostomili, odejde stela na kwilecke i zrobie se kawy. Jak jom zrobie, to wypije. A jak wypije, to wróce tutok i zascekom…

*********************************

No, wypiłek i jestem nazod. Teroz posłuchojcie:

Hauhau! Hauuu! Hau! Hau! Hau-hau-hauu! Hau!

Posłucholiście? Piknie!

To teroz znów zrobie se kawy, ale tym rozem z cekoladom. Piknie przepytuje wos, ostomili, ze znowu stela odchodze, ba za kwilecke wróce i popytom cobyście wsłuchali sie w moje scekanie jesce roz…

*********************************

I znowu ku wom wróciłek. Barzo piknej kawy z cekoladom właśnie sie napiłek. No i posłuchojcie:

Hau! Hauhauhauhau! Hau! Hauuuu! Hau-hau-hau!! Hau! Hau!!

No i jak wom sie widzi? Ftóre scekanie wasym zdaniem zabrzmiało inteligentniej? To po kawie bez cekolady cy po kawie z cekoladom? Hau?

P.S.1. Mieli my ostatnio w Owcarkówce kapecke piknyk świąt. 28 cerwca były Madgareckowe urodziny. Zdrowie Madgarecki! 🙂

P.S.2. A następnego dnia – mieli my imieniny Paffeckowe. Zdrowie Paffecka! 🙂

P.S.3. 1 lipca była rocnica ślubu Olecki i Pona Oleckowego. Zdrowie Poństwa Oleckowyk! 🙂

P.S.4. A 8 lipca -imieniny Babeckowe były. Zdrowie Babecki! 🙂

19.06.2017
poniedziałek

Ruch bąckowy

19 czerwca 2017, poniedziałek,

Jesce kapecke, ostomili, jesce ino kapecke i bedziemy mieli pikne lato. Kie dokładnie ono sie zacnie? Kalendorzowe – jak zwykle. A astronomicne – jak napisali tutok21 czerwca o godzinie 6:23. O tej godzinie Ziemia zwróci się do Słońca swoim biegunem północnym, a biegun południowy odwróci się do naszej gwiazdy tyłem. Tegoroczne lato potrwa przeszło 93,5 doby.

Hmm… Tutok chyba sie cosi nie zgadzo. No bo poźrejcie. Rok mo 365 dni, pory roku som śtyry, więc kie licbe dni w roku podzielić przez licbe pór, to sami bez trudu se wylicycie:

365 : 4 = 91,25

Nawet kieby wziąć pod uwage rok przestępny – wyjdzie 91,5. No to cemu lato mo trwać jaz 93,5 dnia? Cyzby było ono dłuzse niz inkse pory roku? Ano… okazuje sie, ze tak właśnie jest. Ba mało tego! Ono z roku na rok robi sie coroz dłuzse! A cemu? Ano podobno dlotego, ze – jako napisali w zalinkowanym wyzej artykule – oś, wokół której obraca się Ziemia, ulega tak zwanej precesji. Pod wpływem innych ciał niebieskich – głównie Słońca i Księżyca, ale także innych planet – chwieje się jak zwalniający zabawkowy bączek, zataczając swoimi końcami pełne koła co blisko 26 tysięcy lat.

Zabawkowy bącek? Na mój dusiu! Jo potela wiedziołek, ze Ziemia krynci sie ruchem obrotowym i wirowym. Ale ze jesce bąckowym – tego dowiaduje sie dopiero teroz. Bajako.

Ale w sumie to chyba dobrze, ze tak sie dzieje? No bo skoro lato sie wydłuzo, to wakacje tyz bedzie trza wydłuzyć. Cyli wy ludzie powinniście sie ciesyć. A jo tyz sie ciese, bo jak bedom dłuzse wakacje, to dłuzsy tyz bedzie cas, kie turyści bedom zachodzili na mojom hole. A jak bedom dłuzej zachodzili – to dłuzej bede mógł wyłudzać od nik kanapki. O, Jezusicku! Cosi cuje, ze spośród syćkik ruchów ziemskik ten bąckowy bedzie moim ulubionym. Haj.

Śpekuluje ino, skąd ten ruch sie właściwie wziął? Cy naprowde słonko i księzyc som tego przycynom? Przyjrzyjcie sie obu ciałom niebieskim. Cy one wyglądajom na takie, ftórym w głowie byłoby wprawianie nasej pocciwej planety w jakiesi niepowozne ruchy? E, nie widzi mi sie. Kie pozirom na dostojny księzyc i na jaz oślepiająco dostojne słonecko – zupełnie mi sie to nie widzi. Bajako. Więc jo se myśle, ze to było inacej. Jak? Ano tak, ze kie Pon Bócek dokońcył dzieło stworzenia, to był tak sakramecnko strudzony, ze twardo usnął. I nimo sie co dziwić. Wy, kiebyście stworzyli cały wsekświat, tyz bylibyście zmęceni. A kie Pon Bócek społ, to janiołki postanowiły sie zabawić. I to one właście zakrynciły Ziemiom, jako bąckiem. I przez to krynci sie tak ona jaz potela. Jedno mnie ino turbuje. Kozdy bącek, prędzej cy później, przestoje sie kryncić. Więc naso Ziemia w końcu tyz przestonie. Tym samym skońcom sie korzyści z długiego lata. Chyba ze… ftosi tutok kapecke pomoze. Fto? Ocywiście znowu janiołki. Mom więc do tyk siumnyk niebiańskik duchów piknom prośbe. Ostomiłe janiołecki, jeśli bąckowy ruch nasego globu ustonie, to jo piknie pytom cobyście go piknie wznowili. Bo nawet jeśli jo tego ustania nie dozyje, ani nifto z gości Owcarkówki, to następne pokolenia dozyjom. A one przecie tyz bedom fciały, coby lato piknie było jak najdłuzse. Hau!

