Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2

13.01.2017
piątek

Kozice na Paśportak

13 stycznia 2017, piątek,

Rok temu opowiedziołek wom, ostomili, jak to pojechołek na Paśporty Polityki wroz z tatrzańskimi niedźwiedziami. Wkrótce potem Basiecka – w komentorzu z 18 stycnia, godziny 8:38 – zaproponowała, cobyk na następnom takom gale zabroł… kozice. I cóz… Właściwie to cemu nie? Cy one w cymkolwiek som gorse od miśków? Ano nie som. Telo ino, ze… był jeden problem. Przetransportować niedźwiedzie z Podhola do Warsiawy nie było jaz tak trudno, bo tej zywiny w Tatrak jest niespełna śtyry tuziny. Kozic natomiast… po polskiej stronie Tater zyjom całe setki, a po słowackiej – jesce więcej setek. Więc nawet jak pomyślołek, ze ino te polskie zabiere, to i tak – jak dlo jednego ino przewodnika – robiła sie z tego sakramencko licno wyciecka. Bajako.

Ba licyłek po cichu na to, ze skoro Basiecka wpadła na ten pomysł z kozickami, to moze tyz załatwi im syćkim jakiesi bilety do tej Warsiawy? I wiecie co? Załatwiła! Piknie załatwiła! Zdobyła 394 bilety na pociąg do stolicy! I to w dodatku na przedziały sypialne pierwsej klasy!

Biletów było telo, kielo trza. Bo wprowdzie teroz w polskik Tatrak oficjalnie zameldowanyk jest 385 kozic, ale osiem kozicek ze strony słowackiej dowiedziało sie o tyk Paśportak i one tyz fciały pojechać. W sumie więc ik było 393. No a bilet trzysta dziewięćdziesionty cworty – był dlo mnie.

W poniedziałkowy poranek 9 stycnia przybyłek w Tatry i z piknom pomocom Maryny Krywaniec skrzykłek syćkie polskie kozicki i tyk pare słowackik. Potem udali my sie do Zakopanego. Nie cudowali ludzie, kie na zakopiańskik ulicak uwidzieli cały kierdel kozic? Ano… kapecke cudowali. Ale ino kapecke. Bo uznali, ze skoro niedźwiedzie juz od pewnego casu schodzom z gór i zaglądajom do miasta, to niby cemu kozice nie miałyby tego robić?

Piknie dotarli my do dworca kolejowego. Pociąg juz na nos cekoł. I zgodnie z planem rusył w droge punktualnie o godzinie 16:44. Zgodnie z planem tyz – o 4:44 dojechoł do Dworca Centralnego we Warsiawie. Casu mieli my jesce sporo. Do Paśportów pozostawało ponad piętnoście godzin. Postanowili my więc, ze pozwiedzomy se miasto. No i pozwiedzaliśmy. Ino warsiawiacy furt przyglądali sie nom z zaciekawieniem. Cóz, setki kozic chodzące po stołecnyk ulicak to racej nie jest codzienny widok. Jako juz pisołek ku Tanakeckowi 10 stycnia o godzinie 15:26, wielu myślało, ze ta zywina przyjechała po to, coby iść protestować pod Sejmem. Swojom drogom… zastanawiom sie teroz… ze skoro w Komitecie Obrony Demokracji cosi sie ostatnio pokiełbasiło, to moze przydołby sie jakisi Kozitet Obrony Demokracji? Chyba bede musioł kiesik o tym z kozickami pogodać. Haj.

No nic. Połazili my se po tej Warsiawie, połazili, a z wiecora posli ku Teatrowi Wielkiemu.

– Jaki pikny teatr! – zakwyciły sie kozicki, kie uwidziały ten wielki hyrny gmach. – Świnica to moze nie jest, Kościelec tyz nie, mimo syćko jednak pikny.
– Dobra, krzesne i krześni – zwróciłek sie do moik rogatyk kompanów. – Teroz przyseł cas pomyśleć, jak wy syćka dostoniecie sie do środka.
– Moze przez dach? – zaproponowały kozice. – Hipniemy na wierch tej budowli, a wy od środka nojdźcie jakomsi klape cy inkse drzwi na dach i piknie nos wpuścicie.
– A docie rade dostać sie na sam wierch tego budynku? – spytołek.
– Do kogo to godocie? – oześmiały sie kozice. – Do zywiny, dlo ftórej codziennościom jest śmiganie po pionowyk turniak?

No przecie! Ale głuptok ze mnie! Dlo wos, ludzi (nie mówiąc juz o nos, psak), wdrapanie sie po ścianie warsiawskiego Teatru Wielkiego to byłby nie lada wycyn. Nielicni z wos moze daliby rade to zrobić, ale pewnie nieźle by sie przy tym natrudzili. Natomiast dlo kozicek – to była łatwizna. Nim zdązyłek cokolwiek pedzieć – one juz były na górze. Powspinały sie bez najmniejsego wysiłku.

– Na co cekocie, krzesny? – zacęły wołać do mnie z góry. – Chodźcie ku nom, bo zacyno sie nom tutok kotwić.

Nie zwlekołek dłuzej. Pohybołek do teatru. I starając sie nie rzucać ludziom w ocy, zakrodłek sie do środka. Na scynsćie nolezienie wyjścia na dach nie zajęło mi zbyt duzo casu. Kie je nolozłek, to otworzyłek piknie i rozejrzołek sie wokoło. Uwidziołek, ze jestem na wierchu lewego skrzidła teatru. Kozice dojrzały mnie i pognały syćkie w mojom strone. Juz miały zacąc włazić do środka, kie nagle… stało sie cosik, cego sie nie spodziewołek. Usłysołek, ze ftosi tutok idzie. Jacysi ludzie! O kruca! Pochłonięty sukaniem wyjścia na dach, nie zauwazyłek, ze paru zaprosonyk na Paśporty gości dostrzegło mnie i zaciekawiło sie, kany lezie ten wielki bioły owcarek. Tyk ludzi było najwyzej dziesięciu. Ale kie wysli na dach i uwidzieli nagle tłum kozic, to zaroz zacęli wydzwaniać do kogo popadło i kwolić sie, ze właśnie ujrzeli cosi niesamowitego. Nietrudno było przewidzieć, ze zaroz ściągnom tutok kolejni ludzie. I ocywiście ściągnęli. Zacęła sie normalno pielgrzymka na dach Teatru Wielkiego. Rzec jasno syćka cudowali, w jaki sposób pikne górskie kozice nolazły sie w samym środecku Warsiawy. Więksość uznała, ze pewnie w teatrze ryktowane jest nowe przedstawienie abo Halki, abo Harnasiów i jakisi awangardowy rezyser wpodł na pomysł, coby sprowadzić na nie prowdziwyk dzikik mieskańców Tater w charakterze zywej dekoracji.

W tym tłumie ludzi było niemało fotoreporterów. Od rozu zacęli pstrykać zdjęcia. I – z zawodowego przyzwycajenia – wołali przy tym do kozic: Pani kozico! Tutaj spojrzeć proszę! Proszę spojrzeć w lewo! Tutaj! Tutaj! O, tak!

Pstryk! Pstryk! Błysk! Błysk! Krucafuks!!!

Ci, co zawodowymi fotografami nie byli, chycili smartfony abo inkse ustrojstwa i zacęli se robić selfia na tle tatrzańskiej zywiny. Kozdy kryncił sie to tu, to tam, coby wypaść na swoim selfiu jak najlepiej. Ludzie wpadali na siebie co kwila. Furt ftosi kogosi nawoływoł. Straśny harmider sie zrobił. Haj.

