Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Hau! - Blog Owczarka Podhalańskiego Hau! - Blog Owczarka Podhalańskiego Hau! - Blog Owczarka Podhalańskiego

31.12.2017
niedziela

Zamoyskiego Nowego Roku!

31 grudnia 2017, niedziela,

Tatrzański Park Narodowy żąda 9 mln złotych czynszu za schronisko nad Morskim Okiem – cytomy tutok. O, kruca! Dziewięć milionów? To chyba sporo? Przynajmniej dlo tego, fto nie jest Felkiem znad młaki (chociaz sam Felek tyz pedziołby, ze to straśnie duzo, ale on by tak pedzioł nawet wte, kieby musioł zapłacić nie 9 milionów złotyk, a ino 9 grosy). Skąd w ogóle wzięła sie tako suma? Ano… podobno zdaniem TPN schronisko stoi na należącym do nich gruncie, a obecni zarządcy korzystają z niego bez umowy. Z tego tytułu Park zażądał zapłaty zaległego czynszu, począwszy od 2012 roku. Według wyliczeń jest to kwota 8 mln 840 tys. zł. Co na to powiedzom gazdowie schroniska – zobacymy. I zobacymy tyz, cy dojdzie w związku z tym do jakiejsi sądowej sarpacki. Kieby tak sie stało – byłaby to juz drugo tako sarpacka związano z tym piknym miejscem. A kie była pierwso? Heeej! Downo temu. Jesce przed pierwsom wojnom. I była ona dowodem na to, ze choć Polak i Węgier som piknymi bratankami i do sabli, i do śklanki, to do tatrzańskik terenów – juz niekoniecnie. Bo pod koniec XIX wieku my uwazali, ze Morskie Oko jest piknym jeziorem polskim, natomiast Madziarzy – ze owsem jest piknym jeziorem, ale nie polskim, ino węgierskim. Ha! Kieby Madziarzy wiedzieli, ze juz wkrótce w tamtym miejscu bedom nie Węgry, ino Czechosłowacja, to pewnie by sie tak barzo o ten kawałecek Tater nie wadzili. Ale najwyraźniej – nie wiedzieli. I ślus.

Spór mozno było rozwiązać na dwa sposoby: abo za pomocom pistolców, abo na drodze sądowej. Po obu stronak były próby zastosowania tego pierwsego sposobu (jaz cud, ze nifto przy tym nie zginął), ba ostatecnie wybrano ten drugi. Austriackiemu zaborcy było tutok racej syćko jedno – tak cy siak, Morskie Oko pozostawało w jego granicak, a syćkie pływające tamok pstrągi pozostawały wiernymi i posłusnymi poddanymi Najjaśniejsego Pona Franciska Józefa. Ba skoro Polacy i Madziarzy wystąpili o rozstrzygnięcie sporu – trza go było jakosi rozstrzygnąć. No i w 1902 rocku Sąd Rozjemcy w Grazu ukwalowoł, ze Morskie Oko jest polskie. Heeej! We syćik trzek zaborak radość była wielko. Radowano sie w Krakowie, we Lwowie, we Warsiawie i w Poznaniu. A na ulice Zakopanego wyległy tłumy i śpiewały: „Jeszcze Polska nie zginęła, wiwat plemię lasze, słuszna sprawa górę wzięła, Morskie Oko nasze”, przy okazji dowodząc piknie, ze bez Facebooka tyz mozno było błyskawicnie sie skrzyknąć i wyryktować piknom manifestacje.

Za barzo jo sie tutok o tej całej historii nie rozpisuje, bo na pewno wielu z wos jom zno. A fto nie zno – ten poźre do Gugli i tyz bedzie znoł piknie. Ba w tym wpisie… fciołbyk zwrócić uwage na jednego bohatera tej całej sarpacki (przy całym sacunku do wielu inksyk: pona profesora Balzera, pona sędziego Mniszka-Tchorznickiego, ponów z Towarzystwa Tatrzańskiego i siumnyk góroli, ftórzy – za pomocom ciupazek i materiałów zapalającyk – barzo, ale to barzo łagodnie tłumacyli przebywającym nad Morskim Okiem Madziarom, ze lepiej by było dlo nik trzymać sie od tego jeziora z dala). O kim godom? Ano o ponu hrabim Władysławie Zamoyskim. Na mój dusiu! To był dopiero piknie bezinteresowny cłek! Całym swoim majątkiem zaryzykowoł, coby Polacy w owym sporze zawierchowali. Wykostowoł sie straśnie, zeby zakupić dobra zakopiańskie i okołozakopiańskie, w tym rejon Morskiego Oka. Ale dzięki temu zwięksył sanse na utrzymanie tego rejonu przy Polsce. Później zaś robił, co mógł, coby nabyte dobra piknie zagospodarować. Zadboł na przikład, coby tamok, ka powycinano lasy, wyrosły nowe jodły i smreki. A robił to syćko nie na własny uzytek, ba na uzytek góroli i miłującyk nase góry turystów. Matka hrabiego, poni Jadwiga Zamoyska, tak pisała w liście: Dobrze, że się uratowało ten polski klejnot; myślę, że z czasem odpłaci się Zakopane za to, co się uczyniło dla ratowania go, ale obecnie jest on tylko wspaniałym kamieniem u szyi i trzeba będzie tęgo i żwawo pod wodą płynąć, ażeby z Zakopanem nie zatonąć.* Bajuści, z punktu widzenia interesów pona hrabiego – była to niezbyt opłacalno inwestycja. Ba on wse myśloł o interesie syćkik swoik rodaków, a nie o własnym. Haj.

Na co jesce wydawoł on dutki? Ano na całom kupe ślachetnyk celów. Na własne potrzeby zaś – barzo niewiele. Choć mioł tyz jednom wade niestety – nie lubił właściwie zodnego narodu opróc własnego. Ale cóz… wte wielu światłyk ludzi, nie ino w Polsce, wykazywało podobnom postawe. Takie były casy. I na takim, a nie inksym poziomie była waso ludzko cywilizacja. Bo naso psio – była na zupełnie inksym. Haj.

Ba wróćmy teroz do tyk 9 milionów, ftóryk TPN fce od schroniska nad Morskim Okiem. Cóz, przyznom, ze nimom zielonego pojęcia, cy TPN mo tutok racje cy jej nimo. Znając zycie, cało sprawa moze sie okazać tak straśnie pokryncono, ze dopiero 9 milionów prawników – po jednym prawniku na kozdom złotówke – bedzie w stanie rozstrzygnąć, cy te ządania som słusne cy nie. Ba wiem jedno – jeśli schronisko zapłaci – to te dutki powinny zostać przeznacone na jakisi ślachetny cel. A jeśli nie zostanom… to jo swoim owcarkowym nosem cuje, ze hrabia Zamoyski bedzie strasył po nocak kozdego, fto mógł w ślachetny sposób je spozytkować, a tego nie zrobił. Ot, tako mojo owcarkowo przestroga dlo wos ludzi.

No ale tak w ogóle to Morskie Oko Morskim Okiem, tymcasem… końcy sie nom 2017 rocek. Barzo piknie sie zreśtom końcy! Cego zaś zycyć wom na rok, ftóry wkrótce sie zacnie? Opróc tego ocywiście, coby jesce wiele rozy podium w skokak narciarskik wyglądało tak piknie jako teroz w Oberstdorfie? Ano zyce, cobyście w Nowym Rocku natrafili na jak najwięcej takik ludzi jak pon hrabia Zamoyski. Wspaniałyk, siumnyk, ślachetnyk i bezinteresownyk. A rózniącyk sie od pona hrabiego ino tym, ze oni bedom juz barzo dobrze wiedzieli, ze nie ino polski naród jest barzo pikny, ale inkse tyz. Cyli po prostu Zamoyskiego Nowego Roku wom zyce! A dokładniej: Hrabiowo-Władysławowo-Zamoyskiego. Hau!

* D. Jaworski, Jak hrabia i górale perłę Tatr ocalili, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 38, numeru strony niestety nimom, ale jak by co, to cały artykuł jest tutok.

20.12.2017
środa

Między Oberndorfem a Arnsdorfem

20 grudnia 2017, środa,

Rok temu była dwusetno rocnica powstania piknego wiersa, ftóry później stoł sie tekstem hyrnej kolędy „Cicho noc”. W jakik okolicnościak ten wiers zostoł wyryktowany – o tym opowiedziołek wom w poprzednie Boze Narodzenie.

Z kolei w przysłym roku, ostomili, w samiućkom Wigilie, bedzie dwusetno rocnica skomponowania melodii do tej kolędy. Cyli kiebyk był wielkim miłośnikiem jubileusy, to o powstaniu tej melodii opowiedziołbyk dopiero za dwanoście miesięcy. Ale WIELKIM miłośnikiem takik rzecy nie jestem, co najwyzej UMIARKOWANYM. I dlotego nie widze powodu, coby nie opowiedzieć o tym juz teroz. Haj.

Kie popytocie Gugle o pomoc, to skróconom historie narodzin „Cichej nocy” nojdziecie w wielu miejscak. Na przikład w barzo piknym portalu zatytułowanym Magia Świąt Bożego Narodzenia. Co ciekawe – zdoje sie, ze ten portal prowadzi samodzielnie jedno ino poni!

Co cytomy tamok o tej piknej kolędzie? Ano to, ze melodia do niej powstała […] 24 grudnia 1818 roku. Joseph Mohr, w latach 1817-1819 wikary w nowo powstałej parafii św. Mikołaja w Oberndorfie k. Salzburga, zaproponował Franzowi Gruberowi napisanie muzyki do swojego wiersza. Franz Gruber był od 1807 do 1829 r. nauczycielem, organistą i kościelnym w Arnsdorfie, od 1816 do 1829 r. również organistą w nowej parafii w pobliskim Oberndorfie.

Cyli – jak sami widzicie – przez pewien cas pon Gruber był organistom w dwók parafiak naroz: w Oberndorfie i Arnsdorfie. Co z tego wynikało? Ano to, że bidokowi furt sie myliło, we fórym kościele mo grać do msy na organak. Kie mioł grać w Oberndorfie – seł do kościoła w Arnsdorfie, a kie mioł grać w Arnsdorfie – hyboł do Oberndorfu. Fakt, ze nazwy obu miejscowości końcom sie na „dorf”, nie ułatwiały mu ogarnięcia tego syćkiego.

W Wigilie 1818 rocku pon Gruber mioł piknie grać na pasterce w Oberndorfie. Ba wikary Joseph Mohr… jakimsi sóstym zmysłem cuł, ze pon Gruber pomyli kościoły po roz kolejny.

– O, Jezusicku! O, Jezusicku! – biadolił wikary. – Mom złe przecucia. A jo juz piknie obiecołek proboscowi, ze pon Gruber przyjedzie i piknie zagro. Jeśli jednak nie przyjedzie – jo bede za to osobiście odpowiedzialny. Co robić? Chyba muse jakosi skontaktować sie z tym Gruberem.

Ha! Skontaktować sie! W 1818 rocku łatwo to było pedzieć, ba trudniej zrobić. Nie było wte przecie ani internetu, ani telefonu, a telegraf… mioł być wynaleziony juz za niedługo, ale na rozie niestety jego tyz jesce nie było.