P.S. A tak w ogóle 21 cerwca bedzie nie ino pierwsym dniem lata, ale tyz piknym dniem imienin Aleckowyk i Alseckowyk. Ostomili, zdrowie Alecki i Alsecki! 🙂

1.06.2017
czwartek

Skąd się wziął zbójnicki taniec?

1 czerwca 2017, czwartek,

Heeej! Oto momy kolejny pikny 1 cerwca. Więc coby tradycji w Owcarkówce stało sie zadość, musi być dzisiok wpis dlo dzieci. I ocywiście bedzie. Haj…

Posłuchajcie, moi mili,
O czym dzisiaj wam opowiem.
W dawnych czasach, kiedy żyli
Wasi praprapradziadkowie

Pewien zbójnik siadł pod lasem
(Las ten rósł za Kościeliskiem)
I na patyk wbił kiełbasę,
By ją upiec nad ogniskiem.

Gdy kiełbaska, w tłuszczu cała,
Była dobrze już spieczona,
Z Gubałówki przyleciała
Jakaś wygłodniała wrona.

I zaczęła głośno krakać:
„Kra-kra! Widzę tu kiełbasę.
„Gratka to nie byle jaka –
„Wnet tym daniem się napasę.”

Podleciała do zbójnika,
Rozdziawiając dziób swój wroni,
Chwyta zdobycz – i wnet zmyka.
Już jej zbójnik nie dogoni.

„He, he, he!” – triumfuje wrona
Z rarytasem wielkim w dziobie. –
„Zbójnik niech tam z głodu kona,
„A ja zjem obiadek sobie.”

Nagle… ptasi rabuś poczuł,
Że kiełbaska jest gorąca.
Wronie łzy pociekły z oczu.
„Aj! To pali jak dwa słońca!

„Chyba zaraz dziób mój spłonie!
„A po dziobie – skrzydła oba!”
I choć szkoda było wronie –
Wypuściła zdobycz z dzioba.

I tak oto zamiast jadła –
Miała od poparzeń bóle.
Zaś kiełbasa – ojej! – wpadła
Zbójnikowi za koszulę!

Tak jest – za koszulę właśnie!
Czyli to nie koniec hecy,
Bo nasz zbójnik jak nie wrzaśnie:
„Au! Coś mnie przypieka w plecy!”

I ogarnął szał zbójnika:
Miotał się na strony wszystkie,
Ganiał, wierzgał, tupał, fikał
Oraz skakał nad ogniskiem.

Jak pijany zając hasał,
Kicał jak kozica śmigła –
Tak parzyła go kiełbasa…
Ale wreszcie – uff! – ostygła.

Zbójnik czuł się wykończony.
„Jejku! Czy to mrówek masa
„Gryzła mnie od pleców strony?
„Niechże sprawdzę… Co? Kiełbasa?!”

„Cóż… zbój różne trudy znosi.
„Tak już mają w życiu zbóje.”
Nagle słychać jakiś głosik:
„Och! Jak pięknie pan tańcuje!”

„Kto tam?” – pyta zbójnik dziki.
I zobaczył góraleczkę,
Co szła w las na borowiki
Lub po prostu na wycieczkę.

Zbójnik mówi: „Słuchaj, mała.
„Wyczyniałem tu łamańce,
„Czując piekło z tyłu ciała.
„Ty zaś to nazywasz tańcem?”

A dziewczynka odpowiada:
„Takie pląsy, drogi panie,
„To nie byle maskarada,
„Lecz mistrzowskie tańcowanie!”

„Skoro tak – to jest mi miło” –
Zbój tatrzański wyznał szczerze –
„W sumie… fajnie by to było
„Być zbójnikiem i tancerzem,

„Tańczyć przy ognisku w lesie
„Niczym istny opętaniec.”
I tak właśnie – jak wieść niesie –
Zrodził się zbójnicki taniec.

Hau!

P.S.1. A za tydzień, 8 czerwca, Oleckowe urodziny momy. Zdrowie Olecki! 🙂

P.S.2. Dzień później, 9 cerwca, bedom z kolei urodziny BlejKocickowe. Zdrowie BlejkKocicka! 🙂

P.S.3. 10 cerwca nie odpocywomy, ino święujemy dalej, bo momy imieniny Emileckowe, Gosickowe, Małgosieckowe i Margeckowe. Zdrowie Emilecki, Gosicki, Małgosiecki i Margecki! 🙂

P.S.4. Potem przerwa w świętowaniu, ale 18 cerwca – bedom Misieckowe imieniny. Zdrowie Misiecka 🙂

22.05.2017
poniedziałek

Poni dr hab. Anna Olga Szust

22 maja 2017, poniedziałek,

Słyseliście moze, ostomili, o poni doktór habilitowanej Annie Oldze Szust? To stosunkowo młody naukowiec. Ale całkiem obiecujący. W 2002 rocku obroniła ona prace magisterskom z filozofii, a rok później – z psychologii. Niedługo potem była juz doktorem nauk humanistycnyk. Zaś w 2014 rocku- piknie sie habilitowała. Tak więc droge od magisterki do habilitacji przebyła w dwanoście roków, przy okazji jesce zdobywając dodatkowy fakultet. Na mój dusiu! Niezły wynik. Moze nie rekordowy, ale naprowde niezły. Haj.