– Krzesny! Co tu sie dzieje? – zawołały ku mnie kozice. – Cemuście sprowadzili tutok telo ludzi?
– Jo nikogo nie sprowadzołek – broniłek sie. – Sami przyśli.
– No to teroz hybojcie na dół i na najwyzsym piętrze pod tym dachem pootwierojcie syćkie okna.
– Okna? Po co?
– Nimo casu na wyjaśnienia. Wartko lećcie je otwierać!

Nic z tego nie rozumiołek. Po kiego diaska mom otwierać okna? Zeby wpuścić mróz z pola? Przecie tutok mo sie odbyć wręcanie Paśportów, a nie przedstawienie Królowej Śniegu. No ale niekze ta. Zbiegłek na dół, na najwyzse piętro skrzidła, we ftórym sie nojdowołek. Były tamok jakiesi biura cy cosi w tym rodzaju. Hybołek od pokoju do pokoju i po kolei otwierołek syćkie okna. Kapecke ik było. Ze dwajścia chyba. Kie juz otworzyłek ostatnie… nagle usłysołek dobiegający z zewnątrz straśliwy krzyk:
– Aaaa…!!!
A zaroz potem:
– Auć!

I po kwili przez dopiero co otwarte okno wpodł jakisi pon. Na mój dusiu! Fto to był? Poźrełek na niego. Ooo! Poznołek! Wy, ostomili, pewnie tyz go znocie z telewizji.

Ba za kwilecke znów dało sie słyseć, ino tym rozem kapecke dalej:
– Aaaa…!!! Auć!

Pohybołek do inksego pokoju. Okazało sie ze tamok wpadła przez okno jedno poni. Tyz znano z telewizji.

A potem znów:
– Aaaa…!!! Auć!
– Aaaa…!!! Auć!
– Aaaa…!!! Auć!

I po kozdym takim „Aaaa…!!! Auć!” do środka wpadoł jakisi cłek. Jednyk poznowołek, inksyk nie, a jesce inksi wydawali mi sie skądsi znani, ino nie mogłek se przybocyć skąd. Na mój dusicku! W sumie z piętnostu ludzi tak powpadało! Abo i sesnostu. Syćka praskali w podłoge, ba zaroz podnosili sie, rozcierali obolałom po upadku rzyć, a potem… chwiejnym pocątkowo krokiem wychodzili z pokoi na korytorz. Wyglądali na skołowanyk. Jo zreśtom tyz skołowany byłek. No bo nijak nie mogłek pojąć, jak oni syćka dostawali sie utok przez okna najwyzsego piętra? Fruwali cy jak? Po kwili przez te okna zacęły wskakiwać… moje kozicki! Tyz wylazły zaroz na korytorz. A jak ino wylazły… to zaroz tyk kilkunostu ludzi rzuciło im sie na syje. Zacęli przytulać sie do nik, boskać je i wołać:
– Zbawczynie nasze! Ocaliłyście nas! Kochane koziczki! Dzięki wam jesteśmy uratowani!

Na mój dusiu! Nigdy nie słysołek o tym, coby w Tatrak choć roz spotkanie kozicy z cłowiekiem wyglądało w taki właśnie sposób. Moze to od tego smogu we Warsiawie ludzie zgłupli? – zacąłek sie zastanawiać. A na głos zawołołek:
– Hej! Cy ftosi wyjaśni mi, o co tutok idzie?
– Juz piknie wyjaśniomy, krzesny – pedziały kozice. – Kie na dachu pojawił sie tłum ludzi, ftórzy zacęli pstrykać zdjęcia i ryktowali przy tym straśliwy tumult, my od rozu pomyślały, ze na takiej wysokości, ka nimo zodnyk zabezpieceń, moze to sie skońcyć niescynściem. Dlotego właśnie kazały my wom zejść i pootwierać okna. W tym samym casie cynść z nos zajęła stanowiska na ciągnącym sie nad oknami gzymsie. No i kie – zgodnie z nasym przewidywaniami – ci najmniej ostrozni ludzie zacęli spadać, to my, stojąc na owym gzymsie, tak trykały ik w locie rogami, coby trafiali prościutko w otwarte okna.
– Ha! – zaciekawiłek sie. – Naprowde tkwiąc na wysokiej pionowej ścianie mozno spadającego cłowieka tryknąć tak, coby nadać mu odpowiedniom trajektorie?
– Radząc se na co dzień ze stromiznami, nabywomy rózne umiejętności – pedziały kozice. – Zreśtom poźrejcie na wynik nasej kozickowej akcji ratunkowej: licba uratowanyk – sesnoście, licba – nieuratowanyk – zero.
– Aha… – pomaluśku wreście zacąłek sie syćkiego domyślać. – Cyli jak słysołek krzyk „Aaaa!”, to właśnie ftosi spadoł, a kie słysołek „Auć!”, to wskutek wasyk tryknięć?

Kozice potwierdziły.

– A zostoł jesce ftosi tamok na dachu? – Fciołek sie upewnić, ze nikomu nie grozi juz niebezpieceństwo.
– Nikogo. Pozostali ludzie, zrozumiawsy, ze przebywanie w takim miejscu to nie śpasy, wycofali sie i wrócili do środka.

Nagle rozległy sie dzwonki zapowiadające, ze paśportowo gala wkrótce sie rozpocnie. Syćka pognali ku widowni. Jo z kozickami tyz. Po drodze ci ocaleni przez kozice spotkali sie z tymi, ftórzy przed kwileckom tyz byli na dachu, ale opuścili go normalnom drogom, a nie powietrzno-okiennom. Ci drudzy odetchnęli z ulgom, kie dowiedzieli sie, ze tym pierwsym nie stało sie nic złego i ze zodnyk karetek pogotowia wzywać nie trza.

Kie juz noleźli my sie na widowni, kozice zajęły miejsca na ostatnim balkonie. Wiadomo – dlo tej wysokogórskiej zywiny im wyzej, tym lepiej. Kapecke skoda ino, ze tak odległyk od sceny miejsc nie ukwyciły kamery, kie transmisja z tegorocnej gali sła na zywo w TVN-ie. No ale trudno.

Jo z kolei usadowiłek sie mozliwie najblizej pona Henryka Sawki (on tyz był wśród zaprosonyk i siednął se w cwortym rzędzie, w fotelu numer 36), bo pomyślołek, ze przy takim ponu powinno być wesoło. No i było! Cały cas śpasowoł! Haj.

Zacęła sie urocystość. Po kolei ogłasano, fto zdobył Paśport w jakiej kategorii. Cy miołek swojego faworyta? Ano miołek. Poniom Anne Smolar, ftóro – jak dowiedziołek sie od poni Owcarkowej – jest sakramencko sympatycnom osobom (choć pozostali nominowani – myśle, ze tyz). Tak więc my oboje piknie kibicowali poni Annie. No i… wygrała! Na mój dusiu! Piknie wygrała! Dostała pikny Paśport w kategorii teatr.

Ocywiście była tyz naso Poni Dorotecka, ftóro jak zwykle wręcała Paśport w kategorii muzyka powozno. Tym rozem trafił on w ręce barzo fajnej dyrygentki – poni Marzeny Diakun. Fto jesce zostoł laureatem – tego, jeśli jesce nie wiecie, bez trudu dowiecie sie przez Gugla abo inksego Binga.