A do północy pozostawała juz ino godzina. Jegomość Mohr widzioł tylko jedno wyjście: hipnąć do najblizsego gazdy, ftóry mioł konia, pozycyć od niego te zywine i pognać do odległego o kilka kilometrów Arnsdorfu. Tamok nalezało jak najsybciej odsukać siumnego, ba kapecke nierozgarniętego organiste.

Jak jegomość wymyślił, tak zrobił. Pozycył konia i rusył w droge. Ba pędząc ku Arnsdorfowi, ani sie domyśloł, ze… pare tysięcy kilometrów pod nim… Lucyfer właśnie wezwoł do siebie najsprytniejsego z diasków.

– Słuchoj mnie, mój najsprytniejsy sługo – rzekł Lucyfer.
– Słuchom cie, o, władco wselkiego zła, włącnie z tym, ftóre udoje, ze jest dobrem – odezwoł sie pokornie diasek.
– Właśnie w tej kwili – godoł dalej Lucyfer – austriacki jegomość Joseph Mohr jedzie do miastecka Arnsdorf u podnóza piknyk Alp… to znacy – brzyćkik Alp. Bo dlo nos przecie syćko, co pikne – jest brzyćkie, a syćko, co brzyćkie – jest pikne.
– Rozumiem, mój ponie, ze mom skusić go do złego? – domyślił sie diasek.
– Dobrze rozumies. – Lucyfer pokwolił bystrość swego poddanego. – A sprawa jest w tej kwili priorytetowo, bo nas piekielny wywiad zdobył informacje, ze ta podróz zaowocuje powstaniem nowej, hyrnej na cały świat kolędy. A my przecie nie lubimy kolęd!
– Nie lubimy! – zgodził sie diasek. – Wolimy disco-inferno.
– Bajuści – pedzioł władca ciemności. – Hyboj zatem na ziemie. A kie ten jegomość przybędzie do Arnsdorfu, to zaciągnij go do korcmy. W korcmie cęstuj go najmocniejsom gorzołkom. Nie załuj przy tym dutków – po zakońconej akcji naso księgowość syćko ci zwróci. Niek ten Mohr tak sie spije, coby pozostawoł przynapity jaz do końca świąt. I wte, jak wytrzeźwieje, bedzie juz za późno na ryktowanie nowyk kolęd. Hehehe!
– Hehe! – Diasek zawtórowoł Lucyferowi, choć kieby Lucyfer był bardziej uwozny, to by dostrzegł ze śmiech jego podwładnego jest kapecke wymusony.
– Lice na ciebie, więc wykonoj zadanie jak najlepiej – pedzioł Belzebub. – Ta kolęda nimo prawa powstać!

Diasek pokłonił sie nisko i opuścił komnate swego pona. A zaroz potem – zrobił brzyćki grymas.

– Wykonoj to zadanie jak najlepiej! Dobre sobie! – burknął. – Znom tego Mohra. On jest – krucafuks – straśnie odporny na pokusy. Nimo sans, coby go nakłonić do pijaństwa. No chyba ze bede przemocom fizycnom wlewoł w tego chłopa gorzołke…

Po kwili namysłu jednak diasek zawołoł:
– Mom sprytniejsy pomysł!

Wnet zakrodł sie do piekielnego magazynu, ka przechowywany jest węgiel do rozpalania ognia pod kotłami dlo potępieńców. Tamok nas diasek wypatrzył sporom węglowom bryłe. Schowoł jom za pazuchom. I wnet pohyboł do Arnsdorfu.

Tymcasem w Arnsdorfie pojawił sie tyz jegomość Mohr. Najpierw skierowoł sie ku tamtejsej skole, bo w jej murak właśnie pon Gruber mioł swoje niewielkie mieskanko (dzisiok w tym budynku mieści sie Stille Nacht Museum, cyli pikne Muzeum Cichej Nocy). Tamok dowiedzioł sie od stróza, ze pon Gruber jest w tej kwili w kościele, ka ćwicy na organak. Kościół nojdowoł sie (i nojduje nadal) tuz obok skoły. Minęła więc ino kwila, jak wikary stanął przed wejściem do arnsdorfskiej świątyni. Nie zauwazył jednak, ze nad nim, na samym wierchu kościelnej wiezy, zacaił sie ten sakramencki diasek. Kie jegomość juz chytoł za klamke… diasek upuścił zabranom z piekła grude węgla. Prosto na głowe bidnego wikarego! Trafiony jegomość podł nieprzytomny na ziem.

Tymcasem organista Gruber – tak jak pedzioł stróz – nojdowoł sie wte w kościele. Zaintrygowoł go dziwny odgłos, ftóry doseł jakby z kościelnego dziedzińca. A ze dźwięki to przecie była specjalność pona Grubera, postanowił on wyjść do pola i noleźć źródło tego, co przed kwileckom usłysoł. No i kie wyseł… uwidzioł nieprzytomnego wikarego.

– O, Jezusicku! – zawołołoł przerazony. – To przecie jegomość Mohr! Jegomościu! Co sie stało?
Ocywiście nie było komu na to pytonie odpowiedzieć. Pon Gruber chycił wikarego pod pachy i zaciągnął do zakrystii. Tamok posadził niescynśnika na krześle i zacął cucić.

Jegomość wreście otworzył ocy. Rozejrzoł sie dookoła roz i drugi, a potem spytoł:
– Ka jo jestem?
– Jak to ka? – zdziwił sie pon Gruber. – W zakrystii kościoła w Arnsdorfie. Przecie byliście tutok, jegomościu, nie roz. Nie poznojecie tego miejsca?
– Ano… nie poznoje – pedzioł wikary. – A wy, panocku, kim jesteście?
– Na mój dusiu! – zawołoł pon Gruber. – Przecie mnie znocie, jegomościu!
– Obawiom sie, ze jednak nie – pedzioł jegomość Mohr. – A tak w ogóle to cemu nazywocie mnie jegomościem?
– No przecie jesteście księdzem, to jak mom wos nazywać? – spytoł pon Gruber.
– Jo księdzem? – zdziwił sie ksiądz. – Nic mi o tym nie wiadomo.
– Zupełnie nic? – spytoł pon Gruber. – Nazywocie sie Joseph Mohr. Jesteście wikarym w kościele w Oberndorfie, ka jo, Franz Gruber, grywom na organak. Nie przybocujecie se?
– Niestety – jegomość zafrasowoł sie straśnie. – Jo chyba straciłek pamięć. Oj, Jezusicku! Nie boce, co to za miejsce. Nie boce, kim jesteście. Nic nie boce! Buuuuu!

Bidny Mohr rozpłakoł sie jak małe dziecko. Pon Gruber próbowoł go uspokoić. Pociesoł, ze utrata pamięci moze być ino kwilowo. Ale nie na wiele sie to zdawało. Wikary płakoł dalej.

– Co robić? Co robić? – śpekulowoł gorąckowo pon Gruber. – Moze powinienek zanucić jakomsi muzycke uspokajającom? W końcu muzykowanie to jest to, co jo umiem robić najlepiej. Ino co by tutok zanucić? Ano… cosi zaimprowizuje.

I pon Gruber zacął improwizować. Zamrucoł to, co mu sie akurat wymyśliło. I nic a nic przy tym sie nie domyśloł, ze to, co w tej kwili mrucy… stonie sie hyrnom na cały świat melodiom.

Pocątkowo wyglądało, ze wikary nie zwraco zodnej uwagi na to, co organista nuci se pod nosem. Ba w pewnej kwili zacął sie w te dźwięki wsłuchiwać. I wsłuchiwoł sie z coroz więksom uwagom. Nagle wykrzyknął:
– Na mój dusiu! Mom pomysł!
– Jaki pomysł, jegomościu? – spytoł pon Gruber.
– Posłuchojcie, panocku – godoł dalej jegomość Mohr. – Dwa roki temu napisołek taki jeden wiers. I teroz – kie tak wos słuchom – to widze, ze słowa tego wiersa piknie dałoby sie zaśpiewać na te wasom melodie.
– Jegomościu! – uciesył sie pon Gruber. – Godocie, zeście napisali wiers? A więc cosi se wreście przybocyliście.
– Bajuści, przybocyłek – potwierdził jegomość. – I… chyba w ogóle zacyno mi wracać pamięć! Przybocyłek se, ze nazywom sie Joseph Franz Mohr, urodziłek sie 11 grudnia 1792 rocku w Salzburgu, a wy jesteście organista Gruber, do ftórego przyjechołek, coby wom przybocyć, ze tej nocy mieliście grać na pasterce w Oberndorfie.
– Na mój dusicku! – Pon Gruber pacnął sie w coło. – Znowu pomyliłek kościoły! Faktycnie! Miołek dzisiok grać w Oberndorfie, nie w Arnsdorfie!

A więc przecucie jegomościa Mohra nie myliło – kieby nie przybył dzisiok do organisty, ten znowu ryktowołby sie do grania nie tamok, ka powinien.

Po kwili obaj poźreli na wisący na ścianie zegar. Było w pół do dwunastej.

– Przed skołom ceko na mnie koń – pedzioł jegomość. – Hipnijmy na niego obaj i rusojmy w droge. Jeśli sie pośpiesymy – to zdązymy.

Nie zwlekając, jegomość i organista wybiegli z kościoła.

– A to co? – zdziwił sie pon Gruber zauwazywsy lezący na ziemi kawał węgla. Ocywiście był to ten węgiel, ftórym diasek trafił w głowe jegomościa Mohra.

– Wcora był tutok węglorz – śpekulowoł organista. – Widocnie zgubił to, kie był tutok z nowom dostawom. Trza odnieść to plugastwo do komórki, bo jesce ftosi sie o to potknie.

Pon Gruber wziął cornom bryłe do ręki i poseł z niom do przykościelnej komórki. Otworzył drzwi i rzucił bryłe na nojdujący sie w środku stos węgla. A potem pośpiesnie rusył ku wikaremu, ftóry juz ryktowoł konia do drogi powrotnej. Kieby nie to, ze w pozbawionej okien komórce, w środku grudniowej nocy, było straśnie ciemno – organista z pewnościom by zauwazył, ze na węglowym stosie ftosi śpi. Fto? Ano ten diasek, ftóry dopiero co tak brzyćko postąpił z jegomościem Mohrem. Przed powrotem do piekła ten ancykryst postanowił uciąć se małom drzemke. No i upatrzył se właśnie owom komórke. Legł tamok i twardo usnął. I społby długo, kieby nie to, ze rzucono przez pona Grubera bryła węgla… prasła diaska w sam cubek jego rogatego łba! Diasek raptownie sie obudził. Syknął z bólu, ale pon Gruber juz tego syknięcia nie usłysoł, bo hyboł pośpiesnie ku wikaremu.

– Na mój dusiu! Co to za ciemnica? I dlocego jo leze na cymsi straśnie twardym i niewygodnym? – spytoł diasek sam siebie. – A tak poza tym to… kim jo w ogóle jestem?

O, krucafuks! Wskutek oberwania w łeb – diasek stracił pamięć! Dokładnie tak samo, jak przed kwilom stracił jom jegomość Mohr! Róznica była ino tako, że diasek nie mioł przy sobie nikogo, fto za pomocom odpowiedniej muzycki mógłby te pamięć przywrócić.