Sporo ta poni publikuje. Wydała juz trzy monografie, z cego dwie ukazały sie w nie byle jakim Wydawnictwie Naukowym Textum, a trzecio – w samiućkim wrocławskim AZSUS-ie. Naryktowała ponadto tak wiele rozdziałów w róznyk opracowaniak zbiorowyk, ze darujcie, staremu owcarkowi, ale nimom siły ik syćkik tutok wylicać. W kozdym rozie jeśli som młodzi uceni rokujący pikne nadzieje na rozwój nie ino polskiej, ale tyz światowej nauki – to poni Szust na pewno jest jednom z nik. Jako uniwersytecko badacka mo zalet bez liku. A cy mo jakiesi wady? E, ino jednom. Jakom? Ano takom, ze… nie istnieje.

Bo ta poni, moi ostomili, została wymyślono przez grupe naukowców z Wrocławia i Poznania. Wyryktowali jej pikne CV , ftóre wrzucili na strony Uniwersytetu Pona Mickiewicza, piknie tyz pozakładali jej konta na Twitterze i na naukowym portalu społecnościowym Academia.eu. A to syćko w ramak eksperymentu, coby sprawdzić, jak łatwo jest wyonacyć wydawnictwa, ftóre – teoretycnie – publikujom na barzo mądre i ucone tematy. No i podsywając sie pod wymyślonom przez siebie doktórke habilitowanom, porozsyłali 360 maili do róznyk casopism z propozycjom publikacji jej artykułów. Tutok trza pokwolić polskie redakcje – zodno z nik nie dała sie nabrać. Nie nabrały sie tyz casopisma figurujące w piknie sanowanym JCR-ze.* Ale tak poza tym… o, Jezusickuuu! – kilkudziesięciu adresatów odpisało, ze barzo chętnie opublikujom u siebie tak hyrnom polskom autorke! Mało tego! Nieftórzy od rozu zaproponowali jej stanowisko…. redaktora nacelnego. A zainteresowanie niom wyraziły nawet te redakcje, do ftóryk twórcy eksperymentu zodnyk maili nie wysłali. Za to kie postanowili ów eksperyment zakońcyć i jawnie przyznali, ze to oni wymyślili te całom poniom Szust – to na stronak internetowyk paru periodyków nadal widniała ona jako cłonek zespołu redakcyjnego. No cóz… jedni lubiom cekać na Godota, drudzy lubiom cekać na artykuły poni Szust. Bajako. A jeśli ftosi mo ochote więcej se pocytać o tym całym śpasie, to moze tutok abo tutok. Haj.

No i… na mój dusiu! Jaki jest z tej historii morał? Cy taki, ze juz nicemu w internecie nie mozno wierzyć? Cy tamok to juz ino kłamstwo kłamstwem kłamstwo poganio? Nie, ostomili! Nie popadojmy w jaz tak straśliwe cornowidzenie. Nie jest jaz tak źle. No bo… poźrejcie choćby na mnie. Znocie mnie przecie. I wiecie, ze nie zostołek przez nikogo wymyślony, ino jestem prowdziwym owcarkiem z krwi, kości i biołyk kudłów. Wiecie tyz, ze mój baca i mojo gaździna tyz nie som wymyśleni, ino prowdziwi. Podobnie jak Felek znad młaki, Janiela, Jaśkowo i cało reśta mieskańców mojej wsi pod Turbaczem. No… przyznoje, ze o samym Turbaczu opowiadołek wom potela stosunkowo niewiele – więc tutok rzecywiście mozecie mieć wątpliwości, cy tako góra naprowde istnieje. Ale ze istnieje Maryna Krywaniec i syćko zywina, o ftórej godom na swoim blogu – w to chyba nifto z wos nie wątpi. Tak więc nie turbujcie sie za barzo. Nie syćko w internecie jest fałsywe. Piknie som tyz tamok prowdziwe informacje. A jo – jestem na to zywym dowodem. Hau!