Kie ujawniono juz syćkik zwycięzców tegorocnej edycji, tradycyjnie popytano ik, coby wesli na scene i piknie zapozowali do wspólnego zdjęcia. No i zacęli wchodzić. TVN w tym momencie zakońcyło transmisje, coby nadać film Tłumaczka ze śwarnom poniom Kidman. Ale na mój dusiu! Kieby ta transmisja potrwała jesce choć pare minutek, to cało Polska uwidziałaby na ekranak telewizorów, jak współprowadząco gale poni Grażyna Torbicka podbiego jesce do mikrofonu i woło:
– Drodzy państwo, drodzy państwo! Nagrody już rozdane, ale… jeszcze kogoś należałoby tu nagrodzić. Niektórzy z was już doskonale o tym wiedzą, a niektórzy pewnie nie, ze tuż przed tą galą miało miejsce wydarzenie, które mogło się skończyć naprawdę tragicznie. Niespełna dwie godziny temu kilkanaście osób spadło z dachu tego teatru. Aż strach pomyśleć, jak musiałby się skończyć upadek z takiej wysokości. Ale… wszyscy zostali uratowani przez kozice, które widzę, że zajmują teraz miejsca na samym końcu widowni. Tylko i wyłącznie dzięki tym wspaniałym stworzeniom te kilkanaście osób nadal jest wśród żywych. Brawa dla dzielnych kozic! Nagrodźmy je owacjami na stojąco!

No i syćka na widowni powstali i zacęli bić brawo. Ocywiście najmocniej klaskali właśnie ci, ftórzy zawdzięcali siumnym kozickom zycie.

– Co ja mówię! – znów zabrała głos poni Grażyna. – Niech to będą owacje nie na stojąco, tylko na skacząco! Przecież kozice słyną nie z tego, że stoją, ale z tego, że skaczą po skałach.

Syćka uznali, ze to dobry pomysł. I zacęli skakać i klaskać jednoceśnie. O, Jezusicku! Naprowde syćka skakali! I młodzi, i starzy. I artyści, i dziennikorze. I organizatorzy, i goście. Po prostu syćka. Jaz ten cały teatr trząsł sie tak piknie, ze kieby nie wyryktowoł go tak solidny architekt jak pon Corazzi, to pewnie by sie rozlecioł. Bajako.

A potem… zwycajnie gala sie skońcyła, kozicki wróciły w Tatry, a jo wróciłek do swojej wsi pod Turbaczem. Ba teroz… tak se myśle – heeej! – ze jeśli kiedykolwiek powstonie ksiązka pod tytułem Historia owacji, to koniecnie powinna być w niej opisano ta, ftóro miała miejsce podcas tegorocnego rozdania Paśportów Polityki. Bo owacji na stojąco w historii tego świata zadziało sie juz wiele. Ale owacji na skacąco – to potela chyba jesce nika nie było. Ani w Polsce, ani w San Escobarze, ani w zodnym inksym kraju. Hau!

P.S.1. A pod ostatnim wpisem nowy gość do Owcarkówki przybył – Ozzecek. Powitać Ozzecka barzo piknie! 🙂

P.S.2. Zaś w następnom sobote, 21 stycnia, piknie se tutok poświętujemy. Bo w tym dniu bedom Jagusickowe i Kapisoneckowe imieniny. Zdrowie Jagisucki i Kapisonecki! 🙂

6.01.2017
piątek

Nie jedzcie stokrotek. Ani choinek

6 stycznia 2017, piątek,

Święta, święta i po świętak? Wcale nie! Bo po pierwse – trzej królowie docierajom do Betlejemu dopiero teroz (we kwili, kie wklejom ten wpis, pare kilometrów do przebycia pewnie im jesce zostało). Po drugie – prawosławni dopiero teroz majom Wigilie. A po trzecie – wedle starodownej tradycji – bozonarodzeniowy cas trwo jaz do 2 lutego. A więc w dalsym ciągu wesołyk – nadal trwającyk – świąt, ostomili!

Ba cóz. Prędzej cy później przyjdzie jednak taki dzień, ze piknie wystrojonom choinecke bedzie trza rozebrać. I co wte z niom zrobicie? Jeśli śtucno, to wiadomo – wepchniecie do komórki, coby znów pockała tamok do grudnia. A jeśli prowdziwo? Potela myślołek, ze mozecie jom abo wyrzucić, abo porąbać i spalić w piecu, abo – jeśli jest w donicce – piknie zasadzić kasi w lesie cy inksym ogrodzie. Okazuje sie jednak, ze jest jesce jedno mozliwość. Jak sie bowiem dowiedziołek, choinki, ftóre tradycyjnie tuz przed świętami sprzedawone som w polskik miastak, miewajom teroz przycepione do gałązek specjalne metki. Co mozno na nik uwidzieć? Ano rózne rzecy. Jeden z moik mailowyk znajomyk na metce swojego drzewka nolozł cosi takiego:

konsumpcja

No krucafuks! Oto dowód, ze wom, ludziom, zdarzo sie, ze… zjadocie swoje choinki! Bo jeśli nie – to jaki byłby sens marnowania farby drukarskiej na takie ostrzezenia?

Ba muse wom pedzieć, ostomili, ze jo sie w pełni z tymi ostrzezeniem zgadzom. Jo tyz myśle, ze nie powinniście jeść choinek. Cym takie jedzenie mogłoby grozić – na tym lepiej niz jo zno sie pon doktór Karczmarewicz z sąsiedniego bloga. Ale z całom pewnościom za zdrowom zywność tego uznać nie mozno (chociaz za ekologicnom – racej tak). Scególnie odradzom zjadanie choinki wroz z bombkami. Ale z mustardom, majonezem cy keczupem, posolonej cy posypanej cukrem-pudrem – tyz nie jedzcie. Pod zodnym pozorem nie próbujcie połykać w całości, nawet jeśli choinecka jest maluśko. Utknie wom w gardle – i niescynście gotowe. Nie wiem, kielo w śpitalnyk statystykak mozno noleźć pacjentów, któryk trza było ratować po zjedzeniu choinki, ale na pewno nie worce tej licby powięksać.

Tak więc jesce roz kieruje ku syćkim ludziom gorący apel: nie jedzcie choinek! Nie jedzcie! Takik ostrzezeń nigdy za wiele. Na mój dusicku! Jeśli udało mi sie choć jednego cłowieka odwieść od zamiaru zjedzenia własnej choinki – to znacy, ze ten wpis nie zostoł wyryktowany daremnie. Hau!

P.S. Moi ostomili. Jo za niedługo hybom w pobliskie Tatry. Po co? Ano coby zgodnie z downo juz powziętym planem – zebrać zyjące tamok kozice i wroz z nimi wyrusyć do Warsiawy. Pojedziemy se na kolejne rozdanie Paśportów Polityki, ftóre bedzie w najblizsy wtorek, 10 stycnia. Zdoje sie, ze tego dnia na TVN-ie, o godzinie 20:15, rozpocnie sie transmisja z tejze gali. Jeśli więc ftosi z wos bedzie oglądoł i nagle uwidzi wśród widowni jakiesi pikne kozicki – to bedziecie juz piknie wiedzieli, fto je tamok sprowadził. Bajako.

31.12.2016
sobota

Jaskółki?

31 grudnia 2016, sobota,

Krucafuks! Kany jo nie skieruje swoik owcarkowyk usu, to wsędy słyse ino, ze rok 2016 doł nom syćkim nieźle popalić. A w końcówce tego roku – to juz dosło do tego, ze nawet kanapek nie mozno se spokojnie wyryktować, bo od rozu mozno zostać posądzonym o planowanie puczu.