Diobeł pomału zsunął sie z węglowej sterty. I furt zadawoł se pytanie:
– Kim jo jestem? Kim jo – na mój dusiu – jestem?

Otworzył drzwi komórki i rozejrzoł sie po polu.

– O, kościół! – zauwazył. – A zatem wychodziłoby na to, ze jestem księdzem. Tak mi sie zreśtom widziało, ze jo mom cosi wspólnego z siłami nadprzyrodzonymi.

Po kwili obmacoł swe cielsko i stwierdził ze zdziwieniem:
– A cemu jo mom rogi na głowie i ogon nad rzyciom? Cóz. Widocnie jestem jakimsi wybrykiem natury. Ale to nic. Wychodząc z komórki, zawadziłek chyba o jakomsi siekiere. No to za jej pomocom usune se te zbędne dodatki, coby nie wyglądać jak dziwadło.

I zaroz diasek odciął se rogi i ogon. A potem stanął przed kościołem, licąc na to, ze wartko spotko kogosi, fto go rozpozno i piknie mu przybocy, kim on jest. Wkrótce pojawiło sie całe mnóstwo ludzi, bo to przecie zblizała sie pora pasterki. Ale diaska – ocywiście nie rozpoznoł nifto. Diasek uznoł, ze widocnie zostoł tutok dopiero co przysłany przez biskupa jako nowy duspasterz.

– Na pewno miołek na to jakiesi biskupie papiery – pomyśloł. – Ale widocnie zgubiłek je, zanim straciłek pamięć. A moze jacysi zbójcy mi je zabrali? I moze dali mi macugom w głowe i stela właśnie wzięła sie mojo amnezja?

Tak se wereda śpekulowała. A niedługo potem… zacęła tułać sie po Europie. Od kraju do kraju i od miasta do miasta. Furt przekonano, ze jest jakimsi duchownym. I w przekonaniu tym tkwi jaz do dzisiok. Co teroz z tym diaskiem sie dzieje? Godajom, ze w końcu kasi osiodł i załozył własnom radiostacje. Ba ze tak naprowde nadal jest on diaskiem – to jego radio jest niby katolickie, a tak naprowde diabelskie. Haj.

A co stało sie z jegomościem Mohrem i ponem Gruberem? Ano… w ostatniej kwili zdązyli na pasterke w Oberndorfie. Po drodze zaś postanowili, ze w trakcie jej trwania zagrajom i zaśpiewajom kolęde, do ftórej słowa jegomość Mohr napisoł juz jakisi cas temu, ale za to melodie – pon Gruber wymyślił przed niespełna godzinom.

A podcas pasterki… zaśpiewano przez dwók przyjaciół kolęda piknie spodobała sie syćkim wiernym.* I to jak spodobała! Pokiela nie ucichł ostatni jej dźwięk – syćka słuchali jak zacarowani.

A potem probosc, wielebny Josef Kessler, mioł wygłosić kazanie. Ba choć barzo starannie sie do tego kazania wyryktowoł, to teroz – oniemiały w zakwycie nad tak piknom pieśniom – nie był w stanie wydusić z siebie nic opróc:
– Yyy… yyy… yyy… Jako pikno kolęda! O, Jezusicku! Sakramencko pikno! Yyy… yyy… Amen.

I to było całe kazanie tej nocy. Reśte nabozeństwa jegomość Mohr musioł poprowadzić sam, bo probosc siodł rozanielony przy ołtorzu, uśmiechnięty od ucha do ucha, rozmarzonym wzrokiem poziroł nie wiadomo kany, a bodźce zewnętrzne prawie nie robiły na nim zodnego wrazenia.

Po msy zaś – ludzie od rozu oblegli autorów „Cichej nocy”. I piknie pytali o jej słowa i nuty, bo fcieli je wartko przekazać swoim znajomym. Później zaś ci znajomi zapragnęli zapoznać z tym utworem swoik znajomyk. A tamci – kolejnyk znajomyk.

I tak oto kolęda ta ozesła sie po świecie. A jeśli wierzyć Wikipedii, to płyta, na ftórej zaśpiewoł jom pon Bing Crosby, potela jest na trzecim miejscu światowej listy najlepiej sprzedającyk sie singli. Ba jak dobrze wiecie – po polsku tyz mozno to piknie zaśpiewać. Po czesku tyz. I po japońsku. I w całej kupie inksyk języków.

A teroz, moi ostomili, na te nadchodzące Święta fciołbyk zycyć wom piknie, coby zakwyciły one wos co najmniej tak, jako ludzi w Oberndorfie zakwyciła odśpiewano po roz pierwsy „Cicho noc”. I cobyście spędzili ten świątecny cas tak, jak lubicie, cy to na świezym powietrzu, cy w wygodnym fotelu, ze śklanicom grzanego miodu, abo latte, abo cegosi inksego, co wom piknie smakuje. I niekze w te bozonarodzeniowe dni nie wydarzy sie nic złego, za to dobrego – barzo wiele. Tego zyce Abnegateckowi, Agecce, Alecce i Jerzoreckowi wroz z Mrusieckom, Alfredzickowi, Alsecce, Amigeckowi, Andorfeckowi, Andrzejeckowi, Anecce Chochołowskiej, Anecce Holenderskiej, Anecce Schroniskowej, Anonimowej Celebrytecce, Babciecce, Babecce, Babulecce, Badzieleckowi, Basiecce, Bercickowi, Bezecnickowi, BlejkKocickowi, Bobickowi, Borsuckowi, Breslauereckowi, Byckowi, Córecce Komturecka, Emilecce, EMTeSiódemecce, Enzeckowi, Evecce, Fluxiceckowi, Fomeckowi, Fusillecce, Gosicce, Grazynecce, Grzesickowi, Helenecce, Heretickowi, Hokeckowi, Hortensjecce, Innocencickowi, Jagusicce, Janickowi, Jarutecce, Jasieckowi Juhasowi, Jerzeckowi, Jerzeckowi Pieculeckowi, Jędrzejeckowi, Jotecce, Józefickowi, KaeSicce, Kapisonecce, Kiciafecce, Kiniecce, Kocureckowi, Kruckowi, Krzycheckowi, Ktośtameckowi, Kundeleckowi Laskowiackiemu, Lemarckowi, Lorecce, Maackowi, Magecce, Małgosiecce, Marcineckowi, Mietecce, Misieckowi, Moguncjuseckowi, Mordechajeckowi, Motyleckowi, Mysecce, Noboru Watayecce, Noweckowi, Observereckowi, Okonickowi, Olecce, Orecce, Original_Replikeckowi, Ozzeckowi, Paffeckowi, PAKeckowi, Pawełeckowi Markiewickowi, PikuMycheckowi, Plumbumecce, Poni Agnieszce, Poni Basi i Ponu Pietrowi wroz z Rudolfem, Poni Dorotecce, Poni Justynie wroz Maćkiem i Michałem, Ponu Jakubowi, Potworecce, Profesoreckowi, Rackowi, Radwickowi, Rózecce Wigelandecce, Sebastianickowi, Seiendeseckowi, Starej Babecce, Staruseckowi, Tanakeckowi, Teresecce, TesTeqeckowi, Tubyleckowi, TyzPieseckowi, Ubukruleckowi, Voltereckowi, Wawelokowi, Wawrzeckowi, Werbalisteckowi, Wiecnościecce, Witoldeckowi, Yanockowi, Yyckowi, Zbyseckowi, Zeeneckowi, Zzakałuzeckowi i w ogóle syćkim ludziom i syćkiej zywinie. Wesołyk Świąt! Hau!

P.S. No a jesce trza zbocyć, ze pod ostatnim wpisem zawędrowoł do Owcarkówki nowy gość – Lemarcek. Powitać Lemarcka barzo piknie! 🙂

* Legenda głosi, ze „Cichom noc” odśpiewano wte przy akompaniamcie gitary, bo piscałki organów w oberndorfskim kościele były pogryzione przez mysy. Kozdo legenda mo w sobie ziorko prowdy, więc ta tyz miała. Ba cało prowda jest tako, ze pocątkowo pon Gruber groł na organak. Kie jednak kościelne i okolicne mysy usłysały tak niebiańsko piknom kolęde, to uznały, ze grający jom instrument musi niebiańsko piknie smakować. I dlatego wnet całom chmarom rzuciły sie na organy i zacęły tak wartko zajadać. Pon Gruber zrozumioł, ze za kwile organy stanom sie bezuzytecne. Na scynście nie stracił zimnej krwi. Zauwazył lezącom obok gitare, więc chycił niom i właśnie na niej dokońcył akompaniowanie śpiewowi swojemu i jegomościa Mohra. Telo ino, ze w trakcie dalsego śpiewania, między słowami kolędy, wydawoł cichutkie miauknięcia, coby i na ten instrument mysy sie nie rzuciły.

11.12.2017
poniedziałek

Pon Doba i wieloryby

11 grudnia 2017, poniedziałek,

Umiecie, ostomili, odróznić kure od koguta? Ocywiście, ze umiecie! A lwice od lwa? Ocywiście tyz. A suke od psa? Dalibyście rade. Ale wybroźcie se, ze podrózujecie piknym statkiem po oceanie i nagle… widzicie przepływającego nieopodal wieloryba. Bylibyście w stanie rozpoznać, cy to samiec cy samica? Ooo! Cosi mi sie widzi, ze nie za barzo. Tymcasem dlo pona Aleksandra Doby – to zoden problem.

Ten hyrny zdobywca mórz i oceanów pojawił sie pare tyźni temu w telewizji, w programie pona Kuby Wojewódzkiego. Zdązyłek juz nawet o tym zabocyć. Ale kie dwa wpisy temu Alecka, Tanakecek, Tubylecek i Volterecek zacęli snuć morskie opowieści – to syćko przybocyło mi sie nazod. Bo w tym programie pon Doba tyz piknie zabawioł publicność piknymi morskimi historiami. A jedno z tyk historii była o tym, jak spotkoł roz na oceanie piknom wielorybice.

– Na mój dusiu! Olecku! – zawołoł pon Wojewódzki. – A skąd wies, ze to była wielorybica, a nie wieloryb?
– Barzo łatwo, Kubusiecku – odpowiedzioł pon Doba. – Patrzyła na mnie, więc musiała to być wielorybica. Kieby to był wieloryb, to by przecie nie patrzyła, ino patrzył.

No i co, ostomili? Cy w takim rozumowaniu jest cokolwiek nielogicnego? Ano nimo. Jest za to sto procentów racji! Skoro patrzyła – to musiała być samica i ślus.

Tak więc ponu Aleksandrowi nalezy sie podziw nie ino za to, ze furt piknie udowadnio, ze mozno mieć ponad 70 roków, a mimo to być młodsym niz niejeden dwudziestolatek. Podziwiojmy go tyz za umiejętność nojdowania łatwyk rozwiązań tamok, ka zdawałoby sie, ze takowe nie istniejom.