P.S.1. A całkiem niedowno, 18 maja, pikne i licne urodziny my tutok mieli: PonioBlejkKocickowe, Heleneckowe i Misieckowe. No to zdrowie Poni BlejkKocikowej, Helenecki i Misiecka! 🙂

P.S.2. 19 maja swoje urodziny mioł Pon Pieter. Ostomili, zdrowie Pona Pietra! I trza je wypić tak głośno, coby na Niebieskik Holak było słychać! 🙂

P.S.3. Wkrótce zaś – 25 maja – Margeckowe urodziny bedom. Zdrowie Margecki! 🙂

P.S.4. A 26 maja – bedom Plumbumeckowe imieniny. Zdrowie Plumbumecki! 🙂

P.S.5. 29 maja – kolejne imieniny, Mageckowe. Zdrowie Magecki! 🙂

P.S.6. I jesce jedne imieniny bedom – Mieteckowe 31 maja. Zdrowie Mietecki! 🙂

*JCR, ostomili, to skrót od Journal Citation Reports. To tako elektronicno baza danyk, poświęcono najbardziej prestizowym casopismom naukowym. Jej adres jest taki: https://jcr.incites.thomsonreuters.com, ale beskurcyje wos tamok nie wpuscom, jeśli nie zapłacicie im straśnie duzo dutków. Tak więc jeśli fcecie tamok wejść, to musicie abo zwrócić sie do Felka znad młaki o wsparcie, abo hipnąć do biblioteki na jakimsi piknym uniwersytecie i tamok popytać o komputer z tom piknom, ba sakramencko drogom bazom. Haj.

6.05.2017
sobota

Cało prowda o wronim gnieździe

6 maja 2017, sobota,

Od prawie dwók tyźni znów siedze z moim bacom na holi. Tak jak co roku, kie Święty Wojciech przyseł, pozbierali my owiecki, zwołali juhasów, opuścili wieś i rusyli w góry, ku piknym polanom pod piknym Turbaczem. Cy zmieniło sie tutok cosi od casu, kie opuściłek to miejsce jesieniom? Racej niewiele. Bacówka stoi, jak stała. Góry tyz stojom, jak stały. I smreki tyz – no moze ino rozrosły sie kapecke. A na jednym z nik jakosi wrona wyryktowała se gniozdo. Heeej! Wysoko je umieściła. A jo – jako ze nie jestem ani kotem, ani niedźwiedziem – nie umiem sie wspinać po drzewak, więc nimom mozliwości uwidzieć go z bliska. Za to kie wpadła ku mnie z wizytom Maryna Krywaniec, to pozycyłek smartfona od jednego z nasyk juhasów (bez jego wiedzy, ale to niewozne) i popytołek orlice, coby podfrunęła ku cubkowi smreka i sfotografowała te wroniom budowle. Maryna piknie spełniła mojom prośbe. Wrona nie była wprowdzie zakwycono, ze jakisi latający paparazzi jom pstryko, ale co miała zrobić? Wdać sie w sarpacke z orlicom? To przecie przynajmniej od grudnia 1981 rocku wiadomo, ze wrona orła nie pokona. Haj.

No i tutok, ostomili, mozecie se piknie poźreć na zrobione przez Maryne fotki.

bez-tytulu

dscn5374

Ino… na mój dusicku! Cy ftosi moze mi wytłumacyć, co to właściwie jest? Cy to na pewno gniozdo? Krucafuks! Gniozda, jakie potela widziołek, to były barzo starannie wyryktowane konstrukcje. Prowdziwe cudeńka! Nieftóre zrobione tak, ze niejeden ludzki inzynier by sie zakwycił. Zgrabne, kstałtne, casem – jak na przikład u maluśkiej świstunki – piknie zabudowane z wierchu, coby dysc nie zmocył świezo wyklutyk z jajek bidocków. Takie ptaseckowe gniozdko to jaze raduje oko! Haj. Natomiast to, co wyryktowała ta wrona… O, Jezusickuuu! Ta przecie jakosi napyrcono kupa badyli! Jakisi wiecheć! Ptok inksego gatunku, nawet kieby był przynapity, nie wyryktowołby cegosi takiego! Jedno juz wiem: nigdy nie wleze między wrony. Bo musieć krakać jako one – niekze ta. Ale musieć ryktować takie gniozda – to by oznacało zagrozenie pozarowe, bo jo spaliłbyk sie ze wstydu takim ogniem, ze kawał lasa pod Turbaczem mógłby przy okazji spłonąć.

I tak mi sie teroz przybocuje, jak to casem ludzie godajom o kimsi brzyćko ucesanym: Hehe! Co on mo na głowie? Wronie gniozdo! Hehe!

Hyrny i siumny miś Uszatek mioł podobne skojarznie.

Ino… kie pozirocie na powyzse fotki, to nadal myślicie, ze pare nieuporządkowanyk włosków na łbie mozno porównać do gniozda wrony? Bo jo, ostomili, rózne ludzkie fryzury w swoim zywobyciu widziołek. Stargane przez wiater, pogniecione przez copke, zmocone przez dysc… Casem tyz świadomie ułozone tak, coby w zoden sposób nie przybocowały zodnego klasycnego ucesania. Ale fryzury podobnej do tego, co pojawiło sie na smreku na mojej holi – to jo jesce nie widziołek. I dlotego właśnie piknie pytom, cobyście dobrze sie zastanowili, zanim znów (nie)artystycny nieład na cyjejsi głowie nazwiecie wronim gniozdem. Bo mi sie widzi, ze takie porównania som wse mocno przesadzone. Godając po sportowemu, mozno rzec, ze bezładne włosy i wronie gniozda – to jest moze jedno dyscyplina, ale jednak rózne ligi. Rózne i… barzo od siebie odległe. Hau!