A kie mogło sie widzieć, ze limit złyk wiadomości na ten rok juz sie wycerpoł – gruchła wieść, ze pomarła księznicka Leia, ftóro przecie roków miała na telo mało, ze powinna jesce długo i piknie zyć. Kie jednak stało sie to – mogli my uznać, ze tym rozem to juz naprowde musi być najostatniejso zło wiadomość w końcącym sie juz roku. I wte… pomarła matka gwiezdnowojnowej księznicki. Hyrno poni Debbie Reynolds! Ta, ftóro tak piknie pomagała ponu Gene’owi Kelly w śpiewaniu jednej z trzek piknyk dyscowyk piosenek (tak, tak, ostomili, dyscowo piosenka jest nie jedno, ino trzy: ta pierwso zacyno sie od słów „I’m singing in the rain”, ta drugo – od „Ciągle pada”, a ta trzecio – od „Idzie dysc, idzie dysc, idzie sikawica”).

Na mój dusicku! A cy zadziało sie w tym 2016 rocku cosi dobrego? Opróc tego, ze nasi narciorze zacęli piknie skakać? Moi ostomili – zadziało sie. Jak doniósł serwis informacyjny Pomijane Wiadomości, pikny azjatycki zwierzok panda zostoł właśnie wykreślony z listy zagrożonych gatunków. Po dekadach ciężkich prac ekologów oficjalny status gatunku został zmieniony z „zagrożony wyginięciem” na „podatny na wyginięcie”. Za główną przyczynę zmiany należy uznać istotne zwiększenie populacji w Chinach. Wysiłki podejmowane przez Państwo Środka, które uznaje zwierzę za swój narodowy skarb, sprawiły że w chwili obecnej zamieszkuje je 1864 dorosłych osobników.

Cóz… być podatnym na wyginięcie to tyz niedobrze. Ale jednak postęp jest. Więc trza sie radować. Bo odkąd boce, to furt słysołek, ze z tymi pandami jest bida wielko, ze mogom one niebawem podzielić smutny los bidnyk mamutów i dinozaurów. A tutok – prose piknie! Wreście przybyło tej zywiny na telo, ze juz nie trza sie tak barzo bać o jej przetrwanie. Mozno sie co najwyzej kapecke niepokoić. Bajako.

Cy ta wiadomość to dobry pocątek cegosi? Cy ona oznaco, ze świat właśnie zacyno nomieniać sie na lepse? To zalezy. Zalezy od tego, cy to jest ino jakisi odosobniony przypadek cy moze… pierwso jaskółka wielu dobryk i piknyk rzecy, ftóre wkrótce zacnom dziać sie wokół nos. Jo se myśle – ze jaskółka. Cemu? No bo poźrejcie. Jaskółka mo bioły brzuch, corne skrzidełka i kufe cynściowo biołom, a cynściowo cornom. A panda? Tyz mo bioły brzuch, corne łapy (cyli odpowiedniki skrzidełek) i kufe cynściowo biołom, a cynściowo cornom. Cyli mozno pedzieć, ze pandy to takie jaskółki, telo ino ze futrzaste i chodzące po ziemi, a nie fruwające.

I tak oto logicnie wykazołek, ze dobro wiadomość dotycąco pand musi być zapowiedziom kolejnyk dobryk wiadomości. Cy mom racje? Zyce syćkim, coby w nowym 2017 rocku okazało sie – ze tak! Piknie zyce tego i wom, ostomili i sobie samemu. Scynśliwego Nowego Roku! Hau!

23.12.2016
piątek

Jegomość Mohr i janiołecek

23 grudnia 2016, piątek,

Wiecie, ostomili, co takiego wydarzyło sie równo dwieście roków temu, cyli w 1816 rocku? Ano Pon Bócek wezwoł ku sobie jednego janiołka i spytoł go:
– Powiedz no mi, janiołecku, cy wies, kany lezy tako wieś Mariapfarr?
– Wiem, Ponie Bócku! – odporł janiołek. – Z geografii to jo jestem dobry. Ta wieś lezy w samiućkiej Austrii.
– Barzo dobrze – pokwolił Pon Bócek. – To teroz trudniejse pytonie: cy znos zyjącego w tym Mariapfarze wikarego Josepha Mohra?
– Znom – odrzekł janiołek. – Barzo porządny cłek. Swoje dutki oddoje bidokom. Cyli mozno pedzieć, ze jest pół-zbójnikiem: bogatym nie zabiero, ale bidnyk – obdarowuje piknie. Heeej! Kieby syćka księdze były takie jako on…
– Rozmarzyłeś sie, janiołecku – oześmioł sie Pon Bócek. – Ale posłuchoj, co ci teroz powiem. Pohybos na ziemie i udos sie ku plebanii w tym Mariapfarze, ka ów jegomość Mohr ryktuje sie właśnie do spania. Kie juz tamok bedzies, to narobis straśliwego hałasu. Tak straśliwego, coby zacny wikary nijak nie mógł usnąć.
– Alez, Ponie Bócku! – zdziwił sie janiołek. – Skoro to taki ślachetny cłek, to cemu jo mom mu nie pozwolić spać?
– Hyboj, janiołecku – ponaglił Pon Bócek, zamiast udzielić odpowiedzi. – Jak bedzies tutok ino stoł i zadawoł pytania, to nie rusys stela jaz do śmierzci tego jegomościa, cyli do 4 grudnia 1848 rocku. A wte – juz nie bedzies musioł do niego iść, bo to on przyjdzie ku nom.
– Ale to jest barzo dziwne polecenie – nie ustępowoł janiołek. – Cy mógłbyk chociaz dostać je na piśmie?
– Janiołecku! – Pon Bócek najwyraźniej zacynoł tracić cierpliwość.

Janiołek uznoł, ze lepiej nie draźnić Stwórcy, nawet jeśli zodne z dziesięciu przykazań nie pado: „Nie bedzies draźnił Pona Bócka swego”. I pohyboł ku Mariapfarrowi.

– Jestem na miejscu – pedzioł do siebie, kie nolozł sie pod wiejskim kościółkiem, we ftórym jegomość Joseph Mohr pełnił w tamtym casie piknom kapłańskom posługe. – Teroz ino, zgodnie z poleceniem Pona Bócka, muse wyryktować pikny hałas. Ino jak? Nie wynoleziono jesce ani młotów pneumatycnyk, ani silników odrzutowyk, ani hewimetalowej muzyki. Hmm…

Nagle zwrócił uwage na gromadke dzieci na gościńcu. Bawiły sie w bitwe pod Waterloo. Straśnie przy tym hałasowały. Mogło sie zdawać, ze były głośniejse niz armaty w tejze niedownej straśliwej bitwie.

– Piknie! Juz wiem, co zrobie! – Janiołecek zatorł ręce z zadowolenia.

Przybroł widzialnom postać, podeseł do rozbawionej gromadki i zapytoł:
– Ej, dzieciacki, moze przeniesłybyście sie z tom swojom zabawom pod plebanie?
– Ale po co? – spytały dzieci.

Janiołek podrapoł sie po głowie. Co mioł pedzieć? Prowde, ze wykonuje polecenie Pona Bócka? Wezmom go za wariota! Wymyślić jakiesi kłamstewko? Jesce gorzej! Jakze on, wysłannik niebieski, miołby okłamawać ufne dziecięce dusycki (co inksego okłamywać diaski, ale… nie uprzedzojmy faktów).