Aha… telo ino, ze kie idzie o wiek pona Doby, to sprawa wcale nie jest tako ocywisto. W programie, o ftórym tutok godom, pon Wojewódzki nie mógł se darować, coby nie zapytać swego gościa właśnie o wiek. A ów gość odporł bez wahania:
– Mom dwajścia dziewięć roków.
– Co? Dwajścia dziewięć? – Pon Wojewódzki zdziwił sie straśnie, choć zdawałoby sie, ze tego pona to juz nic nie jest w stanie zdziwić.
– Ano, dwajścia dziewięć – powtórzył pon Doba. – Dokładnie telo brakuje mi do setki, a jo tak właśnie lice swój wiek. Haj.

I znowu pon Aleksander mo racje! A jakie pikne rzecy wynikajom z tego, ze jom mo! Potela kozdy myśloł, ze nie mozno mieć dwajścia dziewięć roków, a za rok – ino dwajścia osiem. A tutok sami widzicie – mozno.

No ale wróćmy do tego odrózniania wielorybic od wielorybów. Moi ostomili, nie wiem, ka cytocie niniejsy wpis, ale najprowdopodobniej w domu. Ba kie cytocie o tak siumnym podrózniku, to pewnie juz biere wos ochota, coby wyjść do pola i wyrusyć na podbój świata. Jeśli nie mocie mozliwości pohybać na wielkom wyprawe, to pewnie fcielibyście chociaz na jakomsi mniejsom. A jeśli nawet mniejso nie wchodzi w gre – to przynajmniej na mały spacerek do lasu abo inksego parku. No i kie juz wyjdziecie z domu, choćby ino na taki spacerek, to wse istnieje mozliwość, ze spotkocie jakomsi zywine. Tak jak spotykoliście jom juz nie roz. Ba potela cynsto mieliście kłopot z odgadnięciem, fto spośród tej zywiny jest chłopem, a fto babom. Teroz zaś – sposobem pona Doby – piknie bedziecie umieli odróznić kota od kotki, gołębia od gołębicy, wróbelka od poni wróbelkowej… Nawet pona muche od poni muchowej odróznicie. Wystarcy ino, ze zrobicie to samo, co ten nas siumny wilk morski z wielorybami zrobił – sprawdzicie, cy napotkano istota bedzie na wos patrzyła cy patrzył.

A co, jeśli taki zwierzok nie zefce na wos poźreć? Zoden kłopot. Jeśli nie bedzie patrzyła, to znacy, ze samica, a jeśli nie bedzie patrzył – to samiec. Proste? Proste. Jak jajko pona Kolumba. Haj.

O! A kie o pona Kolumba idzie, to piknie juz na pierwsy rzut oka widać, ze wiele go z ponem Dobom łący. Obaj piknie odwazni, obaj duzo pływający po Atlantyku, obaj to morscy kapitanowie… Ze co? Ze pon Doba nie jest kapitanem? A właśnie ze jest! Przecie kajak to tyz statek. Telo ino, ze barzo mały. A jak jest statek – to i kapitan musi być. No i pon Doba jest na swoim statku-kajaku kapitanem, syćkimi marynorzami i kuchorzem okrętowym w jednym.

Pozirając na pona Dobe i jego wieloryby oraz na pona Kolumba i jego jajko, u obu tyk ponów widzimy jesce jednom wspólnom rzec – zdolność do przeinacania skomplikowanego na proste. Cy zatem tako zdolność wyniko właśnie z bycia kapitanem na jednostce pływającej po Oceanie Atlantyckim? Na to by wychodziło… No to na mój dusiu! Przyznom sie wom, ze jo, choć na swoje zywobycie pod Turbaczem nie narzekom i racej nie zamieniłbyk go na zodne inkse, to zarozem… tym syćkim, co dowodzom łodziami, statkami i inksymi łajbami między Europom a Hamerykom… chyba zacynom kapecke zazdrościć. Hau!

1.12.2017
piątek

Jajeśnica na Polanie Sralówki

1 grudnia 2017, piątek,

Pod poprzednim wpisem, w komentorzu z 18 listopada i godziny 9:18, Volterecek zbocył siumnego kapitana Srala, piknie słuzącego w podhalańskik oddziałak AK. A mi, kie przecytołek Voltereckowy komentorz, przysła na myśl Polana Sralówki, mająco związek z tym właśnie nazwiskiem (ale nie z tym kapitanem, ba z inksym Sralem, o cym bedzie mowa za kwilecke). Przez te polane, ostomili, wiedzie zielony ślak z Nowego Targu na Turbacz. Ba ciekaw jestem, kielo wędrującyk przez niom turystów wie, ze kiesik było tamok schronisko. Od rozu godom, ze fto nie wie, ten nimo sie cego wstydzić. Bo nawet Gugle nie wiedzom. W kozdym rozie kie jo wpisołek tamok: „Sralówki schronisko”, to rózne rzecy mi sie wyświetliły, ale nie to, cego sukołek. Przyznom wom, ze sie zdziwiłek. Nawet barzo. Bo te całe Gugle jakosi umiom noleźć inkse nieistniejące schroniska w Gorcak – to na Lubaniu i to na Łapsowej Polanie. A tego na Sralówkak – nie umiom. A przecie istniało ono tamok jesce w casak wcesnego Gierka. Maluśkie było i ciasne, ale pikne. I piknie obsługiwało strudzonyk beskidzkik turystów. A jakom jajeśnice tamok podawali! Heeej! Jaz nie wiem, jak opisać jej smak. Kieby smakowała dziesięć rozy gorzej, to mógłbyk pedzieć, ze to było niebo w gymbie. Bajako.

Jak to robili, ze ta jajeśnicka była tako pikno? Mieli jajka od specjalnyk kur? Znali jakisi sekretny przepis? A moze po prostu powietrze na tej polanie wchodziło z jajeśnicom w reakcje chemicnom, ftóro ryktowała taki, a nie inksy smak? No… nie wiadomo. Fto te jajeśnice jodł, ten nie mioł casu śpekulować nad jej recepturom, bo był za barzo pochłonięty zjadaniem jej z wielkim apetytem. Haj.

W casak średniego Gierka schronisko zostało zlikwidowane 😥 Ba cemu – w odróznieniu od inksyk, tyz zlikwidowanyk – właściwie od rozu o nim zabocono? No cemu? Tajemnico sprawa krucafuks. Ale jo, ostomili, chyba sie syćkiego domyślom. Prowdopodobnie zadziało sie tak, ze zwołano zebranie paru woznyk osób. No i zacęli ukwalować.

– Towarzyse! – głos zabroł najwozniejsy z zebranyk. – Musimy wreście sie zająć jednom dosyć gorsącom sprawom. Idzie o Polane Sralówki nad Kowańcem. Na mój dusiu! Fto to słysoł, coby pikno górsko okolica kojarzyła sie z wulgarnym określeniem wiadomej cynności fizjologicnej? W kapitalizmie – tako odrazająco reakcyjno nazwa to ocywiście norma. Ale w socjalizmie? W Polsce Ludowej? Przecie młodziez sie przez to gorsy! Klasa robotnico sie gorsy! Gorsom sie syćka, ftórym zalezy na pokoju w świecie i dawaniu odporu hamerykańskiemu imperializmowi.
– Ale pockojcie, towarzysu – odezwoł sie jeden cłek lepiej zorientowany. – Nazwa tej polany wcale nie wzięła sie od wyzej wymienionej cynności fizjologicnej, ino od bacy Sobka Srala, ftóry zył tamok przed wojnom i pasoł owiecki. Był ucciwym przedstawicielem mas pracującyk. I fto wie? Kieby zył w dzisiejsyk casak, to moze by nawet wstąpił do PZPR abo przynajmniej do ZSL?
– Towarzysu, nie w tym rzec, cy on był ucciwy cy nieucciwy – zauwazył kolejny z zebranyk. – Idzie o samo słowo jako takie. Tak w ogóle to fto przodkom tego bacy nadoł takie nazwisko? Pewnie jakisi zdemoralizowany magnat, ftóremu były ino same brzyćkie słowa w głowie, a przy tym gardził wyzyskiwanymi przez siebie prostymi i pracowitymi górolami. Cyli nie mozemy nad takom nazwom przejść do porządku dziennego, bo to by oznacało nasom akceptacje dlo ciemięzenia chłopstwa przez downe moznowładztwo. A my przecie ciemięzenia ludu pracującego miast i wsi nie akceptujemy i nie bedziemy akceptować!
– Jest jedno wyjście – znów zacął godać ten lepiej zorientowany. – W Tatrak Zachodnik jest taki zleb, ftóry jesce w casak feudalizmu nazwano Żlebem pod Wysranki. Ta budząco odraze nazwa utrzymywała sie przez wieki. Ba wreście światli ludzie wpadli na pikny pomysł, coby zmienić jom na inksom, bardziej romantycnom – Zbójnicka Dolina.*
– O to właśnie idzie! – zawowołoł najwozniejsy z zebranyk. – Towarzyse! Zmieńmy nazwe Polany Sralówki na jakomsi romantycnom, a zarozem piknie postępowom. Niek to bedzie na przikład Polana Robotniczo-Chłopska. Abo Polana Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Jo wiem, ze to kapecke przydługie nazwy. Ale za to jakie romantycne!
– Brawooo! – zacęli wiwatować syćka zebrani… z wyjątkiem jednego. Ten jeden pockoł jaz syćka sie ucisom, a potem spytoł:
– Ino cy duch bacy Sobka Srala nie bedzie wściekły, kie pozbawimy te polane jego imienia? Nie bedzie nos strasył po nocak?

No i tutok… syćka zebrani zafrasowali sie straśnie. Bo wiecie, jak w tamtyk casak było – wielu woznyk ludzi godało, ze som ateistami, a tymcasem wierzyli w duchy, wierzyli w zabobony i casem nawet hybali ukradkiem do kościoła. Cyli było na odwyrtke niz dzisiok, kie dlo odmiany wielu woznyk ludzi godo, ze som gorliwymi katolikami, a tymcasem syćkie Ponobóckowe przykazania majom w rzyci, w scególności zaś to, o ftórym sam Poniezus godoł, ze jest najwozniejse.

Chociaz… cy jo wiem, cy to na odwyrtke? W końcu i wte było to po prostu wielkie udawanie, i teroz tyz jest. Bajako.

No w kozdym rozie zebrani uznali, ze przeinacanie nazwy polany moze być dlo nik ryzykowne. Ba wpadli na inksy pomysł – postanowili zlikwidować tamtejse schronisko. Tako likwidacja – rozumowali – sprawi, ze syćka mniej bedom interesowali sie tym miejscem, a jak bedom sie nim mniej interesowali, to nie bedom za barzo zwracali uwagi na jego przybocującom brzyćkie słowo nazwe. Postanowiono przy tym dołozyć wselkik starań, coby pamięć o schronisku zaginęła. No i krucafuks! Prawie sie to udało. Haj.

Tak właśnie, ostomili, musiało to być te śtyrdzieści roków temu. Ale cóz… Wiele sie od tamtej pory nomieniło. Dzisiok wulgaryzm kojarzony z nazwom Sralówki jest juz chyba mniej wulgarny? Bo na kimze robi on wrazenie teroz, w casak, kie trudno o polski film bez pięcioliterowego słowa na „k” abo hamerykański bez śtyroliterowego słowa na „f”? A skoro tak – to powód zlikwidowania tamtego schroniska jest… chyba nieaktualny.