P.S.1. Kapecke budowyk świąt my tutok mieli ostatnio. No to trza piknie stosowne zdrowia powypijać. I tak 22 kwietnia była Fusilleckowo rocnica ślubu. A zatem zdrowie Poństwa Fusilleckowyk! 🙂

P.S.2. A 23 kwietnia był nie ino dniem, kie przybył zbocowany wyzej Święty Wojciech, ale tyz dniem Motyleckowyk imienin. Zdrowie Motylecka! 🙂

P.S.3. Dzień później – Plumbumeckowe urodziny były. Zdrowie Plumbumecki! 🙂

P.S.4. A 24 kwietnia – kolejne pikne urodziny, Alseckowe. Zdrowie Alsecki! 🙂

P.S.5. A poza tym pod ostatnim wpisem nowy internetowy wędrowiec w Owcarkówce sie pojawił – Bezecnicek. Powitać Bezecnicka barzo piknie! 🙂

13.04.2017
czwartek

Cwortego dnia

13 kwietnia 2017, czwartek,

Ocywiście wiecie piknie, jakimi słowami powitoł Poniezus apostołów, kie wkrótce po zmartwykwstaniu odwiedził ik w Wiecerniku. Pedzioł im po prostu: Pokój wom.

Ba nie wiem, cy wiecie, ze następnego dnia, cyli w Wielkanocny Poniedziałek, odwiedził ik ponownie i fcioł powitać ik tymi samymi słowami. Ba pedzioł ino: Pokój w…
I nie dokońcył. Przerwawsy w pół słowa, skrzywił sie straśnie, zatkoł nos i zawołoł:
– Na mój dusicku! Kie zeście sie ostatnio myli?
– Nooo… – zmiesali sie apostołowie – chyba pare dni temu.
– Tak cosi mi sie widzi – pedzioł Poniezus i odetkoł nos, ale mine nadal mioł skrziwionom. – Wcora nie zwróciłek na to uwagi, bo nad syćkimi moimi ludzkimi zmysłami wierchowała mojo bosko radość, ze oto po straśliwej męce znowu wos widze. Ale teroz… cuje, ze tutok powietrze jest takie, ze mozno by w nim zawiesić nie ino siekiere, ba nawet ten głaz, ftóry zamykoł wejście do mojego niedownego grobowca.
– Nie gniewoj sie, ostomiły Jezusicku – bronili sie apostołowie. – Wies przecie, jak było. Od Wielkiego Cwortku zyli my w tak okrutnym stresie, ze furt my sie pocili, a zarozem zupełnie nie mieli głowy do tego, coby sie myć. W dodatku furt było gorąco. Wiadomo, ze klimat w rejonie śródziemnomorskim do najchłodniejsyk nie nalezy. Siedzimy więc przepoceni w tym Wiecerniku…
– A to jest jesce inkso sprawa – przerwoł apostołom Poniezus – ze furt ino siedzicie w tym Wiecerniku i siedzicie. I jak tak dalej bedziecie siedzieć, odcięci od świata, od ludzi, to zdzicejecie tak, jak zdzicały psy dingo, kie przestały towarzysyć cłowiekowi.
– Jakie psy? – spytali apostołowie.
– Dingo – powtórzył Poniezus. – To gatunek zamieskujący Australie.
– A co to jest Australia? – zaciekawili sie apostołowie.
Poniezus zastanowił sie kwilecke, cy odpowiadać cy nie.
– Święty Mateusu i Święty Janie – zwrócił sie w końcu do dwók przysłyk ewangelistów – piknie pytom, cobyście nie pisali o tym w swoik Ewangeliak, bo tak na dobrom sprawe, ludzie w wasej epoce nie powinni tego jesce wiedzieć. Ba zdradze wom, ze Australia to taki kontynent, lezący po drugiej stronie kuli ziemskiej.
– Cego? Kuli ziemskiej? – dociekali zdumieni apostołowie. – Momy przez to rozumieć, ze Ziemia nie jest płasko, ino… kulisto? Ostomiły Jezusicku! Kieby okazało sie, ze to prowda, byłoby to jesce bardziej niesamowite niz to, ze uzdrawiołeś trędowatyk abo ze zmartwykwstołeś w trzy dni po ukrzizowaniu!
– Dobra, juz nie godojmy o tym – popytoł Poniezus. – Przybyłek na świat po to, coby wybawić ludzi z grzychu, a nie z niewiedzy w zakresie nauk przyrodnicyk. Ostowmy juz te Australie, kstałt Ziemi tyz ostowmy, a skupmy sie na tym, ze straśliwie zaniedboliście ostatnio podstawowe zasady higieny.
Zawstydzeni apostołowie spuścili głowy i wbili wzrok w ziemie.
– O! Ale stopy momy stosunkowo cyste! – zauwazyli, kie tak pozirali ku dołowi.
– A bocycie cemu? – spytoł Poniezus. – Bo przecie umyłek wom nogi na samiućkim pocątku ostatniej wiecerzy. I dlotego mocie je kapecke cyściejse.
Apostołowie nie mogli temu zaprzecyć.
– Cóz, cosi muse z womi zrobić – stwierdził Poniezus. – Przecie nie moge kazać wom iść i naucać syćkie narody, kie jesteście takimi brudasami! Narody uciekłyby przed womi, zamiast wos słuchać.
Kwilecke sie zastanowił. I zaroz polecił:
– Śmigojcie do pola. Wartko!