– Co wolicie? – spytoł w końcu. – Usłyseć odpowiedź na wase pytonie cy dostać gorzć cukierków?
– Cukierki! Cukierki! – ukwalowały jednogłośnie dzieci.

No i janiołek wyciągł z kieseni worecek cukierecków i rozdoł je urwisom. Dzieci skostowały. Na mój dusiu! Smakowały niebiańsko! No ale jak niby miałyby smakować słodyce od janioła?

– Fcecie jesce? – spytoł janiołek.
– Taaaaak! Barzo fcemy!
– No to idźcie pobawić sie pod plebaniom, byle głośno! Kie to zrobicie – dostoniecie więcej cukierków.

Nie trza było dłuzej tyk małyk nicponi namawiać. Z ochotom rusyły ku plebanii.

– Dzieeeci! Dzieeeci! – zacęły nagle dochodzić zewsąd wołania. – Dzieci, do doooomu! Pora spaaaać!

To wołali ocywiście rodziciele tyk smyków. No i fcąc nie fcąc, musiały one posłuchać starsyk i wrócić na noc do swyk chałup. A janiołek ostoł na gościńcu sam. Powrócił do niewidzialnej postaci i zacął sie zastanawiać, w jaki inksy sposób mógłby naryktować hałasu.

Nagle… dojrzoł korcme. Zaroz otwarły sie do niej drzwi i janiołek uwidzioł, jak korcmorz wypycho ze środka jakiegosi pijoka. Pijok krzycoł przy tym, ze koniecnie potrzebuje jesce śklanecki gorzoły, a korcmorz, ze pokiela pijok nie zapłaci za to, co juz wypił, to nie dostonie ani kropelki więcej. W końcu korcmorz prasnął pijoka tak, ze ten upodł na ziem. Drzwi do korcmy zamkły sie z hukiem. Pijok po pewnym casie wstoł, choć z trudem i fcioł nazod wstąpić w progi swojej ulubionej chałupecki we wsi. Ba wnet stanął przy nim janiołecek, ftóry znów przybroł widzialnom postać. Zza pazuchy wydobył flaske gorzołecki i spytoł:
– Mocie ochote napić sie, krzesny?
– Ino jo kwilowo nimom dutków – odpowiedzioł pijok. – Ba zapłace później. Słowo! Bardziej słownego cłowiecka ode mnie nie nojdziecie w całym cysorstwie.
– Nie turbujcie sie, krzesny – rzekł janiołek. – Jo wom dom te flaske za darmo.
– Za darmo? – uciesył sie pijok. – Zbawco!
– Zbawca to mój bezpośredni przełozony, nie jo – sprostowoł janioł.
– Ze co?
– Niewozne. – Janiołek machnął rękom. – Dutków nie musicie dawać, ale fce za to od wos pewnej przysługi. Otóz pódziecie pod plebanie, staniecie pod oknem tej izby, we ftórej śpi jegomość Mohr i bedziecie ryktować tamok straśnie głośne śpiewy przez całom noc. Zgoda?
– Zgoda! – pedzioł pijok. – Bede piknie śpiewoł. Na mój dusicku! Jak piknie! Lepsego tenora ode mnie nie nojdziecie w całym cysorstwie!

No i janioł doł pijokowi flaske, a ten – zgodnie z obietnicom – poseł ku plebanii.

– Zaroz zacne śpiewać, ostomiły panocku, tak głośno, ze sam cysorz we Wiedniu mnie usłysy – zapewnił pijok. – Niekze ino wezme maluśki łyk tej gorzołecki, coby mi sie lepiej śpiewało.
I pociągnął łycka.
– O, Jezusicku! – zdumioł sie. – Jakie to dobre!

Cóz, niebiańsko gorzoła miała niebiański smak. Tak jak wceśniej wykorzystone przez janioła niebiańskie cukierki. Nic dziwnego, ze pijokowi zafciało sie jesce jednego łyka, a potem jesce jednego i… nie minęła minuta, jak flaska była pusto.
– Jakosi zmęcony sie cuje – stwierdził pijok. – Nie moge ustać. Zdrzemne sie na kwilke. Ale ino na kwilecke. A zaroz potem wstone i piknie zaśpiewom.

No i połozył sie na ziemi. I zasnął tak mocno, ze było jasne, ze nie obudzi sie do rana.
– No tak, więksego śpiocha od niego nie nojde w całym cysorstwie – westchnął janiołek.
Był załamany. Juz drugo próba naryktowania hałasu sie nie powiodła.

– Hahahaha! – doł sie nagle słyseć donośny śmiech.
Janiołek rozejrzoł sie dookoła. I wte uwidzioł, ze na dachu chałupy nieopodal plebanii siedzi se… cały tuzin diasków!
– A wy co tutok robicie? – spytoł janiołek.
– My? Hehe! – zaśmiały sie diaski. – Właśnie wracali my do piekła po diabelskiej imprezie integracyjnej w Braunau. No i po drodze zawuwazyli my, ze jest tutok jakisi pikny ubaw z wasymi nieudolnymi próbami ryktowania hałasu. Postanowiliśmy popozirać na ten ubaw z bliska. I jak na rozie – bawimy sie piknie! Hahaha!

Janiołek juz fcioł strzelić w ancykrystów wodom święconom, ale nagle… wpodł na inksy – bardziej zreśtom diabelski niz janielski – pomysł.

– Niestety nie słyse, co godocie – zawołoł ku diaskom. – Kie wartko hybołek z wysokiego nieba na ziemie, to zatkały mi sie usy. No, wiecie – normalne zjawisko przy gwałtownej zmianie wysokości i towarzysącej temu raptownej zmianie ciśnienia. Tak więc muse kapecke pockać, jaz usy mi sie odetkajom. A na rozie – jeśli mom zrozumieć, co godocie – to musicie podejść do mnie blizej.
– Nimo problemu, juz podchodzimy – pedziały diaski, zeskocyły z dachu i rusyły ku janiołkowi. A wte janiołek… w uciekaca.
– Ej, krzesny! – zawołały diaski. – Nie uciekojcie! Fcieliście przecie, cobyśmy podesli ku wom.
– Właśnie wybiła godzina, kiedy uprawiom jogging – krzyknął ku diaskom janiołek, cały cas biegnąc. – Bez względu na okolicności – nigdy tyk ćwiceń nie zaniedbuje. Regularność to podstawa!
– Ale my nie mozemy do wos dobiec! – wołały diaski. – Zwolnijcie choć troske, pytomy piknie.
– W dalsym ciągu nie słyse, co godocie! – wołoł janiołek, dalej biegnąc. – Dogońcie mnie wreście i powiedzcie, o co wom idzie.

Ale cy diaski mogły go dogonić? Na mój dusiu! Za nic w świecie! Cemu? No, poźrejcie. Jako jest odległość z ziemi do nieba? Heeej! Roki świetlne! A z powierzchni ziemi do piekła? Najwyzej 6400 kilometrów – bo tako właśnie jest długość ziemskiego promienia, a skoro piekło nojduje sie pod ziemiom, to przecie nie moze być ono połozone głębiej niz w środku nasej planety. Zatem janioły, wędrując między niebem a ziemiom, pokonujom duzo więkse odległości niz diaski wędrujące między piekłem a ziemom. Skutek tego jest taki, ze janioły majom duzo lepsom kondycje fizycnom. I ślus.