No to na mój dusiu! Niekze w takim rozie ftosi je przywróci! Niek piknie przywróci, coby nazod mozno było radować turystów (a przy okazji i mnie – kie bede tamok zaglądoł) tom jakze piknom jajeśnickom. Jo wiem, co ftosi moze mi pedzieć: Owcarku, a skąd mos te pewność, ze kie to schronisko wróci, to jajeśnica w nim bedzie równie pikno jako te śtyrdzieści roków temu? Przecie nawet nie wies, cy jego tamtejso obsługa jesce zyje. A ta nowo moze nie wiedzieć, jak takom jajeśnicke ryktować.

Spokojnie, ostomili. Bedom wiedzieli. Juz jo tego dopilnuje. Co najwyzej bede stoł pod tym schroniskiem i wył na cęstotliwości dlo nieznośnej cłowieka. Bede wył tak długo, jaz sie domyślom, z jakiego powodu jo to robie. I nawet jak nie bedom umieli wyryktować jajeśnicy takiej jak trza, to spragnieni kojącej cisy – wartko sie naucom. Tak więc, ostomili, ta pikno jajeśnicka nazod na Sralówkak bedzie. I to tako – ze najstarsi gorcańscy turyści piknie potwierdzom, ze smakuje ona tak samo jak w tamtyk downyk casak. Niek ino – krucafuks – przywrócom to schronisko. Hau!

P.S.1. A całkiem niedowno, bo zaledwie wcora, Tubyleckowe imieniny były. No to zdrowie Tubylecka! 🙂

P.S.2. 4 grudnia momy w Owcarkówce kolejne imieniny, tym rozem Basieckowe. Zdrowie Basiecki! 🙂

P.S.3. Zaś dzień później, 5 grudnia, jesce jedno święto tutok bedzie – urodziny Zbyseckowe. Zdrowie Zbysecka! 🙂

* Worce tutok zbocyć, ze syćkie próby, coby nazwać ten zleb „ładniej” – spełzły na nicym. O owym Żlebie pod Wysranki mozecie przecytać choćby w Wikipedii. Nojdziecie go tyz na kozdej więksej mapie Tater, w okolicak Jaskinii Mroźnej nad Dolinom Kościeliskom. A więcej o heroicnyk (choć daremnyk) zmaganiak z tom „brzyćkom” nazwom mozecie dowiedzieć sie na przikład z piknej ksiązecki poni Beaty Sabały o zywobyciu dziennikorki radiowej pod Tatrami (B. Sabała-Zielińska, Radio-aktywna Sabała, czyli jak zostałam głosem z Zakopanego. Pascal, Bielsko-Biała 2014, s. 157, 174-175).

9.11.2017
czwartek

Mehr Licht :)

9 listopada 2017, czwartek,

Pani Małgorzata w jednym z supermarketów na terenie powiatu gorlickiego (woj. małopolskie) kupiła podudzia kurczaka. W domu przyprawiła mięso i zostawiła je na stole w kuchni. Kiedy wieczorem wróciła do pomieszczenia, zobaczyła, że mięso świeci w ciemności.
– W pierwszej chwili pomyślałam, że ktoś zostawił na stole wyciszony telefon, który teraz dzwoni. Podeszłam do stołu i to, co zobaczyłam, po prostu mnie przeraziło. Mięso świeciło, to było takie światło jak od odpustowych figurek – relacjonuje kobieta w rozmowie z „Gazetą Krakowską”.

Jeśli fcecie, ostomili, ten drobiowo-iluminacyjny artykuł przecytać do końca, to nojdziecie, go tutok.

W tymze artykule uwidzicie tyz pikne zdjęcia owego świetlistego kurcoka. I cóz… stuwatowo zarówka to nie jest. Ale trza przyznać, ze świeci całkiem piknie. Haj. Ino – na mój dusiu – cemu świeci? Jo se myśle, ze som trzy mozliwości: pesymistycno, neutralno i optymistycno. Pesymistycno jest tako, ze być moze dosło juz do tego, ze kurcoki som zatrudniane w kopalniak uranu. A kie taki bidny kurcok podnie z wycieńcenia, to jakiesi corne charaktery nie zakopujom go nika ani nie utylizujom, ino pakujom i sprzedajom do sklepów spozywcyk.

Mozliwość neutralno jest tako, ze… kurcok jak to kurcok, wiadomo cym sie zywi – robalami. Ten, ftórego kupiła poni Małgorzara, najwyraźniej objodł sie robackami świętojańskimi. Niestety nic mi o tym nie wiadomo, coby robacki świętojańskie były dlo wos ludzi zdrowe. Ale tyz nigdy nie słysołek, coby były niezdrowe. I dlotego właśnie ta mozliwość jest neutralno.

Ba najbardziej prowdopodobno jest mozliwość optymistycno. Cemu najbardziej? A, zwróćcie, ostomili, uwage, kany sie to syćko wydarzyło? Powiat gorlicki! A więc ta pikno kraina, ka zył i słuzył ludzkości hyrny konstruktor lampy naftowej pon Ignacy Łukasiewicz. Kie zatem te syćkie fakty nalezycie ze sobom połącyć, to nie sposób nie zacąć podejrzewać, ze pewnego piknego dnia podgorlickie kury zwołały wielkie zebranie i tak zacęły ukwalować:
– Kooo-ko-ko-ko-koooo! Gdak! Gdak! Koooo-ko-kooo! Gdak!
Co w tłumaceniu na język ludzki brzmi:
– Heeej! Pikne som tradycje tutejsego regionu. Barzo pikne. To tukok przecie działoł ten pon, ftóry tom swojom lampom naftowom telo ponuryk mroków rozjaśnił! Nifto nie zaprzecy, ze był to barzo siumny cłowiek. No ale właśnie – cłowiek. A my kury co? Zodnyk zasług na tym polu nie momy. Co za wstyd! Cy juz tak do końca świata bedziemy musiały sie wstydzić? Nie pozwólmy na to! Nie pozwólmy, ino biermy sie do roboty i zróbmy cosi, coby od nos tyz ludzkość piknie zaznała mehr Licht.*

No i wzięły sie te ptoki o marnyk skrzidłak, ba wielkik ambicjak do roboty. Zamiast biernie poddawać sie poni Ewolucji – zacęły wywierać na niom wpływ. Cy skutecny? Ten kurcok w kuchni poni Małgorzaty świadcy o tym, ze tak. Ba na tym pewno nie koniec. Kury gorlickie na pewno zachęcom do działania kury niegorlickie. I wnet całe ptoctwo tego gatunku bedzie świeciło coroz jaśniej i jaśniej. Najdorodniejse koguty bedom mogły nawet słuzyć jako jupitery. Kury bedom oświetlały ulice. A kurcaki – mieskania. Fto zaś bedzie wybieroł sie na wyciecke pod namiot, ten zamiast latarki bedzie mógł zabrać ze sobom maluśkiego, dopiero co wyklutego z jajka pisklocka, ftóry opróc piknego robienia „pi-pi-pi” bedzie piknie oświetloł ksiązke podcas wakacyjnej lektury abo pomagoł odnoleźć droge w rozie zabłądzenia nocnom porom w lesie.

Juz nie bedzie bidy, co wybrać: cy leda, cy halogena, cy cosi jesce inksego. A jak piknie rachunki za prąd spadnom! Heeej! Zmartwiom sie ino elektrownie, bo ik dochód zmaleje (mom ino nadzieje, ze nie bedom uciekały sie do sabotazu i nie zacnom wysadzać w powietrze kurników). No ale syćkik zadowolić sie nie do.

Tak to bedzie, moi ostomili. Właśnie tak. A to całe drobiowe oświetlenie rozpowsekni sie tak piknie, ze za pare pokoleń juz nifto nie bedzie umioł odpowiedzieć na pytanie: co było pierwse – światło cy kura? Hau!

P.S.1. A w najblizsyk tyźniak momy dwa pikne święta w Owcarkówce. Pierwse z nik to Yanockowe urodziny 23 listopada. Zdrowie Yanocka! 🙂

P.S.2. Zaś drugie z tyk świąt to urodziny Borsuckowe 25 listopada. Zdrowie Borsucka! 🙂

* Cemu „mehr Licht”? No a jaki był języki urzędowy kraju, pod ftórego zaborem nojdowała sie ziemia gorlicko w casak pona Łukasiewicza?

28.10.2017
sobota

Juz nie trza sie bać

28 października 2017, sobota,

Niedowno mojo gaździna przyniesła do chałupy aloesa. No to postanowiłek sprawdzić, co pisom o tej roślince w internecie. I trafiłek tutok. A kie trafiłek, wycytołek to:

Aloes jest doskonałą rośliną do wnętrz, ponieważ ma wiele zalet i jest łatwy do utrzymania przy życiu! Aloes został wymieniony przez NASA jako jeden z najlepszych oczyszczaczy powietrza i wykazano, że emituje w nocy tlen.

Na mój dusiu! Cy nie zdziwiło wos to, ze NASA wypowiado sie o roślinie? Mnie zdziwiło straśnie. No bo – krucafuks – co jedno mo wspólnego z drugim? Przecie NASA jest od ryktowania lotu na Marsa i sukania w kosmosie ufoludów, a nie od badania zieleniny. Równie dobrze Związek Wędkarski mógłby sie wypowiadać na temat metod wędzenia oscypka. Abo Polskie Koleje Państwowe na temat skutków ubocnyk łykania paracetamolu. Haj.

Aloes i NASA! Dobre sobie! Hehe!… No ale potem… tak se zacąłek śpekulować, ze przecie w kozdej bojce jest ziorko prowdy. Zatem ta wiadomość nie mogła być całkowicie wyssano z palca. Cosi ino musiało być w niej prowdziwego. Ino co?

NASA, aloes, powietrze… NASA, aloes, powietrze… NASA, aloes, powietrze… – powtarzołek se w kółko, sam nie wiem kielo rozy. I nagle… o, Jezusicku! Eureka! Tako pikno eureka, ze od rozu pohybołek do łazienki i wskocyłek do wanny, coby za kwile nazod z niej wyskocyć równie piknie jak pon Archimedes. Ostomili, chyba juz sie domyślom, o co tutok idzie. Skoro aloesem zainteresowała sie ta hyrno agencja kosmicno, to znacy, ze ta pikno roślinka musi ryktować powietrze… w kosmosie! Nika indziej jako w kosmosie właśnie! A ze kosmos łatwiej jest obserwować po ciemku niz za dnia, to pewnie właśnie dlotego komusi pomylił sie on z nocom. I ślus .

Jakie mogom być pozytki z tego odkrycia? Heeej! Barzo rózne. Nie przikład taki, ze teroz, jak jakisi astronauta bedzie se lecioł statkiem kosmicnym i w pewnej kwili, dlo rozprostowania kości, zafce mu sie orbitowania, to juz nie bedzie musioł tascyć ze sobom sakramencko niewygodnej butli z tlenem. Wystarcy, ze weźmie pod pache donicke z aloesem. Haj.