Apostołowie posłusnie pohybali do pola. Juz samo wyjście z wiecernikowego zaduchu dobrze im zrobiło. Świeze powietrze piknie ik orzeźwiło. Piknie zapachniały im rośliniki i zakwyciły swymi wiosennymi barwami. A do tego słonko świeciło przecudnie. Heeej! Pogoda była w sam roz na odpręzający wielkanocny spacer. Ba nagle… niebo, na ftórym potela nie było najmniejsego obłocka, w oka mgnieniu zasnuło sie cornymi chmurzyskami. Zagrzmiało, lunęło. O, krucafuks! To było jakiesi jedno wielkie oberwanie chmury! Apostołowie rzucili sie nazod do Wiecernika, ale… jakimsi cudem drzwi do niego sie zatrzasły i w zoden sposób nie mozno ik było otworzyć. Tymcasem bidoki nie miały ze sobom ani parasoli, ani płascy nieprzemakalnyk. No i zlało ik sakramencko. Ba przy okazji – zmyło z nik ten cały pot i inksy brud, ftóre zalegały na nik jaze od połowy ubiegłego tyźnia.

– Nooo! – uciesył sie Poniezus. – O to chodziło! Ulewa pomyła wos tak piknie, ze te syćkie hyrne rzymskie termy niek sie schowajom!
– Ale co to ogóle było? – cudowali apostołowie. – Skąd wziął sie tak nagły dysc i te pioruny, kie jesce przed kwileckom niebo było cyściusieńkie? Inscenizacje potopu Noego ftosi wyryktowoł, cy jak?
– A bocycie te burze, jako była, kie płynęli my roz łodziom po Jeziorze Galilejskim? – spytoł Poniezus.
– Bocymy – pedzieli apostołowie. – Bocymy tyz, jak ześ jom piknie, Jezusicku, ucisył.
– Ano ucisyłek – zgodził sie Poniezus. – Ale… to nie było tak do końca dobre. Kozdo burza powinna sie wygrzmieć, a kozdo ulewa wypadać. Wiedziołek, ze tamto gwałtowne zjawisko atmosferycne, ftóre jo swom nadprzyrodzonom mocom usidliłek, dobrze by było kiesik uwolnić i pozwolić mu dokońcyć działać zgodnie z prawami natury. No to teroz właśnie je uwolniłek. A przy okazji – zostaliście porządnie umyci. Bajako.

I tak właśnie, ostomili, z tej dyscowej kąpieli, jakom Poniezus wyryktowoł apostołom w Wielkanocny Poniedziałek, wziął sie zwycaj, ze w ten dzień polewo sie bliźnik wodom. Zwycaj ten nazywo sie „śmigusem” dlotego, ze Poniezus pedzioł wte apostołom: „Śmigojcie do pola”. „Dyngusem” zaś – dlotego, ze podcas rozmowy w wiecerniku Poniezus zbocowoł psy dingo. Cyli na dobrom sprawe – to słowo powinno brzmieć „dingus”, nie „dyngus”. Ale, jako juz wiecie, apostołowie byli wte nieumyci, usy tyz mieli brudne – i właśnie przez te brudne usy, niedokładnie słyseli, co Zbawiciel ku nim godoł. Haj.

I cóz. W róznyk mądryk ksiązkak etnograficnyk pewnie niemało przecytocie, skąd w drugi dzień świąt wielkanocnyk wzięła sie ta cało hydrologicno tradycja. I niemało nojdziecie wyjaśnień, skąd to określenie „śmigus-dyngus”. Ale prowda, ostomili, jest tako, jako jo wom opowiedziołek.

A tak w ogóle syćkim piknie zyce duzo radości w te Święta, duzo smacnyk jajek, duzo – tyz smacnyk – mazurków, ba wody w Lany Poniedziałek – zyce tylko i wyłącnie tym, ftórzy majom na to ochote. W końcu wy – w odróznieniu od apostołów w 33 r.n.e. – bedziecie w cas Wielkanocy piknie umyci, więc wom nie bedzie trza ryktować takiego polewania. Hau!

P.S.1. Ba w Lany Poniedziałek momy zarozem nase budowe święto – Gosickowe urodziny. Zdrowie Gosicki! 🙂

P.S.2. A następnego dnia – znowu pikne urodziny świętujemy. Tym rozem Aleckowe. No to zdrowie Alecki 🙂

27.03.2017
poniedziałek

Narciarskie Rio Bravo

27 marca 2017, poniedziałek,

20 marca skońcyła sie zima astronomicno. 21 marca – zima kalendarzowo. A wcora, cyli 26 marca – zima narciarsko. Bo tego właśnie dnia, w piknej słoweńskiej Planicy, skockowie zakońcyli swoje pucharowe zmagania. No i jak sie wom widzom ostatnie dokonania nasyk reprezentantów w tej dyscyplinie? Chyba piknie było. Cała kupa miejsc na podiumie, w Lahti pikny brązowy medal dlo Pietrka Żyły i pikny złoty dlo całej druzyny, no i wreście… pikne pierwse miejsce w Pucharze Narodów. Jak za casów Adasia Małysza – jest piknie! Telo ino, ze w casak Małyszowyk skoki były dlo nos jak western W samo południe – bo mieli my tamok ino jednego, samotnego bohatera. Teroz zaś – som one dlo nos jak western Rio Bravo, bo bohatera momy nie jednego, ino jaz śtyrek. A som nimi – wiadomo fto: Kamil Stoch nicym pon John Wayne,* Pietrek Żyła nicym pon Walter Brennan,** Maciek Kot nicym pon Dean Martin*** i Dawid Kubacki nicym pon Ricky Nelson.****