I tak janiołek cały cas uciekoł i wołoł do diasków, coby go dogoniły, a te – biegły za nim jak te głuptoki, nie mając najmniejsyk sans na spełnienie jego ządania. Gonitwa odbywała sie dookoła plebanii. Diaski jak to diaski – biegnąc, hałasowały straśnie. Był to iście DIABELSKI HAŁAS. Jaz ziemia sie trzęsła.

– Na mój dusiu! Co to sie dzieje? – zacął cudować jegomość Mohr, ftóry lezoł juz w swej izdebce na plebanii i próbowoł zasnąć. – Co to za łomot? Przecież w tym huku nie do sie spać!

Wreście wstoł i podeseł do okna. Ale ze i janiołecek, i diaski były niewidzialne, to ocywiście nicego nie uwidzioł.

– Burza jakosi cy co? – pytoł sam siebie. – Pewnie burza, choć jakosi dziwno, bo nie widać błyskawic. Moze chmury som dzisiok tak gęste, ze nie przepuscajom blasku piorunów?

Wrócił do wyrka, mocno naciągnął poduske na usy i znów próbowoł zasnąć. Nic z tego. Przy łoskocie ryktowanym przez tuzin biegnącyk diabłów nawet trup nie dołby rady spokojnie lezeć.

– Nie moge! Juz nie moge! – wołoł jegomość. – Kie wreście te grzmoty ucichnom? O, Jezusicku! O, Matko Bosko! Marzy mi sie cicho noc! Prowdziwie cicho noc, święto noc, ftóro syćkim ludziom niesie pikny pokój.

Wikary obyrtnał sie na drugi bok, ba po sekundzie… poderwoł sie i usiodł na brzegu wyrka.

– Zaroz, co jo takiego pedziołek? – zastanowił sie. – Niekze powtórze: Cicho noc, święto noc, pokój niesie ludziom wsem…

Znów sie zastanowił.

– Brzmi nieźle – stwierdził po kwili. – A kieby to tak jesce pociągnąć? Spróbujmy: Cicho noc, święto noc, pokój niesie ludziom wsem, a u złóbka Matka Święto cuwo sama uśmiechnięto nad Dzieciątka snem. Na mój dusicku! Naprowde nieźle!

Jegomość Mohr chycił kawałecek papieru, pióro i kałamorz, po cym siednął przy stole. Napisoł piknie to, co przed kwileckom pedzioł na głos.

– Dalej – pomyśloł – mogłoby być tak: Pastuskowie od swyk trzód biegnom wielce zadziwieni za janielskim głosem pieni, ka sie spełnił cud. Heeej! Piknie mi idzie! No to biermy sie za wyryktowanie jesce jednej zwrotki.

Siumnego Josepha Mohra nasła tako wena twórco, a jak juz dokońcył dzieła, to tak sie nim zakwycoł, ze w ogóle przestoł zwracać uwage na cokolwiek, co działo sie wokoło. Nawet te diabelskie hałasy za oknem przestały mu wadzić. I takim właśnie sposobem, ostomili, powstały słowa tej hyrnej bozonarodzeniowej pieśni. Bajuści – kieby nie ta głośno noc w Mariapfarze, to kolęda Cicho noc nigdy by nie powstała. A pon Bing Crosby, pon Sinatra, cy u nos poni Eleni mieliby w swoim repertuarze o jeden pikny utwór mniej.

A, prowda! Opowiedziołek wom, jak powstały słowa tej kolędy, ba nie pedziołek, jak wyryktowano do niej melodie. Ale o tym… moze za rok wom opowiem? Abo za dwa, kie bedzie dwusetno rocnica jej skomponowania? Obacymy. Haj.

Teroz zaś, ostomili, piknie wom zyce, coby te mające wkrótce nadejść bozonarodzeniowe noce (dni zreśtom tyz!) były jako w tej kolędzie – ciche i święte. I tyz tak jak w kolędzie – niekze niesom one pokój syćkim bez wyjątku ludziom. I niek ten pokój nie przeminie wroz ze Świętami, ba niek ostonie i piknie wierchuje w kozdym domu i w kozdym kraju juz na wse. Zyce tego Abnegateckowi, Agecce, Alecce i Jerzoreckowi wroz z Mrusieckom, Alfredzickowi, Alsecce, Amigeckowi, Andorfeckowi, Andrzejeckowi, Anecce Chochołowskiej, Anecce Holenderskiej, Anecce Schroniskowej, Anonimowej Celebrytecce, Babciecce, Babecce, Badzieleckowi, Basiecce, Bercickowi, BlejkKocickowi, Bobickowi, Borsuckowi, Breslauereckowi, Byckowi, Córecce Komturecka, Emilecce, EMTeSiódemecce, Enzeckowi, Evecce, Fluxiceckowi, Fomeckowi, Fusillecce, Gosicce, Grazynecce, Grzesickowi, Helenecce, Heretickowi, Hokeckowi, Hortensjecce, Innocencickowi, Jagusicce, Janickowi, Jarutecce, Jasieckowi Juhasowi, Jerzeckowi, Jerzeckowi Pieculeckowi, Jędrzejeckowi, Jotecce, Józefickowi, KaeSicce, Kapisonecce, Kiciafecce, Kiniecce, Kocureckowi, Kruckowi, Krzycheckowi, Ktośtameckowi, Kundeleckowi Laskowiackiemu, Lorecce, Maackowi, Magecce, Małgosiecce, Marcineckowi, Mietecce, Misieckowi, Moguncjuseckowi, Mordechajeckowi, Motyleckowi, Mysecce, Noboru Watayecce, Noweckowi, Observereckowi, Okonickowi, Olecce, Orecce, Original_Replikeckowi, Paffeckowi, PAKeckowi, Pawełeckowi Markiewickowi, PikuMycheckowi, Plumbumecce, Poni Agnieszce, Poni Basi i Ponu Pietrowi wroz z Rudolfem, Poni Dorotecce, Poni Justynie wroz Maćkiem i Michałem, Ponu Jakubowi, Potworecce, Profesoreckowi, Rackowi, Radwickowi, Rózecce Wigelandecce, Sebastianickowi, Seiendeseckowi, Starej Babecce, Staruseckowi, Tanakeckowi, Teresecce, TesTeqeckowi, Tubyleckowi, TyzPieseckowi, Ubukruleckowi, Wawelokowi, Wawrzeckowi, Werbalisteckowi, Wiecnościecce, Witoldeckowi, Yanockowi, Yyckowi, Zbyseckowi, Zeeneckowi, Zzakałuzeckowi, syćkim tym, co tego bloga cytajom lub kiesik cytali, ba go nie komentowali i w ogóle całej ludzkości i całej zywinie. Wesołyk Świąt! Hau!

11.12.2016
niedziela

Oto ostatni kowboj

11 grudnia 2016, niedziela,

Był kiesik taki western Ostatni kowboj. W roli tytułowej wystąpił tamok pon Kirk Douglas, na ftórego ceść nazwano jednom z sieci perfumerii. Tak mi sie w kozdym rozie widzi, ze to na jego ceść. No bo jaki inksy mógłby być powód, ze mo ona takom, a nie inksom nazwe?