Ale bedzie tyz inksy, duzo wozniejsy pozytek. Wyobrazocie se, ostomili, co to bedzie, kie cało wielko hodowla tyk roślin zostonie wystrzelono na orbite okołoziemskom? Ano… atmosfera nasej planety, mająco obecnie jakiesi 2 tysiące kilometrów grubości, piknie sie nom pogrubi. I zacnie mieć śtyry tysiące kilometrów, a potem – dzięki kolejnym aloesom – osiem tysięcy, potem sesnoście i tak furt coroz więcej i więcej. A po co to syćko? Ano po to, coby uchronić Ziemie przed asteroidami. Bo na rozie – to jest z nimi skaranie boskie. Wiadomo, co jedno asteroida zrobiła z nasymi bidnymi dinozaurami. A jeśli ftórasi z nik znowu obiere se za cel nasom piknom planete – znowu bedzie bida. Owsem, niefórzy godajom, ze na takom beskurcyje mozno wysłać rakiete atomowom abo pona Bruce’a Willisa. Ale rózni mędrole kryncom na te pomysły nosami i gwarzom, ze to plugastwo i tak wpodnie w atmosfere ziemskom z prędkościom kilkudziesięciu tysięcy kilometrów na godzine. Kie zaś wpodnie z takom prędkościom, to wskutek tarcia o atmosfere zacnie płonąć. I jako wielko płonąco kula praśnie w nos ze straśliwom niscycielskom siłom. I ino naryktuje frasunku Świętemu Pietrowi, bo ten pilnujący wejścia do raju bidok bedzie musioł obsłuzyć kilka miliardów petentów naroz.

Ba teroz wybroźmy se, ze dzięki aloesowi grubość nasej atmosfery to bedom dziesiątki abo nawet setki tysięcy kilometrów. I niek właśnie w takom atmosfere wpodnie jakosi sakramencko asteroida. Co to sie zadzieje? Ano to, ze zapłonie duzo wceśniej niz by zapłonęła dzisiok. Kie zaś zapłonie duzo wceśniej – to caluśko sie wypali, zanim dotrze do Ziemi. Nawet kupka popiołu po niej nie ostonie. Po prostu nic! Bajako.

Mom więc, ostomili, nadzieje, ze ten skromny, niepozorny aloesicek piknie poprawi wom humor. Bo zwłasca w taki cas, kie zblizo sie święto zmarłyk, pewnie nachodziły wos takie myśli: A co bedzie, kie jakiesi ogromne ciało niebieskie przyleci ku nom? Bedzie bida! Święto zmarłyk stonie sie świętem całej ludzkości! O, Jezusickuuuu!

Teroz wiecie juz, ze nie jest źle. W najblizsyk rokak nie zanosi sie na to, coby cosi więksego miało w nos uderzyć. No to momy cas. Cas, w ciągu ftórego NASA powinno zdązyć piknie otocyć całom Ziemie aloesami. I wte te syćkie science fictionowe filmy typu „Dzień zagłady” cy „Armageddon” nie bedom juz zodnymi sciencami, ino wyłącnie fictionami w cystej postaci.

Ftóro asteroida najbardziej nom teroz grozi? Zdoje sie, ze Apophis. To znacy… na rozie wylicono, ze jest prowdopodobieństwo zaledwie jeden do pół miliona, ze w rocku 2068 praśnie toto w Ziemie. No ale załózmy, ze kie juz nadejdzie ów 2068 rocek, to sie okoze, ze to prowdopodobieństwo jest jednak stuprocentowe (ino nie godojcie, ze nie dozyjecie – medycyna furt ryktuje postępy). Cy bedom wte powody do paniki? Dzięki aloesowi – juz nie! Ludzkość bedzie mogła ino wzrusyć beztrosko ramionami i pedzieć: Spokojnie, to tylko Apophis. Hau!

P.S.1. Pod ostatnim wpisem nowy gość do Owcarkówki zawędrowoł – Volterecek. Powitać piknie Volterecka! 🙂

P.S.2. Zaś 9 listopada Aneckowe urodziny bedom. Zdrowie nasej ostomiłej Anecki! 🙂

15.10.2017
niedziela

Zajęcia numer dwanoście

15 października 2017, niedziela,

Na pocątek… fciołbyk piknie pozdrowić poniom profesorke Wande Decyk-Ziębe, poniom doktórke Monike Kresy, poniom doktórke Eweline Kwapień i poniom doktórke Izabele Stąpo. Pewnie spytocie zaroz, cemu jo te ponie tak piknie pozdrawiom? Spotkołek je kiesik cy jak? Ano… nie spotkołek. No chyba ze sły kiesik na Turbacz i po drodze kupiły oscypka od mojego bacy, a jo nie wiedziołek, ze to one.

W kozdym rozie, ostomili, som to ponie, ftóre majom ten sam zawód – mędrol filologii polskiej. I syćkie śtyry pracujom w Instytucie Języka Polskiego na piknym Uniwersytecie Warsiawskim. Co tamok robiom? Ano to, co zazwycaj robiom uniwersyteckie mędrole. Cyli na przikład ryktujom zajęcia dlo studentów. A jeden z przedmiotów, ftóre ryktujom, nazywo sie barzo piknie: Stylizacja językowa we współczesnych tekstach kultury (film, media, literatura). Heeej! Sam byk na te zajęcia pohyboł, kiebyk był nie psem pasterskim, ino studentem polonistyki. Haj.

Jeśli fcecie dowiedzieć sie o tym przedmiocie cegosi więcej – mozecie poźreć tutok.* Kie poźrecie – uwidzicie tabele, na ftórej wierchu som powypisywane jakiesi dziwacne kody. Dalej som rózne – na pewno barzo mądre – informacje. A jesce dalej – spis poscególnyk zajęć z tego piknego przedmiotu. Noleźliście ten spis? No to teroz piknie wos, ostomili, pytom, cobyście poźreli na… ZAJĘCIA 12. Kie to zrobicie – to bedziecie juz wiedzieli, co mnie skłoniło do pozdrowień dlo tyk śtyrek poń. Bajako.

Jo wiem, co mozecie mi pedzieć: „Ostomiły owcarku, pozdrawios te śtyry siumne przedstawicielki polskiej nauki. Niby piknie. Ino… skąd wies, o cym bedom one gwarzyły na owyk zajęciak numer dwanoście? Moze powiedzom studentom, ze ten twój blog jest zupełnie do rzyci? Wte to racej powinieneś sie obrazić, a nie pozdrawiać.” Na mój dusiu! Od rozu godom, ze obrazanie sie nie wchodzi w gre. Cy pon Ptolemeusz miołby prawo obrazić sie na pona Kopernika za to, ze ten naukowo obalił jego jakze pikny system geocentrycny? Abo cy pon Staszic, ftóry uwazoł Łomnice za najwyzsy tatrzański wierch, miołby prawo obrazić sie na tyk, co naukowo udowodnili, ze Gerlach jest wyzsy? Ostomili, uniwersytet to uniwersytet, a nie korcma. Cokolwiek zostonie tamok o moim blogu ukwalowone – bedzie piknie podparte naukowymi dowodami. A na nauke obrazać sie nie mozno. Haj.

Jeśli cosi mnie w związku z tymi zajęciami frasuje – to cosi inksego. Bo co bedzie, kie jakisi student dostonie z tyk zajęć dwóje? Nietrudno sie domyślić – bidok bedzie mioł straśliwy uraz! Juz mniejso z tym, ze do owcarków podhalańskik. Ale on bedzie mioł uraz do całego Podhola. I w ogóle do syćkik nasyk gór! I fto wie? Moze nawet bedzie godoł, ze trzy najgorse sery na świecie to oscypek, bryndza i bundz? Dlotego właśnie ku poni prof. Decyk-Ziębie, poni dr Kresie, poni dr Kwapień i poni dr Stąpor mom jednom maluśkom prośbe. Piknie wos pytom, ostomiłe ucone ponie, cobyście ucestników tyk zajęć nie oceniały zbyt surowo. Hau!

P.S.1. A w ostatni poniedziałek – pikne Aneckowe urodziny były. No to zdrowie Anecki! 🙂

P.S.2. Zaś w te niedziele tyz bedom pikne urodziny – Mageckowe. Zdrowie Magecki! 🙂

* Ino nie wiem cemu, casem cosi kiełbasi sie z tym adresem. Więc kieby i wom sie pokiełbasiło, to mozecie wpisać w Gugle: „Stylizacja językowa we współczesnych tekstach kultury”, następnie wejść w dokument, ftórego adres zacyno sie od „usosweb.uw.edu.pl…” i potem jesce cosi – prowdopodobnie bedzie to pierwsy dokument, jaki sie wom w tyk Guglak wyświetli. Jesce inksy sposób jest taki: 1) wejść na https://usosweb.uw.edu.pl ; 2) kliknąć na zakładce KATALOG; 3) w rubryce „Przedmioty” wpisać: 3003-B761HJ1 (a jesce lepiej tutok skopiować, a tamok wkleić 🙂 ). I tym rozem powinno sie juz piknie udać.

6.10.2017
piątek

Zdązyć w sto dwajścia minut

6 października 2017, piątek,

W łońskim tyźniu, jak co roku, przyseł Święty Michał. A wroz z nim przysła pora na zamknięcie bacówki i sprowadzenie owiecek w doliny. Tak więc sprowadziłek je, wroz z moim bacom, juhasami i moimi owcarkowymi kompanami. Pooddawali my owiecki właścicielom, po cym juhasi wrócili do swoik chałup, a baca i jo – do nasej. Tamok zaś gaździna piknie juz cekała z obiadem dlo bacy i kawałeckiem kiełbasy jałowcowej dlo mnie. Heeej! Z wielkom ochotom chyciłek ten pikny pocęstunek w swoje owcarkowe zęby… O! A skoro o zębak mowa… Cytaliście moze na stronak Gazety Wyborcej taki jeden tekścik stomatologicny? Zacyno sie on od słów: Zapytaliśmy dentystów, o czym powinien wiedzieć każdy. Dali nam 15 rad. No i dalej mozno sie piknie z tymi radami zapoznać. Dlo mnie najciekawso była rada numer 8. Posłuchojcie:

Wybity ząb można uratować. […] Najważniejszy jest czas, a mamy go maksymalnie 120 minut. – Jeżeli ząb się złamie lub wypadnie, to brakującego elementu należy poszukać! Podczas transportu do gabinetu wybity stały ząb należy odpowiednio zabezpieczyć, np. w soli fizjologicznej, mleku czy też własnej ślinie, wkładając go pod język – tłumaczy ekspertka.

Na mój dusicku!!! Cyz nie jest to pikno wiadomość? No przecie ze jest! Kielo to juz zębów ludzkik zostało – w barzo róznyk okolicnościak – powybijanyk! Na góralskik weselak, na śliskik perciak, podcas drobnyk nieporozumień cłowieka z koniem… I potela kozdy taki przykry wypadek oznacoł jedno – pozegnanie z zębem na wse. Teroz zaś… jeśli jakisi ząbek z takiego cy inksego powodu wom wypodnie – jesce nie syćko stracone! Byleby zdązyć w te 120 minut właśnie. Haj.