Cy po tak udanym sezonie mozno cuć jesce jakisi niedosyt? Cóz. Mozno śpekulować, co by było, kieby w tym ostatnim konkursie w Planicy wiater nie pokiełbasił organizatorom planów i nie zmusił ik do odwołania drugiej serii. Moze Kamil skocyłby tak piknie, ze przesunąłby sie z piątego miejsca na pierwse? A pon Kraft skocyłby tak słabo, ze spodłby na miejsce siedemnaste? I wte – na mój dusiu! – w ogólnej klasyfikacji Kamil przegoniłby pona Krafta! I pikno Kryśtałowo Kula byłaby dlo niego! Ino… austriacki skocek jest teroz w tak sakramencko dobrej formie, ze co musiałoby sie stać, coby spodł na to siedemnaste miejsce? Abo na jesce gorse? Ano… musiołby mieć jakiegosi straśliwego pecha. Abo wiater musiołby nim straśliwie zakryncić, abo pscoła, obudzono piknym promyckiem wiosennego słonka, musiałaby dostać sie mu pod gogle. Ale wte radość z wygranej Kamila byłaby zmącono przez frasunek. Krucafuks! – myśleliby my – niby piknie, ze znów wygroł Polak, ale… cało bida w tym, ze to nie jest do końca sprawiedliwe zwycięstwo… Więc co właściwie robić? Radować sie cy nie? Eh, nie barzo wiadomo.

I dlotego właśnie, ostomili, dobrze, ze jest, jak jest: pon Kraft zajął pierwse miejsce, bo na to zasłuzył, a nas Kamil drugie, bo tyz na to zasłusył. Drugie miejsce tyz piknie. A fto godo, ze nie, to niek przypnie narty i spróbuje hipnąć dalej niz ten siumny Austriak. Bajako.

A przed nomi ponad pół roku odpocynku od zimowego skakania. A potem – kolejny sezon. W nim zaś nie ino pucharowe zawody, ale tyz pikno olimpiada, na ftórej w konkursie skoków druzynowyk Polska zdobędzie pierwse miejsce, a w skokak indywidulanyk – zarówno na duzej, jak i średniej skocni – pierwse miejsce wywalcy Polak, drugie pon Kasai, a trzecie – znów Polak. To znacy, nie wiem, cy tak bedzie, ale jo tak właśnie skockom zyce. Jak zaś bedzie? Ano obacymy. Hau!

P.S. A juz za pare dni – 31 marca – Profesoreckowe imieniny bedom. No to zdrowie Profesorecka! 🙂

* Bo Kamil – tak jak pon Wayne w Rio Bravo – jest głównom postaciom w druzynie.
** Bo Pietrek – tak jak pon Brennan w Rio Bravo – jest najstarsy, a zarozem najzabawniejsy w druzynie.
*** Bo Maciek – tak jak pon Martin w Rio Bravo – przezywoł wceśniej sakramencki kryzys, ale go piknie przezwycięzył.
**** Bo Dawid – tak jak pon Nelson w Rio Bravo – jest jakosi mniej widocny niz jego trzek kompanów, ale jednak kieby go zabrakło, druzyna nie dałaby rady tak piknie wierchować.

6.03.2017
poniedziałek

Cemu nie zabrali dziewcyn?

6 marca 2017, poniedziałek,

Pikne mistrzostwa w piknym Lahti piknie sie skońcyły. Jeśli idzie o występy nasyk – chyba nie momy co narzekać. Wprowdzie Justysia zodnego medalu nie zdobyła, ale niekze ta – jo jesce nie skońcyłek radować sie jej triumfami w Vancouverze, Soczi i jesce paru inksyk miejscak. A skońce sie nimi radować nie prędzej jak za kilkadziesiont roków. Haj.

No a skockowie? Na mój dusicku! Fto oglądoł, ten wie. Fto nie oglądoł, tego piknie informuje, ze najpierw był konkurs na średniej skocni – Polacy wprowdzie na podiumie nie stanęli, za to jaz trzek z nik zajęło miejsca w pierwsej ósemce. Potem było skakanie na duzej skocni – Pietrek Żyła zdobył pikny brązowy medal, zaś w pierwsej ósemce… tym rozem zmieścili sie syćka Polacy. A wcora było skakaknie druzynowe. I… o, Jezusicku! Złoty medal my wywalcyli! Pikny złoty medal! Cy jesce pół roku temu ftosi sie spodziewoł, ze wkrótce bedziemy mieli najlepsom druzyne skocków na świecie? W Polsce – chyba nifto. Za to w Austrii – wyglądo na to, ze spodziewoł sie tego jeden cłowiek. I to on piknie nasyk chłopaków na te mistrzostwa wyryktowoł. I teroz chyba kozdy sie ze mnom zgodzi, ze najpikniejsy Austriak w historii Polski to pon Stefan Horngacher. Haj.