Sam film zaś… w oryginale był kapecke inacej zatytułowany – Lonely Are the Brave. Ale ten, co wymyślił tytuł polski, to – krucafuks! – musioł być prorokiem! Prowdziwym prorokiem! Cemu? No bo poźrejcie: hyrni aktorzy grający w hyrnyk klasycnyk westernak poumierali juz. Niestety. Nie zyje pon John Wayne, pon James Stewart i pon Henry Fonda. Nie zyje pon Gregory Peck, pon Richard Widmark pon Robert Mitchum i pon Glenn Ford. Pon Robert Taylor nie zyje. Pon Gary Cooper tyz nie zyje. I nie zyje pon Dean Martin, choć jego piosnka My Rifle, My Pony and Me bedzie chyba zyła jesce barzo długo. Nie zyje juz zoden z hyrnyk Siedmiu Wspaniałyk. Ostatni z nik, pon Robert Vaughn, przeniesł sie na Niebieskom Prerie miesiąc temu. Zyje wprowdzie pon Clint Eastwood, ale on… jest racej aktorem antywesterrnowym niz westernowym. Tak więc syćko wskazuje na to, ze spośród aktorów znanyk ze staryk dobryk westernów ostoł sie ino… pon Kirk Douglas właśnie (choć ocywiście nie tylko z westernów – filmy Układ i Pasja życia tyz pikne przecie). Cyli… ten pon naprowde jest ostatnim kowbojem! Ostatnim hollywoodzkim w kozdym rozie. Jakim cudem przewidzioł to ten, fto kilkadziesiąt roków temu tłumacył Lonely Are the Brave na polski? Jakim cudem krucafuks?! To jest dopiero zagadka. Bajako.

Ale tak w ogóle to cy wiecie, kielo pon Douglas mo juz roków? Nieftórzy z wos pewnie juz wiedzom – w ostatni piątek osiągnął piknom stówke! Inksymi słowy: jego wiek – to cały wiek. Tym samym dołącył do klubu, do ftórego niedowno wstąpiła tyz poni Olivia de Havilland, a w Polsce – poni Szaflarska. A skoro juz jest on w takim piknym klubie, to pogratulujmy siumnemu stulatkowi i zycmy mu kolejnyk stu roków zywobycia. Nie barzo wiem, jak jest teroz z jego zdrowiem, ale ocywiście zycmy mu, coby było takie, jakim ciesył sie w swoik najlepsyk rokak. I juz przynose więcej Smadnego Mnicha, coby kozdy, fto przybędzie do Owcarkówki, mógł za zdrowie jubilata piknie wypić. Ostomili, zdrowie pona Douglasa po roz pierwsy! Hau!

3.12.2016
sobota

Coby były biołe święta

3 grudnia 2016, sobota,

Wcora jeden ceper z jednego miasta przysłoł mi pare zdjęć, ftóre zrobił zaledwie pare godzin wceśniej, w barzo pikne i barzo śniegowe – jak sami mozecie uwidzieć – przedpołudnie.

DSCN5097

DSCN5099_01

DSCN5101

I zadoł mi pytanie: Owczarku, czy możesz coś zrobić, żeby właśnie taki śnieg jak dzisiaj był na moim osiedlu w Boże Narodzenie? Krucafuks! Cy jo wiem, co mozno zrobić? Wy, ludzie, od pocątku istnienia swojego gatunku, więcej zastanawialiście sie nad tym, jak sprowadzić dysc niz śnieg. Kielo to siamanów z róznyk plemion i na róznyk kontynentak próbowało sie z tym problemem uporać! Kielo to naukowców furt sie nad tym głowi! Chociaz… kasi wycytołek, ze ftosi jednak wynolozł sposób: ot, wystarcy wywiesić przed chałupom pranie – i jest więcej niz pewne, ze zaroz zacnie piknie padać. Haj.

No ale sposobu na biołe święta, cyli na marzącego sie zarówno ponu Bingowi Crosby’emy, jak i ponu Elvisowi White Christmasa – to jo niestety nie znom. A! I jesce ponu Sinatrze tyz. No ale tak cy siak – nie znom i ślus.

Armatki śniezne racej nie wystarcom, coby problem rozwiązać. Chyba ze na małym kawałecku pola ino. Tutok bardziej potrzebno by była śniezno bomba atomowo. Ba cało bida w tym, ze najpierw trza by takom bombe wynoleźć.

Chociaz… Hmm… Wiecie co, ostomili? Przybocowuje mi sie taki stary śpas, jak turysta pyto górola:
– Gazdo, jak wy to robicie, że zawsze tak trafnie przepowiadacie pogodę?
– A, słuchom prognozy w radiu i godom na odwyrtke – pado górol.

Jo wiem, ze to ino śpas. Ba tak jak w kozdej bojce jest podobno ziorko prowdy, to… w kozdym śpasie moze tyz? Ostomili! Jo se myśle, ze juz teroz te syćkie meteorologi powinny zacąć godać, ze w te święta temperatura bedzie plusowo. Ze na polu bedzie barzo brzyćko, ze bedzie dysc padoł i ze wse bedzie ino błocko straśliwe, za to śniegu – ani kapecki. Niek syćkie prognozy radiowe i telewizyjne furt powtarzajom, ze nimo nawet najmniejsyk sans na to, coby w Wigilie cy Boze Narodzenie spodł choć jeden maluśki płatecek śniegu. I wte… bocując, jak te prognozy sie sprawdzajom, to – krucafuks! – jo se myśle, ze moze sie udać! No to słuzby meteorologicne – do dzieła! Na 24, 25 i 26 grudnia przepowiadajcie pogode tak, jako godom. Bo jeśli nie – to bedzie waso wina, jeśli znowu cało Polska nie bedzie miała w te święta piknego śniegu. Hau!

P.S.1. Ale u nos w Owcarkówce, w najblizsom niedziele, pogoda na pewno bedzie barzo pikno. Bo w tym dniu Basieckowe imieniny bedom. Zdrowie Basiecki! 🙂

P.S.2. I w poniedziałek tyz tutok bedzie barzo pikno pogoda – bo bedom urodziny Zbyseckowe. Zdrowie Zbysecka! 🙂

10.11.2016
czwartek

Fto wygro za śtyry roki?

10 listopada 2016, czwartek,

I cóz. Nie popytali mojej gaździny o pomoc – i przegrali. A przecie wystarcyło popytać i wygraliby piknie. Ba niekze powtórze to, co Witoldecek pedzioł pod poprzednim wpisem w Owcarkówce: Mam jednak nadzieję, że silna amerykańska demokracja to przeżyje. Tyz tak mi sie widzi. Demokracji, budowanej i pielęgnowanej przez pokolenia od 240 roków, 4 miesięcy i 6 dni, nie do sie tak łatwo zburzyć w śtyry roki. Nawet jeśli burzyć jest łatwiej niz budować. Cemu akurat o śtyrek rokak godom? No bo za telo właśnie bedom w Hameryce kolejne wybory prezydenckie. Wybory, we ftóryk zreśtom wcale nie musi być tak, ze pon Trump bedzie kandydowoł ponownie. No bo skoro jako polityk jest on na rozie jednom wielkom niewiadomom i skoro nifto tak naprowde nie umie pedzieć, cego nalezy sie po nim spodziewać, to fto wie, co on zrobi? Moze cosi, co doprowadzi do piknego impiczmenta, ftóry wykwateruje go z Biołego Domu duzo sybciej, niz sie ftokolwiek spodziewo? A moze juz po paru miesiącak prezydentowanie zacnie go nudzić, więc podo sie do dymisyjej? Zdziwilibyście sie? Bo jo – ani kapecke.

Ale moze tyz być zupełnie inacej. Moze juz na drugi dzień po zaprzysięzeniu powysyło on imienne zaprosenia do syćkik Meksykanów? I powie, ze to, co godoł o murze wzdłuz meksykańskiej granicy, dotycyło granicy meksykańsko-gwatemalskiej? A kie twierdził, ze to Meksyk za ten mur zapłaci, to mioł na myśli hamerykański stan Nowy Meksyk?