Jo se myśle, ze dobry filmowiec mógłby nawet tutok wyryktować jakiegosi piknego, trzymającego w napięciu thrillera: główny bohater, ftóremu corne charaktery wybiły zęba, fce go koniecnie uratować, więc co sił w nogak hybo do dentysty. Ale po drodze napotyko na tak wiele przeskód, ze nie jest pewne, cy zdązy w ciągu dwók godzin. Ba kie mijo jedno godzina, 59 minut i 59 sekund – nas bohater wpado wreście do piknego gabinetu dentystycnego i wskakuje na fotel, wpychając jednoceśnie w dłoń dentysty to, co tak barzo fcioł ocalić. Ufff! Jest happy end. Ale nerwy były do samiućkiego końca. Oj, były! Haj.

Ale właśnie – cy w rozie utraty zęba te dwie godziny dające sanse na jego odzyskanie to wystarcająco duzo? Casami – na pewno tak. Ale nie wse niestety. Sprawdziłek, jak by to było, kieby jakisi turysta, wchodząc po schodkak schroniska na Turbaczu, potknął sie tak niescynśliwie, ze wybiłby se – dojmy na to – lewom górnom jedynke. Z tego co wiem, najblizse stamtela gabinety dentystycne som w Waksmundzie abo Porębie Wielkiej. Nom psom – sto dwajścia minut wystarcy w zupełności, coby w oba te miejsca dobiec. Ba wom, ludziom? Sprawdziłek na guglowej mapie, kielo casu cłek pokonuje te trasy na piechote. No i okazało sie, ze w obu wypadkak podobnie – po dwie godziny i kilka minut. Cyli… o kilka minut za duzo 🙁 Krucafuks! Owsem, cłowiek moze pobiec i wte bedzie sybciej. Ale jest jesce jeden problem. Fto nojduje sie na Turbaczu, ten zazwycaj nimo ze sobom ani soli fizjologicnej, ani mleka. Niby mozno popytać o jedno abo o drugie w schronisku, ale nie wiadomo z jakim skutkiem – a cenne minuty uciekajom! Cyli najlepiej skorzystać z trzeciej rady poni ekspertki i schować wybity ząb we własnej gymbie. Ale tutok – tyz moze być problem. Kozdy gorcański turysta wie, ze zarówno na trasie Turbacz – Waksmund, jak Turbacz – Poręba Wielko jest cało kupa piknyk widocków. Cłek pędzący z zębem pod językiem moze sie zabocyć i widząc cudne krajobrazy moze nagle zawołać: „O, Jezusicku! Jak tu piknie!” A zawoławsy… moze niefcący swego zęba połknąć! I niescynście gotowe. Ocywiście som sposoby na odzyskanie tego, co sie połknęło, ale… wte znowu traci sie cenny cas! Tak więc, moi ostomili, te dwie godziny to jednak za mało. Medycyna musi cosi zrobić, coby było ik więcej. Koniecnie!

Ba tak w ogóle to jo zyce całej ludzkości, coby zodne problemy z zębami jej nie trapiły, ino coby wse syćka mieli je pikne, mocne i zdrowe. Cego zycyć w takim rozie dentystom? No przecie nie tego, coby stali sie niepotrzebni i z głodu pomarli! Juz wiem! Zyce im wielu bogatyk pacjentów, ftórzy wprowdzie syćkie zęby majom zdrowe, ale furt majom ochote przeinacyć w ik wyglądzie to i owo – za sowitom opłatom. I tak oto udało mi sie pogodzić zycenia dlo całej ludzkości z zyceniami dla całej stomatologicności. Hau!

P.S.1. Kapecke piknyk świąt mieli my w budzie w ostatnik tyźniak. 24 września PonioDoroteckowe urodziny były. Zdrowie Poni Dorotecki! 🙂

P.S.2. 1 października – były kolejne urodziny, Wawelokowe. Zdrowie Waweloka! 🙂

P.S.3. 2 października – była pikno rocnica ślubu wiecnie młodyk Poństwa Aleckowyk. Zdrowie Alecki i Jerzorecka! 🙂

P.S.4. 4 października – nas niezapomniony Bobicek imieniny swe mioł. Zdrowie Bobicka! 🙂

P.S.5. A 6 października (o! to, jesce, dzisiok!) piknom rocnie ślubu mo Jasiecek Juhas. Zdrowie Poństwa Jasieckowyk! 🙂

P.S.6. Kolejny dzień,7 października, to dzień urodzin i imienin EmTeSiódemeckowyk. Cyli w tym dniu piknie podwójne zdrowie EmTeSiódemecki pijemy! 🙂

15.09.2017
piątek

Huragan Stasek

15 września 2017, piątek,

Krucafuks! Skaranie boskie z tymi huraganami! Niscom, kielo ino mogom. A mogom niestety duzo, bo siłe majom takom, ze nas tatrzański holny to przy nik ino mały skrzacik. Nicym Piątkowo Góra przy Krywaniu. Haj. Co gorso, ostatnio te beskurcyje jakby sie ustawiły w kolejce do dokucania ludziom: odeseł Harvey, nadesła Irma, odesła Irma, zaroz nadeseł Jose. Ten ostatni na synście tak wielu skód juz nie naryktowoł. Ale tyz był zupełnie niepotrzebny. Bajako.

Co to w ogóle za pomysł z nadawaniem imion tym ancykrystom? W Wikipedii wyjaśnili, ze to na potrzeby konkretnego identyfikowania cyklonów i wydawania prognozy pogody i ostrzeżeń. Podali nawet tamok cały spis tyk imion: Ana, Bill, Claudette, Danny, Erika, Fred… No, z tym Fredem to akurat rozumiem. Pon Fred Astaire faktycnie tańcowoł nicym huragan. Ale cy nie lepiej by było, kieby kozdemu z tyk sakramenckik zjawisk dać na imie… Stasek? Ale po góralsku właśnie – Stasek, a nie po ceprowsku – Staszek. A juz na pewno nie Stanisław. Bo jeśli ftosi nazywo sie Stasek, to nimo inksego wyjścia – musi zachowywać sie tak jak syćka jego góralskie imienniki. W przeciwnym rozie wysełby na głuptoka. A przecie nifto nie lubi wychodzić na głuptoka, nawet huragan.

Jakie som góralskie Staski? Fto spędził wśród polskik góroli choć kapecke casu – ten wie. To pewne siebie, dumne i odwozne chłopy. Krzepkie i gibkie. Ślebodne, robiom to, co fcom robić i nie słuchajom sie ani ponów, ani królów, ani prezydentów. Wbrew pozorom – prezesów i księdzów probosców tyz nie za barzo słuchajom. Po prostu nie słuchajom nikogo. Z jednym wyjątkiem – siumnyk podhalańskik abo beskidzkik gaździn, zwłasca takik, co majom na imie Maryna.

I teroz juz, ostomili, na pewno sami domyśliliście sie piknie, cemu kozdemu huraganowi nalezy okrzcić imieniem Stasek. Bo kieby ino huragan o takim imieniu sie pojawił, to wystarcyłoby, coby stanęła na wprost niego gaździna Maryna. I zaroz zacęłaby wołać: E! Stasek! Ty beskurcyjo jedno! Ty fudamencie! Wiać mi tu bedzies? Skody ryktować? Ludzi i zywine zabijoł? Pockoj ino, bejdoku sakramencki. Jak jo cie prasne – kruca – moim wałkiem, to zaroz syćkie gwiozdy uwidzis, z wyjątkiem tyk holiłudzkik…

Godałaby to takim tonem, jakim umie godać ino tako gaździna, ftóro od urodzenia oddychała górskim powietrzem. A huragan Stasek – słuchając takiej godki – zaroz by sie zawstydził, głupio by sie pocuł, zmniejsyłby swom prędkość z trzystu kilometrów na godzine do dwustu, kwile potem do stu, a po kolejnej kwili – do pięćdziesięciu. Nie minęłaby minuta, jak stołby sie niewinnym, słabiutkim wiatereckiem, ftóry jedyne, co mógłby zdmuchnąć, to najmniejse piórko najmniejsego wróbelka. I nie byłoby wte potrzeby ewakuowania całej Florydy. Ani zodnego inksego stanu, ani kraju.

Na mój dusiu! Te klimatologi furt śpekulujom, jak zaradzić tym straśliwym huraganom. Furt zadajom se pytanie, cy jest na ten sakramencki zywioł jakisi sposób? Myślom o tym i myślom… A przecie rozwiązanie jest takie proste! Hau!

P.S.1. A wcora, ostomili, piknie Mieteckowe urodziny my mieli. No to zdrowie Mietecki! 🙂

P.S.2. Zaś w sobote – 16 września – bedom Dydyjeckowe imieniny. Zdrowie Dydyjecki! 🙂

P.S.3. Kapecke później zaś – 24 września – Poni Dorotecka pikne urodziny bedzie miała. Zdrowie Poni Dorotecki! 🙂

25.08.2017
piątek

Słupek

25 sierpnia 2017, piątek,

Wiecie, co mi sie wcora przytrafiło? Ano krynciłek sie po lesie, coby sprawdzić, cy w okolicak mojej holi nimo zodnyk wilków, ftóre mogłyby zagrozić owieckom mojego bacy. Nagle do moik usu dosła tako rozmowa:
– Gdzie ten słupek? Gdzie ten przeklęty słupek? Widzisz go gdzieś?
– Nie.
– Ja też nie. Już chyba od dwóch godzin go szukamy.
– Może źle szukamy?
– Może? Albo to jest jedyny las w Polsce, w którym nie ma żadnych słupków.

Fto tak godoł? Wnet uwidziołek chłopaka z dziewcynom, przedzierającyk sie przez leśnom gęstwine. Piknie! – pomyślołek – pohybom ku nim i swoim owcarkowym sposobem wyłudze od nik pare kanapek.

Ale zaroz sie powstrzymołek. Zaciekawiło mnie, o co im sło z tym słupkiem? Postanowiłek to wybadać i obserwować ik z ukrycia. Kanapki wse moge wyłudzić później. Bajako.

Zacąłek śledzić te pare, chowając sie za smrekami. A oni dalej leźli roz przez mniejse, a roz przez więkse zarośla. Leźli, leźli… jaze wyleźli na wijącom sie wśród trow i mchów perć. Po kwilecce na tej perci pojawił sie jakisi turysta, tak na oko koło pięćdziesiątki, ale równie dobrze mógł to być śtyrdziestolatek wyglądający na starsego o dziesięć roków abo seśćdziesięciolatek wyglądający na młodsego o dziesięć roków.

– Proszę pana! Proszę pana! – zawołoł chłopak. – Czy nie widział pan tu gdzieś jakiegoś słupka?
– Ha! Widziałem przed chwilą coś ciekawszego – pedzioł turysta. – Ślady niedźwiedzia!
– Ale my szukamy słupka – odezwała sie dziewcyna, sprawiając wrazenie, ze nie ino niedźwiedź, ale nawet lądowanie UFO interesowałoby jom w tej kwili mniej niz ten sakramencki słupek. – Takiego betonowego albo granitowego z czterema numerami.
– A, słupka… – nieznajomy zamyślił sie. – Wiecie co? Od dziesiątek lat przemierzam gorczańskie szlaki, ale na takie słupki jakoś nigdy nie zwracałem uwagi. Chyba je widywałem, ale… naprawdę nie umiem wam pomóc. Przykro mi.