Ba dowiedziołek sie tyz, ze w związku z tymi całymi mistrzostwami wśród polskik działacy narciarskik dosło do sarpacki. O co posło? Ano o to, ze był jesce miesany konkurs skoków. Miesany, to znacy taki, ze kozdo reprezentacja wystawiła po śtyrek zawodników – dwók chłopów i dwie dziewcyny. No i Polski Związek Narciarski ukwalowoł, ze my w tym konkursie udziału brać nie bedziemy. To dobrze cy źle? Pon Sławomir Hankus, trener nasej zeńskiej druzyny, w wywiadzie z ponem redaktorem Łukaszem Jachimiakiem pedzioł, ze barzo źle. No bo momy dwie siumne 16-latki, Kinge Rajde i Anne Twardosz, ftóre całkiem piknie skacom. Chociaz nie jaz tak daleko jak ik kolezanki z Miemiec, Austrii cy Japonii. Ba kie Kamil Stoch cy Maciek Kot tyz mieli po sesnoście roków, to kany im było do najlepsyk skocków? Heeej! Jak z Ochotnicy do Myślenic! Abo jesce dalej. Cyz więc nie worce było dać dziewcynom sansy oswojenia sie z występami na wielkiej imprezie? Moze kieby im dano, to za pare roków stałyby sie mistrzyniami? Fto wie?

Ba kierujący Polskim Związkiem Narciarskim pon Tajner pedzioł w rozmowie z ponem Pawłem Wilkowiczem, ze to jesce nie jest ten cas, coby polskie dziewcyny jeździły na mistrzostwa. Niek sie jesce poucom skakania. A poza tym to byłoby niesprawiedliwe, kieby zajęły w tym Lahti jakiesi pikne miejsce, ba zawdzięcałyby je nie sobie ino piknie skacącym kolegom z druzyny.

I fto mo racje? Pon Hankus cy pon Tajner? Nalezało wysłać skacące narciarki do Lahti cy nie? Jo se myśle, ze nalezało. Bo kieby tamok pojechały – byłby jesce jeden złoty medal. A wiecie cemu? Bo wystarcyłoby odpowiednio wykorzystać Pietrka Żyłe. Ale nie jako skocka tym rozem. Jego miejsce byłoby na widowni, dokładnie na wprost skocni. Siedziołby se tamok i godoł. O cym? Niewozne. O cymkolwiek.

Nie wiem, fto w polskiej druzynie skakołby pierwsy. Załózmy, ze Anna Twardosz. I wte działoby sie tak: Ania ryktuje sie do skoku, piknie siado na belce startowej, poziro w dół, a tamok… widzi godającego Pietrka.

– Na mój dusiu! – myśli se Anecka. – O cym ten Pietrek gwarzy? Pewnie godo cosi fajnego, bo on przecie wse straśnie fajnie śpasuje. Ino boki ze śmiechu zrywać! No to dalejze! Muse jak najdalej hipnąć, coby jak najsybciej móc go posłuchać.

I Anecka odpycho sie od belki, zjezdzo po rozbiegu, skace, a potem… heeej! Leci, leci, leci, leci… O, Jezusicku! Rekord skocni pobijo! Skace dalej, niz potela był w stanie skocyć jakikolwiek chłop! A to syćko z chęci jak najsybsego wysłuchania Pietrkowego godania.

Następny skace – powiedzmy – Maciek Kot. Siado na belce startowej, poziro w dół i – tyz spostrzego godającego Pietrka.

– Na mój dusiu! – myśli Maciek. – O cym ten Pietrek tamok gwarzy? Pewnie godo cosi fajnego.

I zaroz tyz piknie pobijo rekord skocni – abo przynajmniej wyrównuje ten Aneckowy. Kie po nik skacom Kamil Stoch i Kinga Rajda – dzieje sie dokładnie to samo. Oboje skacom sakramencko daleko, bo fcom jak najsybciej posłuchać śpasującego Pietrka. I tak oto, ostomili, w tej koedukacyjnej konkurencji mieliby my pierwse miejsce. I Mazurek pona Dąbrowskiego piknie by tamok zagroł o jeden roz więcej. Bajako.

Tak więc piknie udowodniłek, ze w sarpacce między ponem Hankusem a ponem Tajnerem racje mioł ten pierwsy. A jeśli cosi ponu Hankusowi mógłbyk zarzucić, to ino to, ze był zbytnim pesymistom. W zbocowanej przeze mnie rozmowie z redaktorem Jachimiakiem pedzioł on, ze kieby Polska wystawiła swojom druzyne do konkursu miesanego, to mieliby my sanse na ósme miejsce. Na mój dusiu! Jakie ósme! Pierwse by było! Kieby zrobiono tak, jako pedziołek, byłoby pikne pierwse. Hau!

P.S.1. W najblizsy wtorek, 7 marca, momy Profesoreckowe imieniny. No to zdrowie Profesorecka! 🙂

P.S.2. 13 marca – momy imieninowo-urodzinowe święto: Hortensjeckowe imieniny i Małgosieckowe urodziny. Zdrowie Hortensjecki i Małgosiecki! 🙂

P.S.3. 17 marca zaś – analogicne podwójne święto: tym rozem Zbyseckowe imieniny i Jędrzejeckowe urodziny. Zdrowie Zbysecka i Jędrzejecka 🙂

P.S.4. A 19 marca – Józefickowe imieniny som. Zdrowie Józeficka! 🙂

css.php