Heeej! Tak cy siak… za te śtyry roki mojo gaździna – tak jak i teroz – bedzie kibicowała temu kandydatowi, ftóry bedzie mioł więksom ochote chronić Polske przed ponem Putinem. A kie taki kandydat popyto gaździne o pomoc – to ona nie odmówi bliźniemu i pomoze piknie. Ino właśnie popytać trza. No i byleby w tym 2020 rocku gaździna była w równie dobrym zdrowiu, jako jest dzisiok. Postarom sie więc jesce lepiej o niom dbać. Na przikład zacne wykradać jej więcej kiełbasy nic potela. Tako kiełbasa jest przecie tłusto, więc dlo zdrowia nie za dobro. Bajako.

No to wyciągom Smadnego Mnicha i – z myślom o następnyk wyborak prezydenckik w Hameryce – piknie wypijom zdrowie gaździny mojej. God bless America and mojo gaździna!* Hau!

P.S. Ale i za pare dni, 15 listopada, pikno okazja do napicia sie tutok bedzie. Bo to dzień Mageckowyk urodzin. Zdrowie Magecki! 🙂

* No właśnie – jak bedzie gaździna po angielsku? Housewife? E, bez sensu. To juz mountainhousewife byłoby chyba lepiej. Ino – kruca – kapecke za długie z kolei. Haj.

7.11.2016
poniedziałek

Fto wygro w Hameryce?

7 listopada 2016, poniedziałek,

Moi ostomili, odpowiedź na to pytanie jest barzo prosto. Jeśli śtab poni Clinton wartko popyto mojom gaździne o pomoc – wygro poni Clinton. Jeśli nie popyto – wygro pon Trump. Hau!

P.S. Ba następnego dnia po hamerykańskik wyborak u nos w Owcarkówce z całom pewnościom bedzie piknie. Bo bedom Aneckowe urodziny! Zdrowie Anecki! 🙂

31.10.2016
poniedziałek

Zycenia

31 października 2016, poniedziałek,

Niedowno piknie zakwolołek Noweckowi ksiązke pona Pinkwarta o ponu Witkacym. Jest to ksiązecka, ze ftórej mozecie wiele sie dowiedzieć nie ino o hyrnym właścicielu Firmy Portetowej, ale tyz o Zakopanem, tym downiejsym i… tym dzisiejsym. Jo na przikład dowiedziołek sie tego, ze fto przyjedzie na wakacje do tej piknej stolicy Skalnego Podhola i bedzie fcioł odwiedzić tamtejsy hyrny smyntorz na Pęksowym Brzyzku, ten… bedzie musioł zapłacić. Duzo? Na scynście mało. Ale bedzie musioł. Haj.

Swojom drogom to dziwne, ze jo wceśniej nic o tym nie wiedziołek. Rzec jest nienowo, bo ukwalowano ponad dwa roki temu. Ale jak widać – choć z mojej wsi do Zakopanego daleko nie jest, to jednak nie syćkie nowinki spod Giewonta dochodzom pod Turbacz.

Jo to pocątkowo miołek nadzieje, ze pon Pinkwart ino śpasuje z tymi opłatami. Ba postanowiłek sprawdzić. Wartko pohybołek do Zakopanego. Posłek ku temu piknemu smyntorzowi i… o kruca! Faktycnie! Stoł tamok jeden pon i broł dutki za wstęp.

Więcej na ten temat dowiecie sie na przikład ze stron Gazety Wyborczej, ka napisali między inksymi, ze opłaty […] wprowadził proboszcz parafii Najświętszej Rodziny przy Krupówkach, która zarządza cmentarzem na Pęksowym Brzyzku. […] Dzieci do lat siedmiu zwolnione są z opłat. Biletów nie muszą też kupować mieszkańcy powiatu tatrzańskiego – czytamy w komunikacie parafii. […] Także osoby, których bliscy krewni są pochowani na Pęksowym Brzyzku, a mieszkają poza powiatem tatrzańskim, nie będą musiały płacić za wstęp.

Na co tak w ogóle te opłaty idom? Oficjalnie – na utrzymanie smyntorza.* Cóz, intencja niby pikno. W końcu pon Waldorff, pokiela zył, tyz zbieroł dutki na podobny cel, telo ino, ze nie pod Giewontem, bo na warsiawskik Powązkak. I syćka go za to kwolili. Ba nic mi nie wiadomo o tym, coby stawoł on w smyntornej bramie i kozdego wchodzącego zatrzymywoł, godając: „Ej, panocku, fcecie tutok wejść? No to najpierw dojcie pare złotówecek na ratowanie powązkowskik zabytków. A jak nie docie – to nie wejdziecie. I ślus.”

Od siedemnostu roków pon Waldorff jest juz tamok, ka nifto nie umiero, a jak nifto nie umiero, to i smyntorzy nimo. Więc teroz juz ten pon nie moze takik zbiórek ryktować. Ba tutok na ziemi, w kozdy Dzień Syćkik Świętyk, furt wielu znanyk ludzki kultury – na Powązkak we Warsiawie, na Smyntorzu Rakowickim w Krakowie, a moze i jesce kasi? – robi to samo, co robił ten hyrny pisorz i krytyk muzycny. Jednak tak samo jako on – zachęcajom ludzi do dawania pieniązków, ale nie zmusajom. Cemu więc w Zakopanem nie moze być podobnie, ino cłek stoi przed wyborem: abo zapłaci, abo precki z Pęksowego? Jo wiem, ze w wielu miejscak dutki rządzom. Ale – o, Jezusicku! – zeby na smyntorzu tyz? To sie w moim owcarkowym łbie nie mieści. Zreśtom nie ino w moim. Godołek z jednym koniem we wsi. W jego głowie – choć przecie mo duzo więksom niz jo – tyz sie nie mieściło.

I cóz… niedługo momy 1 i 2 listopada. W te dni solenizantami bedom między inksymi ci, co na Pęksowym Brzyzku lezom: jegomość Stolarczyk, stary Sabała, pon Chałubiński, pon Makuszyński, „Ujek” Krzeptowski, „Dziadek” Marusarz, pon Witkiewicz (ocywiście ten starsy, bo z pochowaniem tamok młodsego – wiadomo jak było)… Heeej! Długo by jesce wymieniać.** Cego więc zycyć tym syćkim Ccigodnym Solenizantom? Ano… zyce, coby dutków na utrzymanie ik grobów nigdy nie zabrakło. Ale niek bedom to dutki dawane z chęci, a nie z przymusu. Bo tak mi sie jakosi widzi, ze tyk z przymusu – to zoden z nik nie fce. Hau!

* Ino wte… powstoje pytanie: do kogo właściwie te opłaty powinny trafiać? Pon Pinkwart zauwazo, ze parafia wprowdzie jest gestorem cmentarza parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem, ale zarozem od lat opiekę nad cmentarzem sprawuje młodzież ZSP [Zespołu Szkół Plastycznych] im. A. Kenara oraz Towarzystwo Opieki na Zabytkami. (M. Pinkwart, Wariat z Krupówek. Wagant, Nowy Targ 2015, s. 207).
** Fto mo ochote, ten dłuzsom liste pochowanyk na Pęksowym Brzyzku nojdzie w Wikipedii. Ino trza bocyć, ze na przikład taki grób pona Zaruskiego jest tamok ino symbolicny.

css.php