Chłopakowi i dziewcynie najwyraźniej tyz było barzo przykro. Turysta poseł dalej, tyk dwoje zaś znowu zapuściło sie w las. Po pół godzinie wysli na polane, przez ftórom seł corny ślak z Łopusznej ku Polanie Zielenicy. Natrafili tamok na kilkunastoosobowom wyciecke, prowadzonom przez pona, ftóry do kosuli mioł przypięty taki oto blasany znacek.

– Przepraszam – dziewcyna zacepiła pona ze znackiem – czy pan może jest górskim przewodnikiem?
Pon ze znackiem potwierdził.
– Super! – uciesyła sie dziewcyna. – To pewnie będzie pan wiedział, gdzie tu można znaleźć jakiś betonowy lub kamienny słupek?
– Betonowy lub kamienny słupek? – pon przewodnik podrapoł sie po głowie. – Hmm… Szczerze mówiąc… Yyyy… Nie wiem. Jestem przewodnikiem trzeciej klasy. Może jakiś przewodnik pierwszej lub przynajmniej drugiej klasy by wiedział.
– A nie orientuje się pan może – wtrącił chłopak – gdzie tu można spotkać takiego przewodnika wyższej klasy?
– Yyy… yyyy… z tego, co wiem, jeden mój kolega, mający pierwszą klasę, będzie niedługo tędy przechodził z inną wycieczką.
– Niedługo? Doskonale! – wykrzyknął chłopak.
– Ale niedługo – to znaczy konkretnie kiedy? – próbowała dociec dziewcyna.
– No… za jakiś tydzień, tak mi się wydaje.
– Aha… dziękujemy – pedzieli posukiwace słupka. Po ik minak widać było jednak, ze owo „niedługo” to było dlo nik stanowco za długo.

Wyciecka posła w kierunku Łopusznej, a śledzono przez mnie para zacęła sie bezradnie rozglądać. I wte na skraju polany dojrzeli starom górolke zbierającom grziby. Wartko ku niej pohybali.

– Dzień dobry! – zawołoł chłopak.
– A, pokwolony – odpowiedziała górolka.
– Mamy pytanie – rzekł chłopak. – Czy nie widziała pani w pobliżu jakiegoś słupka?
– Słupka? A, jeden widziałak. Ba na co wom słupek?
– No… chcemy znaleźć na nim pewną informację – odpowiedzioł chłopak.
– E, nic ciekawego na nim nie nojdziecie – stwierdziła górolka.
– Ciekawego – nie, ale ważnego – owszem – pedziała dziewcyna. – Przynajmniej dla nas jest to coś ważnego.
– No to jak fcecie, to powiem wom – odrzekła górolka. – Pódziecie tom perciom do wierchu. Przejdziecie jakiesi sto, abo dwieście metrów. I po prawej stronie perci uwidzicie barzo pikny słupecek.
– Dziękujemy bardzo! – zawołali chłopak i dziewcyna. I nie tracąc casu pohybali we wskazanym przez górolkie kierunku. Było tamok kapecke stromo, więc wspinając sie dostali małej zadyski. Ale humory mieli duze lepse niz przed kwilom.

– Od razu trzeba było spytać miejscowego! – stwierdził chłopak. – Zaraz będziemy mieć to, czego potrzebujemy.
– Misiu, już chyba widzę ten słupek, o którym mówiła ta góralka – odezwała sie w pewnej kwili dziewcyna.
– Eee… – zafrasowoł sie chłopak – ale raczej nie o taki nam chodziło.
– Raczej nie – zgodziła sie dziewcyna. – Ale może gdzieś w pobliżu stoi jakiś inny słupek?
– Obawiam się, że nie – pedzioł chłopak. – Żadnego innego tutaj nie widzę.

Słupek, ftóry noleźli, był mniej więcej dwumetrowej wysokości i była przycepiono do niego zardzewiało tablica, bocująco chyba jesce casy PRL-u. Na tablicy był napis końcący sie słowami: SUROWO WZBRONIONE. Co było napisane wceśniej – tego nie mogłek odcytać. Odgadnąć tyz było trudno, bo przecie u wos, ludzi, barzo wiele barzo róznyk rzecy jest surowo wzbronionyk.

Chłopak i dziewcyna westchnęli cięzko. Postanowili wrócić na polane, na ftórej przed kwileckom byli i spytać górolke-grzybiorke, cy nie widziała w okolicy jakiegosi inksego słupka. Niestety, kie tamok wrócili, okazało sie, ze górolka juz kasi posła. Kany? Jo ze swoim psim nosem nolozłbyk jom bez trudu. Ale te dwa bidoki ze swoimi ludzkimi nosami – nie miały na to sans.

Tymcasem była juz późno godzina. Niebo nad Gorcami zacęło sie ściemniać.

– No to zabłądziliśmy na dobre – westchnął chłopak. – A ten artykuł o szukaniu słupków i wzywaniu pomocy leśniczego to jakaś lipa. Jedna wielka lipa!

Artykuł o sukaniu słupków? O, Jezusicku! Wreście olśniło mnie, cego oni sukali. Juz wceśniej powinienek na to wpaść! Ale dopiero, kie ten młodziok zbocył o artykule, to skojarzyłek, ze musi on mieć na myśli tekst, ftóry mozecie noleźć na stronak podróze.gazeta.pl. Pisom tamok, co trza robić w rozie zabłądzenia w lesie. Otóz podobno najlepiej jest odsukać betonowy lub granitowy słupek z czterema numerami. Wystarczy, że [zadzwonisz do leśniczego i] przekażesz komplet numerów ze słupka, a leśnicy bez trudu do ciebie dotrą.

Tak więc teroz juz syćko było jasne: tyk dwoje zwycajnie zabłądziło i dlotego – zgodnie z zaleceniami owego artykułu – sukali słupka, ftóry pomógłby im sie odnoleźć. Cóz, kie juz wiedziołek, o co im idzie, chętnie byk ik poratowoł. Nie wiedziołek ino, kany oni fcom dojść? Ba zaroz sie dowiedziołek, bo dziewcyna jękła:
– No to nici z nocowania na Turbaczu.

Aaa! Więc oni fcom na Turbacz! To nie mogli wceśniej o tym zbocyć? Od rozu byk piknie im pomógł. Ale to nic – pomoge teroz. Wysłek zza smreków i groźnie zawarcołek.

– Co to za bestia? – spytała kapecke wystrasono dziewcyna, kie mnie zauwazyła.
– To… to… chyba niedźwiedź – pedzioł nie mniej wystrasony chłopak. – Ten turysta, którego niedawno spotkaliśmy, coś mówił, że widział ślady niedźwiedzia.
– Rzeczywiście, mówił – przybocyła se dziewcyna. – Ale… jest już wprawdzie ciemno i nie widzę za dobrze, jednak wydaje mi się, że to coś jest białe. Czy u nas żyją białe niedźwiedzie?
– Chyba nie – pedzioł chłopak. – Ale ten może uciekł z zoo albo jakiegoś cyrku?

Co? Niedźwiedź? Niekze ta. Moge być niedźwiedziem.

Znów zawarcołek, ale tym rozem postarołek sie, coby moje warcenie przybocowało niedźwiedzi ryk. Chłopak z dziewcynom zawołali jednoceśnie:
– W nogi!

I rzucili sie do uciecki. A jo pohybołek za nimi. Ocywiście goniłek ik tak, coby gnali w strone Turbacza.

– Rozbiegnijmy się w dwie strony! – zawołoł w pewnej kwili chłopak. – Może wtedy bestia się zatrzyma, bo nie będzie wiedziała, kogo ścigać?

No i sie rozbiegli. Hehehe! Nie z psami pasterskimi takie numery! Mało to rozy musiołek jo zaganiać do stada owiecki pędzące w róznyk kierunkak? Chłopak z dziewcynom ani sie spostrzegli, jak znów biegli rozem. Haj.
– Zrzućmy pleacaki! – zawołała dziewcyna. – Będziemy wtedy szybciej uciekać.
Faktycnie, kie pozbyli sie balastu, biegli sybciej. I wkrótce… piknie noleźli sie przed wejściem do schroniska na Turbaczu. Spanikowani złapali wartko za klamke, hipli do środka i pośpiesnie zamkli za sobom drzwi.

Tak więc piknie byli u celu. Ale ik plecaki – jesce nie. Musiołek więc jesce po nie pohybać. I podrzucić im je na telo dyskretnie, coby pomyśleli, ze to jakisi goprowiec je przyniesł. Abo inksy ucciwy znalazca, ftóry – jakomsi piknom metodom dedukcyjnom – doseł, fto jest właścicielem zguby.

Idąc po te plecaki, natrafiłek na niedźwiedzia, o ftórego śladak godoł ten samotny turysta. Kie obiecołek miśkowi, ze wykrodne dlo niego pare słoicków miodu z Felkowego sklepu, ten od rozu zgodził sie pomóc mi w tasceniu plecaków. Po drodze opowiedziołek mu, co dzisiok przezyłek.

– I teroz tak se myśle – pedziołek, końcąc swom opowieść – ze Pon Bócek wprowdzie doł cłowiekowi rozum, ale jakosi dziwnie wyryktowany.
– Cemu tak myślicie, krzesny? – spytoł niedźwiedź.
– No, poźrejcie – pedziołek. – Tyk dwoje, kie zabłądziło, to tak skupili sie na sukaniu słupka, ze zupełnie nie dostrzegali inksyk sposobów na odnolezienie zgubionej drogi. Bo cyz nie mogli spytać o droge napotkanego na perci turysty? Mogli. A napotkanego kapecke później przewodnika? Tyz mogli. Tak samo mogli spytać te starom górolke. Ba ik myśl całkowicie pochłonął ten sakramencki słupek. Ciekawe, kielo casu by jesce stracili, kiebyk nie wkrocył do akcji.
– Co prowda, to prowda – rzekł niedźwiedź. – Ba z drugiej strony, pomyślcie, krzesny, ze kieby tego słupka nie sukali, to byście sie nimi nie zainteresowali. Kiebyście sie nimi nie zainteresowali – nie pomoglibyście im w dotarciu do schroniska. A kiebyście im nie pomogli – to te bidoki sły by ku temu schronisku duzo dłuzej. Nawet kieby ftórysi z napotkanyk ludzi pomógł im odnoleźć droge.

Na mój dusiu! Mój kudłaty kompan mioł racje! Ta para przecie była juz dość zmęcono. W dodatku tascyła na swyk grzbietak całkiem spore cięzary. No to załózmy, ze ftosi pomógł by im odnoleźć te droge na Turbacz. Kielo casu zajęłoby im dotarcie tamok? Moze dwie godziny? Moze trzy? Moze jesce dłuzej? Tymcasem dzięki mnie – dotarli w pół godzinki!

Tak więc, moi ostomili, przemyślołek sprawe i piknie potwierdzom: w rozie zabłądzenia w lesie – sukanie słupka jest doskonałym rozwiązaniem. Mojo ostatnio przygoda jest na to najlepsym dowodem. Hau!

P.S.1. Pod ostatnim wpisem nowy gość do Owcarkówki przybył – Muratorecek. Powitać piknie Muratorecka! 🙂

P.S.2. Piknie przybocuje, ze 29 sierpnia Anecka Schroniskowo bedzie miała swoje urodziny. Zdrowie Anecki Schroniskowej! 🙂

css.php